Slik feilsøker du problemer som oppstår når du skriver data til en CD-R- eller CD-RW-plate i Windows XP

Artikkeloversettelser Artikkeloversettelser
Artikkel-ID: 324129 - Vis produkter som denne artikkelen gjelder for.
Vis alt | Skjul alt

På denne siden

INNLEDNING

Hvis det oppstår et leseproblem på en disk når du bruker CD-R-, CD-RW-, DVD- eller CD-ROM-stasjonen, ser du følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:

321641 Slik feilsøker du leseproblemer på CD-, CD-R-, CD-RW- og DVD-plater
Når du prøver å skrive data til en optisk disk, kan følgende problemer oppstå:
 • Du kan få ulike feilmeldinger under skriving til disk.
 • Det kan oppstå problemer med stasjonen og den innebygde innspillingsfunksjonen i Windows XP.
 • Det kan oppstå problemer med tredjepartsprogrammer som du bruker til å skrive data til platen.

CD-R- eller CD-RW-stasjonen gjenkjennes ikke som en skrivbar enhet

For å sikre at CD-R- eller CD-RW-stasjonen gjenkjennes som en skrivbar enhet, må du kontrollere at kategorien Innspilling vises i egenskapene for CD-stasjonen:
 1. Klikk Start og deretter Min datamaskin.
 2. Høyreklikk CD-R- eller CD-RW-stasjonen, klikk Egenskaper, og se deretter etter kategorienInnspilling.
Hvis CD-R- eller CD-RW-stasjonen ikke gjenkjennes som en skrivbar enhet i Windows XP, men stasjonen bare gjenkjennes som en CD-ROM, kontrollerer du at CD-R- eller CD-RW-stasjonen er kompatibel med Windows XP. (Kontroller for eksempel at stasjonen er kompatibel med Windows XP hvis kategorien Innspilling ikke vises.) Du må da se listen over kompatibel maskinvare for Microsoft (HCL). Se delen Maskinvare- og enhetsdriverkompatibilitet hvis du vil ha mer informasjon om HCL.

Hvis stasjonen ikke er kompatibel, kan du kanskje likevel brenne plater i Windows XP hvis du bruker et kompatibelt tredjepartsprogram eller du oppdaterer driverne. Kontakt maskinvareprodusenten for å få en oppdatering av fastvaren eller enhetsdriveren. Du finner mer informasjon under Maskinvare- og enhetsdriverkompatibilitet i denne artikkelen.

Hvis CD-R- eller CD-RW-stasjonen er kompatibel, følger du fremgangsmåten som er beskrevet i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:

316529 CD-R-stasjon eller CD-RW-stasjon gjenkjennes ikke som en skrivbar enhet
Denne artikkelen beskriver hvordan du viser kategorien Innspilling for støttede enheter.

Enheten mangler eller Enhetsbehandling indikerer et problem med driveren

Hvis CD-R-, CD-RW-, DVD- eller CD-ROM-stasjonen ikke vises i vinduet Min datamaskin, eller hvis Enhetsbehandling indikerer et problem med enhetsdriveren, ser du HCL for å bekrefte at CD-stasjonen er kompatibel med Windows XP. Se delen Maskinvare- og enhetsdriverkompatibilitet hvis du vil ha informasjon om hvordan du få tilgang til HCL.

Driveren kan være skadet. Du må kanskje fjerne den ved hjelp av Enhetsbehandling, og deretter installere den på nytt. Kontakt produsenten av enheten for å få en fastvare- eller driveroppdatering for enheten.

Hvis du vil ha mer informasjon om en manglende CD-ROM-, DVD-, CD-R- eller CD-RW-enhet, eller om å fjerne driveren, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
320553 CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjonen mangler når Windows XP er installert

Bestemte feilmeldinger

Når du skal feilsøke feilmeldinger under skriving til disk, noterer du først den aktuelle feilmeldingen, og deretter søker du etter informasjon om denne meldingen i Microsoft Knowledge Base. Hvis du vil søke i Microsoft Knowledge Base, går du til følgende webområde for Microsoft:
http://support.microsoft.com
Følgende liste inneholder feilmeldinger og relaterte feilsøkingsreferanser:
 • Stasjonen er ikke tilgjengelig. Feil funksjon.
  Denne feilmeldingen vises vanligvis når du prøver å skrive til en CD-R- eller CD-RW-plate, men den innebygde CD-brenningsfunksjonen i Windows XP gjenkjenner ikke CD-stasjonen som en skrivbar stasjon. Denne feilmeldingen kan også vises hvis du har installert bestemte tredjepartsprogrammer. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av denne feilen, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (noen av disse artiklene kan være på engelsk):
  316529 CD-R-stasjon eller CD-RW-stasjon gjenkjennes ikke som en skrivbar enhet
  315350 Du får feilmeldingen "Feil funksjon" når du prøver å få tilgang til CD-ROM-, DVD-ROM- eller CD-RW-stasjonen
 • Feil ved sletting av fil eller mappe.
  Kan ikke slettefilnavn. Filene på denne CD-ROM-stasjonen er skrivebeskyttet. Du kan ikke kopiere eller flytte filer til denne CD-ROM-stasjonen.
  Denne feilmeldingen kan vises fordi enkeltfiler ikke kan slettes fra CD-RW-platen. Du kan ikke bruke CD-brenningsfunksjonen i Windows XP til lagring med tilfeldig tilgang under skriving til disken.

  Du kan omgå dette problemet ved å bruke et tredjepartsprogram som støtter denne funksjonen, eller slette CD-RW-platen før du skriver til platen. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (disse artiklene kan være på engelsk):
  303008 Det kan hende det vises en feilmelding når du sletter en fil eller mappe fra en CD-RW
  306641 Slik sletter du filer fra en CD-RW-plate i Windows XP
 • SCSI-feil: Finner ingen SCSI-kort
  Når du klikker OK i feilmeldingen, får du en feilmelding om at ingen CD-brenner ble funnet.

  Denne feilmeldingen kan vises med bestemte versjoner av CD-R- eller CD-RW-brennerprogrammer som ikke er kompatible med Windows XP. Når du skal løse dette problemet, kontrollerer du at du har installert den siste driveren for enheten, og deretter kontakter du programvareprodusenten for å få en kompatibel oppdatering for programmet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du løser dette problemet, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
  316393 Feilmeldingen "SCSI-feil: Finner ingen SCSI-kort" vises når du prøver å brenne en CD
 • Feil: Kan ikke fullføre CD-brenningsveiviseren.
  Denne feilmeldingen kan vises hvis IMAPI CD-brennerstjenesten er slått av. Du kan løse dette problemet ved å kontrollere at tjenesten kjøres og ikke er slått av. Som standard er tjenesten satt til Manuell. Start IMAPI CD-brennertjenesten, og test den ved å skrive til en CD-R- eller CD-RW-plate. Hvis tjenesten fungerer, må du kanskje sette tjenesten til Automatisk hvis den ikke starter i manuell modus. Følg denne fremgangsmåten når du skal sette tjenesten til Automatisk:
  1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn services.msc /s i Åpne-boksen, og klikk deretter OK.
  2. Dobbeltklikk IMAPI CD-Burning COM Service.
  3. Klikk Start under Tjenestestatus.
  4. Prøv å skrive data til en CD.

Inkonsekvent innspilling av filer til platen

Det kan oppstå midlertidige problemer når du bruker en CD-brenner til å kopiere filer eller mapper til en CD-R- eller CD-RW-plate. Disse problemene kan være forårsaket av følgende forhold:
 • Det er ikke nok plass på harddisken til å opprette midlertidige filer.
 • Det er problemer med CD-ROM-platen du bruker.
 • Det er problemer med innspillingsfunksjonene på CD-stasjonen.
Bruk en av følgende fremgangsmåter for å løse disse problemene.
 • Bruk en annen CD-ROM-plate.
 • Endre skrivehastigheten for enheten.
 • Rengjøre platen.
 • Flytt plasseringen for midlertidig lagring av filer.
Hvis du vil ha mer informasjon om innspillingsproblemer, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
320174 CD innspilt i Windows XP, mangler filer eller mapper, eller kan ikke leses
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du flytter lagringsmappen og endrer skrivehastigheten, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (disse artiklene kan være på engelsk):
308572 Slik flytter du plasseringen for midlertidige filer for CD-brenning i Windows XP
309522 Slik angir du skrivehastigheten for en CD-R-stasjon i Windows XP
Disse artiklene beskriver problemene som omhandles i denne delen, i tillegg til følgende problemer:
 • CD-brenningsoperasjonen mislykkes hver gang.
 • Du kan ikke lese platen ved å bruke Microsoft Windows 95 eller Microsoft Windows 98, men du kan lese den ved å bruke Windows XP.
 • Du kan ikke lese platen i en MP3-spiller, men du kan lese den i Windows XP.
 • Du kan lese platen ved å bruke en MP3-spiller, men ikke alle filene på platen er tilgjengelige. Alle filene på platen er imidlertid tilgjengelige når du leser platen ved hjelp av Windows XP.
 • Når du legger til filer eller mapper i en plate som allerede inneholder data, går noen filer tapt. Dette problemet kan oppstå hvis et av eller begge følgende forhold er til stede:
  • Det legges til en fil på platen, og navnet på filen er den samme som navnet på en mappe som allerede finnes på platen.
  • Det legges til en mappe på platen, og navnet på mappen er den samme som navnet på en fil som allerede finnes på platen.

Maskinvare- og enhetsdriverkompatibilitet

Se HCL for å kontrollere at CD-R- eller CD-RW-stasjonen er kompatibel med Windows XP. Søk i Microsoft Knowledge Base for å finne merket og modellen for CD-R- eller CD-RW-stasjonen. Hvis du vil vise listen over støttede enheter på den siste listen over kompatibel maskinvare (HCL), kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
Du kan søke i Microsoft Knowledge Base for å finne informasjon om kjente problemer med bestemte stasjoner. Du kan også søke i kundestøtteinformasjonen som gis av produsenten av CD-stasjonen. Kontakt maskinvareprodusenten for å skaffe fastvareoppdateringer for enheten eller en driveroppdatering. Hvis du vil ha mer informasjon om bestemte problemer, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (disse artiklene kan være på engelsk):
308591 Kan ikke brenne en CD-ROM ved å bruke en Samsung CD-RW-stasjon
309325 Problemer når du oppretter en lyd-CD med Hewlett-Packard CD-Writer-stasjonen
Følgende feilmelding kan vises når du prøver å skrive til en CD-R- eller CD-RW-plate, hvis driveren er skadet:
Det er ingen plate i stasjonen. Sett en skrivbar CD inn i stasjonen.
Hvis enhetsdriveren er skadet, ser du HCL for å fastslå om driveren som er oppført for stasjonen på HCL, er kompatibel med Windows XP. Hvis du bruker en driver fra produsenten av stasjonen, og ikke driveren som leveres av Microsoft, kontrollerer du at du har driveren tilgjengelig. Hvis driveren er skadet, kan du fjerne den og installere den på nytt.

Slik fjerner og installerer du enhetdriveren for CD-R- eller CD-RW-stasjonen på nytt:
 1. Klikk Start, Kjør, og skriv deretter inn sysdm.cpl i Åpne-boksen. Klikk deretter OK.
 2. Klikk Enhetsbehandling i kategorien Maskinvare.
 3. Klikk stasjonen som bruker driveren du vil fjerne.
 4. Klikk AvinstallerHandling-menyen.

  Når du blir bedt om å bekrefte fjerningen, klikker du OK.
 5. Klikk Søk etter maskinvareendringerHandling-menyen.
Selv om Microsoft helst ser at du ikke bruker enheter som ikke er inkludert i listen over kompatibel maskinvare, kan du i noen tilfeller få tak i Windows XP-kompatible drivere ved å kontakte enhetsprodusenten direkte. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du kontakter maskinvareprodusenten, klikker du riktig artikkelnummer i listen nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (disse artiklene kan være på engelsk):
65416 Kontaktliste over tredjepartsleverandører av maskinvare og programvare, A-K

60781 Kontaktliste over tredjepartsleverandører av maskinvare og programvare, L-P

60782 Kontaktliste over tredjepartsleverandører av maskinvare og programvare, Q-Z
Hvis du endrer CD- eller DVD-stasjonen til DMA-modus (Direct Memory Access) fra PIO-modus (programmert inndata/utdata), kan du løse dette problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer stasjonskontrolleren på datamaskinen til DMA-modus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (denne artikkelen kan være på engelsk):
310751 Det er vanskelig å finne enhetsinnstillinger i Windows XP

Programkompatibilitet for CD-brenning

Hvis stasjonen ikke støttes av CD-brenningsfunksjonen i Windows XP, kan du kanskje likevel skrive til en CD-R- eller CD-RW-stasjon ved hjelp av et tredjepartsprogram. Hvis du bruker CD-R- eller CD-RW-brennerprogrammer, kan du søke i Microsoft Knowledge Base eller på programleverandørens webområde for å finne informasjon om kjente problemer med programmet. Det kan iblant oppstå problemer med bestemte versjoner av programmer eller med bestemte stasjoner.
Hvis du vil ha mer informasjon om kjente problemer med bestemte tredjepartsprogrammer i Windows XP, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (noen av disse artiklene kan være på engelsk):
310628 Easy CD Creator 5.0 fungerer ikke i Windows XP
321640 CD-ROM-stasjonen vil kanskje ikke kunne lese en UDF-formatert plate i Windows XP
314993 En plate i en DVD-stasjonen vil kanskje ikke spilles av automatisk med Roxio Easy CD Creator 5.1 og Norton Anti-Virus 2002
315345 Du får feilmeldingen "CD-brenningsprogramvaren vil gjøre at Windows blir ustabilt" når du starter Windows
314060 CD-ROM-tilgang mangler, og meldinger angir feilkode 31, kode 32, kode 19 eller kode 39 etter at du har fjernet Easy CD Creator i Windows XP
Se delen Bestemte feilmeldinger hvis du vil ha mer informasjon om problemer som oppstår med brennerprogrammer fra tredjepartsleverandører.

Referanser

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (disse artiklene kan være på engelsk):
314096 Slik feilsøker du problemer med CD-ROM-stasjonen i Windows XP
308012 Ressurser for feilsøking av DVD-problemer i Windows XP
306318 Feilsøke DVD-avspilling i Windows Media Player for Windows XP
306319 Slik feilsøker du oppretting av lyd-CD i Windows Media Player for Windows XP
302711 Windows XP støtter ikke testing før skriving til CD-R- eller CD-RW-plater
300779 Alternativet Skriv til CD er tilgjengelig mens du kopierer filer til klargjøringsområdet
306641 Slik sletter du filer fra en CD-RW-plate i Windows XP

Egenskaper

Artikkel-ID: 324129 - Forrige gjennomgang: 4. februar 2005 - Gjennomgang: 4.1
Informasjonen i denne artikkelen gjelder:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
Nøkkelord: 
kbhowtomaster kbtshoot kbhardware KB324129

Gi tilbakemelding

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com