JAK: Rozwiązywanie problemów pojawiających się przy zapisywaniu danych na dyskach optycznych CD-R i CD-RW w systemie Windows XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 324129 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule jest opisany sposób rozwiązywania problemów występujących podczas zapisywania danych na dyskach CD-R i CD-RW oraz problemów ze stacjami dysków CD-R i CD-RW. Procedury opisane w tym artykule dotyczą obu rodzajów stacji. Podczas próby zapisu danych na dyskach optycznych mogą pojawić się następujące problemy:
 • Wyświetlanie różnych komunikatów o błędach zapisu na dysku.
 • Problemy ze stacją dysków oraz funkcją nagrywania wbudowaną w systemie Windows XP.
 • Problemy z programami innych firm używanymi do zapisywania danych na dysku.

Stacja dysków CD-R lub CD-RW nie jest rozpoznawana jako urządzenie z możliwością nagrywania

Aby upewnić się, że stacja dysków CD-R lub CD-RW jest rozpoznawana jako urządzenie z możliwością nagrywania, sprawdź, czy we właściwościach stacji CD jest wyświetlana karta Rejestrowanie:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Mój komputer.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy stację dysków CD-R lub CD-RW, kliknij polecenie Właściwości, a następnie poszukaj karty Rejestrowanie.
Jeśli powłoka systemu Windows XP nie rozpoznaje stacji dysków CD-R lub CD-RW jako urządzenia z możliwością nagrywania (na przykład gdy karta Rejestrowanie nie jest wyświetlana), ale stacja jest rozpoznawana jako urządzenie CD-ROM, należy sprawdzić, czy stacja CD-R lub CD-RW jest zgodna z systemem Windows XP. Aby to zrobić, należy zapoznać się z listą zgodności sprzętu dla produktów firmy Microsoft. Więcej informacji na temat tej listy można znaleźć w sekcji „Zgodność urządzenia sprzętowego i sterownika urządzenia” w tym artykule.

Nawet jeśli urządzenie jest niezgodne, może istnieć możliwość rejestrowania dysków w systemie Windows XP. Należy jednak użyć zgodnego programu innej firmy lub zaktualizować sterowniki. W celu uzyskania oprogramowania układowego lub aktualnego sterownika urządzenia skontaktuj się z producentem sprzętu. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Zgodność urządzenia sprzętowego i sterownika urządzenia” w tym artykule.

Jeśli stacja dysków CD-R lub CD-RW jest zgodna z systemem Windows XP, wykonaj procedurę opisaną w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

316529 Stacja dysków CD-R lub CD-RW nie jest rozpoznawana jako urządzenie z możliwością nagrywania
W tym artykule jest opisany sposób wyświetlania karty Rejestrowanie obsługiwanych urządzeń.

Brak urządzenia lub Menedżer urządzeń wskazuje na problem ze sterownikiem

Jeśli stacja CD-R, CD-RW, DVD lub CD-ROM nie jest wyświetlana w oknie Mój komputer lub Menedżer urządzeń informuje o problemie ze sterownikiem urządzenia, należy sprawdzić na liście zgodności sprzętu, czy stacja CD jest zgodna z systemem Windows XP. Informacje dotyczące sposobów uzyskiwania dostępu do tej listy można znaleźć w sekcji „Zgodność urządzenia sprzętowego i sterownika urządzenia” w tym artykule.

Być może sterownik został uszkodzony i trzeba go usunąć za pomocą Menedżera urządzeń, a następnie ponownie zainstalować. W celu uzyskania oprogramowania układowego lub aktualnego sterownika urządzenia skontaktuj się z producentem sprzętu.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące brakującego urządzenia CD-ROM, DVD, CD-R lub CD-RW oraz usuwania sterownika, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
320553 Brak stacji dysków CD-ROM lub stacji dysków DVD-ROM po zainstalowaniu systemu Windows XP

Komunikaty o błędach

Aby rozwiązać problemy związane z wyświetlanymi komunikatami o błędach zapisu na dyskach, należy najpierw zapisać określony komunikat, a następnie poszukać dotyczących go informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://support.microsoft.com/
Na poniższej liście przedstawiono często spotykane komunikaty o błędach oraz odniesienia do materiałów referencyjnych dotyczących rozwiązywania problemów:
 • Dysk niedostępny — niepoprawna funkcja.
  Ten komunikat o błędzie zazwyczaj pojawia się, gdy użytkownik próbuje zapisać dane na dysku CD-R lub CD-RW, ale wbudowana w systemie Windows XP funkcja rejestrowania na dysku nie rozpoznaje stacji CD jako urządzenia z możliwością zapisu. Komunikat może być także wyświetlany, jeśli są zainstalowane określone programy innych firm.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące rozwiązania tego problemu, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  316529 Stacja dysków CD-R lub CD-RW nie jest rozpoznawana jako urządzenie z możliwością nagrywania
  315350 Komunikat o błędzie „Niepoprawna funkcja” podczas próby dostępu do stacji CD-ROM, DVD-ROM lub CD-RW
 • Błąd usuwania pliku lub folderu.
  Nie można usunąć nazwa pliku. Pliki na tym dysku CD-ROM są tylko do odczytu. Nie można skopiować lub przenieść plików na ten dysk CD-ROM.
  Ten komunikat o błędzie może się pojawiać, ponieważ z dysku CD-RW nie można usuwać pojedynczych plików. Podczas korzystania z funkcji zapisu nie można korzystać z dysku CD-RW jako nośnika pamięci o swobodnym dostępie, który jest obsługiwany przez działającą w warstwie powłoki i wbudowaną w system Windows XP funkcję rejestracji na dysku CD.

  W celu obejścia tego problemu należy użyć programu innej firmy, obsługującego tę funkcje lub całkowicie wymazać dane z dysku CD-RW przed rozpoczęciem zapisu.Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  303008 An Error Message May Be Displayed When You Delete a File or Folder on a CD-RW Media
  306641 JAK: Wymazywanie plików z dysku CD-RW w systemie Windows XP
 • Błąd SCSI: Nie można odnaleźć karty hosta SCSI.
  Po kliknięciu przycisku OK w komunikacie o błędzie pojawia się komunikat „Nie można odnaleźć nagrywarki dysków CD”.

  Ten komunikat o błędzie może się pojawiać, gdy używane są niezgodne z systemem Windows XP wersje programów do nagrywania dysków CD-R lub CD-RW. Aby rozwiązać ten problem, należy się upewnić, że są zainstalowane najnowsze sterowniki urządzenia oraz skontaktować się z producentem oprogramowania i uzyskać aktualizację zgodną z systemem Windows XP.Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu rozwiązywania tego problemu, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  316393 'SCSI Error: No SCSI Host Adapter Found' Error Message When You Attempt to Record a CD
 • Błąd: Nie można ukończyć pracy Kreatora zapisywania na dysku CD.
  Ten komunikat o błędzie może się pojawiać, gdy usługa IMAPI nagrywarki dysków CD jest wyłączona. Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że usługa działa i nie została wyłączona. Domyślnie usługa jest ustawiona w trybie Ręczny. Uruchom usługę IMAPI nagrywarki dysków CD, a następnie przetestuj ją, dokonując zapisu na dysku CD-R lub CD-RW. W przypadku gdy usługa działa, być może trzeba ustawić opcję Automatyczny, jeśli usługa nie jest uruchamiana w trybie ręcznym. Aby ustawić opcję Automatyczny, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
  2. W lewym okienku kliknij łącze Przełącz do widoku klasycznego (jeśli ten tryb widoku nie jest już włączony).
  3. Kliknij dwukrotnie aplet Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij ikonę Usługi.
  4. Kliknij dwukrotnie pozycję Usługa COM nagrywania dysków CD IMAPI.
  5. W obszarze Stan usługi kliknij przycisk Uruchom.
  6. Spróbuj zapisać dane na dysku CD.

   Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera nadal nie można dokonać zapisu na dysku, być może trzeba zmienić wartość ustawienia Stan usługi z Ręczny na Automatyczny.

Niejednorodne nagrywanie plików na dysk

Podczas kopiowania plików lub folderów na dysk CD-R lub CD-RW za pomocą nagrywarki dysków CD mogą się pojawiać okresowe zakłócenia. Źródła problemów mogą być następujące:
 • Jest za mało miejsca na dysku twardym, aby utworzyć pliki tymczasowe.
 • Wystąpiły problemy z typem używanego optycznego nośnika danych.
 • Wystąpiły problemy z funkcjami rejestrowania stacji dysków CD.
Aby rozwiązać te problemy, użyj jednej z następujących metod:
 • Użyj innego dysku.
 • Zmień szybkość zapisu urządzenia.
 • Oczyść dysk.
 • Zmień miejsce zapisywania plików tymczasowych.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z nagrywaniem, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
320174 Na dysku CD nagranym w systemie Windows XP brakuje plików lub folderów lub nie można go odczytać
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przenoszenia folderu magazynowania i zmiany szybkości zapisu, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308572 How to Move the Temporary Files Location for Windows XP CD Recording
309522 How to Set the Write Speed for a CD-R Drive in Windows XP
W tych artykułach są opisane problemy przedstawione w niniejszej sekcji oraz następujące zagadnienia:
 • Każda próba nagrania dysku kończy się niepowodzeniem.
 • Nie można odczytać dysku w systemie Microsoft Windows 95 lub Microsoft Windows 98, ale można go odczytać w systemie Windows XP.
 • Nie można odczytać dysku w odtwarzaczu MP3, ale można go odczytać w systemie Windows XP.
 • Dysk można odczytać w odtwarzaczu MP3, ale nie wszystkie nagrane pliki są dostępne. Wszystkie pliki są jednak widoczne podczas odczytywania dysku w systemie Windows XP.
 • Podczas dodawania plików lub folderów na dysk CD, który zawiera już dane, niektóre pliki mogą zostać utracone. Może się tak zdarzyć, jeśli spełniony będzie jeden lub oba z następujących warunków:
  • Do dysku CD został dodany plik, którego nazwa jest identyczna z nazwą folderu już znajdującego się na tym dysku.

   -lub-
  • Do dysku CD został dodany folder, którego nazwa jest identyczna z nazwą pliku już znajdującego się na tym dysku.

Zgodność urządzenia sprzętowego i sterownika urządzenia

Aby upewnić się, że stacja dysków CD-R lub CD-RW jest zgodna z systemem Windows XP, zobacz listę zgodności sprzętu. Poszukaj w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base marki i modelu używanej stacji dysków CD-R lub CD-RW. Aby wyświetlić najnowszą listę zgodności sprzętu, na której wymienione są obsługiwane urządzenia, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/hcl/default.asp
W bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base można znaleźć informacje poświęcone znanym problemom z konkretnymi stacjami dysków. Pod tym kątem można także przejrzeć informacje z zakresu pomocy technicznej udostępnione przez producenta urządzenia. Skontaktuj się z producentem sprzętu, aby uzyskać aktualizacje oprogramowania układowego lub sterowników urządzenia. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące konkretnych problemów, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
308591 Unable to Burn a CD-ROM By Using a Samsung CD-RW Drive
309325 Problems When You Create an Audio CD with HP CD-Writer Drive
Jeśli sterownik jest uszkodzony, próba zapisania danych na dysku CD-R lub CD-RW może spowodować wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:
W stacji nie ma dysku. Włóż zapisywalny dysk CD do stacji dysków.
Jeśli sterownik urządzenia jest uszkodzony, sprawdź na liście zgodności sprzętu, czy sterownik tej stacji dysków jest zgodny z systemem Windows XP. W przypadku używania sterownika dostarczonego przez producenta urządzenia, a nie przez firmę Microsoft, upewnij się, że sterownik jest dostępny. Może pojawić się konieczność jego usunięcia i ponownego zainstalowania.

Aby usunąć i ponownie zainstalować sterownik stacji dysków CD-R lub CD-RW:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.
 2. Jeśli w Panelu sterowania ustawiony jest widok kategorii, kliknij łącze Wydajność i konserwacja, a następnie kliknij łącze System.

  -lub-

  Jeżeli w Panelu sterowania ustawiony jest widok klasyczny, kliknij dwukrotnie aplet System.
 3. Na karcie Sprzęt kliknij przycisk Menedżer urządzeń.
 4. Kliknij stację dysków korzystającą ze sterownika, który chcesz usunąć.
 5. W menu Akcja kliknij polecenie Odinstaluj.

  Po pojawieniu się monitu o potwierdzenie usunięcia kliknij przycisk OK.
 6. W menu Akcja kliknij polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu.
Mimo że firma Microsoft nie zaleca korzystania z urządzeń, których nazwy nie są wymienione na liście zgodności sprzętu, w niektórych przypadkach można otrzymać sterownik zgodny z systemem Windows XP bezpośrednio od producenta danego urządzenia. Aby uzyskać informacje dotyczące kontaktowania się z producentem sprzętu, kliknij odpowiedni numer artykułu z następującej listy w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K

60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P

60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z
Rozwiązaniem problemu może być zmiana trybu pracy stacji dysków CD lub DVD z PIO (programowane wejścia/wyjścia) na DMA (bezpośredni dostęp do pamięci). Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu zmiany ustawień kontrolera dysków w komputerze na tryb DMA, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310751 DMA/PIO Settings Are Hard to Find in Windows XP

Zgodność programów do nagrywania dysków CD

Nawet jeśli stacja dysków nie jest obsługiwana przez funkcję nagrywania dysków działającą w warstwie powłoki systemu Windows XP, zapisywanie danych na dyskach CD-R i CD-RW może być możliwe za pomocą programów innych firm. W przypadku korzystania z takich programów należy przejrzeć bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base lub witrynę sprzedawcy programu w sieci Web i poszukać opisów znanych problemów z aplikacjami. Czasami problemy mogą dotyczyć wybranych wersji programów lub konkretnych urządzeń.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące znanych problemów z działaniem określonych programów innych firm w systemie Windows XP, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
310628 Easy CD Creator 5.0 Does Not Function In Windows XP
321640 CD-ROM Drive May Not Be Able to Read a UDF-Formatted Disc
314993 A Disc in a DVD Drive May Not Be Played Automatically
315345 'CD Recording Software Will Cause Windows to Become Unstable' Error Message When You Start Windows
314060 Brak dostępu do stacji dysków CD-ROM oraz komunikaty o treści zawierającej kody błędu 31, 32, 19 lub 39 po odinstalowaniu programu Easy CD Creator w systemie Windows XP
Więcej informacji na temat problemów z konkretnymi programami do nagrywania oferowanymi przez inne firmy można znaleźć w sekcji „Komunikaty o błędach” w tym artykule.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
314096 How to Troubleshoot CD-ROM Drive Problems in Windows XP
308012 Materiały pomocne podczas rozwiązywania problemów z urządzeniem DVD w systemie Windows XP
306318 Rozwiązywanie problemów z odtwarzaniem dysków DVD w programie Windows Media Player dla systemu Windows XP
306319 Rozwiązywanie problemów z tworzeniem dysków audio CD w programie Windows Media Player dla systemu Windows XP
302711 Windows XP Does Not Support Testing Before Writing to CD-R or CD-RW Media
300779 The 'Write to CD' Option is Available While Copying Files to the Staging Area
306641 JAK: Wymazywanie plików z dysku CD-RW w systemie Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 324129 - Ostatnia weryfikacja: 9 grudnia 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Słowa kluczowe: 
kbhowto kbhowtomaster KB324129

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com