Felsökning av problem vid skrivning av data till en CD-R- eller CD-RW-skiva i Windows XP

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 324129 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

INLEDNING

Om du har problem med att läsa från en disk med hjälp av en CD-R-, CD-RW-, DVD- eller CD-ROM-enhet läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

321641 Så här felsöker du problem med att läsa CD-, CD-R-, CD-RW- och DVD-skivor
Vid försök att skriva data till en optisk skiva kan följande problem uppstå:
 • Olika meddelanden om skrivfel visas.
 • Det uppstår problem med enheten och den inbyggda inspelningsfunktionen i Windows XP.
 • Det uppstår problem med program från andra tillverkare som används för att skriva data till skivan.

CD-R- eller CD-RW-enheten identifieras inte som en skrivbar enhet

För att CD-R- eller CD-RW-enheten säkert ska identifieras som en skrivbar enhet kontrollerar du att fliken Inspelning visas i CD-enhetens egenskaper:
 1. Klicka på Start och sedan på Den här datorn.
 2. Högerklicka på CD-R- eller CD-RW-enheten, klicka på Egenskaper och leta reda på fliken Inspelning.
Om CD-R- eller CD-RW-enheten inte identifieras som en inspelningsenhet i Windows XP, utan bara som en CD-ROM-enhet, kontrollerar du att CD-R- eller CD-RW-enheten är kompatibel med Windows XP. (Kontrollera till exempel att enheten är kompatibel med Windows XP om fliken Inspelning inte visas.) Använd Microsoft Hardware Compatibility List (HCL) för detta. Mer information om HCL finns i "Kompatibilitet med maskinvaruenhet och drivrutin".

Om enheten inte är kompatibel kan du kanske ändå spela in skivor i Windows XP om du använder ett kompatibelt program från en annan tillverkare eller uppdaterar drivrutinerna. Maskinvarutillverkaren kan informera om uppdateringar för den inbyggda programvaran eller drivrutinen. Mer information finns i "Kompatibilitet med maskinvaruenhet och drivrutin" i den här artikeln.

Om CD-R- eller CD-RW-enheten är kompatibel följer du instruktionerna i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

316529CD-R- eller CD-RW-enhet identifieras inte som skrivbar enhet
I den här artikeln beskrivs hur du gör så att fliken Inspelning visas för enheter som stöds.

Enheten saknas eller ett meddelande om problem med drivrutinen visas i Enhetshanteraren

Om CD-R-, CD-RW-, DVD- eller CD-ROM-enheten inte visas i fönstret Den här datorn, eller om Enhetshanteraren anger ett problem med drivrutinen, kontrollerar du i HCL att CD-enheten är kompatibel med Windows XP. Information om hur du får tillgång till HCL finns i "Kompatibilitet med maskinvaruenhet och drivrutin".

Drivrutinen kan ha skadats och du måste kanske använda Enhetshanteraren för att ta bort den och sedan installera om den. En uppdatering för den inbyggda programvaran eller drivrutinen kan eventuellt erhållas från enhetstillverkaren.

Om du vill veta mer om CD-ROM-, DVD-, CD-R- eller CD-RW-enheter som saknas eller om borttagning av drivrutinen, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
320553CD-ROM- eller DVD-ROM-enheten saknas efter installation av Windows XP

Felmeddelanden

Om du vill veta vad ett visst felmeddelande innebär, kan du skriva ned meddelandet och sedan söka i Microsoft Knowledge Base efter information om det. Du hittar Microsoft Knowledge Base på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com
Följande lista innehåller vanliga felmeddelanden och tillhörande referenser för felsökning:
 • Enheten är inte tillgänglig, felaktig funktion
  Det här felmeddelandet visas normalt vid försök att skriva till en CD-R- eller CD-RW-skiva, när CD-enheten inte identifieras som en skrivbar enhet i den inbyggda skivinspelningsfunktionen i Windows XP. Felmeddelandet kan också visas om vissa program från andra tillverkare är installerade. Om du vill veta mer om felsökning av det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  316529 CD-R- eller CD-RW-enhet identifieras inte som skrivbar enhet
  315350Felmeddelandet "Felaktig funktion" visas vid åtkomst till CD-ROM-, DVD-ROM- eller CD-RW-enhet
 • Fel vid borttagning av fil/mapp.
  Det går inte att ta bort filnamn. Filerna på den här CD-ROM-enheten är skrivskyddade. Du kan inte kopiera eller flytta filer till den här CD-ROM-enheten.
  Det här felmeddelandet beror på att enskilda filer inte kan tas bort från CD-RW-skivan. Du kan inte använda CD-skivinspelningsfunktionen i Windows XP för lagring med direktåtkomst medan du skriver till skiva.

  Undvik problemet genom att använda ett program från en annan tillverkare som stöder funktionen eller radera CD-RW-skivan innan du skriver till skivan. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
  303008 Felmeddelande visas vid borttagning av fil eller mapp på CD-RW-skiva
  306641Radera filer från en CD-RW-skiva i Windows XP
 • SCSI-fel: Det gick inte att hitta något SCSI-kort
  När du klickar på OK i felmeddelandet visas meddelandet "Ingen CD-brännare hittades".

  Det här felmeddelandet kan visas vid vissa versioner av CD-R- och CD-RW-inspelningsprogram som inte är kompatibla med Windows XP. Lös problemet genom att installera den senaste drivrutinen för enheten och hämta en kompatibel uppdatering för programmet från programtillverkaren. Om du vill veta mer om hur du löser det här problemet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  316393 Felmeddelandet "SCSI-fel: Inget SCSI-kort hittades" visas vid försök till CD-inspelning
 • Fel: Guiden Skriv till CD-skiva kan inte slutföras.
  Det här felmeddelandet kan visas om tjänsten IMAPI CD Burner är avstängd. Lös problemet genom att se till att tjänsten körs och inte har stängts av. Normalt är tjänsten inställd på Manual. Starta tjänsten IMAPI CD Burner och testa den sedan genom att skriva till en CD-R- eller CD-RW-skiva. Om tjänsten fungerar måste du kanske ställa in den på Automatic om den inte startar i manuellt läge. Så här ställer du in tjänsten på Automatic:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv services.msc /s i Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Dubbelklicka på IMAPI CD-Burning COM Service.
  3. Klicka på Starta under Tjänststatus.
  4. Försök skriva data till en CD-skiva.

Inkonsekvent inspelning av filer på skivan

Det kan uppstå återkommande problem vid kopiering av filer eller mappar till en CD-R- eller CD-RW-skiva med en CD-brännare. Problemen kan bero på något av följande:
 • Det finns inte tillräckligt mycket utrymme på hårddisken för att skapa temporära filer.
 • Det är problem med den typ av optisk skiva du använder.
 • Det är problem med CD-enhetens inspelningsfunktion.
Lös problemen med någon av följande metoder:
 • Använd en annan skiva.
 • Ändra skrivhastigheten.
 • Rengör skivan.
 • Flytta lagringsplatsen för temporära filer.
Om du vill veta mer om inspelningsproblem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
320174 Filer eller mappar saknas på CD-skiva som spelats in i Windows XP eller CD-skivan kan inte läsas
Om du vill veta mer om flyttning av lagringsmappen och ändring av skrivhastigheten klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
308572 Flytta platsen för lagring av temporära filer vid CD-inspelning i Windows XP
309522Ange skrivhastigheten för en CD-R-enhet i Windows XP
I de här artiklarna beskrivs problemen som behandlas i det här avsnittet plus följande problem:
 • Skivinspelning misslyckas konsekvent.
 • Det går inte att läsa skivan i Microsoft Windows 95 eller Microsoft Windows 98 men det går i Windows XP.
 • Det går inte att läsa skivan i en MP3-spelare men det går i Windows XP.
 • Det går att läsa skivan med hjälp av en MP3-spelare, men alla filerna på skivan är inte tillgängliga.. Alla filer är emellertid tillgängliga i Windows XP.
 • Vid tillägg av filer eller mappar till en skiva som redan innehåller data försvinner vissa filer. Det här problemet kan uppstå om en eller flera av följande förutsättningar föreligger:
  • En fil läggs till på skivan, och namnet på filen är samma som namnet på en mapp som redan finns på skivan.
  • En mapp läggs till på skivan, och namnet på mappen är samma som namnet på en fil som redan finns på skivan.

Kompatibilitet med maskinvaruenhet och drivrutin

Kontrollera i HCL att CD-R- eller CD-RW-enheten är kompatibel med Windows XP. Sök i Microsoft Knowledge Base efter CD-R- eller CD-RW-enhetens märke och modell. Den senaste HCL-listan med enheter som stöds finns på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx
Du kan söka i Microsoft Knowledge Base efter information om kända problem med vissa enheter. Du kan också söka efter supportinformation från enhetstillverkaren. Denna kan också tillhandahålla uppdateringar för den inbyggda programvaran för enheten eller drivrutinen. Om du vill veta mer om problem med viss maskinvara klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
308591 Det går inte att bränna en CD-ROM-skiva med en CD-RW-enhet från Samsung
309325Problem vid skapande av en ljud-CD med en CD-brännare från Hewlett-Packard
Följande felmeddelande kan visas vid försök att skriva till en CD-R- eller CD-RW-skiva om drivrutinen är skadad:
Det finns ingen disk i enheten. Sätt in en skrivbar CD i enheten.
Om drivrutinen är skadad kontrollerar du i HCL om drivrutinen som anges för enheten är kompatibel med Windows XP. Om du använder en drivrutin från enhetstillverkaren i stället för drivrutinen från Microsoft måste du ha drivrutinen tillgänglig. Det kan vara nödvändigt att ta bort enheten och installera om den om den har skadats.

Så här tar du bort och installerar om drivrutinen för CD-R- eller CD-RW-enheten:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv sysdm.cpl i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Klicka på Enhetshanteraren på fliken Maskinvara.
 3. Klicka på enheten med drivrutinen du vill ta bort.
 4. Klicka på AvinstalleraÅtgärd-menyn.

  Klicka på OK när du ombeds bekräfta borttagningen.
 5. Klicka på Sök efter maskinvaruförändringarÅtgärd-menyn.
Även om Microsoft inte uppmuntrar till användning av enheter som inte finns med i HCL, kan du i vissa fall erhålla en Windows XP-kompatibel drivrutin genom att kontakta enhetstillverkaren direkt. Om du vill veta hur du kontaktar maskinvarutillverkaren kan du klicka på lämpligt artikelnummer i följande lista och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
65416 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, A-K

60781 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, L-P

60782 Kontaktlista för andra maskin- och programvaruleverantörer, Q-Z
Om du ändrar CD- eller DVD-enheten till DMA-läge (Direct Memory Access) från PIO-läge (Programmed Input/Output) försvinner kanske problemet. Om du vill veta mer om hur du byter till DMA-läge för datorns enhetsstyrenhet klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
310751 Enhetsinställningar är svåra att hitta i Windows XP

Kompatibilitet med CD-inspelningsprogram

Om enheten inte stöds av skivinspelningsfunktionen i Windows XP kan du kanske ändå skriva till en CD-R- eller CD-RW-skiva med hjälp av ett program från en annan tillverkare. Om du använder CD-R- eller CD-RW-inspelningsprogram kan du söka i Microsoft Knowledge Base eller på leverantörens webbplats efter kända problem. Ibland uppstår det problem med vissa versioner av programmet eller vissa enheter.
Om du vill veta mer om problem med vissa program från andra tillverkare i Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
310628 Easy CD Creator 5.0 fungerar inte i Windows XP
321640 En UDF-formaterad skiva kan inte läsas i CD-ROM-enheten i Windows XP
314993 En skiva i en DVD-enhet spelas inte upp automatiskt när Roxio Easy CD Creator 5.1 och Norton Anti-Virus 2002 är installerade
315345Felmeddelandet ?Program för CD-inspelning kommer att orsaka instabilitet i Windows" visas vid start av Windows
314060 Det går inte att komma åt CD-ROM-enheten och felkod 31, 32, 19 eller 39 visas efter borttagning av Easy CD Creator i Windows XP
I "Felmeddelanden" finns mer information om problem med vissa inspelningsprogram från andra tillverkare.

Referenser

Om du vill veta mer klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
314096 Felsökning av problem med CD-ROM-enheten i Windows XP
308012 Resurser för felsökning av DVD-problem i Windows XP
306318 Felsökning av DVD-uppspelning i Windows Media Player för Windows XP
306319Felsökning av ljud-CD-skapande i Windows Media Player för Windows XP
302711Windows XP stöder inte test före skrivning till CD-R- eller CD-RW-media
300779Alternativet "Kopiera till CD" är tillgängligt under kopiering av filer till mellanlagringsområdet
306641Radera filer från en CD-RW-skiva i Windows XP

Egenskaper

Artikel-id: 324129 - Senaste granskning: den 14 december 2004 - Revision: 4.1
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Nyckelord: 
kbhardware kbtshoot kbhowtomaster KB324129

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com