รหัสเหตุการณ์ 1054 ถูกบันทึกลงในบันทึกโปรแกรมประยุกต์ ใน Windows Server 2003 หรือ ใน Windows XP Professional

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324174 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เหตุการณ์ต่อไปนี้อาจถูกบันทึกไว้ในล็อกแอพลิเคชัน:
รหัสเหตุการณ์: 1054
แหล่งที่มา: Userenv
ชนิด: ข้อผิดพลาด
คำอธิบาย::
windows ไม่สามารถรับชื่อตัวควบคุมโดเมนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ (โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อ) ล้มเลิกการประมวลผลนโยบายกลุ่ม
คอมพิวเตอร์ไคลเอนต์อาจจะพบการเข้าสู่ระบบที่ช้ามาก

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นอยู่สำหรับเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการกำหนดค่าไว้ในไคลเอนต์ไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถเข้าถึง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ แก้ไขอยู่ DNS ในอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) คุณสมบัติ:

Windows Server 2003

 1. OPENการเชื่อมต่อเครือข่ายใน'แผงควบคุม'
 2. คลิกขวาการเชื่อมต่อเครือท้องถิ่นแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. พิมพ์อยู่ DNS ที่ถูกต้องในการที่ต้องการ DNS เซิร์ฟเวอร์กล่อง
 5. คลิกตกลง.

Windows XP Professional

 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกแผงควบคุมคลิกเครือข่ายและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว คลิกการเชื่อมต่อเครือข่าย.
 2. คลิกขวาการเชื่อมต่อเครือท้องถิ่นแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. เลือกการใช้ตัวที่อยู่เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต่อไปนี้ปุ่มถ้าคุณไม่ได้เลือกไว้
 5. พิมพ์อยู่ DNS ที่ถูกต้องในการที่ต้องการ DNS เซิร์ฟเวอร์กล่อง
 6. คลิกตกลง.

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าขั้นตอนเหล่านี้ไม่ช่วยแก้ปัญหาของคุณ หรือ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ ID 1054 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เหตุการณ์ Technet และศูนย์ข้อความข้อผิดพลาด
http://www.microsoft.com/technet/support/ee/transform.aspx?ProdName=Windows+Operating+System&ProdVer=5.2&EvtID=1054&EvtSrc=Userenv&LCID=1033

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324174 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbnetwork kberrmsg kbprb kbprod2web kbmt KB324174 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324174

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com