วิธีการใช้ Powercfg.exe ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324347 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการใช้ Powercfg.exe โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ถูกแนะนำในเว็บไซต์ต่าง ๆ ของ Windows Server 2003. คุณสามารถใช้เครื่องมือนี้ เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าจากเครื่องมือ'ตัวเลือกการใช้พลังงาน'ใน'แผงควบคุม' และ การตั้งค่าการตั้งค่าเหล่านี้จากบรรทัดคำสั่ง (ถ้าคุณเป็นผู้ดูแลระบบ) Powercfg.exe มีฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อขยายการตั้งค่าบางอย่างที่ไม่พร้อมใช้งานใน'แผงควบคุม' คุณไม่สามารถใช้เครื่องมือนี้เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าทั้งหมดในเครื่องมือตัวเลือกการใช้พลังงาน คุณเท่านั้นสามารถกำหนดการตั้งค่าที่อธิบายไว้ในบทความนี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับรายการของการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการอื่นที่คุณสามารถกำหนดค่า โดยใช้ Powercfg.exe พิมพ์powercfg /หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง คุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกการใช้พลังงานมากการตั้งค่าต่าง ๆ ของ Windows Server 2003.

บทความนี้แสดงพารามิเตอร์ทั้งหมดที่มีอยู่ในตระกูล Windows Server 2003

หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้ Powercfg.exe การกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ ถ้าคุณทำการติดตั้งแบบอัตโนมัติ หรือ ถ้าคุณใช้สคริปต์หลังจากการติดตั้ง

ออกแบบมาเพื่อทำงานบน Powercfg.exeตระกูล Windows Server 2003 อาจทำงานบนระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น Windows 2000 อย่างไรก็ตาม Microsoft ไม่รับประกันว่า มันจะทำงานบนระบบปฏิบัติการอื่น และไม่สนับสนุนการใช้งานของ ถ้าคุณใช้เครื่องมือนี้ระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ใช้ของคุณต้องยอมรับความเสี่ยง เมื่อต้องดูพารามิเตอร์ที่คุณสามารถใช้ได้กับ Powercfg.exe พิมพ์powercfg /ที่พรอมต์คำสั่งหรือการค้นหา แฟ้ม'วิธีใช้'สำหรับ "powercfg"

ไวยากรณ์ของ Powercfg.exe

powercfg [/ รายการ | /query [name] | / สร้างชื่อ | / ลบชื่อ | ชื่อ /setactive | / เปลี่ยนการตั้งค่าชื่อ | / การไฮเบอร์เนต [on|off | / ชื่อ [/file การส่งออกFileName :] | / ชื่อ [/file การนำเข้าfile_name] | /option:flag /globalpowerflag [on|off | / ?]

พารามิเตอร์สำหรับ Powercfg.exe

/ การแสดง รายการ /l

ใช้พารามิเตอร์เหล่านี้จะแสดงรายการทั้งหมดพร้อมใช้งานที่มีอยู่พลังงานแบบบนคอมพิวเตอร์ รายชื่อเดียวกันมีอยู่ในนั้นชุดรูปแบบพลังงานแท็บของเครื่องมือ'ตัวเลือกการใช้พลังงาน'ใน'แผงควบคุม'

สำหรับอย่าง ถ้าคุณใช้การ/listแสดงชุดรูปแบบเริ่มต้นต่อไปนี้พารามิเตอร์ :
 • แบตเตอรีมากที่สุด
 • การจัดการพลังงานน้อยที่สุด
 • ตรงเสมอ
 • งานนำเสนอ
 • แบบพกพา/แล็ปท็อป
 • บ้าน/สำนักงาน
ถ้าคุณได้เพิ่มชุดรูปแบบอื่น ๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ แบบเหล่านี้ปรากฏบนรายการ

/ แบบสอบ ถาม /q

ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสอบถามแต่ละชุดรูปแบบการค้นหาการตั้งค่า:
powercfg /queryชุดรูปแบบ
ตัวอย่าง หากคุณเรียกใช้/query powercfg "ในทุกครั้ง"การตั้งค่าของเสมอในโครงร่างที่ปรากฏขึ้น

หมายเหตุ:ถ้าชื่อโครงร่างประกอบด้วยช่องว่าง คุณต้องใส่ชื่อของชุดรูปแบบในใบเสนอราคาบริการ

ถ้าคุณไม่ได้ระบุโครงร่างที่เฉพาะ การตั้งค่าชุดรูปแบบเริ่มต้นปรากฏขึ้น ตัวอย่าง หากคุณเรียกใช้powercfg /queryการตั้งค่าชุดรูปแบบปัจจุบันปรากฏขึ้น ชุดรูปแบบปัจจุบันจะแสดงอยู่ในเครื่องมือ'ตัวเลือกการใช้พลังงาน'ใน'แผงควบคุม'

รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยตัวอย่างของผลลัพธ์จากแบบสอบถามแตกต่างกันสาม:
 • /query powercfg "โต๊ะทำงานภายในบ้าน/สำนักงาน":
  Field Description        Value
  -----------------        -----
  Name            Home/Office Desk
  Numerical ID            0
  Turn off monitor (AC)     After 20 mins
  Turn off monitor (DC)     After 5 mins
  Turn off hard disks (AC)     Never
  Turn off hard disks (DC)   After 10 mins
  System standby (AC)       Never
  System standby (DC)      After 5 mins
  System hibernates (AC)      Never
  System hibernates (DC)    After 20 mins
  Processor Throttle (AC)     NONE
  Processor Throttle (DC)    ADAPTIVE
 • /query powercfg "แบตเตอรีสูงสุด"
  Field Description         Value
  -----------------         -----
  Name              Max Battery
  Numerical ID            5
  Turn off monitor (AC)     After 15 mins
  Turn off monitor (DC)     After 1 mins
  Turn off hard disks (AC)     Never
  Turn off hard disks (DC)   After 3 mins
  System standby (AC)      After 20 mins
  System standby (DC)      After 2 mins
  System hibernates (AC)    After 45 mins
  System hibernates (DC)    After 60 mins
  Processor Throttle (AC)     ADAPTIVE
  Processor Throttle (DC)     DEGRADE
  					
 • powercfg /query
  Field Description         Value
  -----------------         -----
  Name              Always On
  Numerical ID            3
  Turn off monitor (AC)     After 20 mins
  Turn off monitor (DC)     After 15 mins
  Turn off hard disks (AC)     Never
  Turn off hard disks (DC)   After 30 mins
  System standby (AC)       Never
  System standby (DC)       Never
  System hibernates (AC)      Never
  System hibernates (DC)      Never
  Processor Throttle (AC)     NONE
  Processor Throttle (DC)     NONE
  					
หมายเหตุ:: เสมอการตั้งค่าจะปรากฏเป็นนาที ถ้าคุณต้องการตั้งค่าคอนฟิกการตั้งค่าสำหรับชั่วโมงที่สอง ป้อน 120 นาที

คุณสามารถใช้ได้powercfg /queryตัวเลข/ ตัวเลขคำสั่งการสอบถามแบบตามจำนวนแทนตามชื่อ คุณได้รับผลลัพธ์เดียวกันที่คุณทำหากคุณแบบสอบถามตามชื่อ รายการต่อไปนี้ประกอบด้วยหมายเลขสำหรับแต่ละชุดรูปแบบ:
 • 5: แบตเตอรีมากที่สุด
 • 4: การจัดการพลังงานน้อยที่สุด
 • 3: ตรงเสมอ
 • 2: งานนำเสนอ
 • 1: แบบพกพา/แล็ปท็อป
 • 0: บ้าน/สำนักงาน
ถ้าคุณเพิ่ม หรือเอาออกแบบ กำหนดหมายเลขอาจเปลี่ยนแปลง

/ สร้าง /c

ใช้พารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อสร้างชุดรูปแบบพลังงานที่ มีชื่อที่ระบุ ชุดรูปแบบใหม่ถูกสร้าง ด้วยคุณสมบัติของชุดรูปแบบทำงานอยู่

/delete, /d

ใช้พารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อลบชุดรูปแบบพลังงาน มีชื่อที่ระบุ

/setactive, /s

ใช้พารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อสร้างชุดรูปแบบพลังงาน มีชื่อที่ระบุให้ใช้งานอยู่

/change, /x

ใช้พารามิเตอร์เหล่านี้เพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าพลังงานที่ระบุ คุณสามารถใช้พารามิเตอร์การเพิ่มเติมต่อไปนี้เพื่อระบุการเปลี่ยนแปลง:
 • ac /monitor -หมดเวลา-นาที
  ใช้พารามิเตอร์นี้เมื่อต้องการปิดจอภาพหลังจากการระบุจำนวนนาทีที่เมื่อการทำงานคอมพิวเตอร์บนไฟฟ้ากระแสสลับ ใช้ค่าเป็น 0 เพื่อปิดใช้งานการหมดเวลา
 • dc /monitor -หมดเวลา-นาที
  ใช้พารามิเตอร์นี้เมื่อต้องการปิดจอภาพหลังจากจำนวนนาทีที่เมื่อการทำงานคอมพิวเตอร์บน DC (แบตเตอรี) ที่ระบุพลังงาน ใช้ค่าเป็น 0 เพื่อปิดใช้งานการหมดเวลา
 • ac /disk -หมดเวลา-นาที
  ใช้พารามิเตอร์นี้เมื่อต้องการปิดฮาร์ดดิสก์ตัวหลังจากการระบุจำนวนนาทีที่เมื่อการทำงานคอมพิวเตอร์บนไฟฟ้ากระแสสลับ ใช้ค่าเป็น 0 เพื่อปิดใช้งานการหมดเวลา
 • dc /disk -หมดเวลา-นาที
  ใช้พารามิเตอร์นี้เมื่อต้องการปิดฮาร์ดดิสก์ตัวหลังจากจำนวนนาทีที่เมื่อการทำงานคอมพิวเตอร์บน DC (แบตเตอรี) ที่ระบุพลังงาน ใช้ค่าเป็น 0 เพื่อปิดใช้งานการหมดเวลา
 • ac /standby -หมดเวลา-นาที
  ใช้พารามิเตอร์นี้จะตั้งคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในโหมดสแตนด์บายหลังจากการระบุจำนวนนาทีที่เมื่อการทำงานคอมพิวเตอร์บนไฟฟ้ากระแสสลับ ใช้ค่าเป็น 0 เพื่อปิดใช้งานการหมดเวลา
 • dc /standby -หมดเวลา-นาที
  ใช้พารามิเตอร์นี้จะตั้งคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในโหมดสแตนด์บายหลังจากจำนวนนาทีที่เมื่อการทำงานคอมพิวเตอร์บน DC (แบตเตอรี) ที่ระบุพลังงาน ใช้ค่าเป็น 0 เพื่อปิดใช้งานการหมดเวลา
 • /hibernate-timeout-acนาที
  ใช้พารามิเตอร์นี้เมื่อต้อง การบันทึกเนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ไปยังดิสก์ และ การปิดการใช้คอมพิวเตอร์หลังจากการระบุจำนวนนาทีที่เมื่อการทำงานคอมพิวเตอร์บนไฟฟ้ากระแสสลับ ใช้ค่าเป็น 0 เพื่อปิดใช้งานการหมดเวลา
 • /hibernate-timeout-dcนาที
  ใช้พารามิเตอร์นี้เมื่อต้อง การบันทึกเนื้อหาของหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ไปยังดิสก์ และ การปิดการใช้คอมพิวเตอร์หลังจากการระบุจำนวนนาทีที่เมื่อการทำงานคอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานจาก DC (แบตเตอรี) ใช้ค่าเป็น 0 เพื่อปิดใช้งานการหมดเวลา
 • ac /processor - throttle-throttle[ไม่มี | คง | ลดลง | แบบอะแดปทีฟ]
  ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อเลือกนโยบายการควบคุมปริมาณแบบไดนามิกที่จะใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกดำเนินบนไฟฟ้ากระแสสลับ (ถ้ามีหน่วยประมวลผลของคุณสนับสนุนตัวควบคุมในสภาวะประสิทธิภาพตัวประมวลผล) เลือกนโยบายการควบคุมปริมาณแบบไดนามิก โดยใช้throttleและพารามิเตอร์ทั้งสี่ที่เพิ่มเติมอย่างใดอย่างหนึ่ง:
  • None
   พารามิเตอร์นี้ทำให้หน่วยประมวลผลการใช้งานในสถานะประสิทธิภาพสูงสุดในเวลาทั้งหมด
  • ค่าคง
   พารามิเตอร์นี้ทำให้หน่วยประมวลผลการใช้งานในสถานะประสิทธิภาพต่ำสุดในเวลาทั้งหมด
  • ลดลง
   พารามิเตอร์นี้ทำให้หน่วยประมวลผลการใช้งานในสถานะประสิทธิภาพต่ำสุด และลดประสิทธิภาพการทำงานได้ โดยการใช้นาฬิกาหยุดการควบคุมปริมาณ (เรียกอีกอย่างว่าเส้นประสิทธิภาพลด) เป็น drains แบตเตอรีของคอมพิวเตอร์ คุณมักจะใช้พารามิเตอร์นี้เมื่อปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ใช้พลังงานแบตเตอรี และ seldom ซึ่งถูกใช้ด้วยac /processor - throttle-.
  • แบบอะแดปทีฟ
   สถานะประสิทธิภาพแบบไดนามิกตามคอมพิวเตอร์วางบนหน่วยประมวลผลความต้อง การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์นี้ (CPU)
 • dc /processor - throttle-throttle[ไม่มี | คง | ลดลง | แบบอะแดปทีฟ]
  ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อเลือกนโยบายการควบคุมปริมาณแบบไดนามิกที่จะใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ถูกปฏิบัติในการใช้พลังงาน DC (แบตเตอรี) (ถ้ามีหน่วยประมวลผลของคุณสนับสนุนตัวควบคุมในสภาวะประสิทธิภาพตัวประมวลผล) เมื่อต้องการตั้งค่านโยบายการควบคุมปริมาณแบบไดนามิก ใช้throttleและพารามิเตอร์เพิ่มเติมทั้งสี่ที่อยู่ภายใต้อย่างใดอย่างหนึ่งac /processor - throttle-.
หมายเหตุ:
 • การตั้งค่ากระแสสลับจะถูกใช้เมื่อคอมพิวเตอร์ที่รันอยู่ AC พลังงาน
 • การตั้งค่า dc จะใช้เมื่อคอมพิวเตอร์กำลังเรียกใช้พลังงานแบตเตอรี แบตเตอรีอาจแล็ปอย่างใดอย่างหนึ่งท็อปแบตเตอรีหรือเดสก์ท็อปการใช้พลังงานที่ uninterruptible (UPS) ในการจัดหาได้
 • หากคุณตั้งค่าการหมดเวลาเป็น 0 คุณลักษณะการหมดเวลาที่สอดคล้องกันถูกปิดใช้งาน

/export, /e

ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่อส่งพลังงาน มีชื่อที่ระบุไปยังแฟ้ม ส่ง โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าที่จะออกไป Scheme.pow หากคุณไม่ได้ระบุชื่อแฟ้ม คุณยังสามารถใช้การ/filefile_nameพารามิเตอร์

/import, /i

ใช้พารามิเตอร์นี้จะนำเข้าโครงร่างการใช้พลังงานจากแฟ้มภายใต้ชื่อที่ระบุ โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่าถูกนำไป Scheme.pow หากคุณไม่ได้ระบุชื่อแฟ้ม ถ้าโครงร่างที่ มีชื่อที่อยู่ ดังกล่าวจะถูกแทนที่ด้วยใหม่ คุณยังสามารถใช้การ/filefile_nameพารามิเตอร์

/ การไฮเบอร์ เนต /h

ใช้พารามิเตอร์นี้ไปยังเปิด หรือปิดคุณลักษณะ'ไฮเบอร์เนต' ไม่สนับสนุนการหมดเวลาการไฮเบอร์เนตบนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่สนับสนุนการไฮเบอร์เนต

/ ตัว เลข /n

ใช้พารามิเตอร์นี้เพื่ออนุญาตให้ชุดรูปแบบพลังงานที่คุณต้องการดำเนินต้องการระบุ โดยใช้ตัวระบุตัวเลข เมื่อคุณใช้พารามิเตอร์นี้แทนชื่อของชุดรูปแบบพลังงานบนบรรทัดคำสั่ง ระบุรหัสของตัวเลข คุณสามารถใช้พารามิเตอร์นี้ร่วมกับพารามิเตอร์ต่อไปนี้:
 • /query
 • /delete
 • /setactive
 • /change
 • /export
 • /import

/globalpowerflag, g

ไวยากรณ์:
/globalpowerflag, /g [บน | ปิด] / ตัวเลือก: [batteryicon | multibattery | resumepassword | wakeonring | videodim]
ใช้คำสั่งนี้ให้เปิด หรือปิดคุณลักษณะของค่าสถานะพลังงานสากล ใช้พารามิเตอร์แรกเพื่อบ่งชี้ว่า เปิด หรือปิดคุณลักษณะ กระบวนการ/option:พารามิเตอร์เป็นข้อบังคับ และอยู่แล้วตาม ด้วยชื่อของคุณสมบัติที่คุณจะเปิด หรือปิด คุณสามารถใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้ มีคำสั่งนี้:
 • batteryicon
  ใช้พารามิเตอร์นี้การเปิด หรือปิดใช้งานตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีไอคอนในพื้นที่แจ้งเตือน เมื่อทำล้างค่าสถานะนี้ ไอคอนตัวแสดงปริมาณแบตเตอรีไม่ปรากฏ
 • multibattery
  ใช้พารามิเตอร์นี้การเปิด หรือปิดใช้งานแบตเตอรีหลายการแสดงผลในคอมพิวเตอร์เป็นตัววัดพลังงาน
 • resumepassword
  ใช้พารามิเตอร์นี้การเปิด หรือปิดใช้งานความต้องการให้ผู้ใช้ใส่รหัสผ่านเมื่อคอมพิวเตอร์ดำเนินต่อจากโหมดสแตนด์บายหรือไฮเบอร์เนต
 • wakeonring
  ใช้พารามิเตอร์นี้การเปิด หรือปิดการใช้ปลุกบน Ring สนับสนุน
 • videodim
  ใช้พารามิเตอร์นี้การเปิด หรือปิดใช้งานการสนับสนุนการ dim จอแสดงผลวิดีโอเมื่อคอมพิวเตอร์เปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสสลับ DC (แบตเตอรี) พลังงาน

/help, /

ใช้พารามิเตอร์นี้จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับพารามิเตอร์บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
 • powercfg /list
 • powercfg /queryชุดรูปแบบ
 • powercfg /query
 • powercfg / สร้างชุดรูปแบบ
 • powercfg /deleteชุดรูปแบบ
 • powercfg /setactiveชุดรูปแบบ
 • powercfg /changeชุดรูปแบบdc /monitor -หมดเวลา - 15
 • powercfg /changeชุดรูปแบบdc /monitor -หมดเวลา - 0
 • powercfg / การไฮเบอร์เนตบน
 • powercfg /exportชุดรูปแบบ/fileแฟ้ม:
 • powercfg /queryตัวเลข/ ตัวเลข
 • /globalpowerflag powercfg บน /option:batteryicon

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324347 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB324347 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324347

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com