"บริการ Windows Installer ไม่สามารถเข้าถึงได้" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามติดตั้ง Office

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324516 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณพยายามติดตั้ง Microsoft Office คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ไม่สามารถเข้าถึงบริการ Windows Installer

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากแฟ้ม Windows Installer เสียหาย หรือสูญหายไป

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ วิธีที่ 1: ใช้เครื่องมือ Msconfig เพื่อยืนยันว่าบริการ installer กำลังทำงาน
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 2. ในกล่อง เปิด พิมพ์ msconfig จากนั้นคลิก ตกลง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 3. บนแท็บ Services คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก Windows Installer (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 4. คลิก ตกลง จากนั้นคลิก เริ่มใหม่ เพื่อเริ่มการทำงานของคอมพิวเตอร์ใหม่ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 5. ติดตั้ง Office อีกครั้ง เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์ พิมพ์หมายเลขผลิตภัณฑ์ จากนั้นคลิก ถัดไป
Office จะถูกติดตั้ง และคุณจะไม่ได้รับการพร้อมท์ให้ป้อนหมายเลขผลิตภัณฑ์เมื่อโปรแกรมเริ่ม

วิธีที่ 2: การลงทะเบียน Windows Installer ใหม่ข้อสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ดี อาจเกิดปัญหาร้ายแรงหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
322756 วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


หมายเหตุ เนื่องจาก Microsoft Windows มีหลายรุ่น ขั้นตอนต่อไปนี้จึงอาจจะแตกต่างออกไปบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หากเป็นเช่นนั้น ให้ดูเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น

การลงทะเบียนโปรแกรมติดตั้ง Windows อีกครั้ง ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ หากคุณไม่สามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ ไปยังวิธีที่ 3
 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก ค้นหา (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 2. คลิก แฟ้มและโฟลเดอร์ทั้งหมด (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 3. ในกล่อง File Name ให้พิมพ์ Msiexec.exe จากนั้นคลิกที่ ค้นหา (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 4. หลังจากการค้นหาเสร็จสมบูรณ์ จดบันทึกตำแหน่งของแฟ้ม Msiexec.exe ไว้ ตำแหน่งของแฟ้มควรเหมือนกับตัวอย่างต่อไปนี้:
  C:\Windows\System32 (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)


  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 5. บนเมนู แฟ้ม คลิก ปิด เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ ค้นหา  (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 6. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 7. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ regedit แล้วคลิก ตกลง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 8. ค้นหาจากนั้นคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
  (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 9. ในพื้นที่ด้านขวาของหน้าต่าง Registry Editor ดับเบิลคลิก ImagePath (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 10. ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขสตริง ที่ปรากฏ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสตริงในช่อง ข้อมูลค่า มีพาธที่ถูกต้องของแฟ้ม Msiexec.exe ในฮาร์ดดิสก์ของคุณตามที่ได้ตรวจสอบไว้ในขั้นตอนที่ 4

  หมายเหตุ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของพาธที่ถูกต้อง โดย drive เป็นไดร์ฟที่ติดตั้ง Windows:
  drive :\Windows\System32\msiexec.exe /V


  หากกล่อง ข้อมูลค่า ไม่มีพาธที่ถูกต้อง ทำการเปลี่ยนแปลงเป็นพาธที่ถูกต้อง จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ แก้ไขสตริง
  (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 11. ในเมนู แฟ้ม ให้คลิก ออก เพื่อออกจาก Registry Editor (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 12. เริ่มคอมพิวเตอร์ในเซฟโหมด จากนั้นลงทะเบียนแฟ้ม Msiexec.exe โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณ
  2. เริ่มการทำงานเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่แล้วกดปุ่ม F8 บนแป้นพิมพ์ของคุณ บนคอมพิวเตอร์ที่มีการกำหนดค่าให้เริ่มการทำงานของระบบปฏิบัติการหลายระบบ คุณสามารถกด F8 ได้เมื่อคุณเห็นเมนู เริ่มต้นระบบ
  3. ใช้ปุ่มลูกศรเลือก เซฟโหมด แล้วกด ENTER
  4. เมื่อเมนู เริ่มต้นระบบ ปรากฏขึ้นอีกครั้ง และปรากฏคำว่า "Safe Mode" เป็นสีน้ำเงินที่ด้านล่าง เลือกการติดตั้งที่คุณต้องการเริ่ม แล้วกด ENTER
  5. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
  6. คลิก เริ่มต้น คลิก เรียกใช้ พิมพ์ msiexec /regserver ในกล่อง เปิด จากนั้นคลิก ตกลง
   (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)
   ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
   ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 13. ปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ตามปกติ
หากคุณยังคงไม่สามารถติดตั้ง Microsoft Office สำเร็จและคุณได้รับข้อความข้อผิดพลาดที่เหมือนกับข้อความที่แสดงในหัวข้อ "อาการ" ไปยังวิธีที่ 3

วิธีที่ 3: ลองวิธีที่แสดงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft 319624

ลองวิธีที่แสดงในบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
319624 ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ไม่สามารถเข้าถึงบริการ Windows Installer" เมื่อติดตั้งโปรแกรมประยุกต์
วิธีที่ 4: ติดตั้ง Windows Installer ใหม่หมายเหตุ วิธีนี้ใช้ได้กับ Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) และ Microsoft Windows NT 4.0 สำหรับ Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP และ Microsoft Windows Server 2003 ใช้ Service Pack ล่าสุดใหม่หรือซ่อมแซมระบบปฏิบัติการ

เมื่อต้องการติดตั้ง Windows Installer ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. คลิก เริ่ม แล้วคลิก เรียกใช้ (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 2. ในกล่อง เปิด ให้พิมพ์ cmd แล้วคลิก ตกลง (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 3. ที่คอมมานด์พร้อมต์ ให้พิมพ์ตามนี้ กด ENTER หลังจากพิมพ์แต่ละบรรทัด
  cd %windir%\system32
  (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  ren msi.dll msi.old
  (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


  ren msiexec.exe msiexec.old
  (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้  ren msihnd.dll msihnd.old
  (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้ 4. ที่พรอมท์คำสั่ง ให้พิมพ์ exit จากนั้นกด ENTER
  (ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้แสดงไว้ด้านล่าง)
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  ภาพหน้าจอสำหรับขั้นตอนนี้


 5. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์
 6. ปรับปรุงแฟ้ม Windows Installer เป็นรุ่นล่าสุด เพื่อทำเช่นนั้น เยี่ยมชมเว็บไซต์ Microsoft แห่งใดแห่งหนึ่งต่อไปนี้ จากนั้นดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows Installer 2.0

  หมายเหตุ Windows Installer 2.0 จะมาพร้อมกับ Microsoft Windows XP คุณไม่จำเป็นต้องทำขั้นตอนนี้ถ้าคุณกำลังใช้ Windows XP
 7. หลังจากการติดตั้ง Windows Installer เสร็จสิ้นแล้ว ปิดการทำงานและเริ่มการทำงานคอมพิวเตอร์ของคุณใหม่ตามปกติก่อนที่คุณจะติดตั้ง Microsoft Office

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มการทำงาน Windows ใหม่ในเซฟโหมด โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
315222 คำอธิบายของตัวเลือกการบูตแบบ Safe Mode ใน Windows XP
281770 วิธีแก้ไขปัญหาการทำคลีนบูตสำหรับ Windows 2000
273738 วิธีการแก้ไขปัญหาการเริ่มต้นระบบ Windows Millennium Edition
180902 วิธีการเริ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 98 ในเซฟโหมด
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการขอรับ Windows Installer โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
292539 วิธีการขอรับโปรแกรม Windows Installer (ซึ่งอาจจะเป็นภาษาอังกฤษ)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324516 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 พฤษภาคม 2557 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kbpubtypekc kbtshoot kberrmsg kbprb KB324516

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com