วิธีการคืนค่าส่วนกำหนดค่าของผู้ใช้ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324734 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการคืนค่าโพรไฟล์ผู้ใช้และรายการส่วนกำหนดค่าผู้ใช้ต่อไปนี้:
 • เอกสาร
 • การตั้งค่าเดสก์ทอป
 • รายการโปรด
 • คุกกี้
โดยค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 เป็นอันดับแรก Windows สร้างโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้ใน %SystemDrive%\Documents และการตั้งค่าโฟลเดอร์ และคุณได้รับการควบคุมทั้งหมดสิทธิ์ ถ้าคุณสูญเสียสิทธิ์ Full Control สำหรับโฟลเดอร์นี้ Windows สร้างโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้ใหม่ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์ คุณสามารถเข้าถึงโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้เดิมไม่เว้นแต่ว่าคุณมี creditials ระดับผู้ดูแลท้องถิ่นบนคอมพิวเตอร์

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อ Windows สร้างส่วนกำหนดค่าโฟลเดอร์ใหม่สำหรับคุณ Windows วางโฟลเดอร์ในเอกสารนี้และโฟลเดอร์การตั้งค่า windows พยายามที่จะใช้ชื่อผู้ใช้ของคุณเป็นชื่อของโฟลเดอร์โปรไฟล์ใหม่ อย่างไรก็ตาม ถ้าโฟลเดอร์โปรไฟล์เก่ายังคงอยู่ Windows แก้ไขชื่อของโฟลเดอร์ใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงการทำซ้ำ เมื่อปัญหานี้เกิดขึ้น คุณอาจเห็นโฟลเดอร์หลายของโพรไฟล์สำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ ข้อมูลต่อไปนี้อธิบายโครงร่างการตั้งชื่อเริ่มต้นที่ Windows ใช้สำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้:
 • ถ้าการusernameโฟลเดอร์ไม่มีอยู่ Windows ชื่อโฟลเดอร์โปรไฟล์ใหม่:
  username
 • ถ้าการusernameโฟลเดอร์นี้อยู่แล้ว Windows ชื่อโฟลเดอร์โปรไฟล์ใหม่:
  username.computername
 • ถ้าการusername.computernameโฟลเดอร์นี้อยู่แล้ว Windows ชื่อโฟลเดอร์โปรไฟล์ใหม่:
  username.computername.000
 • ถ้าการusername.computernameโฟลเดอร์.000 แล้ว การเพิ่มที่อยู่ถัดไปของใช้ Windowsusername.computername.000 โครงร่างที่ตั้งชื่อ

  ตัวอย่าง::
  username.computername.001
คุณยังสามารถบอกลำดับของโฟลเดอร์โปรไฟล์หลาย โดยดูที่สร้างวันหรือเวลา ตราบเท่าที่สร้างวันหรือเวลาไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยน

ความต้องการคืนค่าส่วนกำหนดค่าของผู้ใช้

เมื่อต้องการคืนค่าโพรไฟล์ผู้ใช้ เอกสารและ Settings\usernameโฟลเดอร์โปรไฟล์ต้องยังคงมีอยู่ และคุณต้องมีสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดสำหรับโฟลเดอร์นี้ ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องสำหรับโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้ของคุณ คุณ (หรือผู้ใช้รายอื่น) ต้องเป็นอันดับแรกสู่คอมพิวเตอร์ในฐานะผู้ดูแลและการคืนค่าที่ระดับที่ต้องการสิทธิ์ไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ


เมื่อต้องการคัดลอกเอกสารจากส่วนกำหนดค่าโฟลเดอร์ปัจจุบันไปยังโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้ที่เหมาะสม

ถ้าคุณมีสู่ Windows หลังจากที่คุณสูญเสียสิทธิ์การเข้าถึงไปยังโฟลเดอร์โปรไฟล์ของคุณเริ่มต้น โฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้อย่างน้อยสองมีข้อมูลที่ใช้ชื่อผู้ใช้ของคุณ เมื่อต้องการทำให้สามารถเข้าถึงได้จากโปรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณต้องการคืนค่าแฟ้มเหล่านี้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ล็อกออนเข้าใช้เครื่องเป็นผู้ดูแลระบบ
 2. การคัดลอกเอกสารทั้งหมดจากโฟลเดอร์เอกสารของฉันการปัจจุบันของคุณไปยังโฟลเดอร์ My Documents ของโพรไฟล์ที่คุณต้องการคืนค่า

  หมายเหตุ:: คุณไม่ต้องทำตามขั้นตอนนี้ถ้าคุณย้ายโฟลเดอร์เอกสารของฉันไปยังตำแหน่งภายนอกเอกสารของคุณและโฟลเดอร์การตั้งค่า การอย่างไรก็ตาม หลังจากที่คุณคืนค่าโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ คุณอาจต้อง re-specify ตำแหน่งของโฟลเดอร์ปลายทางของโฟลเดอร์'เอกสารของฉัน'
 3. เมื่อต้องการคงการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตในรายการโปรดของคุณ สำเนาทางลัดอินเทอร์เน็ตทั้งหมดจากโฟลเดอร์รายการโปรดของคุณปัจจุบันในรายการโปรดที่โฟลเดอร์ของโพรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณต้องการคืนค่า

  หมายเหตุ:: ไม่สำเนาแฟ้ม Desktop.ini

เมื่อต้องการอนุญาตการควบคุมเต็มให้สิทธิสำหรับโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้

 1. เปิด Windows Explorer
 2. ค้นหา และคลิกขวาที่โฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้เก่าของคุณ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.

  โดยค่าเริ่มต้น โฟลเดอร์นี้เป็น %SystemDrive%\Documents และ Settings\username.
 3. คลิกการการรักษาความปลอดภัยแท็บ
 4. ในการชื่อกลุ่มหรือผู้ใช้รายการ คลิกชื่อผู้ใช้ของคุณ และจากนั้นในการสิทธิ์สำหรับusernameกล่อง คลิกเพื่อเลือกนั้นอนุญาตให้กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากควบคุมทั้งหมด.

  หมายเหตุ:: ถ้าชื่อผู้ใช้ของคุณไม่ปรากฏอยู่ในนั้นกลุ่มหรือผู้ใช้ชื่อรายการ คลิกaddพิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณภายใต้ป้อนชื่อวัตถุที่เลือกแล้ว คลิกตกลง.
 5. คลิกตกลง.

เมื่อต้องการแก้ไขคีย์รีจิสทรีของส่วนกำหนดค่าผู้ใช้

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

แก้ไขรีจิสทรีเพื่อให้เส้นทางรูปส่วนกำหนดค่าชี้ไปที่ชื่อผู้ใช้ที่คุณได้รับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดในที่นี้เมื่อต้องการอนุญาตการควบคุมเต็มให้สิทธิสำหรับผู้ใช้ส่วนกำหนดค่าโฟลเดอร์ส่วนก่อนหน้าในบทความนี้ โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ของโพรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณต้องการคืนค่า
 2. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 3. ในการOPENกล่อง ชนิดregeditแล้ว คลิกตกลง.
 4. ใน Registry Editor ค้นหา และคลิกคีย์ย่อยของรีจิสทรีต่อไปนี้:
  NT\CurrentVersion\ProfileList HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
 5. ค้นหาโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้ของคุณ

  หมายเหตุ:: เมื่อคุณคลิกการProfileListคีย์ย่อย หลาย ๆ โฟลเดอร์อยู่ภายใต้คีย์ย่อย แต่ละโฟลเดอร์เหล่านี้เป็นของผู้ใช้อื่น มีการตั้งชื่อโฟลเดอร์เหล่านี้ตามตัวระบุความปลอดภัยผู้ใช้ (sid) และไม่ตามชื่อผู้ใช้

  เพื่อค้นหาโฟลเดอร์โปรไฟล์ของผู้ใช้ ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
  • สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในรายการภายใต้การProfileListsubkey คลิกโฟลเดอร์ และจากนั้น ในบานหน้าต่างด้านขวา ดูProfileImagePathค่า

   ค่านี้ประกอบด้วยพาธไปยังโปรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ (ตัวอย่างเช่น %SystemDrive%\Documents และ Settings\username).

   ค้นหาโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยการProfileImagePathค่าที่แสดงถึงโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ

   หรือ
  • ใน Registry Editor คลิกค้นหาในการแก้ไขเมนู ในการสิ่งที่ค้นหากล่อง พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของคุณ คลิกเพื่อเลือกนั้นข้อมูลกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ภายใต้ดูที่คลิกเพื่อยกเลิกเลือกนั้นคีย์และค่าต่างๆ:ตรวจสอบกล่อง และจากนั้น คลิกค้นหาถัดไป.

   กด F3 เพื่อทำซ้ำการค้นหาจนกว่าคุณค้นหาโฟลเดอร์ที่ถูกต้องภายใต้การNT\CurrentVersion\ProfileList HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windowsคีย์ย่อยที่ประกอบด้วยการProfileImagePathค่าที่แสดงถึงชื่อผู้ใช้ของคุณ
 6. หลังจากที่คุณค้นหาโฟลเดอร์ที่คีย์ย่อยสำหรับโพรไฟล์ผู้ใช้ของคุณ คลิกสองครั้งProfileImagePathค่า
 7. ในการข้อมูลค่า:กล่อง พิมพ์เส้นทางไปยังโฟลเดอร์โปรไฟล์ผู้ใช้ที่คุณต้อง การคืนค่า แล้ว คลิกตกลง.
 8. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ใช้โปรไฟล์ผู้ใช้การคืนค่าของคุณ
คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324734 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbmgmtservices kbhowtomaster kbmt KB324734 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324734

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com