วิธีการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ Windows Server 2003 เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324742 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าเว็บเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อในสภาพแวดล้อมของ Windows Server 2003


การติดตั้งบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ Microsoft (IIS) กำลังการบริการเว็บที่ถูกรวมเข้ากับ Windows Server 2003

เมื่อต้องการติดตั้ง IIS เพิ่มคอมโพเนนต์เพิ่มเติม หรือลบคอมโพเนนต์ที่ไม่จำเป็น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่แผงควบคุมแล้ว คลิกเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออก.

  เครื่องมือ'เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'เริ่มทำงาน
 2. คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.

  ตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows ปรากฏขึ้น
 3. ในการคอมโพเนนต์ของ windowsรายการ คลิกเซิร์ฟเวอร์แอพลิเคชันแต่ไม่ได้เลือกกล่องกาเครื่องหมายไว้
 4. คลิกรายละเอียดจากนั้น คลิกเพื่อเลือกนั้นบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)กล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกรายละเอียดเมื่อต้องการดูรายการของคอมโพเนนต์เพิ่มเติมของ IIS
 6. เลือกคอมโพเนนต์ที่เป็นตัวเลือกที่คุณต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้น คอมโพเนนต์ต่อไปนี้ถูกเลือก:
  • แฟ้มทั่วไป
  • โปรแกรมจัดการบริการข้อมูลของอินเทอร์เน็ต
  • บริการเวิลด์ไวด์เว็บ
 7. คลิกบริการเวิลด์ไวด์เว็บ(แต่ไม่ล้างข้อมูลกล่องกาเครื่องหมาย), แล้ว คลิกรายละเอียดเมื่อต้องการดูรายการของส่วนประกอบย่อยการเลือกกำหนดได้ IIS เช่นนั้นเครื่องมือการจัดการ (HTML) ระยะไกล. เลือกคอมโพเนนต์ย่อยที่เป็นตัวเลือกที่คุณต้องการติดตั้ง โดยค่าเริ่มต้น คอมโพเนนต์ต่อไปนี้ถูกเลือก:
  • บริการเวิลด์ไวด์เว็บ
 8. คลิกตกลงคลิกตกลงคลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไปการติดตั้งคอมโพเนนต์ที่เลือก
 9. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการดำเนินการตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windows และจากนั้น ปิดเพิ่ม หรือเอาโปรแกรมออกกล่องโต้ตอบ

การกำหนดค่าการรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อ

การกำหนดค่าการรับรองความถูกต้องแบบไม่ระบุชื่อ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ภายใต้computername(ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์)(ตำแหน่งcomputernameมีชื่อของเซิร์ฟเวอร์), คลิกขวาเว็บไซต์แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. ในการคุณสมบัติของเว็บไซต์กล่องโต้ตอบ คลิกการความปลอดภัยของไดเรกทอรีแท็บ
 4. ภายใต้ควบคุมการเข้าถึงและการรับรองความถูกต้องคลิกแก้ไข.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นการเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อกล่องกาเครื่องหมาย (ถ้าคุณไม่ได้เลือก)

  หมายเหตุ:บัญชีผู้ใช้ในการชื่อผู้ใช้:กล่องจะใช้สำหรับการเข้าถึงแบบไม่ระบุชื่อเฉพาะ ผ่านบัญชี guest ของ Windows

  โดยค่าเริ่มต้น เซิร์ฟเวอร์สร้าง และใช้บัญชีผู้ใช้iusr_computername. รหัสผ่านของบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อถูกใช้ โดย Windows เท่านั้น ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อไม่ล็อกออนโดยใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 6. คลิกตกลงสองครั้ง

ตั้งค่าคอนฟิกเว็บไซต์ที่พื้นฐาน

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกโปรแกรมจัดการบริการ (IIS) ของข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต.
 2. ภายใต้computername(ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์)ขยายเว็บไซต์.
 3. คลิกขวาเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการเว็บไซต์แท็บ ถ้าคุณมี ip แอดเดรสที่หลายที่กำหนดให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณ คลิกอยู่ IP ที่คุณต้องการกำหนดให้กับเว็บไซต์นี้ใน การที่อยู่ ipรายการ
 5. คลิกการประสิทธิภาพการทำงานแท็บใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติของเว็บไซต์ที่มีผลต่อหน่วยความจำ การใช้แบนด์วิดท์ และจำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์

  ด้วยการกำหนดค่าแบนด์วิดท์ของเครือข่ายบนเว็บไซต์ที่เฉพาะ คุณสามารถให้ควบคุมรับส่งข้อมูลจำนวนที่มีที่อยู่ที่ไซต์นั้น ตัวอย่างเช่น ด้วยการจำกัดแบนด์วิดท์ของเว็บไซต์ของระดับความสำคัญต่ำกว่า คุณสามารถจำกัดแบนด์วิธเพื่ออนุญาตให้เข้าถึงไซต์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น likewise เมื่อคุณระบุจำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ คุณว่างทรัพยากรสำหรับไซต์อื่น การตั้งค่าเป็น site-specific ซึ่งคุณสามารถปรับเปลี่ยนตามปริมาณการใช้งานเครือข่าย และใช้การเปลี่ยนแปลง
  • คลิกเพื่อเลือกนั้นจำกัดแบนด์วิธเครือข่ายที่พร้อมใช้งานเว็บไซต์นี้กล่องกาเครื่องหมายการตั้งค่าคอนฟิก IIS ให้ throttle แบนด์วิธเครือข่ายเข้าในยอดเงินที่เลือกในการแบนด์วิดท์สูงสุด (เป็นกิโลไบต์ต่อวินาที)กล่อง
  • ภายใต้การเชื่อมต่อเว็บไซต์คลิกไม่จำกัดเมื่อต้องการอนุญาตให้ไคลเอนต์ที่ไม่จำกัดการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์นี้ หรือคลิกจำกัดการให้การเชื่อมต่อและป้อนจำนวนที่ใช้ในการเชื่อมต่อที่คุณต้องการจำกัดการเว็บไซต์นี้เมื่อต้องการ การจำกัดการเชื่อมต่อที่อนุญาตให้คอมพิวเตอร์ทรัพยากรที่จะใช้สำหรับกระบวนการอื่น

   หมายเหตุ:ไคลเอนต์แต่ละค้นเว็บไซต์โดยปกติใช้การเชื่อมต่อประมาณ 3
 6. คลิกการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ
  • ถ้าคุณต้องการที่ใช้เนื้อหาของเว็บที่เก็บอยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกไดเรกทอรีที่อยู่บนคอมพิวเตอร์นี้จากนั้น พิมพ์เส้นทางที่คุณต้องการใช้ในการเส้นทางภายในกล่อง ตัวอย่างเช่น เส้นทางเริ่มต้นคือ C:\Inetpub\wwwroot

   หมายเหตุ:เพื่อความปลอดภัยที่เพิ่ม ไม่สร้างเว็บโฟลเดอร์เนื้อหาในโฟลเดอร์ราก
  • ถ้าคุณต้องการที่ใช้เนื้อหาของเว็บที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คลิกที่อยู่บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นใช้ร่วมกันจากนั้น พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการในการไดเรกทอรีเครือข่ายกล่องปรากฏขึ้น
  • ถ้าคุณต้องการที่ใช้เนื้อหาของเว็บที่บันทึกไว้ในที่อยู่เว็บอื่น คลิกการเปลี่ยนเส้นทางไปยัง URLจากนั้น พิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการในการเปลี่ยนเส้นทางไปกล่อง ภายใต้ไคลเอ็นต์จะถูกส่งไปคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่เหมาะสม
 7. คลิกการเอกสารแท็บหมายเหตุรายการของเอกสารที่ IIS สามารถใช้เป็นเอกสารเริ่มต้นการเริ่มต้น ถ้าคุณต้องการใช้ Index.html เป็นเอกสารเริ่มต้นของคุณ คุณต้องเพิ่มดังกล่าว โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกadd.
  2. ในการเพเนื้อหาที่เป็นค่าเริ่มต้นกล่อง ชนิดIndex.htmlแล้ว คลิกตกลง.
  3. คลิกการย้ายขึ้นปุ่มจนกว่า Index.html จะปรากฏที่ด้านบนของรายการ
 8. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการคุณสมบัติของเว็บไซต์เริ่มต้นกล่องโต้ตอบ
 9. คลิกขวาเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกSTOP:.
 10. คลิกขวาเว็บไซต์ที่มีค่าเริ่มต้นแล้ว คลิกเริ่มการทำงาน.
The server is now configured to accept incoming Web requests to the default Web site. You can replace the content of the default Web site with the Web content that you want, or you can create a new Web site.


แก้ไข

For additional information about how to troubleshoot Web servers, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
323358How To Troubleshoot a Web Server in Windows Server 2003

ข้อมูลอ้างอิง

For additional information about how to create an FTP server, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
300662How To Set Up an FTP Server in Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เผยแพร่เว็บไซต์หลัง Internet Security และ Acceleration Server คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
300435วิธีการที่เผยแพร่หลายเว็บไซต์ โดยใช้ ISA Server ใน Windows 2000 อย่างปลอดภัย
313072วิธีการกำหนดค่าเว็บประกาศบริการการทำงานกับ Internet Security และ Acceleration Server ใน Windows 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324742 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB324742 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324742

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com