วิธีการสร้างเซิร์ฟเวอร์ไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324753 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกการติดตั้ง Active Directory ใหม่ในสภาพแวดล้อม laboratory ซึ่งประกอบด้วย Windows Server 2003 และไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ โปรดสังเกตว่า คุณจะต้องเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายสองที่ใช้ Windows Server 2003 เพื่อวัตถุประสงค์นี้ในสภาพแวดล้อมของ laboratory

การสร้างไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่

หลังจากที่คุณได้ติดตั้ง Windows Server 2003 บนเซิร์ฟเวอร์แบบเอกเทศ รันตัวช่วยสร้างไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เพื่อสร้างไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ใหม่ฟอเรสต์ หรือโดเมน และจากนั้นคอมพิวเตอร์การแปลง Windows Server 2003 ลงในตัวควบคุมโดเมนแรกในฟอเรสต์ เมื่อต้องการแปลงเครื่องที่ใช้ Windows Server 2003 ลงในตัวควบคุมโดเมนแรกในฟอเรสต์ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ใส่ซีดีรอม 2003 Server Windows ลงในไดรฟ์ซีดีรอมหรือดีวีดีรอมของคอมพิวเตอร์ของคุณ
 2. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้จากนั้น พิมพ์dcpromo.
 3. คลิกตกลงเริ่มการทำงานนี้การติดตั้งไดเรกทอรีที่ใช้งานตัวช่วยสร้างแล้ว คลิกถัดไป.
 4. คลิกตัวควบคุมโดเมนสำหรับโดเมนใหม่แล้ว คลิกถัดไป.
 5. คลิกโดเมนในฟอเรสต์ใหม่แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ระบุชื่อเต็มของ DNS สำหรับโดเมนใหม่ โปรดสังเกตว่า เนื่องจากขั้นตอนนี้จะใช้สำหรับสภาพแวดล้อมของ laboratory และคุณจะไม่รวมสภาพแวดล้อมการทำงานนี้ลงในโครงสร้างพื้นฐานของ DNS ที่มีอยู่ คุณสามารถใช้ข้อมูลบางอย่างทั่วไป เช่นmycompany.localสำหรับการตั้งค่านี้ คลิกถัดไป.
 7. ยอมรับค่าเริ่มต้น NetBIOS ชื่อโดเมน (ซึ่งมี "mycompany" ถ้าคุณใช้คำแนะนำการในขั้นตอนที่ 6) คลิกถัดไป.
 8. ตำแหน่งแฟ้มฐานข้อมูลและการบันทึกการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์ c:\winnt\ntds และจากนั้น คลิกถัดไป.
 9. กำหนดตำแหน่งของโฟลเดอร์ Sysvol เป็นค่าเริ่มต้นของโฟลเดอร์ c:\winnt\sysvol และจากนั้น คลิกถัดไป.
 10. คลิกติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ DNS บนคอมพิวเตอร์นี้แล้ว คลิกถัดไป.
 11. คลิกสิทธิ์ที่เข้ากันได้กับเซิร์ฟเวอร์ของ Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 หรือระบบปฏิบัติการเท่านั้นแล้ว คลิกถัดไป.
 12. เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมของ laboratory เว้นรหัสผ่านสำหรับผู้ดูแลโหมดคืนค่าของไดเรกทอรีของบริการเป็นค่าว่าง โปรดสังเกตว่า ในสภาพแวดล้อมการผลิตทั้งหมด รหัสผ่านนี้ถูกตั้งค่า โดยใช้รูปแบบรหัสผ่านที่ปลอดภัย คลิกถัดไป.
 13. ตรวจทาน และยืนยันตัวเลือก ที่คุณเลือก แล้ว คลิกถัดไป.
 14. การติดตั้ง Active Directory ดำเนินการต่อไป โปรดสังเกตว่า การดำเนินการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที
 15. เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ การรีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ หลังจากที่มีการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ ยืนยันว่า มีการสร้างสถานที่เก็บระเบียนของบริการระบบชื่อโดเมน (DNS) สำหรับตัวควบคุมโดเมนใหม่ เพื่อยืนยันว่า ได้ถูกสร้างเรกคอร์ดตำแหน่งที่ตั้งของบริการ DNS ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกdnsเมื่อต้องการเริ่มคอนโซลของผู้ดูแลระบบ DNS
  2. ขยายชื่อเซิร์ฟเวอร์ ขยายเขตพื้นที่การค้นหาไปข้างหน้าแล้ว ขยายโดเมน
  3. ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์ _msdcs, _sites, _tcp และ _udp อยู่ โฟลเดอร์เหล่านี้และบันทึกตำแหน่งการบริการประกอบด้วยอยู่สำคัญในการดำเนินงานของ Active Directory และ Windows Server 2003

การเพิ่มผู้ใช้และคอมพิวเตอร์โดเมน active Directory ที่ใช้งานอยู่

หลังจากที่สร้างโดเมน Active Directory ใหม่ สร้างบัญชีผู้ใช้ในโดเมนนั้นเพื่อใช้เป็นบัญชีผู้ดูแล เมื่อผู้ใช้นั้นถูกเพิ่มไปยังกลุ่มรักษาความปลอดภัย ใช้บัญชีนั้นเพื่อเพิ่มคอมพิวเตอร์ในโดเมน
 1. เมื่อต้องการสร้างผู้ใช้ใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์การเริ่มต้นส่วนควบคุมผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์
  2. คลิกที่ชื่อโดเมนที่คุณสร้าง และจากนั้น ขยายเนื้อหา
  3. คลิกขวาผู้ใช้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกผู้ใช้:.
  4. พิมพ์ชื่อแรก นามสกุล และชื่อเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ของผู้ใช้ใหม่ และจากนั้น คลิกถัดไป.
  5. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ยืนยันรหัสผ่าน และคลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:

   • ผู้ใช้ต้องเปลี่ยนรหัสผ่านเมื่อเข้าสู่ระบบถัดไป (แนะนำสำหรับผู้ใช้ที่มากที่สุด)
   • ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน
   • รหัสผ่านไม่หมดอายุ
   • บัญชีถูกปิดใช้งาน
   คลิกถัดไป.
  6. ตรวจสอบข้อมูลที่คุณให้ และถ้าทุกอย่างถูกต้อง คลิกเสร็จสิ้น.
 2. หลังจากที่คุณสร้างผู้ใช้ใหม่ กำหนดนี้เป็นสมาชิกของบัญชีผู้ใช้ในกลุ่มซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถทำงานสำหรับผู้ดูแล เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อม laboratory ที่คุณกำลังควบคุม คุณสามารถกำหนดผู้นี้ใช้บัญชีผู้ดูแลเต็มเข้า โดยการทำให้เป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลแบบแผน องค์กร และโดเมน To add the account to the Schema, Enterprise, and Domain administrators groups, follow these steps:
  1. On the Active Directory Users and Computers console, right-click the new account that you created, and then clickคุณสมบัติ.
  2. คลิกการสมาชิกของแท็บ แล้วคลิกadd.
  3. ในการSelect Groupsdialog box, specify a group, and then clickตกลงto add the groups that you want to the list.
  4. Repeat the selection process for each group in which the user needs account membership.
  5. คลิกตกลงเมื่อต้องการเสร็จสมบูรณ์
 3. The final step in this process is to add a member server to the domain. This process also applies to workstations. To add a computer to the domain, follow these steps:
  1. Log on to the computer that you want to add to the domain.
  2. คลิกขวาMy Computerแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
  3. คลิกการชื่อคอมพิวเตอร์แท็บ แล้วคลิกเปลี่ยนแปลง.
  4. ในการComputer Name Changesกล่องโต้ตอบ คลิกโดเมนภายใต้สมาชิกของ, and then type the domain name. คลิกตกลง.
  5. When you are prompted, type the user name and password of the account that you previously created, and then clickตกลง.

   A message that welcomes you to the domain is generated.
  6. คลิกตกลงเมื่อต้องการกลับไปชื่อคอมพิวเตอร์แท็บ แล้วคลิกตกลงเมื่อต้องการเสร็จสมบูรณ์
  7. Restart the computer if you are prompted to do so.

การแก้ไขปัญหา

You Cannot Open the Active Directory Snap-ins

After you have completed the installation of Active Directory, you may not be able to start the Active Directory Users and Computers snap-in, and you may receive an error message that indicates that no authority can be contacted for authentication. This can occur if DNS is not correctly configured. To resolve this issue, verify that the zones on your DNS server are configured correctly and that your DNS server has authority for the zone that contains the Active Directory domain name. If the zones appear to be correct and the server has authority for the domain, try to start the Active Directory Users and Computers snap-in again. If you receive the same error message, use the DCPROMO utility to remove Active Directory, restart the computer, and then reinstall Active Directory.

For additional information about configuring DNS on Windows Server 2003, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
323380วิธีกำหนด DNS สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตใน Windows Server 2003
324259วิธีการกำหนดค่า DNS ในสภาพแวดล้อมการ Workgroup ใหม่ใน Windows Server 2003
323418วิธีรวม DNS กับโครงสร้างพื้นฐานของ DNS ที่มีอยู่หาก Active Directory เปิดใช้งานใน Windows Server 2003
323417วิธีรวม DNS ของ Windows Server 2003 กับโครงสร้างพื้นฐานของ DNS ที่มีอยู่ใน Windows Server 2003
324260วิธีการกำหนดค่าระเบียน DNS สำหรับเว็บไซต์ของคุณใน Windows Server 2003
323445วิธีการสร้างเขตพื้นที่ที่สร้างบนเซิร์ฟเวอร์ DNS ใน Windows Server 2003

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324753 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Keywords: 
kbactivedirectory kbhowto kbhowtomaster kbnetwork kbmt KB324753 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324753

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com