Съобщение за грешка при инсталиране или стартиране на програма, базирана на MS-DOS или 16-битов Windows

Преводи на статии Преводи на статии
ID на статията: 324767 - Преглед на продукти, за които се отнася тази статия.
Разгъване на всички | Сгъване на всички

На тази страница

СИМПТОМИ

Ако се опитате да стартирате или инсталирате програма, базирана на MS-DOS или 16-битов Windows, на вашия компютър, работещ под Windows XP, може да получите съобщение за грешка, подобно на едно от следните:
16-bit MS-DOS Subsystem (16-битова подсистема на MS-DOS)
път към програмата, която се опитвате да стартирате или инсталирате
C:\Winnt\System32\config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications (Системният файл не е подходящ за работа с приложения за MS-DOS и Microsoft Windows). Choose 'Close' to terminate the application (Изберете 'Затвори', за да затворите приложението).
16-bit MS-DOS Subsystem (16-битова подсистема на MS-DOS)
път към програмата, която се опитвате да стартирате или инсталирате
config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications (Системният файл не е подходящ за работа с приложения за MS-DOS и Microsoft Windows). Choose 'Close' to terminate the application (Изберете 'Затвори', за да затворите приложението).
16-bit MS-DOS Subsystem (16-битова подсистема на MS-DOS)
път към програмата, която се опитвате да стартирате или инсталирате
C:\Windows\System32\Autoexec.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications (Системният файл не е подходящ за работа с приложения за MS-DOS и Microsoft Windows). Choose 'Close' to terminate the application (Изберете 'Затвори', за да затворите приложението).
Независимо от това, че може да получите запитване, дали да се затвори приложението, или искате да се игнорира съобщението за грешка, програмата ще се затвори, без значение какво ще изберете.

ПРИЧИНА

Този проблем може да възникне, ако един или повече от изброените по-долу файлове отсъстват или са повредени:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

РАЗРЕШЕНИЕ

За да разрешите този проблем, използвайте някой от следните методи.

Метод 1

 1. Поставете компактдиска в устройството за CD или DVD.
 2. Щракнете върху Start ("Старт") и изберете Run ("Изпълни").
 3. В полето Отвори (Open) въведете cmd и щракнете върху OK.
 4. В командния ред въведете следните команди, като натискате ENTER след всяка команда:

  expand буква, с която е отбелязано CD-ROM устройството:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  expand буква, с която е отбелязано CD-ROM устройството:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  expand буква, с която е отбелязано CD-ROM устройството:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. Стартирайте или инсталирайте програмата. Ако проблемът е елиминиран, пропуснете останалите стъпки. В противен случай продължете към следващата стъпка.
 6. Забележка: Файлът Command.com не се редактира или създава при процеса по-долу. Поради това може да се наложи да го разархивирате от компактдиска с Windows XP.

  Стартирайте Бележника (Notepad).
 7. В него въведете следното:
    dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
 8. В менюто Файл (File) щракнете върху Запиши като (Save As).
 9. В полето Име на файла (File Name) въведете Config.nt и натиснете Запиши (Save). Затворете файла Config.nt.
 10. В менюто Файл (File) щракнете върху Нов (New).
 11. В новия празен документ въведете следното:
  @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. В менюто Файл (File) щракнете върху Запиши като (Save As).
 13. В полето Име на файла (File Name) въведете Autoexec.nt и натиснете Запиши (Save). Затворете файла Autoexec.nt.
 14. Стартирайте Windows Explorer. Намерете файла Config.nt и щракнете с десния бутон върху него, след което изберете Копирай (Copy).
 15. Щракнете с десния бутон върху папката %SYSTEMROOT%\System32 и натиснете Постави (Paste).
 16. Намерете файла Autoexec.nt и щракнете с десния бутон върху него, след което изберете Копирай (Copy).
 17. Щракнете с десния бутон върху папката %SYSTEMROOT%\System32 и натиснете Постави (Paste).
 18. Намерете файла Command.com и щракнете с десния бутон върху него, след което изберете Копирай (Copy).
 19. Щракнете с десния бутон върху папката %SYSTEMROOT%\System32 и натиснете Постави (Paste). Рестартирайте вашия компютър.
Ако проблемът остане, копирайте файловете Autoexec.nt и Config.nt от папката Repair на Windows в системната папка (System). За да направите това, изпълнете следните стъпки:
 1. Щракнете върху Старт (Start), изберете Изпълни (Run), въведете c:\windows\repair и натиснете OK.
 2. Щракнете с десния бутон върху Autoexec.nt и изберете Copy ("Копирай").
 3. Щракнете върху Старт (Start), изберете Изпълни (Run), въведете c:\windows\system32 и натиснете OK.
 4. Щракнете с десния бутон някъде в тази папка и изберете от контекстното меню Постави (Paste).
 5. Щракнете с десния бутон върху файла Autoexec.nt, който копирахте преди малко, и изберете опцията Properties ("Свойства").
 6. Щракнете, за да изберете Само за четене (Read-Only) и натиснете OK.
 7. Повторете стъпките от 1 до 6, за да копирате файла Config.nt.
Забележка Необходимо е да активирате разрешенията "само за четене" (Read-Only). В противен случай файловете ще бъдат премахнати след рестартирането на Windows.

Метод 2

 1. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете C:\windows\repair и след това натиснете OK.
 2. С десния бутон на мишката щракнете върху файла Autoexec.nt и след това върху Copy ("Копирай").
 3. Щракнете върху Start ("Старт"), изберете Run ("Изпълни"), въведете %windir%\system32 и след това натиснете OK.
 4. В папката System32 натиснете Ctrl + V, за да поставите копирания файл Autoexec.nt в тази папка.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

За допълнителна информация относно базираните на MS-DOS програми в Windows щракнете върху следния номер на статия, за да я отворите в Базата знания на Microsoft:
305521 Съобщение за грешка "16-bit MS-DOS Subsystem" ("16-битова подсистема на MS-DOS"), когато стартирате програма, базирана на MS-DOS или 16-битов Windows, във Windows Server 2003 или Windows 2000 Server (Тази връзка може да сочи към съдържание, което е отчасти или изцяло на английски)
314106 Отстраняване на неизправности в основани на MS-DOS програми в Windows XP

Свойства

ID на статията: 324767 - Последна рецензия: 24 април 2007 г. - Редакция: 4.0
ВАЖИ ЗА
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ключови думи: 
kberrmsg kbprb KB324767

Изпратете обратна информация

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com