Μήνυμα λάθους κατά την εγκατάσταση ή την έναρξη προγράμματος που βασίζεται στο MS-DOS ή στα Windows 16-Bit

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 324767 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Εάν προσπαθείτε να ξεκινήσετε ή να εγκαταστήσετε ένα πρόγραμμα που βασίζεται στο MS-DOS ή στα Windows 16-bit στον υπολογιστή σας που βασίζεται στα Windows XP, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με ένα από τα ακόλουθα:
Υποσύστημα MS-DOS 16-bit
διαδρομή προς το πρόγραμμα που προσπαθείτε να ξεκινήσετε ή να εγκαταστήσετε
C:\WINNT\system32\config.nt Το αρχείο συστήματος δεν είναι κατάλληλο για την εκτέλεση εφαρμογών MS-DOS και Microsoft Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" για να τερματίσετε την εφαρμογή.

(16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
C:\Winnt\System32\config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.)
Υποσύστημα MS-DOS 16-bit
διαδρομή προς το πρόγραμμα που προσπαθείτε να ξεκινήσετε ή να εγκαταστήσετε
config.nt Το αρχείο συστήματος δεν είναι κατάλληλο για την εκτέλεση εφαρμογών MS-DOS και Microsoft Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" για να τερματίσετε την εφαρμογή.

(16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.)
Υποσύστημα MS-DOS 16-bit
διαδρομή προς το πρόγραμμα που προσπαθείτε να ξεκινήσετε ή να εγκαταστήσετε
C:\Windows\System32\Autoexec.nt Το αρχείο συστήματος δεν είναι κατάλληλο για την εκτέλεση εφαρμογών MS-DOS και Microsoft Windows. Κάντε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" για να τερματίσετε την εφαρμογή.

(16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
C:\Windows\System32\Autoexec.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application.)
Παρόλο που μπορεί να σας ζητηθεί να επιλέξετε να τερματίσετε το πρόγραμμα ή να αγνοήσετε το μήνυμα λάθους, και οι δύο επιλογές οδηγούν σε τερματισμό του προγράμματος.

Αιτία

Αυτό το θέμα ενδέχεται να παρουσιαστεί, εάν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα αρχεία λείπει ή είναι κατεστραμμένο:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους.

Μέθοδος 1

 1. Τοποθετήστε το CD στη μονάδα CD ή DVD.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run).
 3. Στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open), πληκτρολογήστε cmd και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 4. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές, πιέζοντας το πλήκτρο ENTER αφού πληκτρολογήσετε κάθε εντολή:

  expand γράμμα μονάδας CD-ROM:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  expand γράμμα μονάδας CD-ROM:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  expand γράμμα μονάδας CD-ROM:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. Ξεκινήστε ή εγκαταστήστε το πρόγραμμα. Εάν το θέμα έχει επιλυθεί, μην ολοκληρώσετε τα υπόλοιπα βήματα. Εάν το θέμα δεν έχει επιλυθεί, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
 6. Σημείωση: Το αρχείο Command.com δεν υποβάλλεται σε επεξεργασία και δεν δημιουργείται με την ακόλουθη διαδικασία. Για αυτόν το λόγο, ίσως χρειαστεί να το αναπτύξετε από το CD-ROM των Windows XP.

  Ξεκινήστε το Σημειωματάριο (Notepad).
 7. Στο Σημειωματάριο (Notepad), πληκτρολογήστε τα εξής:
    dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
 8. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As).
 9. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε Config.nt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save). Κλείστε το αρχείο Config.nt.
 10. Στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία (New).
 11. Στο νέο κενό έγγραφο, πληκτρολογήστε τα εξής:
  @echo off 
    lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe 
    lh %SYSTEMROOT%\system32\redir 
    lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx 
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. Από το μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Αποθήκευση ως (Save As).
 13. Στο πλαίσιο Όνομα αρχείου (File name), πληκτρολογήστε Autoexec.nt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση (Save). Κλείστε το αρχείο Autoexec.nt.
 14. Ξεκινήστε την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer). Εντοπίστε το αρχείο Config.nt, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Config.nt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 15. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο %SYSTEMROOT%\System32 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
 16. Εντοπίστε το αρχείο Autoexec.nt, κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Autoexec.nt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 17. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο %SYSTEMROOT%\System32 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
 18. Εντοπίστε το αρχείο Command.com, κάντε δεξιό κλικ στο ανεπτυγμένο αρχείο Command.com και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 19. Κάντε δεξιό κλικ στο φάκελο %SYSTEMROOT%\System32 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste). Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Εάν το ζήτημα συνεχίσει να παρουσιάζεται, αντιγράψτε τα αρχεία Autoexec.nt και Config.nt από το φάκελο επιδιόρθωσης των Windows στο φάκελο System. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε c:\windows\repair και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο autoexec.nt και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε c:\windows\system32 και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Κάντε δεξιό κλικ σε οποιοδήποτε σημείο αυτού του φακέλου και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επικόλληση (Paste).
 5. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Autoexec.nt που μόλις αντιγράψατε και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 6. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Μόνο για ανάγνωση (Read-Only) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 6, για να αντιγράψετε το αρχείο Config.nt.
Σημείωση Πρέπει να ενεργοποιήσετε τα δικαιώματα "Μόνο για ανάγνωση" (Read-Only), διαφορετικά τα αρχεία θα καταργηθούν μετά την επανεκκίνηση των Windows.

Μέθοδος 2

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε C:\windows\repair και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο αρχείο Autoexec.nt και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Αντιγραφή (Copy).
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε %windir%\system32 και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Στο φάκελο System32, πιέστε το συνδυασμό Ctrl + V για να επικολλήσετε το αρχείο Autoexec.nt σε αυτό το φάκελο.

Περισσότερες πληροφορίες

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα που βασίζονται στο MS-DOS και εκτελούνται στα Windows, κάντε κλικ στους αριθμούς των ακόλουθων άρθρων για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
305521 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Υποσύστημα MS-DOS 16 bit" (16-bit MS-DOS Subsystem) κατά την εκτέλεση προγράμματος βασισμένου σε MS-DOS ή σε Windows 16-Bit στον Windows Server 2003 ή στον Windows 2000 Server
314106 Αντιμετώπιση προβλημάτων σε προγράμματα που βασίζονται στο MS-DOS και εκτελούνται στα Windows XP

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 324767 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2006 - Αναθεώρηση: 4.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Λέξεις-κλειδιά: 
kberrmsg kbprb KB324767

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com