הודעת שגיאה בעת התקנה או הפעלה של תוכנית מבוססות MS-DOS או Windows 16 סיביות

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 324767 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

מאפייני הבעיה

אם אתה מנסה להפעיל או להתקין תוכנית מבוססות MS-DOS או Windows 16 סיביות במחשב הפועל על Windows XP, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה הדומה לאחת ההודעות שלהלן:
מערכת משנה של MS-DOS 16 סיביות
נתיב לתוכנית שאתה מנסה להפעיל או להתקין
C:\Winnt\System32\config.nt קובץ המערכת אינו מתאים להפעלת יישומים של MS-DOS ושל Microsoft Windows. לחץ על סגור כדי לסיים את פעולת היישום.
מערכת משנה של MS-DOS 16 סיביות
נתיב לתוכנית שאתה מנסה להפעיל או להתקין
Config.nt. קובץ המערכת אינו מתאים להפעלת יישומים של MS-DOS ושל Microsoft Windows. לחץ על סגור כדי לסיים את פעולת היישום.
מערכת משנה של MS-DOS 16 סיביות
נתיב לתוכנית שאתה מנסה להפעיל או להתקין
C:\Windows\System32\Autoexec.nt קובץ המערכת אינו מתאים להפעלת יישומים של MS-DOS ושל Microsoft Windows. לחץ על סגור כדי לסיים את פעולת היישום.
ייתכן שתתבקש לצאת מהתוכנית או להתעלם מהודעת השגיאה; בכל מקרה התוכנית תיסגר.

סיבה

הבעיה עלולה להתעורר כאשר אחד מהקבצים הבאים, או כמה מהם, חסרים או פגומים:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

פתרון הבעיה

כדי לפתור את הבעיה:
 1. הכנס את התקליטור אל כונן התקליטורים או אל כונן ה-DVD.
 2. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 3. בתיבה פתח את, הקלד cmd ולחץ על אישור.
 4. הקלד את הפקודות הבאות בשורת הפקודה, והקש על ENTER אחרי כל פקודה:

  expand CD-ROM Drive Letter:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  expand CD-ROM Drive Letter:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  expand CD-ROM Drive Letter:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. הפעל או התקן את התוכנית. אם הבעיה נפתרת, אל תבצע את הפעולות הנותרות. אם הבעיה אינה נפתרת, עבור לשלב הבא.
 6. הערה: הקובץ Command.com אינו נערך או נוצר כך בתהליך הבא. לכן, ייתכן שתצטרך להרחיב אותו מתקליטור Windows XP.

  הפעל את פנקס הרשימות.
 7. בפנקס הרשימות, הקלד את הערכים הבאים:
    dos=high, umb
  device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys
  files=40
 8. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.
 9. בתיבה שם קובץ , הקלד Config.nt, ולאחר מכן לחץ על שמור. סגור את הקובץ Config.nt.
 10. בתפריט קובץ, לחץ על חדש.
 11. במסמך ריק חדש, הקלד את הערכים הבאים:
  @echo off
    lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe
    lh %SYSTEMROOT%\system32\redir
    lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx
    SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.
 13. בתיבה שם קובץ , הקלד Autoexec.nt, ולאחר מכן לחץ על שמור. סגור את הקובץ Autoexec.nt.
 14. הפעל את Internet Explorer. אתר את הקובץ Config.nt, לחץ לחיצה ימנית על הקובץ Config.nt ולאחר מכן לחץ על העתק.
 15. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה %SYSTEMROOT%\System32 ולאחר מכן לחץ על הדבק.
 16. אתר את הקובץ Autoexec.nt, לחץ לחיצה ימנית על הקובץ Autoexec.nt ולאחר מכן לחץ על העתק.
 17. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה %SYSTEMROOT%\System32 ולאחר מכן לחץ על הדבק.
 18. אתר את הקובץ Command.com, לחץ לחיצה ימנית על הקובץ המורחב Command.com ולאחר מכן לחץ על העתק.
 19. לחץ לחיצה ימנית על התיקייה %SYSTEMROOT%\System32 ולאחר מכן לחץ על הדבק. הפעל מחדש את המחשב.
אם הבעיה אינה נפתרת, העתק את הקבצים Autoexec.nt ו-Config.nt מהתיקייה Repair ב-Windows אל התיקייה System. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד c:\windows\repair ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. לחץ לחיצה ימנית על autoexec.nt ולאחר מכן לחץ על העתק.
 3. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד c:\windows\system32 ולאחר מכן לחץ על אישור.
 4. לחץ לחיצה ימנית במקום כלשהו בתיקייה זו ולאחר מכן לחץ על הדבק.
 5. לחץ לחיצה ימנית על קובץ Autoexect.nt שזה עתה העתקת, ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 6. לחץ כדי לסמן את התיבה לקריאה בלבד ולאחר מכן לחץ על אישור.
 7. חזור על השלבים מ-1 עד 6 כדי להעתיק את הקובץ Config.nt.
הערה עליך לאפשר הרשאות לקריאה בלבד, אחרת יוסרו הקבצים לאחר הפעלת Windows מחדש.

מידע נוסף

לקבלת מידע נוסף תוכניות מבוססות MS-DOS ב-Windows, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
305521 הודעת השגיאה "מערכת משנה של MS-DOS 16 סיביות" בעת הפעלת תוכנית מבוססת MS-DOS או Windows 16 סיביות ב-Windows Server 2003 או ב-Windows 2000 Server (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
314106 פתרון בעיות בתוכניות מבוססות MS-DOS ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 324767 - Last Review: יום שני 24 אוקטובר 2005 - Revision: 3.2
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
מילות מפתח 
kberrmsg kbprb KB324767

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com