Numer ID artykułu: 324767 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Przy próbie uruchomienia lub zainstalowania programu systemu MS-DOS lub 16-bitowego programu systemu Windows na komputerze z systemem Windows XP może się pojawić komunikat o błędzie, który jest podobny do jednego z następujących:
16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
C:\Winnt\System32\config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application. (16-bitowy podsystem MS-DOS. Ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić lub zainstalować C:\Winnt\System32\config.nt .Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję Zamknij, aby zamknąć aplikację).
16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
config.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application. (16-bitowy podsystem MS-DO. Ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić lub zainstalować config.nt. Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję Zamknij, aby zamknąć aplikację).
16-bit MS-DOS Subsystem
path to the program that you are trying to start or install
C:\Windows\System32\Autoexec.nt The system file is not suitable for running MS-DOS and Microsoft Windows applications. Choose 'Close' to terminate the application. (16-bitowy podsystem MS-DOS. Ścieżka do programu, który próbujesz uruchomić lub zainstalować C:\Windows\System32\Autoexec.nt. Ten plik systemowy nie nadaje się do uruchamiania aplikacji systemu MS-DOS lub Microsoft Windows. Wybierz opcję Zamknij, aby zamknąć aplikację).
Mimo wyświetlenia monitu o zamknięcie programu lub zignorowanie komunikatu o błędzie wybór zarówno jednej, jak i drugiej możliwości powoduje zamknięcie programu.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli brakuje lub nastąpiło uszkodzenie jednego lub kilku następujących plików:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj jedną z następujących metod.

Metoda 1

 1. Włóż dysk CD do stacji dysków CD-ROM lub DVD-ROM.
 2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 3. W polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenia, naciskając po każdym z nich klawisz ENTER:

  rozwiń Litera napędu CD-ROM:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  rozwiń Litera napędu CD-ROM:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  rozwiń Litera napędu CD-ROM:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. Uruchom lub zainstaluj program. Jeżeli problem został rozwiązany, nie wykonuj pozostałych kroków. W przeciwnym razie przejdź do następnego kroku.
 6. Uwaga: Plik Command.com nie jest edytowany ani tworzony w następującym procesie. Z tego powodu należy wyodrębnić go z dysku CD z systemem Windows XP.

  Uruchom program Notatnik.
 7. W programie Notatnik wpisz następujący tekst:
    dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
 8. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 9. W polu Nazwa pliku wpisz Config.nt, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zamknij plik Config.nt.
 10. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
 11. W nowym pustym dokumencie wpisz następujący tekst:
  @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.
 13. W polu Nazwa pliku wpisz Autoexec.nt, a następnie kliknij przycisk Zapisz. Zamknij plik Autoexec.nt.
 14. Uruchom Eksploratora Windows. Zlokalizuj plik Config.nt, kliknij plik Config.nt prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 15. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder %SYSTEMROOT%\System32, a następnie kliknij polecenie Wklej.
 16. Zlokalizuj plik Autoexec.nt, kliknij prawym przyciskiem myszy plik Autoexec.nt, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 17. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder %SYSTEMROOT%\System32, a następnie kliknij polecenie Wklej.
 18. Zlokalizuj plik Command.com, kliknij prawym przyciskiem myszy wyodrębniony plik Command.com, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 19. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder %SYSTEMROOT%\System32, a następnie kliknij polecenie Wklej. Uruchom ponownie komputer.
Jeśli problem nadal występuje, skopiuj pliki Autoexec.nt i Config.nt z folderu Repair systemu Windows do folderu systemowego. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie c:\windows\repair, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Autoexec.nt, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie c:\windows\system32, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolne miejsce w tym folderze, a następnie kliknij polecenie Wklej.
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy właśnie skopiowany plik Autoexec.nt, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 6. Kliknij pole wyboru Tylko do odczytu, aby je zaznaczyć, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Powtórz kroki od 1 do 6, aby skopiować plik Config.nt.
Uwaga: Jeśli uprawnienia Tylko do odczytu nie zostaną włączone, po ponownym uruchomieniu systemu Windows pliki zostaną usunięte.

Metoda 2

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie C:\windows\repair, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik Autoexec.nt, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 3. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie %windir%\system32, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. W folderze System32 naciśnij klawisze Ctrl + V, aby wkleić plik Autoexec.nt.

Więcej informacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące programów systemu MS-DOS w systemie Windows, kliknij numery artykułów poniżej w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
305521 Komunikat o błędzie „16-bitowy podsystem MS-DOS” po uruchomieniu programu systemu MS-DOS lub 16-bitowego systemu Windows w systemie Windows Server 2003 lub Windows 2000 Server
314106 Rozwiązywanie problemów z programami opartymi na systemie MS-DOS w systemie Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 324767 - Ostatnia weryfikacja: 22 grudnia 2006 - Weryfikacja: 4.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbprb KB324767

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com