Pri inštalácii alebo spustení programu pre systém MS-DOS alebo 16-bitový systém Windows sa zobrazí chybové hlásenie

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 324767 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

PRIZNAKY

Ak sa pokúsite v počítači so systémom Windows XP spustiť alebo nainštalovať program pre systém MS-DOS alebo 16-bitový systém Windows, môže sa zobraziť chybové hlásenie podobné niektorému z nasledovných hlásení:
16-bitový podsystém MS-DOS
cesta k programu, ktorý sa pokúšate spustiť alebo nainštalovať
C:\Winnt\System32\config.nt Systémový súbor sa nedá použiť v aplikáciách systému MS-DOS a Microsoft Windows. Príkazom Zatvoriť ukončíte aplikáciu.
16-bitový podsystém MS-DOS
cesta k programu, ktorý sa pokúšate spustiť alebo nainštalovať
config.nt Systémový súbor sa nedá použiť v aplikáciách systému MS-DOS a Microsoft Windows. Príkazom Zatvoriť ukončíte aplikáciu.
16-bitový podsystém MS-DOS
cesta k programu, ktorý sa pokúšate spustiť alebo nainštalovať
C:\Windows\System32\Autoexec.nt Systémový súbor sa nedá použiť v aplikáciách systému MS-DOS a Microsoft Windows. Príkazom Zatvoriť ukončíte aplikáciu.
Hoci sa zobrazí výzva na ukončenie programu alebo ignorovanie chybového hlásenia, obidve akcie ukončia daný program.

PRICINA

Tento problém môže nastať, ak chýba alebo je poškodený jeden z nasledovných súborov:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

RIESENIE

Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte nasledovne:
 1. Vložte disk CD do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 3. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Do príkazového riadka zadajte nasledovné príkazy a každý z nich potvrďte stlačením klávesu ENTER:

  expand písmeno jednotky CD-ROM:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  expand písmeno jednotky CD-ROM:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  expand písmeno jednotky CD-ROM:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. Spustite alebo nainštalujte program. Ak bol problém vyriešený, zvyšné kroky vynechajte. Ak problém vyriešený nebol, pokračujte nasledujúcim krokom.
 6. Poznámka: Súbor Command.com sa v nasledujúcom procese neupravuje ani nevytvára. Preto ho pravdepodobne bude potrebné rozbaliť z disku CD systému Windows XP.

  Spustite program Poznámkový blok.
 7. Napíšte v ňom nasledujúci text:
    dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
 8. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.
 9. Do poľa Názov súboru zadajte text Config.nt a kliknite na tlačidlo Uložiť. Zatvorte súbor Config.nt.
 10. V ponuke Súbor kliknite na položku Nový.
 11. V novom prázdnom dokumente napíšte nasledujúci text:
  @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.
 13. Do poľa Názov súboru zadajte text Autoexec.nt a kliknite na tlačidlo Uložiť. Zatvorte súbor Autoexec.nt.
 14. Spustite program Prieskumník. Vyhľadajte súbor Config.nt, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na príkaz Kopírovať.
 15. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok %SYSTEMROOT%\System32 a potom kliknite na príkaz Prilepiť.
 16. Vyhľadajte súbor Autoexec.nt, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na príkaz Kopírovať.
 17. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok %SYSTEMROOT%\System32 a potom kliknite na príkaz Prilepiť.
 18. Vyhľadajte súbor Command.com, kliknite naň pravým tlačidlom myši a potom kliknite na príkaz Kopírovať.
 19. Kliknite pravým tlačidlom myši na priečinok %SYSTEMROOT%\System32 a potom kliknite na príkaz Prilepiť. Reštartujte počítač.
Ak problémy pretrvávajú, skopírujte súbory Autoexec.nt a Config.nt z priečinka Repair v systéme Windows do priečinka System. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz c:\windows\repair a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor autoexec.nt a potom kliknite na príkaz Kopírovať.
 3. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz c:\windows\system32 a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na ľubovoľné miesto v priečinku a potom kliknite na príkaz Prilepiť.
 5. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor Autoexec.nt, ktorý ste práve skopírovali, a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 6. Začiarknite políčko Iba na čítanie a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Zopakovaním krokov 1 až 6 skopírujte súbor Config.nt.
Poznámka: Povolenie Iba na čítanie je potrebné nastaviť, inak sa súbory po reštartovaní systému Windows odstránia.

DALSIE INFORMACIE

Ďalšie informácie o programoch pre systém MS-DOS v systéme Windows získate po kliknutí na nasledovné čísla článkov databázy Microsoft Knowledge Base:
305521 Pri spustení programu pre systém MS-DOS alebo 16-bitový systém Windows v systéme Windows Server 2003 alebo Windows 2000 Server sa zobrazí chybové hlásenie týkajúce sa 16-bitového podsystému MS-DOS (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
314106 Riešenie problémov s aplikáciami pre systém MS-DOS v systéme Windows XP

Vlastnosti

ID článku: 324767 - Posledná kontrola: 16. mája 2006 - Revízia: 3.2
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Kľúčové slová: 
kberrmsg kbprb KB324767

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com