Identifikator članka: 324767 - Prikažite proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Ukoliko pokušate da pokrenete ili instalirate program zasnovan na MS-DOS-u ili 16-bitnom operativnom sistemu Windows na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP, možete dobiti poruku o grešci sličnu sledećoj:
Putanja
16-bitnog MS-DOS podsistema do programa koju pokušavate da pokrenete ili instalirate
C:\Winnt\System32\config.nt Sistemska datoteka nije pogodna za pokretanje MS-DOS i Microsoft Windows aplikacija. Kliknite na dugme „Zatvori“ da biste zatvorili aplikaciju.
Putanja
16-bitnog MS-DOS podsistema do programa koju pokušavate da pokrenete ili instalirate
config.nt Sistemska datoteka nije pogodna za pokretanje MS-DOS i Microsoft Windows aplikacija. Kliknite na dugme „Zatvori“ da biste zatvorili aplikaciju.
Putanja
16-bitnog MS-DOS podsistema do programa koju pokušavate da pokrenete ili instalirate
C:\Windows\System32\Autoexec.nt Sistemska datoteka nije pogodna za pokretanje MS-DOS i Microsoft Windows aplikacija. Kliknite na dugme „Zatvori“ da biste zatvorili aplikaciju.
Iako se od vas može zatražiti da napustite program ili zanemarite poruku o grešci, oba izbora zatvaraju program.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako neka od sledećih datoteka nedostaje ili ako je oštećena:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, koristite neki od sledećih metoda.

1. metod

 1. Ubacite CD u CD ili DVD jedinicu.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 3. U polju Otvori otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte sledeće komande, a zatim pritisnite taster ENTER nakon svake komande:

  expand Slovo CD-ROM jedinice:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  expand Slovo CD-ROM jedinice:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  expand Slovo CD-ROM jedinice:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. Pokrenite ili instalirajte program. Ako je problem rešen, nemojte pratiti preostale korake. Ako problem nije rešen, pređite na sledeći korak.
 6. Napomena: Datoteka Command.com nije uređena niti kreirana u sledećem procesu. Zato ćete možda morati da je proširite sa svog Windows XP CD-ROM-a.

  Pokrenite program „Beležnica“.
 7. U programu „Beležnica“otkucajte sledeće stavke:
    dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
 8. U meniju Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao.
 9. U polju Ime datoteke otkucajte Config.nt i zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Zatvorite datoteku Config.nt.
 10. U meniju Datoteka izaberite stavku Novo.
 11. U novom praznom dokumentu, otkucajte sledeće stavke:
  @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. U meniju Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao.
 13. U polju Ime datoteke otkucajte Autoexec.nt i zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Zatvorite datoteku Autoexec.nt.
 14. Pokrenite Windows Explorer. Pronađite datoteku Config.nt, kliknite desnim tasterom miša na datoteku Config.nt, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 15. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu „%SYSTEMROOT%\System32“, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 16. Pronađite datoteku Autoexec.nt, kliknite desnim tasterom miša na datoteku Autoexec.nt, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 17. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu „%SYSTEMROOT%\System32“, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 18. Pronađite datoteku Command.com, kliknite desnim tasterom miša na proširenu datoteku Command.com, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 19. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu „%SYSTEMROOT%\System32“, a zatim izaberite stavku Nalepi. Ponovo pokrenite računar.
Ukoliko se problem i dalje javlja, kopirajte datoteke Autoexec.nt i Config.nt iz fascikle „Popravka“ u operativnom sistemu Windows u fasciklu „Sistem“. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte c:\windows\repair, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku Autoexec.nt, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte c:\windows\system32, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Kliknite desnim tasterom miša na tu fasciklu, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 5. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku Autoexec.nt koju ste upravo kopirali, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 6. Potvrdite izbor u polju Samo za čitanje, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Ponovite korake od 1 do 6 da biste kopirali datoteku Config.nt.
Napomena Morate omogućiti dozvole samo za čitanje, zato što će u suprotnom datoteke biti uklonjene kada ponovo pokrenete Windows.

2. metod

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte C:\windows\repair, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku Autoexec.nt i zatim izaberite stavku Kopiraj.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %windir%\system32 i zatim kliknite na dugme U redu.
 4. U fascikli „System32“ pritisnite tastere Ctrl + V da biste nalepili datoteku Autoexec.nt.

Dodatne informacije

Za više informacije o MS-DOS programima u operativnom sistemu Windows kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
305521 Poruka o grešci „16-bitni MS-DOS podsistem“ kada pokrenete MS-DOS ili 16-bitni Windows program u operativnom sistemu Windows Server 2003 ili Windows 2000 Server
314106 Rešavanje problema sa programima zasnovanim na MS-DOS-u u operativnom sistemu Windows XP
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.

Svojstva

Identifikator članka: 324767 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ključne reči: 
kberrmsg kbprb KB324767

Pošaljite povratne informacije

 

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten

Kontaktieren Sie uns, um weitere Hilfe zu erhalten
Wenden Sie sich an den Answer Desk, um professionelle Hilfe zu erhalten.