Identifikator članka: 324767 - Prikažite proizvode na koje se odnosi ovaj članak.
Proširi sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

Simptomi

Ukoliko pokušate da pokrenete ili instalirate program zasnovan na MS-DOS-u ili 16-bitnom operativnom sistemu Windows na računaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP, možete dobiti poruku o grešci sličnu sledećoj:
Putanja
16-bitnog MS-DOS podsistema do programa koju pokušavate da pokrenete ili instalirate
C:\Winnt\System32\config.nt Sistemska datoteka nije pogodna za pokretanje MS-DOS i Microsoft Windows aplikacija. Kliknite na dugme „Zatvori“ da biste zatvorili aplikaciju.
Putanja
16-bitnog MS-DOS podsistema do programa koju pokušavate da pokrenete ili instalirate
config.nt Sistemska datoteka nije pogodna za pokretanje MS-DOS i Microsoft Windows aplikacija. Kliknite na dugme „Zatvori“ da biste zatvorili aplikaciju.
Putanja
16-bitnog MS-DOS podsistema do programa koju pokušavate da pokrenete ili instalirate
C:\Windows\System32\Autoexec.nt Sistemska datoteka nije pogodna za pokretanje MS-DOS i Microsoft Windows aplikacija. Kliknite na dugme „Zatvori“ da biste zatvorili aplikaciju.
Iako se od vas može zatražiti da napustite program ili zanemarite poruku o grešci, oba izbora zatvaraju program.

Uzrok

Do ovog problema može doći ako neka od sledećih datoteka nedostaje ili ako je oštećena:
 • Config.nt
 • Autoexec.nt
 • Command.com

Rešenje

Da biste rešili ovaj problem, koristite neki od sledećih metoda.

1. metod

 1. Ubacite CD u CD ili DVD jedinicu.
 2. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 3. U polju Otvori otkucajte cmd, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Na komandnoj liniji otkucajte sledeće komande, a zatim pritisnite taster ENTER nakon svake komande:

  expand Slovo CD-ROM jedinice:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
  expand Slovo CD-ROM jedinice:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
  expand Slovo CD-ROM jedinice:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
  exit
 5. Pokrenite ili instalirajte program. Ako je problem rešen, nemojte pratiti preostale korake. Ako problem nije rešen, pređite na sledeći korak.
 6. Napomena: Datoteka Command.com nije uređena niti kreirana u sledećem procesu. Zato ćete možda morati da je proširite sa svog Windows XP CD-ROM-a.

  Pokrenite program „Beležnica“.
 7. U programu „Beležnica“otkucajte sledeće stavke:
    dos=high, umb device=%SYSTEMROOT%\system32\himem.sys files=40
 8. U meniju Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao.
 9. U polju Ime datoteke otkucajte Config.nt i zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Zatvorite datoteku Config.nt.
 10. U meniju Datoteka izaberite stavku Novo.
 11. U novom praznom dokumentu, otkucajte sledeće stavke:
  @echo off lh %SYSTEMROOT%\system32\mscdexnt.exe lh %SYSTEMROOT%\system32\redir lh %SYSTEMROOT%\system32\dosx SET BLASTER=A220 I5 D1 P330 T3
 12. U meniju Datoteka, izaberite stavku Sačuvaj kao.
 13. U polju Ime datoteke otkucajte Autoexec.nt i zatim kliknite na dugme Sačuvaj. Zatvorite datoteku Autoexec.nt.
 14. Pokrenite Windows Explorer. Pronađite datoteku Config.nt, kliknite desnim tasterom miša na datoteku Config.nt, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 15. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu „%SYSTEMROOT%\System32“, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 16. Pronađite datoteku Autoexec.nt, kliknite desnim tasterom miša na datoteku Autoexec.nt, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 17. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu „%SYSTEMROOT%\System32“, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 18. Pronađite datoteku Command.com, kliknite desnim tasterom miša na proširenu datoteku Command.com, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 19. Kliknite desnim tasterom miša na fasciklu „%SYSTEMROOT%\System32“, a zatim izaberite stavku Nalepi. Ponovo pokrenite računar.
Ukoliko se problem i dalje javlja, kopirajte datoteke Autoexec.nt i Config.nt iz fascikle „Popravka“ u operativnom sistemu Windows u fasciklu „Sistem“. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte c:\windows\repair, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku Autoexec.nt, a zatim izaberite stavku Kopiraj.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte c:\windows\system32, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Kliknite desnim tasterom miša na tu fasciklu, a zatim izaberite stavku Nalepi.
 5. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku Autoexec.nt koju ste upravo kopirali, a zatim izaberite stavku Svojstva.
 6. Potvrdite izbor u polju Samo za čitanje, a zatim kliknite na dugme U redu.
 7. Ponovite korake od 1 do 6 da biste kopirali datoteku Config.nt.
Napomena Morate omogućiti dozvole samo za čitanje, zato što će u suprotnom datoteke biti uklonjene kada ponovo pokrenete Windows.

2. metod

 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte C:\windows\repair, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Kliknite desnim tasterom miša na datoteku Autoexec.nt i zatim izaberite stavku Kopiraj.
 3. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte %windir%\system32 i zatim kliknite na dugme U redu.
 4. U fascikli „System32“ pritisnite tastere Ctrl + V da biste nalepili datoteku Autoexec.nt.

Dodatne informacije

Za više informacije o MS-DOS programima u operativnom sistemu Windows kliknite na sledeće brojeve članaka da biste videli članke u Microsoft bazi znanja:
305521 Poruka o grešci „16-bitni MS-DOS podsistem“ kada pokrenete MS-DOS ili 16-bitni Windows program u operativnom sistemu Windows Server 2003 ili Windows 2000 Server
314106 Rešavanje problema sa programima zasnovanim na MS-DOS-u u operativnom sistemu Windows XP
Napomena Ovo je „FAST PUBLISH“ članak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podršku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pružaju se u viđenom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadrže tipografske greške i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove korišćenja da biste saznali više.

Svojstva

Identifikator članka: 324767 - Poslednji pregled: 26. februar 2014. - Revizija: 1.0
Odnosi se na:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
Ključne reči: 
kberrmsg kbprb KB324767

Pošaljite povratne informacije