PRB: ข้อมูลของเซสชันจะสูญหายไปเมื่อคุณใช้ ASP.NET InProc เซสชันโหมดสถานะ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324772 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ข้อมูลของเซสชันสำหรับโปรแกรมประยุกต์เว็บ ASP.NET ปรากฏขึ้นเพื่อ ให้ แพ้ช่วงสำหรับโหมดสถานะเซสชัน InProc สุ่ม

สาเหตุ

ข้อมูลสถานะเซสชันจะสูญหายถ้า AppDomain หรือ กระบวนการ Aspnet_wp.exe (หรือ กระบวนการ W3wp.exe สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้ Microsoft Internet Information Services [IIS] 6.0) จะนำ โดยทั่วไป AppDomain มีการเริ่มใหม่โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง:
  • แอตทริบิวต์ต่าง ๆ (ตัวอย่างเช่น การ memoryLimit แอตทริบิวต์) มีการตั้งค่าเฉพาะในการ<processModel> ส่วนของแฟ้มการกำหนดค่า</processModel>
  • หมาย Global.asax หรือแฟ้ม Web.config ถูก ปรับเปลี่ยน
  • มีไดเรกทอรีของช่องเก็บของแอพลิเคชันเว็บ ปรับเปลี่ยน
  • ซอฟต์แวร์กำจัดไวรัส touched .config ของโปรแกรมประยุกต์บางตัว แฟ้มสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในความรู้ของ Microsoft ฐาน:
    316148 PRB: ตัวแปรเซสชันจะแพ้เป็นระยะ ๆ ในโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET
โหมดเซสชัน InProc บ่งชี้ว่า สถานะเซสชันจะถูกเก็บไว้ ในเครื่อง ซึ่งหมายความ ว่า มีเซสชัน InProc โหมดสถานะจริงหรืออยู่ในรูป อายุการใช้งานวัตถุใน AppDomain ของแอพลิเคชันเว็บ นี่เป็นเหตุผลที่เซสชัน รัฐจะหายไปเมื่อ Aspnet_wp.exe (หรือ W3wp.exe สำหรับโปรแกรมประยุกต์ที่เรียกใช้ Microsoft Internet Information Services [IIS] 6.0) หรือ เริ่มระบบใหม่ AppDomain

การแก้ไข

เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถใช้ StateServer หรือ โหมดสถานะเซสชันสแตนซ์ ASP.NET ให้ใกล้เข้าอื่น ๆ สำหรับสิ่งเหล่านี้ การเก็บข้อมูลสถานะเซสชัน ในโหมด StateServer และสแตนซ์ ของคุณ สถานะเซสชันถูกเก็บไว้ใน AppDomain ของแอพลิเคชันเว็บไม่

หมายเหตุ จำเป็นต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการทำงานและการตัดสินค้าจากคลังที่ จะเกี่ยวข้องกับโหมดแต่ละโหมดสถานะเซสชันเมื่อคุณตัดสินใจว่า โหมดใด ความเหมาะสมกับความต้องการของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู "อ้างอิง" ส่วนของบทความนี้

สถานะ

นี้ การทำงานที่เกิดจากการออกแบบ

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการสถานะของเซสชัน ASP.NET และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
สถานะเซสชัน
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/87069683 (vs.71) .aspx ? เฟรม = true
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกที่หมายเลขบทความด้านล่างนี้ เมื่อต้องการดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
307598 ข้อมูล: ภาพรวมของการจัดการสถานะของ ASP.NET

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324772 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มิถุนายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft ASP.NET 1.1
  • Microsoft ASP.NET 1.0
Keywords: 
kbprb kbstate kbmt KB324772 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324772

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com