Bir Excel tablosuna veri bulma

Makale çevirileri Makale çevirileri
Makale numarası: 324861 - Bu makalenin geçerli olduğu ürünleri görün.
Hepsini aç | Hepsini kapa

Bu Sayfada

Özet

Bu adım adım makalede, Microsoft Excel'de bulunan çeşitli yerleşik işlevleri kullanarak bir tablo veya hücre aralığında verileri bulma açıklanmaktadır. Aynı sonucu elde etmek için farklı formüller kullanabilirsiniz.

Örnek çalışma sayfası oluşturun

Bu makalede, Excel'de bulunan yerleşik işlevleri göstermek için örnek bir çalışma sayfası kullanılmaktadır. Örneğin A sütununda kayıtlı bir kişinin yaşı C sütununda verilmiştir. Bu çalışma sayfasını oluşturmak için boş bir Excel çalışma sayfasına aşağıdaki verileri girin.

Bulmak istediğiniz değeri E2 hücresine yazacaksınız. Formülü ise aynı çalışma sayfasında herhangi bir boş hücreye yazabilirsiniz.
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
ABCDE
1AdıBölümYaşBulunacak Değer
2Henry50128Mary
3Stan20119
4Mary10122
5Larry30129

Terim tanımları

Bu makalede, Excel yerleşik işlevleri tanımlamak için aşağıdaki terimler kullanır:
Bu tabloyu kapaBu tabloyu aç
TerimTanımÖrnek
Tablo_dizisiTüm arama tablosu.A2:C5
Aranan_değerTablo_dizisinin ilk sütununda bulunacak değer. E2
Bakılan_dizi
- veya -
Bakılan_vektör
Bakılan olası değerleri içeren hücreler aralığı.A2: AR
Sütun_indis_sayısıEşleşen bir değer tablo_dizisi'ndeki sütun sayısı için döndürülmelidir.3 (üçüncü sütunun)
Result_Array
- veya -
Sonuç_vektör
Yalnızca bir satır ya da bir sütun içeren bir aralık. Bunun aranan_dizi veya Aranan_vektör ile aynı boyutta olması gerekir.C2:C5
Erim_bak Mantıksal bir değer (DOĞRUya da YANLIŞ). DOĞRU veya belirtilmemiş ise, yaklaşık değer döndürülür. Eğer FALSE ise tam bir eşleşme arar.YANLIŞ
Top_CellKaydırma için temel almak istediğiniz başvurudur. Top_Cell, bir hücre veya komşu hücrelerin aralığına başvurmalıdır. Aksi halde, UZAKLIK #VALUE döndürür! hata değeri.
Offset_Col Sol veya sağ sol üst hücrenin başvuruda bulunmasını istediğiniz, sütun sayısıdır. Örneğin, Offset_Col bağımsız değişkeni olarak "5" sol üst hücrenin başvurunun beş sütun başvurusu sağında olduğunu belirtir. Offset_Col (Başlangıç sağında anlamına gelir) pozitif olması veya negatif (başlangıç başvurusunun solunda anlamına gelir).

İşlevler

LOOKUP()

ARA fonksiyonu tek bir satır veya sütun içinde bir değer bulur ve bu değeri farklı bir satır veya sütunda aynı konumda bulunan bir değer ile eşleştirir.

Aşağıda ARA formülünün örnek bir sözdizimi verilmiştir:
= ARAMA)Aranan_değer,Bakılan_vektör,Sonuç_vektör)

Aşağıdaki formül örnek çalışma sayfasında Mary'nin yaşını bulmaya yarar:
=LOOKUP(E2,A2:A5,C2:C5)
Formül, E2 hücresindeki "Mary" değerini kullanır ve arama vektöründe (A sütunu) "Mary"i bulur. Formül, ardından bu değeri sonuç vektörü (sütun C) değeri ile eşleştirir. "Mary" satır 4 olduğundan, ARA işlevi C sütununda 4. satırda bulunan değeri (22) verir.

NotAra işlevinin tablo sıralanması gerekir.
ARAMA işlevi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
324986 Excel'de ARA işlevini kullanma

DÜŞEYARA()

Veri sütunlarında listelenen DÜŞEYARA veya dikey arama işlevi kullanılır. Bu işlev, en sol sütunundaki bir değeri arar ve aynı satırda belirtilen sütundaki veri ile eşleşir. Sıralanmış veya sıralanmamış bir tabloda verileri bulmak için DÜŞEYARA işlevini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnek, sıralı olmayan verilerle bir tablo kullanır.

DÜŞEYARA formül sözdiziminin bir örneği aşağıdadır:
= DÜŞEYARA)Bakılan_değer, tablo_dizisindeki,Sütun_indis_sayısı,Erim_bak)
Aşağıdaki formül örnek çalışma sayfasında Mary'nin yaşını bulmaya yarar:
=VLOOKUP(E2,A2:C5,3,FALSE)
Formül, E2 hücresindeki "Mary" değerini kullanır ve en son sütunda "Mary" değerini bulur. Formül sonra Column_Index aynı satırda değer ile eşleşir. Bu örnekte "3" (sütun C) Column_Index kullanılır. "Mary" değeri 4. satırda olduğundan, DÜŞEYARA C sütunundaki 4. satırın değerini (22) verir.
DÜŞEYARA işlevi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
181213 Nasıl kullanımı DÜŞEYARA veya YATAYARA işlevi tam bir eşleşme bulmak için

İNDİS() ve KAÇINCI()

Dizin ve KAÇINCI işlevlerini birlikte Arama ya da DÜŞEYARA İŞLEVİNİkullanarak aynı sonucu elde etmek için kullanabilirsiniz.

İNDİS ve KAÇINCI önceki örneklerde ARA ve DÜŞEYARA aynı sonuçları elde etmek için bir araya getiren sözdizimi örneği aşağıdadır:
= DİZİN)Tablo_dizisi() EŞLEŞTİRAranan_değer,Bakılan_dizi0),Sütun_indis_sayısı)

Aşağıdaki formül örnek çalışma sayfasında Mary'nin yaşını bulmaya yarar:
=INDEX(A2:C5,MATCH(E2,A2:A5,0),3)
Formül, E2 hücresindeki "Mary" değerini kullanır ve A sütununda "Mary" değerini bulur. Daha sonra aynı satırdaki c sütunundaki değer eşleşen Satır 4 "Gamze" olduğu için formülü C (22) sütununda 4 satır döndürür.

Not Hücreler, hiçbiri Bakılan_dizi eşleşme Aranan_değer ("Gamze"), bu formül #yok verecektir.
İNDİS işlevi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
324988 Bir tablodaki verileri bulmak için İNDİS işlevini kullanma

OFFSET() ve MATCH()

İşlevler önceki örnekteki aynı sonuçları üretmek için Kaydır ve KAÇINCI işlevlerini birlikte kullanabilirsiniz.

Mahsup edilen ve EŞLEŞMEaraması ve DÜŞEYARAaynı sonuçları üretmek için bir araya getiren sözdiziminin bir örneği aşağıdadır:
= KAYDIR)top_cell() EŞLEŞTİRAranan_değer,Bakılan_dizi0),Offset_Col)
Bu formül Meryem yaş örnek çalışma sayfasında bulur:
=OFFSET(A1,MATCH(E2,A2:A5,0),2)
Formül, E2 hücresindeki "Mary" değerini kullanır ve A sütununda "Mary" değerini bulur. Formül sonra aynı satırda ancak iki sütun (sütun C) sağa doğru değer ile eşleşir. "Mary" değeri A sütununda olduğu için formül C sütununun 4. satır değerini (22) verir.
OFSET işlevi hakkında daha fazla bilgi için Microsoft Bilgi Bankası'ndaki makaleyi görüntülemek üzere aşağıdaki makale numarasını tıklatın:
324991 Kaydır işlevini kullanma

Özellikler

Makale numarası: 324861 - Last Review: 9 Şubat 2014 Pazar - Gözden geçirme: 16.0
Bu makaledeki bilginin uygulandığı durum:
  • Microsoft Office Excel 2003
  • Microsoft Office Excel 2007
  • Microsoft Excel 2010
Anahtar Kelimeler: 
kbhowtomaster kbhowto kbmt KB324861 KbMttr
Machine-translated Article
ÖNEMLİ: Bu makale, Microsoft Makine Çevirisi Düzenleme yazılımı tarafından tercüme edilmiş olup, yüksek olasılıkla profesyonel bir çevirmen yerine CTF teknolojisi kullanılarak, Microsoft Topluluğu tarafından düzenlenmiştir. Microsoft, Bilgi Bankamız içindeki tüm makaleleri kendi dilinizde okuyabilmeniz için size hem profesyonel çevirmenler tarafından tercüme edilen hem de makine tarafından tercüme edildikten sonra Topluluk tarafından kontrol edilen makaleler sunar. Bununla birlikte, makine tarafından tercüme edilen, hatta Topluluk tarafından kontrol edilen bir makale bile her zaman mükemmel dil kalitesinde olmayabilir. Makalede dilinizi konuşan yabancı birisinin yapabileceği türden sözcük, söz dizimi veya dilbilgisi hataları bulunabilir. Microsoft, içeriğin hatalı tercümesinin veya müşterilerimiz tarafından kullanımının doğurabileceği olası yanlış anlamalar, hatalar veya zararlardan sorumlu değildir. Öte yandan Microsoft, Makine Çevirisi Düzenleme işlemini geliştirmek amacıyla Makine Çevirisi Düzenleme yazılımını ve araçlarını sık sık güncelleştirmektedir.
Makalenin İngilizcesi aşağıdaki gibidir: 324861

Geri Bildirim Ver

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com