วิธีการที่บล็อก SMTP เปิด relaying และใหม่ทั้งหมดขึ้นคิว SMTP เซิร์ฟเวอร์ Exchange ใน Windows Small Business Server

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 324958 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ในสภาพแวดล้อม Small Business Server คุณอาจต้องป้องกันไม่ให้มีการใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์การเปิด relay SMTP สำหรับข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ เซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Microsoft Exchange Server ของคุณ หรือspam. นอกจากนี้คุณอาจมีล้างข้อมูลคิว SMTP ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange เพื่อลบข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ถ้ามีการใช้เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของคุณเป็น relay SMTP เปิด คุณอาจพบอาการต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งอย่าง:
 • Exchange server ไม่สามารถส่งจดหมาย SMTP ขาออกไปยังรายการ growing โดเมนของอีเมล
 • การเรียกดูอินเทอร์เน็ตคือช้า จากเซิร์ฟเวอร์ และ จากไคลเอ็นต์ของเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)
 • เนื้อที่ว่างบนดิสก์บนเซิร์ฟเวอร์ Exchange ในตำแหน่งที่ตั้งของฐานข้อมูลการเก็บข้อมูล Exchange หรือล็อกธุรกรรมการเก็บข้อมูล Exchange จะลดลง rapidly มากเกินกว่าที่คุณคาดคิด
 • ฐานข้อมูลการเก็บข้อมูล Microsoft Exchange dismount spontaneously คุณอาจไม่สามารถกำหนดใช้ร้านค้า โดยใช้ Exchange System Manager ด้วยตนเอง แต่ร้านค้าอาจ dismount บนของตนเองหลังจากที่รันเป็นเวลาสั้น ๆสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  321825ฐานข้อมูลกลายเป็น dismounted เนื่องจากความไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์

ตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ Exchange relay SMTP เปิด

หมายเหตุ:ไคล Exchange เอนต์ทั้งหมด (Microsoft Outlook หรือไคลเอ็นต์อื่น ๆ) ต้องล็อกออกจากเซิร์ฟเวอร์ Exchange ก่อนที่คุณทำตามขั้นตอนในส่วนนี้ นอกจากนี้ คุณต้องทำตามขั้นตอนเหล่านี้จากไคลเอนต์ระยะไกล

ขั้นตอนเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกำหนดเซสชัน Telnet จากคอมพิวเตอร์ที่ไม่อยู่บนเครือข่ายภายในของ Small Business Server ไปยังอยู่ IP สาธารณะของคอมพิวเตอร์ Small Business Server ถ้าคุณมีอยู่จริงที่คอมพิวเตอร์ Small Business Server คุณสามารถใช้ไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่บนเครือข่ายภายใน และใช้เครื่องมือ Telnet เพื่อเชื่อมต่อกับอยู่ IP ที่เหมาะสมจากสถานีที่ระยะไกลแล้ว

หมายเหตุ:เว็บคาสต์มีอยู่ซึ่งอธิบายขั้นตอนสำหรับการระบุ relay SMTP เปิดอยู่ เมื่อต้องดูเว็บคาสต์นี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/servicedesks/ShowMeHow/101904_1.asx
จากไคลเอนต์ระยะไกล ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:เทลเน็ตแล้ว คลิกตกลง.
 2. ที่พรอมต์คำสั่ง Telnet พิมพ์การตั้งค่า local_echoแล้ว กด ENTER
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง Telnet พิมพ์OPENsbs ip แอดเดรส25แล้ว กด ENTER (ที่sbs ip แอดเดรสIP สาธารณะที่ภายนอกที่มีอยู่ของคอมพิวเตอร์ Small Business Server)

  ผลลัพธ์เป็นเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
  220 server.smallbusiness.local Microsoft บริการอี ESMTP เวอร์ชัน: 5.0.2195.4905 พร้อมแล้วที่ "วัน"-0500
  หมายเหตุ:การอ้างอิง "รุ่น" อาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Small Business Server
 4. ประเภท:ehloanydomain.comแล้ว กด ENTER (ที่anydomainไม่ใช่ Small Business Server โดเมนของอีเมล์ของคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บรรทัดสุดท้าย:
  250 OK
 5. ประเภท:จดหมายจาก:youremail@anydomain.comแล้ว กด ENTER (ที่youremail@anydomainอยู่ SMTP อยู่ที่ไม่ได้ถูกโฮสต์บนคอมพิวเตอร์ Small Business Server) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผล:
  250 2.1.0youremail@anydomaincom....ผู้ส่งที่ตกลง
 6. ประเภท:rcpt ไป:user@spam.comแล้ว กด ENTER (ที่user@spamไม่ได้โดเมนของคุณอีเมล) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ผลตอบสนองที่สองต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  550 5.7.1 ไม่สามารถ relay สำหรับuser@spam.com

  หรือ

  250 2.1.5user@spam.com
 7. ถ้าผลลัพธ์เป็น " 550 5.7.1 ไม่สามารถ relay สำหรับuser@spam.com," Exchange server ไม่ relay SMTP เปิด ถ้าคุณกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Exchange เพื่อบล็อค SMTP ที่เปิดไว้ก่อนหน้านี้ relaying และคุณต้องการล้างเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไป "ล้างอัพ Queues SMTP Exchange Server"ส่วนของบทความนี้
 8. ถ้าผลลัพธ์เป็น "250 2.1.5user@spam.com," Exchange server อยู่ SMTP เปิด relay ไป "การตั้งค่าคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ Exchange เพื่อบล็อก SMTP ที่เปิด Relaying"ส่วนของบทความนี้


ตรวจสอบว่า ผู้ใช้ที่ authenticated relaying

ส่วนนี้ทำให้เข้าสู่ระบบในตัวแสดงเหตุการณ์ของ Windows ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องพยายามกับบริการ SMTP (สำเร็จ หรือล้มเหลว) ในบันทึกของโปรแกรมประยุกต์
 1. เริ่มการทำงานผู้ดูแลระบบ Exchange
 2. คลิกสองครั้งเซิร์ฟเวอร์.
 3. ภายใต้เซิร์ฟเวอร์คลิกขวาServernameแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการการบันทึกข้อมูลการวินิจฉัยแท็บ
 5. คลิกMSExchangeTransportทางด้านซ้าย
 6. ด้านขวา คลิกโพรโทคอล SMTP.
 7. ภายใต้Logging Levelคลิกจำนวนสูงสุด.
 8. คลิกตกลงto closeServer Properties.
If a remote user is authenticating against the Small Business Server computer as part of an operation to relay SMTP e-mail, you will see an event that is similar to the following in the application log:

ชนิดเหตุการณ์: ข้อมูล
Event Source: MSExchangeTransport
Event Category: SMTP Protocol
Event ID: 1708
Date: 8/13/2003
Time: 10:13:24 AM
ผู้ใช้: n/a
Computer: SERVER
Description: SMTP Authentication was performed successfully with clientremote_computername. The authentication method wasLOGINand the username wascompany\username.

In this case, if the relaying appears to come from a hacked account password, go to the Active Directory Users and Computers snap-in and delete the account, disable the account, or change the password on the account.

Microsoft recommends that you implement a strong password policy. For additional information, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/athome/security/privacy/password.mspx


If a remote user is authenticating against the Small Business Server as part of an operation to relay SMTP e-mail using the guest account, you will see an event that is similar to the following in the application log:

Event Type: Information
Event Source: MSExchangeTransport
Event Category: SMTP Protocol
Event ID: 1708
Date: 8/13/2003
Time: 10:27:52 AM
ผู้ใช้: n/a
Computer: SERVER
Description: SMTP Authentication was performed successfully with clientremote_computername. The authentication method wasLOGINand the username wasCOMPANY\Guest.

In this case, the remote user is exploiting the guest account. Use the Active Directory Users and Computers snap-in to disable the guest account.หมายเหตุ:It is not sufficient to change the password on the guest account. You must disable the guest account.Configure the Exchange Server to block open SMTP relaying

หมายเหตุ:A webcast is available that demonstrates how to configure Exchange Server to block open SMTP relaying. To view this webcast, click the following link:
http://support.microsoft.com/servicedesks/ShowMeHow/101904_2.asx
มีคอมโพเนนต์ Exchange Server สองที่อนุญาตให้มี SMTP relaying เพื่อเปิด หรือปิด:
 • SMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือน
 • ตัวเชื่อมต่อ SMTP

นอกจากนี้ ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft Internet Security และ Acceleration (ISA) Server 2000 เซิร์ฟเวอร์อาจมี relay เปิดหากมีเงื่อนไขต่อไปนี้:
 • มีการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ isa กับกฎเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์สำหรับโพรโทคอล SMTP
 • 127.0.0.1 อยู่ในรายการของที่อยู่ IP ที่ได้รับอนุญาตให้จัดเรียงในคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP เริ่มต้น


เมื่อต้องการตรวจสอบคุณสมบัติในการเริ่มต้น SMTP เสมือน Server ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมทั้งหมดคลิกMicrosoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameขยายโพรโทคอลแล้ว ขยายsmtp.

  หากเซิร์ฟเวอร์มีการปรับรุ่นจาก Small Business Server 4.x ขยายกลุ่มผู้ดูแลขยายServernameขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameขยายโพรโทคอลขยายsmtp.
 3. คลิกขวาSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการAccessแท็บ
 5. คลิกการrelayปุ่มที่ด้านล่าง
 6. บล็อกการตั้งค่าเริ่มต้นเปิด relay การตั้งค่าเริ่มต้นเป็นดังนี้:
  • เลือกเฉพาะรายการด้านล่าง.
  • กระบวนการคอมพิวเตอร์กล่องโต้ตอบแสดงอนุญาตการเข้าถึงอยู่ IP ภายในของเครือข่าย Small Business Server และอยู่ IP ภายนอก (ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีมากกว่าหนึ่งเครือข่ายการ์ด)
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอนุญาตให้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่รับรองความถูกต้องเพื่อ relay คำนึงถึงรายการด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกเลือก
 7. ตั้งค่านี้SMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนการกำหนดค่าสำหรับ relaying เป็นระบุ ซึ่งคืนค่าการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นของตนเอง
การตรวจสอบคุณสมบัติของตัวเชื่อมต่อ SMTP SmallBusiness ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. ในใน Exchange System Manager ขยายตัวเชื่อมต่อแล้ว ค้นหานี้การเชื่อมต่อ SMTP SmallBusiness.

  ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีการปรับรุ่นจาก Small Business Server 4.x ขยายกลุ่มผู้ดูแลขยายServernameแล้ว ขยายตัวเชื่อมต่อ.

  หมายเหตุ:: ตัวเชื่อมต่อ SMTP SmallBusiness จะถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณรันตัว Small Business Server 2000 อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อช่วย ถ้าคุณได้สร้างการเชื่อมต่อ SMTP ด้วยตนเองดังกล่าวอาจไม่มีชื่อการเชื่อมต่อ SmallBusiness SMTP นอกจากนี้ โปรดทราบว่า ไม่จำเป็นสำหรับการไหลของจดหมายภายนอกตัวเชื่อมต่อ SMTP การขาดงานของตัวเชื่อมต่อไม่อาจระบุว่า ปัญหา
 2. คลิกขวาที่ตัวเชื่อมต่อ SmallBusiness SMTP (หรือในตัวเชื่อมต่อที่ชื่อที่คุณสร้างขึ้นด้วยตนเอง ) แล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 3. คลิกการช่องว่างอยู่แท็บ
 4. การตั้งค่าเริ่มต้น (เมื่อเชื่อมต่อนี้ถูกสร้างขึ้นโดยใช้ความของตัว Small Business Server 2000 อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อช่วย) บล็อก relay เปิด การตั้งค่าเริ่มต้นคือ:
  • พื้นที่ที่อยู่ - ชนิด: SMTP
  • ที่อยู่: *
  • ต้นทุน: 1
  • กระบวนการขอบเขตการเชื่อมต่อคือองค์กรทั้งหมด.
  • อนุญาตข้อความจะถูกกำหนดเส้นทางไปยังโดเมนเหล่านี้ยกเลิกเลือก (ไม่ถูกเลือก)
 5. กำหนดค่าตัวเชื่อมต่อ SMTP ตามที่ระบุไว้เพื่อคืนค่าการตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้น


การตรวจสอบการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ISA ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดคอนโซลการจัดการ ISA
 2. ขยายเซิร์ฟเวอร์และอาร์เรย์ขยายชื่อคอมพิวเตอร์ขยายกำลังเผยแพร่แล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การประกาศกฎ.
 3. ถ้าคุณเห็นสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่กฎการประกาศบนทางด้านขวาพร้อมกับข้อความ คุณไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์ประกาศกฎได้กำหนดไว้ คุณอาจไปจุดสิ้นสุดของหัวข้อนี้ ถ้าคุณไม่เห็นสร้างเซิร์ฟเวอร์ที่กฎการประกาศบนคุณจะเห็นรายการของกฎที่กำหนดไว้ ไปที่ขั้นตอนที่ 4
 4. มุมมองนี้Protocolการดูว่าคอลัมน์เซิร์ฟเวอร์ SMTPมีอยู่ในรายการเซิร์ฟเวอร์ SMTPชื่อของการกำหนดโพรโทคอลในการเริ่มต้นสำหรับ TCP พอร์ต 25 Inbound ใน ISA Server 2000 คือ ถ้าคำจำกัดความโพรโทคอลนี้อยู่ กฎเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์มี SMTP ถูกเพิ่มลง ISA Server

  หมายเหตุ:ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มการกำหนดเองเป็น definition โพรโทคอล โดยใช้ชื่ออื่นเพื่อกำหนด TCP พอร์ต 25 Inbound ได้ ถ้าคุณไม่เป็นพิเศษเห็นเซิร์ฟเวอร์ SMTPในการProtocolคอลัมน์ แต่ดูการกำหนดโพรโทคอลซึ่งกำหนด TCP พอร์ต 25 Inbound ยังอาจกฎเผยแพร่เซิร์ฟเวอร์มี SMTP
 5. เมื่อต้องการแก้ไข ปิดใช้งาน หรือลบเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่กฎการประกาศบนใน ISA Server การปิดการใช้กฎนี้ ให้คลิกขวาที่กฎ แล้ว คลิกปิดใช้งาน. การลบกฎนี้ ให้คลิกขวาที่กฎ แล้ว คลิกลบ.
 6. เรียกใช้ตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน SBS 2000 หรือเรียกใช้การตั้งค่าคอนฟิกอีเมลและตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใน Windows Small Business Server 2003 การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ ISA เพื่อเปิดใช้งาน SMTP ขาเข้า เมื่อต้องการเรียกใช้อินเทอร์เน็ตตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใน Small Business Server 2000 คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:icwแล้ว คลิกตกลง.

  การเรียกใช้อินเทอร์เน็ตและอีเมล์ที่มีการตั้งค่าคอนฟิกตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่อใน Windows Small Business Server 2003 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การจัดการto start the Configure E-mail and Internet Connection Wizard.
  2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย ขยายTo Do List. In the details pane, clickConnect to Internet.

   หมายเหตุ:The Internet Connection Wizard and the Configure E-mail and Internet Connection Wizard add a packet filter to ISA Server to enable SMTP incoming from the Internet. If you want to continue to use a server publishing rule for the SMTP protocol, make sure 127.0.0.1 is not in the allowed relay list in Exchange. If you run the Configure E-mail and Internet Connection Wizard in Windows Small Business Server 2003 and choose the option to configure Exchange, 127.0.0.1 will be added back. You must remember to remove the address every time that you run the Configure E-mail and Internet Connection Wizard and configure Exchange. This issue does not occur in SBS 2000.
After you follow the steps in this article to check the Default SMTP Virtual Server,the SmallBusiness SMTP Connector settings, and the ISA Server configuration, the Exchange server is configured to block open SMTP relaying. You must follow these steps again for the telnet procedure in the "Determining if the Exchange Server Is an Open SMTP Relay" section of this article to make sure that the Exchange server returns "550 5.7.1 Unable to relay for user@spam.com" when you try to send mail to a recipient who is not homed on the Exchange server. After you have verified that Small Business Server is not an open SMTP relay, go to theล้างอัพ Queues SMTP Exchange Serversection of this article.

Clean up the Exchange Server's SMTP queues


คำเตือนDuring this process, ALL messages that are destined for external SMTP recipients are deleted. Internal e-mail and incoming e-mail from the Internet are not affected. The settings below are temporary and steps to undo these changes will be included later in this section.

หมายเหตุ:A webcast is available that demonstrates how to clean up the Exchange Server's SMTP queues. เมื่อต้องดูเว็บคาสต์นี้ คลิกการเชื่อมโยงต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/servicedesks/ShowMeHow/101904_3.asx
 1. In Exchange System Manager, clickSmallBusiness SMTP Connectorภายใต้ตัวเชื่อมต่อ. This phase requires an SMTP connector. If the Exchange server does not have an SMTP connector, create one. โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกขวาตัวเชื่อมต่อคลิกใหม่แล้ว คลิกsmtpConnector.
  2. ในการทั่วไปtab, type a temporary name (Temp Connector, for example) in theชื่อ:กล่อง
  3. คลิกaddที่ด้านล่าง เลือกชื่อเซิร์ฟเวอร์และการเชื่อมโยงเสมือนเซิร์ฟเวอร์ SMTP และคลิกตกลง.
  4. คลิกช่องว่างอยู่.
  5. คลิกaddคลิกsmtpแล้ว คลิกตกลง.
  6. ในการช่องว่างที่อยู่อินเทอร์เน็ตคุณสมบัติกล่องโต้ตอบกล่อง การออกจากการตั้งค่าเริ่มต้น (โดเมนของอีเมล * และ 1 ต้นทุน), แล้ว คลิกตกลง.
  7. คลิกการทั่วไปแท็บ และไปที่ขั้นตอนที่ 4 แล้ว
 2. คลิกขวาการเชื่อมต่อ SMTP SmallBusinessแล้ว คลิกคุณสมบัติ. ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งการเชื่อมต่อ SMTP คุณต้องการใช้งานในขั้นตอนต่อไปนี้คือที่ประกอบด้วยการ " * " เครื่องหมายดอก (จัน) สำหรับอยู่ SMTP ในการที่อยู่ว่างแท็บ

 3. คลิกการทั่วไปแท็บจัดทำบันทึกย่อของการตั้งค่าทั้งหมดบนแท็บนี้ คุณต้องการส่งคืนการตั้งค่าเหล่านี้ในบทความนี้
 4. คลิกการส่งต่อจดหมายทั้งหมดที่ผ่านการเชื่อมต่อนี้ไปยังโฮสต์สมาร์ทต่อไปนี้.
 5. ในฟิลด์ที่กำหนด อยู่ IP ที่ผิดพลาดในการพิมพ์ และใส่ในวงเล็บ ตัวอย่างเช่น พิมพ์[99.99.99.99].
 6. คลิกการตัวเลือกการจัดส่งแท็บ
 7. คลิกระบุเมื่อมีส่งข้อความโดยผ่านการเชื่อมต่อนี้.
 8. ในการเวลาการเชื่อมต่อรายการ คลิกเรียกใช้ทุกวันที่ 11:00 PM.
 9. คลิกตกลงเมื่อต้องการปิดการSMTP คุณสมบัติการเชื่อมต่อกล่องโต้ตอบ
 10. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameขยายโพรโทคอลขยายsmtp. คลิกขวาSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกSTOP:.
 11. การดำเนินการดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายนาทีสำหรับเซิร์ฟเวอร์เสมือน SMTP หยุด หลังจากที่เริ่มต้น SMTP เซิร์ฟเวอร์เสมือนได้หยุด คลิกขวาที่ค่าเริ่มต้นเสมือนเซิร์ฟเวอร์ SMTP อีกครั้ง และจากนั้น คลิกเริ่มการทำงาน. การดำเนินการดังกล่าวอาจใช้เวลาหลายนาทีสำหรับการเริ่มต้นเสมือนเซิร์ฟเวอร์ SMTP เริ่มการทำงาน
 12. หลังจากที่เริ่มต้นเสมือนเซิร์ฟเวอร์ SMTP ได้เริ่มต้น รอประมาณ 10 นาที

  ขณะนี้ ที่เริ่มต้นเสมือนเซิร์ฟเวอร์ SMTP สามารถ re-enumerate ข้อความ และเก็บดังกล่าวในคิวที่เดียว สำหรับตัวเชื่อม ต่อ SMTP SmallBusiness หรือคุณระบุเมื่อคุณสร้างในขั้นตอน 1.b
 13. หลังจากการประมาณ 10 นาที ขยายSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกคิว.
 14. หมายเหตุจำนวนรวมของข้อความที่ด้านขวาถัดจากนั้นตัวเชื่อมต่อ SMTP ธุรกิจขนาดเล็ก.

  หมายเลขนี้มี stabilize เพื่อให้สามารถลบข้อความทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
 15. คลิกขวาคิวแล้ว คลิกฟื้นฟูประมาณทุก ๆ 15 นาที.
 16. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 15 จนกว่ายอดรวมของข้อความยังคงอยู่คง
 17. ค้นหาคิวสำหรับตัวเชื่อมต่อ SMTP SmallBusiness คิวถูกบ่งชี้ โดยนาฬิกาสีแดงขนาดเล็กบนไอคอนโฟลเดอร์สีเหลือง
 18. ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นของ Small Business Server ติดตั้ง ตามส่วนที่เหมาะสมเพื่อลบข้อความจากคิว:
  • Business Server 2003 ขนาดเล็ก: คลิกขวาการเชื่อมต่อ SMTP SmallBusinessแล้ว คลิกค้นหาข้อความ. ในกล่องที่เกี่ยวข้อง คลิกการแบบหล่นลง และเลือกหมายเลขที่เหมาะสมในจำนวนของข้อความที่จะถูกแสดงในการค้นหา. คลิกค้นหาเดี๋ยวนี้. ในผลลัพธ์ เลือกข้อความทั้งหมด (SHIFT + PAGE ลง) คลิกขวาที่ข้อความที่เลือก และจากนั้น คลิกลบข้อความทั้งหมด (ไม่มี NDR).
  • Business Server 2000 ขนาดเล็ก: คลิกขวาการเชื่อมต่อ SMTP SmallBusinessแล้ว คลิกลบข้อความทั้งหมด (ไม่มี NDR).
 19. คลิกใช่เมื่อได้รับพร้อมท์ ด้วยคำถามว่าจะลบข้อความในคิวที่เลือก การลบข้อความเหล่านี้อาจใช้เวลา ขึ้นอยู่กับจำนวนของข้อความในคิว
 20. หลังจากที่มีลบข้อความ คลิกขวาคิวแล้ว คลิกฟื้นฟู.
 21. หมายเหตุจำนวนรวมของข้อความสำหรับการเชื่อมต่อ SMTP SmallBusiness คิว หมายเลขเป็นศูนย์
 22. รอประมาณ 5 นาที และจากนั้น รีเฟรช Queues อีกครั้ง เป้าหมายจะมีหมายเลขของข้อความในนั้นSmallBusiness การเชื่อมต่อ SMTPคิวการเข้าถึงศูนย์ และยังคงอยู่ที่ศูนย์ ถ้าหมายเลขนี้เพิ่ม Exchange server กำลังประมวลผลข้อความสำหรับการจัดส่งภายนอกผ่านทางตัวเชื่อมต่อ SMTP SmallBusiness ยังคง ทำซ้ำขั้นตอนนี้จนกว่าจะมีหมายเลข stabilizes อีกครั้ง
 23. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 19 ถึง 23 จนถึงจำนวนของข้อความในนั้นการเชื่อมต่อ SMTP SmallBusinessคิวเป็นศูนย์อย่างสม่ำเสมอ เมื่ออยู่ คิว SMTP ของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ได้ถูก purged ของอีเมล์โฆษณาที่ไม่พึงประสงค์


After Exchange has been cleaned of the unsolicited commercial e-mail, you have to undo the changes that you made in steps 2 through 8. To undo the changes, follow these steps:
 1. ใน Exchange System Manager ขยายตัวเชื่อมต่อคลิกขวาการเชื่อมต่อ SMTP SmallBusinessแล้ว คลิกคุณสมบัติ.

  If you created a temporary SMTP connector in step 1, clickลบแทนคุณสมบัติจากนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 7
 2. ในการทั่วไปtab, change these settings to those documented in step 3 underClean Up the Exchange Server's SMTP Queues.
 3. คลิกการตัวเลือกการจัดส่งแท็บ
 4. ตรวจสอบว่าSpecify when messages are sent through this connectorถูกเลือก
 5. ในการConnection Timeรายการ คลิกเรียกใช้เสมอ.
 6. คลิกตกลง.
 7. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServernameขยายโพรโทคอลแล้ว ขยายsmtp. คลิกขวาSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกSTOP:.
 8. After the SMTP Virtual Server has stopped, right-clickSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนagain, and then clickเริ่มการทำงาน.
Now you have configured the Exchange server to block open SMTP relaying and you have removed the unsolicited commercial e-mail from Exchange Server's SMTP queues. The next step is to clean up the file system.

Clean up the Exchange Server's file system

หมายเหตุ:A webcast is available that demonstrates how to clean up the file system after relaying has occurred in Exchange Server. To view this webcast, click the following link:
http://support.microsoft.com/servicedesks/ShowMeHow/101904_4.asx
Exchange Server tries to deliver e-mail based on the specific settings for the SMTP Virtual Server. After these delivery thresholds have been met, Exchange Server stops trying to deliver the e-mail and moves the messages out of the SMTP queues into a BadMail folder. This folder may take up a lot of space on the drive.

To remove these unnecessary files, follow these steps:
 1. In Windows Explorer, locate the C:\Program Files\Exchsrvr\Mailroot\Vsi 1 folder. To do this, expandC:\Program Filesin the left pane, expandExchsrvrขยายMailRootแล้ว ขยายVsi 1.

  สิ่งสำคัญไม่เปิดโฟลเดอร์ Badmail ขึ้นเท่าใด spam กระบวนการคอมพิวเตอร์ Small Business Server โฟลเดอร์นี้อาจประกอบด้วยแฟ้มหลาย ๆ แฟ้ม hundred thousand ถ้าคุณเปิดโฟลเดอร์นี้ เซิร์ฟเวอร์อาจปรากฏขึ้นเพื่อให้ ได้หยุดการตอบสนอง
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกโฟลเดอร์.
 3. ประเภท:BadMail2สำหรับชื่อของโฟลเดอร์ใหม่
 4. คลิกเริ่มการทำงานคลิกโปรแกรมหรือโปรแกรมทั้งหมดคลิกMicrosoft Exchangeแล้ว คลิกตัวจัดการระบบ.
 5. ขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServer Nameขยายโพรโทคอลแล้ว ขยายsmtp.

  ถ้ากลุ่มผู้ดูแลปรากฏ ขยายกลุ่มผู้ดูแลขยายServer Nameขยายเซิร์ฟเวอร์ขยายServer Nameขยายโพรโทคอลแล้ว ขยายsmtp.
 6. คลิกขวาSMTP เริ่มต้นเซิร์ฟเวอร์เสมือนแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 7. คลิกการข้อความต่างๆแท็บ
 8. ในการไดเรกทอรี badmailกล่อง เปลี่ยนชื่อของโฟลเดอร์ BadMail เป็น BadMail2 และจากนั้น คลิกตกลง.
 9. ลบโฟลเดอร์ BadMailOld อย่างถาวร เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คลิกโฟลเดอร์ BadMailOld ใน Windows Explorer กดแป้น SHIFT ค้างไว้ แล้ว กด DELETE
 10. คลิกใช่เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ กำลังลบโฟลเดอร์นี้อาจใช้เวลานาน ขึ้นอยู่กับจำนวนแฟ้มในโฟลเดอร์นี้

การจัดเรียงข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ Exchange ไดรฟ์

เนื่องจากคุณได้ย้าย หรือลบแฟ้มจำนวนมาก คุณอาจต้องรันการจัดเรียงข้อมูลบนดิสก์บนไดรฟ์ที่ได้รับผลกระทบหรือไดรฟ์

การเอาออกเซิร์ฟเวอร์ Exchange จากรายชื่อ "ดำรู"

คุณอาจต้องทำตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อลบชื่อโดเมนของ Exchange Server ของคุณหรือที่อยู่ IP ภายนอกของเซิร์ฟเวอร์ Exchange จากรายชื่อ "ดำรู" ต่าง ๆ

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
313395วิธีการตรวจสอบ relay ข้อจำกัดสำหรับการเชื่อมต่อ SMTP แบบไม่ระบุชื่อ และกรองข้อความอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ใน Exchange 2000 Server
321825ฐานข้อมูลกลายเป็น dismounted เนื่องจากความไม่มีเนื้อที่ว่างบนดิสก์
319356วิธีการป้องกันอีเมโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์ใน Exchange 2000

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 324958 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB324958 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:324958

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com