Τρόπος χρήσης της συνάρτησης LOOKUP στο Excel

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 324986 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Αυτό το άρθρο αυτό περιγράφει τον τρόπο χρήσης της συνάρτησης LOOKUP σε ένα φύλλο εργασίας του Microsoft Excel.

Περισσότερες πληροφορίες

Η συνάρτηση LOOKUP επιστρέφει μια τιμή είτε από μια περιοχή μίας γραμμής ή μίας στήλης είτε από έναν πίνακα. Υπάρχουν δύο μορφές σύνταξης για τη συνάρτηση LOOKUP: ανύσματος και πίνακα. Η μορφή ανύσματος της συνάρτησης LOOKUP αναζητά μια τιμή σε μια περιοχή μίας γραμμής ή μίας στήλης (γνωστή ως άνυσμα) και κατόπιν επιστρέφει μια τιμή από την ίδια θέση σε μια δεύτερη περιοχή μίας γραμμής ή μίας στήλης. Η φόρμα πίνακα της συνάρτησης LOOKUP αναζητά την καθορισμένη τιμή στην πρώτη γραμμή ή στήλη ενός πίνακα και κατόπιν επιστρέφει μια τιμή από την ίδια θέση στην τελευταία γραμμή ή στήλη του πίνακα.

Μορφή ανύσματος της συνάρτησης LOOKUP

Η μορφή ανύσματος της συνάρτησης LOOKUP αναζητά μια τιμή σε μια περιοχή μίας γραμμής ή μίας στήλης (γνωστής ως άνυσμα) και κατόπιν επιστρέφει μια τιμή από την ίδια θέση σε μια δεύτερη περιοχή μίας γραμμής ή μίας στήλης. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μορφή της συνάρτησης LOOKUP, όταν θέλετε να καθορίσετε την περιοχή όπου βρίσκονται οι τιμές που θέλετε να εντοπίσετε

Σύνταξη για τη μορφή ανύσματος

LOOKUP(v,lookup_vector,result_vector)
 • Η τιμή Lookup_value είναι μια τιμή που αναζητά η συνάρτηση LOOKUP στο πρώτο άνυσμα. Η τιμή Lookup_value μπορεί να είναι αριθμός, κείμενο, λογική τιμή, όνομα ή αναφορά που παραπέμπει σε μια τιμή.
 • Η τιμή Lookup_vector είναι μια περιοχή που περιλαμβάνει μόνο μία γραμμή ή μία στήλη. Οι τιμές στο lookup_vector μπορεί να είναι κείμενο, αριθμοί ή λογικές τιμές.

  Σημαντικό Οι τιμές στο lookup_vector πρέπει να είναι τοποθετημένες σε αύξουσα σειρά. Για παράδειγμα, -2, -1, 0, 1, 2 or A-Z or FALSE, TRUE. Εάν δεν γίνει αυτό, η συνάρτηση LOOKUP ενδέχεται να μην δώσει τη σωστή τιμή. Το κείμενο με κεφαλαία ή πεζά γράμματα είναι ισοδύναμο.
 • Η τιμή Result_vector είναι μια περιοχή που περιλαμβάνει μόνο μία γραμμή ή στήλη. Πρέπει να έχει το ίδιο μέγεθος με την τιμή lookup_vector.
Σημείωση
 • Αν η συνάρτηση LOOKUP δεν μπορεί να βρει την τιμή lookup_value, αντιστοιχίζει τη μεγαλύτερη τιμή στο lookup_vector που είναι μικρότερη ή ίση της τιμής lookup_value.
 • Αν η τιμή lookup_value είναι μικρότερη από τη μικρότερη τιμή στο lookup_vector, η συνάρτηση LOOKUP δίνει τιμή σφάλματος #Δ/Υ.
Παράδειγμα
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
ΑΒ
1ΣυχνότηταΧρώμα
24.14κόκκινο
34.19πορτοκαλί
45.17κίτρινο
55.77πράσινο
66.39μπλε
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
ΤύποςΠεριγραφή (Αποτέλεσμα)
=LOOKUP(4.91,A2:A6,B2:B6)Αναζητά την τιμή 4,19 στη στήλη Α και επιστρέφει την τιμή από τη στήλη Β που βρίσκεται στην ίδια γραμμή (πορτοκαλί).
=LOOKUP(5.00,A2:A6,B2:B6)Αναζητά την τιμή 5,00 στη στήλη Α και επιστρέφει την τιμή από τη στήλη Β που βρίσκεται στην ίδια γραμμή (πορτοκαλί).
=LOOKUP(7.66,A2:A6,B2:B6)Αναζητά την τιμή 7,66 στη στήλη Α, αντιστοιχίζει την επόμενη μικρότερη τιμή (6,39) και επιστρέφει την τιμή από τη στήλη Β που βρίσκεται στην ίδια γραμμή (μπλε).
=LOOKUP(0,A2:A6,B2:B6)Αναζητά την τιμή 0 στη στήλη Α και επιστρέφει ένα σφάλμα, επειδή το 0 είναι μικρότερο από τη μικρότερη τιμή στο όρισμα lookup_vector A2:A7 (#Δ/Υ).

Μορφή πίνακα της συνάρτησης LOOKUP

Η μορφή πίνακα της συνάρτησης LOOKUP αναζητά την καθορισμένη τιμή στην πρώτη γραμμή ή στήλη ενός πίνακα και επιστρέφει μια τιμή από την ίδια θέση στην τελευταία γραμμή ή στήλη του πίνακα. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη μορφή της συνάρτησης LOOKUP, όταν οι τιμές που θέλετε να εντοπίσετε βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ή στήλη του πίνακα.

Σύνταξη για τη μορφή πίνακα

LOOKUP(lookup_value,πίνακας)
 • Η τιμή Lookup_value είναι η τιμή που αναζητά η συνάρτηση LOOKUP σε έναν πίνακα. Η τιμή Lookup_value μπορεί να είναι αριθμός, κείμενο, λογική τιμή, όνομα ή αναφορά που παραπέμπει σε μια τιμή.
  • Αν η συνάρτηση LOOKUP δεν μπορεί να βρει την τιμή lookup_value, χρησιμοποιεί τη μεγαλύτερη τιμή στον πίνακα που είναι μικρότερη ή ίση της τιμής lookup_value.
  • Εάν η τιμή lookup_value είναι μικρότερη από τη μικρότερη τιμή στην πρώτη γραμμή ή στήλη (ανάλογα με τις διαστάσεις του πίνακα), η συνάρτηση LOOKUP επιστρέφει την τιμή σφάλματος #Δ/Υ.
 • Πίνακας είναι μια περιοχή κελιών που περιέχει κείμενο, αριθμούς ή λογικές τιμές, τα οποία θέλετε να συγκρίνετε με την τιμή lookup_value.

  Η μορφή πίνακα της συνάρτησης LOOKUP είναι παρόμοια με τις συναρτήσεις HLOOKUP και VLOOKUP. Η διαφορά είναι ότι η συνάρτηση HLOOKUP αναζητά την τιμή lookup_value στην πρώτη γραμμή, η συνάρτηση VLOOKUP αναζητά στην πρώτη στήλη και η συνάρτηση LOOKUP αναζητά ανάλογα με τις διαστάσεις του πίνακα.
  • Εάν ο πίνακας καλύπτει μια περιοχή που έχει μεγαλύτερο πλάτος από ύψος (περισσότερες στήλες από γραμμές), η συνάρτηση LOOKUP αναζητά την τιμή lookup_value στην πρώτη γραμμή.
  • Εάν ο πίνακας είναι τετράγωνο ή μεγαλύτερο σε ύψος παρά σε πλάτος (περισσότερες γραμμές παρά στήλες), η συνάρτηση LOOKUP κάνει αναζήτηση στην πρώτη στήλη.
  • Με τις συναρτήσεις HLOOKUP και VLOOKUP, έχετε τη δυνατότητα να κάνετε αναζήτηση προς τα κάτω ή προς τα πλάγια, αλλά η συνάρτηση LOOKUP επιλέγει πάντα την τελευταία τιμή στη γραμμή ή τη στήλη.
  Σημαντικό Οι τιμές στον πίνακα πρέπει να είναι τοποθετημένες σε αύξουσα σειρά. Για παράδειγμα, -2, -1, 0, 1, 2 ή A-Z ή FALSE, TRUE. Εάν δεν γίνει αυτό, η συνάρτηση LOOKUP ενδέχεται να μην δώσει τη σωστή τιμή. Το κείμενο με κεφαλαία ή πεζά γράμματα είναι ισοδύναμο.
Παράδειγμα
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
AB
1a1
2b2
3c3
4d4
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
ΤύποςΠεριγραφή (Αποτέλεσμα)
=LOOKUP("c",A1:B4)Αναζητά την τιμή "C" στη πρώτη γραμμή του πίνακα και επιστρέφει την τιμή της τελευταίας γραμμής που βρίσκεται στην ίδια στήλη (3).
=LOOKUP("bump",A1:B4)Αναζητά την τιμή "bump" στη πρώτη γραμμή του πίνακα και επιστρέφει την τιμή της τελευταίας στήλης που βρίσκεται στην ίδια γραμμή (2).

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 324986 - Τελευταία αναθεώρηση: Κυριακή, 9 Μαρτίου 2014 - Αναθεώρηση: 8.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Λέξεις-κλειδιά: 
kbfunctions kbhowto KB324986

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com