Använda funktionen LETAUPP i Excel

Artikelöversättning Artikelöversättning
Artikel-id: 324986 - Visa produkter som artikeln gäller.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I den här artikeln beskrivs användning av funktionen LETAUPP i ett Microsoft Excel-kalkylblad.

Mer Information

Funktionen LETAUPP returnerar ett värde från ett område med en rad eller en kolumn eller från en matris. Funktionen LETAUPP har två syntaxformer: vektor och matris. Vektorformen av LETAUPP söker i ett område med en rad eller en kolumn (kallas vektor) efter ett värde och returnerar sedan ett värde från samma position i ett annat område med en rad eller en kolumn. Matrisformen av LETAUPP söker i matrisens första rad eller kolumn efter ett angivet värde och returnerar sedan ett värde från samma position i matrisens sista rad eller kolumn.

Vektorformen av LETAUPP

Vektorformen av LETAUPP söker i ett område med en rad eller en kolumn (kallas vektor) efter ett värde och returnerar sedan ett värde från samma position i ett annat område med en rad eller en kolumn. Använd den här formen av LETAUPP när du vill ange området med värdena du vill matcha.

Syntax för vektorform

LETAUPP(letauppvärde,letauppvektor,resultatvektor)
 • Letauppvärde är ett värde som LETAUPP söker efter i den första vektorn. Letauppvärde kan vara ett tal, text, ett logiskt värde eller ett namn eller en referens som refererar till ett värde.
 • Letauppvektor är ett område med bara en rad eller kolumn. Värdena i letauppvektor kan vara text, tal eller logiska värden.

  Viktigt! Värdena i letauppvektor måste placeras i stigande ordning. t.ex. -2, -1, 0, 1, 2 eller A?Ö eller FALSKT, SANT. Annars ger LETAUPP kanske inte rätt värde. Versaler och gemener är likvärdiga.
 • Resultatvektor är ett område med bara en rad eller kolumn. Det måste vara lika stort som letauppvektor.
Obs!
 • Om LETAUPP inte kan hitta letauppvärde matchas det största värdet i letauppvektor som är mindre än eller lika med letauppvärde.
 • Om letauppvärde är mindre än det minsta värdet i letauppvektor returnerar LETAUPP felvärdet #SAKNAS!.
Exempel
Dölj tabellenVisa tabellen
AB
1FrekvensFärg
24.14röd
34.19orange
45.17gul
55.77grön
66.39blå
Dölj tabellenVisa tabellen
FormelBeskrivning (Resultat)
=LETAUPP(4.91,A2:A6,B2:B6)Letar upp 4.19 i kolumn A och returnerar värdet från kolumn B i samma rad (orange).
=LETAUPP(5.00,A2:A6,B2:B6)Letar upp 5.00 i kolumn A och returnerar värdet från kolumn B i samma rad (orange).
=LETAUPP(7.66,A2:A6,B2:B6)Letar upp 7.66 i kolumn A, matchar det näst minsta värdet (6.39) och returnerar värdet från kolumn B som finns på samma rad (blå).
=LETAUPP(0,A2:A6,B2:B6)Letar upp 0 i kolumn A och returnerar ett fel, eftersom 0 är mindre än det minsta värdet i letauppvektorn A2:A7 (#SAKNAS!).

Matrisformen av LETAUPP

Matrisformen av LETAUPP letar i den första raden eller kolumnen av en matris efter värdet du anger och returnerar sedan ett värde från samma position i matrisens sista rad eller kolumn. Använd den här formen av LETAUPP när värdena du vill matcha finns på matrisens första rad eller i dess första kolumn.

Syntax för matrisform

LETAUPP(letauppvärde,matris)
 • Letauppvärde är ett värde som LETAUPP söker efter i en matris. Letauppvärde kan vara ett tal, text, ett logiskt värde eller ett namn eller en referens som refererar till ett värde.
  • Om LETAUPP inte kan hitta letauppvärde används det största värdet i matrisen som är mindre än eller lika med letauppvärde.
  • Om letauppvärde är mindre än det minsta värdet i den första raden eller kolumnen (beroende på matrisdimensionerna) returnerar LETAUPP felvärdet #SAKNAS!.
 • Matris är ett cellområde med text, tal eller logiska värden som du vill jämföra med letauppvärde.

  Matrisformen av LETAUPP liknar funktionerna LETAKOLUMN och LETARAD. Skillnaden är att LETAKOLUMN söker efter letauppvärde i den första raden, LETARAD söker i den första kolumnen och LETAUPP söker enligt dimensionerna för matris.
  • Om matris omfattar ett område som är bredare än det är högt (har fler kolumner än rader), söker LETAUPP efter letauppvärde i den första raden.
  • Om matris är fyrkantig eller högre än den är bred (har fler rader än kolumner), söker LETAUPP i den första kolumnen.
  • Med LETAKOLUMN och LETARAD kan du indexera nedåt eller tvärs över, men LETAUPP väljer alltid det sista värdet på raden eller i kolumnen.
  Viktigt! Värdena i matris måste placeras i stigande ordning. t.ex. -2, -1, 0, 1, 2 eller A?Ö eller FALSKT, SANT. Annars ger LETAUPP kanske inte rätt värde. Versaler och gemener är likvärdiga.
Exempel
Dölj tabellenVisa tabellen
AB
1a1
2b2
3c3
4d4
Dölj tabellenVisa tabellen
FormelBeskrivning (Resultat)
=LETAUPP("c",A1:B4)Letar upp "C" i matrisens första rad och returnerar värdet på den sista raden i samma kolumn (3).
=LETAUPP("bump",A1:B4)Letar upp "bump" på den första raden i matrisen och returnerar värdet i den sista kolumnen på samma rad (2).

Egenskaper

Artikel-id: 324986 - Senaste granskning: den 9 mars 2014 - Revision: 5.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Excel 2010
Nyckelord: 
kbfunctions kbhowto KB324986

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com