มีข้อผิดพลาด "Stop รหัสข้อผิดพลาด 0x0000007B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)" เกิดขึ้นหลังจากใช้ Riprep ด้วยการปเซ็ตคอนโทรลเลอร์ ALI

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325041 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณกำลังใช้เครื่องมือ Riprep รูปที่มีการใช้งาน ระยะไกลติดตั้งบริการ (RIS) กับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ปเซ็ตคอนโทรลเลอร์ ALI-IDE คุณอาจได้รับหลังจากข้อความข้อผิดพลาด "Stop 0x7B (INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE)" คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังตั้งค่าการเริ่มระบบครั้งแรก

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องถูกคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังเซ็ตอัพ:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\aliide

การแก้ไข

เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ การขอรับบริการล่าสุด pack สำหรับ Windows XP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกบทความต่อไปนี้ หมายเลขเพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389 วิธีการขอรับ Windows XP Service Pack ล่าสุด

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่สนับสนุนได้จาก Microsoft อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มุ่งหวังเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้นั้น ใช้ hotfix นี้เฉพาะกับระบบต่าง ๆ ที่พบปัญหานี้ โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้อาจได้รับการทดสอบเพิ่มเติม ดังนั้น ถ้าคุณจะไม่รุนแรงผลกระทบจากปัญหานี้ เราขอแนะนำให้ คุณรอการปรับปรุงซอฟต์แวร์ถัดไปที่ประกอบด้วยโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้

หากโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งานดาวน์โหลด" ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ติดต่อบริการลูกค้าของ Microsoft และวิธีการขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ หากเกิดปัญหาเพิ่มเติม หรือแก้ไข คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะไปคำถามเพิ่มเติมและเรื่องอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้เฉพาะ สำหรับรายการทั้งหมด ของหมายเลขโทรศัพท์ฝ่ายสนับสนุนและการบริการลูกค้าของ Microsoft หรือเมื่อ ต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
ฝ่าย
หมายเหตุ แบบฟอร์ม "ดาวน์โหลดโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน" แสดงภาษาที่ซึ่งมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมใช้งาน ถ้าคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็น เพราะโปรแกรมแก้ไขด่วนจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับภาษานั้น

แฟ้มข้อมูล

เวอร์ชันภาษาอังกฤษของโปรแกรมแก้ไขนี้มีแฟ้ม แอททริบิวต์ (หรือรุ่นที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วัน และ เวลาของแฟ้มเหล่านี้แสดงในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณ ดูข้อมูลแฟ้ม จะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหานี้ ความแตกต่างระหว่างเวลา UTC และเวลาท้องถิ่น ใช้ โซนเวลา แท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Size   File name
  -----------------------------------------
  01-Jul-2002 07:48 262,144 Setupreg.hiv
				


การติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ ด้วยตนเอง แทนรุ่นของแฟ้ม Setupreg.hiv ที่มีอยู่ในทุก ก่อน SP1 Windows XP flat รูปบนเซิร์ฟเวอร์ RIS

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ ในตอนต้นของบทความนี้ ปัญหานี้ถูกแก้ไขครั้งแรกใน Windows XP Service Pack 1

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325041 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 23 กุมภาพันธ์ 2555 - Revision: 1.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix kbmt KB325041 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325041

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com