โพรโทคอข้อความควบคุมอินเทอร์เน็ต "ปลายทาง Unreachable" (รหัส = 0x0D) แพ็คเก็ต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325122 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เมื่อคุณได้วิเคราะห์การสืบค้นกลับของเครือข่าย คุณอาจเห็นชนิดของโพรโทคอลข้อความตัวควบคุมของอินเทอร์เน็ต (ICMP) 3 เก็ต "ปลายทาง Unreachable" มีค่าเป็นรหัส 0X0D เลขฐานสิบหกหรือฐานสิบ 13:
IP: Source Address = <dotted-IP-address-of-router>
ICMP: Destination Unreachable: <dotted-IP-address-of-target-host>
  ICMP: Packet Type = Destination Unreachable
  ICMP: Unreachable Code = 0x0D
					
ค่ารหัสของแพ็คเก็ต ICMP ปลายทาง Unreachable จะ 0x0D รหัสที่เลขฐานสิบหก 0X0D (รหัส 13 ฐานสิบ) แปลการ "ติดต่อสื่อสาร Administratively ห้าม" จากคำขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 1812:
  13 = Communication Administratively Prohibited - generated if a
    router cannot forward a packet due to administrative filtering;
					
ซึ่งถูกสร้างขึ้นหากเราเตอร์ไม่สามารถส่งต่อแพคเก็ตได้เนื่องจากการกรองข้อมูลสำหรับผู้ดูแล นี่คือค่ารหัสสำหรับการดูแลปฏิเสธ ซึ่งบ่งชี้ว่า เราเตอร์จะกรองข้อมูลพอร์ต และจะไม่อนุญาตให้การรับส่งข้อมูลผ่าน แพคเก็ตจะดูได้โดยทั่วไปเมื่อมีปฏิเสธการรับส่งข้อมูลผ่านเราเตอร์หรือไฟร์วอลล์

ตัวอย่างเช่น ถ้าไฟร์วอลล์หรือเราเตอร์จะไม่อนุญาตการรับส่งควบคุมโพรโทคอล (TCP) พอร์ต 139 คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
ข้อผิดพลาด 121: รอบระยะเวลาการหมดเวลาของเซมาฟอร์ที่อายุ (ERROR_SEM_TIMEOUT)
-และ-
ข้อผิดพลาด 1231: เครือข่ายระยะไกลไม่สามารถเข้าถึง โดยการขนส่ง (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE)
นอกจากนี้ เนื่องจากกระบวนการผู้ใช้อาจละเว้นแพ็คเก็ต ICMP ตัวเปลี่ยนเส้นทางและ TCP อาจพยายามหลายครั้งก่อนที่จะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดชนิดนี้

หากไฟร์วอลล์หรือเราเตอร์กำลังบล็อกพอร์ต TCP หรือผู้ใช้เดตาแกรมโพรโทคอล (UDP) 53 ข้อผิดพลาดบ่งชี้เหตุผลสำหรับการ failing แบบสอบถามระบบชื่อโดเมน (DNS)

แพ็คเก็ต ICMP ส่งเป็นการตอบสนองการสอบถามชื่อ DNS โดยใช้พอร์ต TCP/UDP 53 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถใช้การtracertคำสั่งไปยังโฮสต์ปลายทาง ตรวจสอบที่อยู่ของแหล่งที่มาสำหรับแพ็คเก็ต ICMP เราเตอร์ที่มีการส่งแพ็คเก็ตที่ระบุ ในบานหน้าต่างรายละเอียดของการตรวจสอบเครือข่าย คุณสามารถดูหัวข้ออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ซึ่งแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอยู่ IP ของเราเตอร์หรือโหนจากที่ใดมาแพ็คเก็ต ติดต่อเราเตอร์หรือไฟร์วอลล์ผู้ดูแลเมื่อต้องการเปิดพอร์ตถูกกรอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวควบคุม Internet Protocol (ICMP) ข้อความปลายทาง Unreachable รหัสค่า

เมื่อ undeliverable แพคเก็ต ปลายทาง Unreachable ICMP ชนิด 3 ข้อความถูกสร้างขึ้น แพ็คเก็ต ICMP ชนิด 3 สามารถมีรหัสค่าจาก 0 ถึง 15

มีกำหนดค่ารหัส ICMP ชนิด 3 ต่อไปนี้ใน RFC 1812:
Hexadecimal Decimal Description
---------------------------------------------------------------------------
0x00     0    Network Unreachable - generated by a router if a forwarding path
           (route) to the destination network is not available;

0x01     1    Host Unreachable - generated by a router if a forwarding path
           (route) to the destination host on a directly connected network
           is not available (does not respond to ARP);

0x02     2    Protocol Unreachable - generated if the transport protocol
           designated in a datagram is not supported in the transport layer
           of the final destination;

0x03     3    Port Unreachable - generated if the designated transport protocol
           (e.g., UDP) is unable to demultiplex the datagram in the
           transport layer of the final destination but has no protocol
           mechanism to inform the sender;

0x04     4    Fragmentation Needed and DF Set - generated if a router needs to
           fragment a datagram but cannot since the DF flag is set;

0x05     5    Source Route Failed - generated if a router cannot forward a
           packet to the next hop in a source route option;

0x06     6    Destination Network Unknown - This code SHOULD NOT be generated
           since it would imply on the part of the router that the
           destination network does not exist (net unreachable code 0
           SHOULD be used in place of code 6);

0x07     7    Destination Host Unknown - generated only when a router can
           determine (from link layer advice) that the destination host
           does not exist;

0x0B     11    Network Unreachable For Type Of Service - generated by a router
           if a forwarding path (route) to the destination network with the
           requested or default TOS is not available;

0x0C     12    Host Unreachable For Type Of Service - generated if a router
           cannot forward a packet because its route(s) to the destination
           do not match either the TOS requested in the datagram or the
           default TOS (0).

0x0D     13    Communication Administratively Prohibited - generated if a
           router cannot forward a packet due to administrative filtering;

0x0E     14    Host Precedence Violation. Sent by the first hop router to a
           host to indicate that a requested precedence is not permitted
           for the particular combination of source/destination host or
           network, upper layer protocol, and source/destination port;

0x0F     15    Precedence cutoff in effect. The network operators have imposed
           a minimum level of precedence required for operation, the
           datagram was sent with a precedence below this level;
					
เราเตอร์อาจมีตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกที่เป็นสาเหตุของข้อความแสดงรหัส 13 ข้อ ("สื่อสาร Administratively ห้าม") ไม่ให้มีสร้าง เมื่อมีการใช้ตัวเลือกนี้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด ICMP ไม่ถูกส่งไปในแพ็คเก็ตที่หลุดเนื่องจากการส่งต่อข้อความนั้นถูกห้าม administratively

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูการร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น 1812: ข้อกำหนดสำหรับเราเตอร์ 4 เวอร์ชันของ IP หรือดูสมุดบัญชีต่อไปนี้:
Wright, Gary R. และ W. Stevens Richardที่มีภาพ TCP/IP ประกอบ ไดรฟ์ข้อมูลที่ 2: ใช้การงาน. Wesley Addison Professional, 1995, ISBN 0-201-63354-X
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้ เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
170292อินเทอร์เน็ตการขั้นพื้นฐานโพรโทคอล (ICMP) ของตัวควบคุมข้อความ
179442วิธีการกำหนดค่าไฟร์วอลล์สำหรับโดเมนและ Trusts
159211การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเราเตอร์

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325122 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB325122 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325122

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com