ปัญหาหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง Internet Explorer หรือ Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325192 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายถึงปัญหาที่ทราบบางอย่างที่อาจเกิดขึ้น หลังจากที่คุณติดตั้งใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
316059 MS02-005: 11 กุมภาพันธ์ 2002 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
319182 MS02-015: 28 มีนาคม 2002 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
321232 MS02-023: 15 พฤษภาคม 2002 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
323759 MS02-047: 22 สิงหาคม 2002 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
328970 MS02-066: พฤศจิกายน 2002 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
324929 MS02-068: ธันวาคม 2002 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
810847 MS03-004: กุมภาพันธ์ 2003 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
813489 MS03-015: เมษายน 2003 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
818529 MS03-020: มิถุนายน 2003 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
330994 MS03-014: เมษายน 2003 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Outlook Express
822925 MS03-032: สิงหาคม 2003 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
828750 MS03-040: ตุลาคม 2003 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
824145 MS03-048: โปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยเดือน 2003 พฤศจิกายนสำหรับ Internet Explorer
832894 MS04-004: การปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับ Internet Explorer
Windows 2000 Service Pack 4 (รวมทั้ง Internet Explorer 5.01 Service Pack 4)
Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)
Windows 2000 Service Pack 3 (รวมทั้ง Internet Explorer 5.01 Service Pack 3)
Windows XP Service Pack 1 (รวมทั้ง Internet Explorer 6 Service Pack 1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งดังนี้ การปรับปรุงที่ระบุไว้ในส่วน "บทนำ":
 • รูปแบบ URL ต่อไปนี้ไม่สนับสนุน ใน Internet Explorer หรือ ใน Windows Explorer หลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย MS04-004 สำหรับ Internet Explorer (832894):
  http(s)://<username>:<password>@<server>/<resource>.<ext></ext></resource></server></password></username>
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  834489Internet Explorer ไม่สนับสนุนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในที่อยู่เว็บไซต์ (HTTP หรือ HTTPS URLs)
 • เมื่อคุณส่งชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไปยังไซต์ของ aWeb ที่ได้รับการป้องกันโดย Secure Sockets Layer (SSL) โดยใช้แบบฟอร์มบนเว็บเพจ HTTPS ของคุณ คุณอาจได้รับข้อความแสดงในเว็บเพจที่ HTTP 500 (ข้อผิดพลาดภายในเซิร์ฟเวอร์) ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุง MS04-004security (832894) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  831167คุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบไปยังเว็บไซต์ หรือการทำธุรกรรมอินเทอร์เน็ตให้เสร็จสมบูรณ์ หรือคุณได้รับข้อความในเว็บเพจที่ HTTP 500 (Internal Server Error)
 • ถ้าคุณติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนที่อธิบายไว้ในก่อนหน้านี้ บทความฐานความรู้ของ Microsoft 329802 อาการที่อธิบายไว้ใน บทความฐานความรู้ของ Microsoft 329802 และ 813951 อาจเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากคุณ ติดตั้ง MS03-004 กุมภาพันธ์ 2003, Cumulative ปรับปรุงสำหรับ Internet Explorer (810847) . การแก้ปัญหานี้ ปัญหา 813951 การติดตั้ง critical updateสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  813951คุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีผู้ใช้อีเมล MSN คุณ หรือการรับรองความถูกต้องกับเว็บไซต์ในโปรแกรมต่าง ๆ
 • เมื่อคุณเปิดแฟ้มวิธีใช้ที่ใช้ Hypertext Markup Language (HTML), คุณอาจพบปัญหาต่อไปนี้มีการเชื่อมโยงที่ทำงานก่อนหน้านี้บาง:
  • เชื่อมโยงบางรายการไม่ปรากฏขึ้น
  • เชื่อมโยงบางรายการปรากฏเป็นกล่องเล็ก ๆ กับจุดกึ่งกลาง
  • เชื่อมโยงบางรายการอาจค้นหาหัวข้อวิธีใช้
  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  811630การปรับปรุงวิธีใช้ HTML เมื่อต้องจำกัดฟังก์ชันการทำงานเมื่อนั้นจะถูกเรียก ด้วยวิธี window.showHelp ()
 • เมื่อคุณเปิดเว็บเพใน Internet Explorer ที่เรียกนั้นShowModalDialog หรือ ShowModelessDialog วิธีการเขียนสคริปต์ โดยใช้ตัวdocument.domain คุณสมบัติ เว็บเพจนี้อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือคุณอาจ ได้รับข้อผิดพลาดของสคริปต์ ติดต่อผู้ดูแล หรือผู้พัฒนาสำหรับเนื้อหานี้ เว็บไซต์เพื่อแก้ไขปัญหานี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดเฟรมในข้อความอีเมล HTML ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  814458หน้าต่างโต้ตอบ HTML ทำงานไม่ถูกต้อง หรือคุณได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดของสคริปต์
  ลักษณะการทำงานนี้ใหม่ โดยการออกแบบได้ ลักษณะการทำงานนี้ทำไปไม่ได้เลยสำหรับเป็น HTML ข้อความอีเมล์ เพื่อเปิดหน้าต่างใหม่โดยอัตโนมัติ หรือเมื่อ ต้องเริ่มการดาวน์โหลด แฟ้มโปรแกรม

  หมายเหตุ โดยการออกแบบ Internet Explorer สนับสนุนเฟรม ดังนั้น ข้อความ ที่จะรวมไว้ใน NOFRAMES แท็ก องค์ประกอบ หรือวัตถุประสงค์ของเอกสาร HTML ไม่ปรากฏหากเฟรมจะถูกปิดใช้งานในโซนไซต์ที่ถูกจำกัด พฤษภาคมนี้ ทำให้เว็บเพจเฟรมเซตในโซนไซต์ที่ถูกจำกัดให้ปรากฏเป็นช่องว่าง หน้า
 • คุณอาจไม่สามารถเปิดแฟ้มบางชนิดในอินเทอร์เน็ต Explorer เช่น Format(.rtf) Rich Text, Microsoft Excel คั่นด้วยจุลภาค value(.csv), WinZIP(.zip) หรือนิ แฟ้มรูปแบบแฟ้ม (.tiff) ข้อมูล... Internet Explorer อาจพร้อมท์ให้คุณด้วย คำ การดาวน์โหลดแฟ้ม กล่องโต้ตอบ และ เปิด ปุ่ม (Internet Explorer 6) หรือ เรียกใช้โปรแกรมนี้จาก ตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบัน ตัวเลือก (Internet Explorer 5.x) อาจ ไม่พร้อมใช้งาน ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นถ้าชนิดเนื้อหาที่ระบุไว้ใน headerthat ถูกส่งกลับจาก เซิร์ฟเวอร์ไม่ตรงกับชื่อแฟ้มที่ระบุไว้ ในหัวข้อการโอนการครอบครองเนื้อหา มีแก้ไขปัญหานี้ในอินเทอร์เน็ตก่อน Explorer 6 Service Pack 1สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เปิดแฟ้ม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  318761ปุ่มเปิดในกล่องโต้ตอบในการปิดใช้งานเมื่อคุณเรียกดู หรือเปลี่ยนเส้นทางไปยังแฟ้ม.rtf หรือ.csv
 • คุกกี้บนเพจ ASP ถูกบล็อคถ้า ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ได้รับการสนับสนุน โดยชื่อโดเมน ระบบ (DNS) ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้อักขระขีดล่าง (_) ในการ ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ ลักษณะการทำงานนี้ได้ โดยการออกแบบ
 • แบบอักษร ในบานหน้าต่าง fFind และ ในบานหน้าต่าง oOrganize ใน Outlook 2000 และ Outlook 2002 เปลี่ยนเป็น Times New Roman และขนาดแบบอักษร เพิ่ม
 • Microsoft FrontPage อาจไม่แสดงหน้าเว็บได้อย่างถูกต้องบน ที่ แสดงตัวอย่าง แท็บ หน้าอาจปรากฏขึ้นอย่างถูกต้อง ในมุมมองปกติ และ โดยการใช้ ที่ แสดงตัวอย่าง คำสั่งในเบราว์เซอร์ ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณใช้ลักษณะที่เกี่ยวข้อง sheet (CSS) กับชุดรูปแบบ ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน SP1 6 Explorer ของอินเทอร์เน็ต และ ในการ MSO2-047 22 สิงหาคม 2002 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับ Internet Explorer (323759) หรือในภายหลังสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  323759MS02-047: 22 สิงหาคม 2002 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
 • ถ้าคุณต้องใช้หลายภาษาเมนูและกล่องโต้ตอบการแพคเกจสำหรับ Internet Explorer ด้วยภาษาอังกฤษที่ไม่ใช่ตำแหน่งที่ตั้ง บางเมนู หรือกล่องโต้ตอบกล่องสินค้า a ใน Internet Explorer อาจเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษ ตัวอย่าง สินค้าบนทางลัด เมนูในมุมมองเอกสารใน Internet Explorer อาจเปลี่ยนกลับเป็นภาษาอังกฤษสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  323916หลายภาษาเมนูและกล่องโต้ตอบสำหรับ Internet Explorer ไม่ทำงานกับสะสมโปรแกรมแก้ไข MS02-023 (หรือ MS02-015)
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถ้าคุณคลิกการเชื่อมโยงหลายมิติ anSSL บนแผ่นงาน Microsoft Excel หรือ ใน Microsoft เอกสารที่ทำงาน:
  ไม่พบเซิร์ฟเวอร์ - ไม่สามารถเพ แสดง
  ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขใน SP1 6 Explorer อินเทอร์เน็ต และ MS02-047 22 สิงหาคม 2002 ปรับปรุงที่สะสม สำหรับ Internet Explorer (323759) หรือในภายหลังสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  323759MS02-047: 22 สิงหาคม 2002 โปรแกรมแก้ไขสะสมสำหรับ Internet Explorer
 • คุณได้รับข้อความแสดงความผิดพลาดของสคริปต์ หรือคุณเห็นเพจว่างเปล่า เมื่อคุณพยายามเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้บริการเทอร์มินัล Windows จากเว็บ หน้าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  328002คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการเทอร์มินัลจากเว็บเพจ
 • ถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์พร็อกซีของบริษัทอื่นที่ใช้ basic เท่านั้น รับรองความถูกต้อง คุณอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลังจากที่คุณ ติดตั้ง Service Pack 1 สำหรับ Windows XP หรือโปรแกรม Internet Explorer 6สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  331906คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงของ Microsoft
 • เมื่อคุณใช้ความช่วยเหลือระยะไกลในวิธีใช้ของ Windows XP and Support Center และเชิญชวนผู้อื่นเพื่อช่วยให้คุณ b การเชิญอาจไม่ทำงาน และคุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ถ้าคุณใช้ Windows Messenger เพื่อติดต่อฝ่ายอื่น:
  Microsoft Internet Explorer
  ไม่สามารถส่งคำเชิญ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง
  ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้งกุมภาพันธ์ MS03-004, 2003 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ()ใน Internet Explorer (810847) เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ติดตั้งในเดือนเมษายน MS03-015, 2003 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Internet Explorer (813489) หรือรุ่นที่ใหม่กว่าชุดการปรับปรุง

  หมายเหตุ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณใช้ Windows Messenger เพื่อแสดงพร้อมท์คุณสำหรับความช่วยเหลือระยะไกลแทนที่เป็นวิธีใช้ของ Windows XP และศูนย์บริการ
 • หลัง จากที่คุณเอาออกเมษายน MS03-015, 2003 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Internet Explorer (813489), แล้ว รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ Windows Explorer อาจไม่โหลด... ดังนั้น คุณอาจมีเดสก์ท็อปว่างเปล่าที่ไม่มีแสดงไอคอนหรือ taskbars ใด ๆ หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คุณได้ติดตั้ง Q813489 เวอร์ชั่น SP3 5.01 ของ Internet Explorer
  2. คุณปรับรุ่นเป็น SP1 6 Explorer ของอินเทอร์เน็ต
  3. คุณติดตั้ง SP1 6 Explorer ของอินเทอร์เน็ตรุ่น Q813489
  4. คุณเอา Q813489 เวอร์ชั่น SP1 6 Explorer ของอินเทอร์เน็ต
  เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เอา Q813489 ก่อนที่คุณปรับรุ่นไปเป็น SP1 6 Explorer ของอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ กด CTRL + ALT + DEL คลิ ตัวจัดการงานแล้ว ติดตั้ง Internet Explorer ที่คุณกำลังเรียกใช้รุ่นเดียวกัน หรือคุณสามารถติดตั้ง Internet Explorer รุ่นที่ใหม่กว่าจากแหล่งการติดตั้งท้องถิ่น
 • หลังจากที่คุณติดตั้งเมษายน MS03-015, 2003 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Internet Explorer (813489), คุณอาจไม่สามารถกำหนดเพ "Outlook วันนี้" ใน Outlook 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  820575คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหลังจากที่คุณติดตั้งการปรับปรุงของ Microsoft
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง MS03-004 กุมภาพันธ์ 2003 โปรแกรมปรับปรุงสะสมสำหรับ Internet Explorer (Q810847.exe) บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Internet Explorer 6 Service Pack 1(SP1), Microsoft Outlook หรือ Microsoft Outlook Express อาจปิดโดยไม่คาดคิดได้ นอกจากนี้ คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเมื่อคุณพิมพ์ข้อความอีเมล หรือต้องการ คัดลอก และ วาง คำสั่งเพื่อวางข้อความในข้อความอีเมล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  816506Internet Explorer หรือ Outlook Express รายโดยไม่คาดคิดกับข้อผิดพลาดใน Mshtml.dll
 • คอมพิวเตอร์ของคุณอาจจะช้าลงหลังจากที่คุณติดตั้งแพคเกจ (811493) ของโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย MS03-013 บนคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ Windows XP Service Pack 1 (SP1), หรือหลังจากที่คุณปรับรุ่น คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows XP ที่รักษาความปลอดภัย MS03-013 อัพเด (811493) ถูกติดตั้งเมื่อต้องการ Windows XP SP1 แล้ว ปัญหานี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้หากคุณใช้คุณลักษณะบางอย่างของโปรแกรมบางอย่างของบริษัทอื่น เช่นโปรแกรมป้องกันไวรัส ตัวอย่างเช่น ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการกำหนดค่าโปรแกรมป้องกันไวรัสของคุณสามารถสแกนไฟล์ทั้งหมดเมื่อคุณเปิด หรือเรียกใช้ กระบวนการนี้เป็นบางครั้ง namedreal-เวลาการสแกน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  819634คุณอาจพบปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงการรักษาความปลอดภัย 811493 (MS03-013)
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง MS03 014 เมษายน 2003 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Outlook Express (330994), Outlook Express ใช้โฟลเดอร์เอกสารของฉันทุกครั้งที่คุณบันทึกสิ่งที่แนบมา จากอี-เมล์ หรือ จากข้อความข่าวสาร เมื่อต้องหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณต้องเลือกโฟลเดอร์ที่เหมาะสมทุกครั้งที่คุณบันทึกสิ่งที่แนบมา Microsoft ยืนยันว่า นี่เป็นปัญหาใน MS03-014t he เมษายน 2003 ปรับปรุงสะสมสำหรับ Outlook Express (330994)
 • คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อคุณพยายามที่เอาการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Internet Explorer เช่นใน MS03-032 2003 สิงหาคมการปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Internet Explorer (822925):
  เกิดข้อผิดพลาดในการพยายามที่ถอนการติดตั้งโปรแกรมแก้ไข
  ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้าคุณมีการติดตั้งไคลเอนต์ Baan สำนักงาน ไคลเอ็นต์ Baan สำนักงานเพิ่มข้อมูลลงในค่าสายอักขระของเส้นทางในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
  Paths\IEXPLORE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppEXE
  เมื่อต้องแก้ไขปัญหานี้ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. คลิก เริ่มคลิก เรียกใช้ชนิด regeditแล้ว คลิก ตกลง.
  2. ค้นหา และคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
   Paths\IEXPLORE HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppEXE
  3. คลิกขวา เส้นทาง สายอักขระค่า และจากนั้น คลิก ปรับเปลี่ยน.
  4. ในการ ข้อมูลค่ากล่อง เอาเครื่องหมายอัฒภาค () และข้อความใด ๆ ที่ปรากฏขึ้นหลังจาก "Internet Explorer"

   ตัวอย่างเช่น การ ข้อมูลค่ากล่องควรประกอบด้วยข้อความที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
   C:\Program Files\Internet Explorer
   .
 • หลังจากที่คุณติดตั้ง MS03-032 2003 สิงหาคมการปรับปรุงสะสมสำหรับ Internet Explorer (822925) หรือตุลาคม MS03-040, 2003 การปรับปรุงที่สะสมสำหรับ Internet Explorer (828750), คุณอาจได้รับการ "HTTP 404 - ไม่พบแฟ้ม" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเยี่ยมชมเว็บเพจที่ถูกเปิด โดยฟังก์ชัน JavaScript ในเฟรม หรือ ใน windows ได้

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  827667HTTP 404 - ไม่พบแฟ้ม"ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณพยายามเยี่ยมชมเว็บเพจที่ถูกเปิด โดยฟังก์ชัน JavaScript ในเฟรม หรือ ใน Windows
 • หลังจากที่คุณใช้ MS04-004 ข้อมูลประจำตัวจะถูกเก็บไว้สำหรับไซต์หลังจากการเข้าสู่ระบบที่ประสบความสำเร็จเริ่มต้น เข้าสู่ระบบในเวลาต่อมาแสดงพร้อมท์สำหรับข้อมูลประจำตัวไม่เหมือนก่อนที่คุณใช้การปรับปรุง แทน เข้าสู่ระบบพร้อมท์ให้ใส่ข้อมูลประจำตัวก็ต่อเมื่อผู้ใช้ออกจากระบบ หรือเซสชันของผู้ใช้ที่ถูกตั้งค่าใหม่ ลักษณะการทำงานนี้เท่านั้นควรผลต่อสภาพแวดล้อมของโหมด kiosk เนื่องจากไม่มีการเข้าสู่ระบบผู้ใช้ในสภาพแวดล้อม kiosk บน และข้อมูลประจำตัวของการเข้าสู่ระบบก่อนหน้านี้จะถูกเก็บไว้จนกว่าเซสชันถูกตั้งค่าใหม่

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็คของ Windows 2000 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
260910วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows 2000
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็คของ Windows XP คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322389วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดของ Windows XP
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซอร์วิสแพ็คของ Internet Explorer 6 คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
328548วิธีการขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Internet Explorer 6

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325192 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook Express 5.5
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbenv kbinfo kbmt KB325192 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325192

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com