ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงาน" เมื่อคุณพยายามเปิด Exchange System Manager

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325322 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณพยายามเริ่มการทำงานของเครื่องมือการจัดการใน Exchange System Manager คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
เซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงาน
สิ่งอำนวยความสะดวก: Win32
หมายเลข ID: 8007203a
Exchange System Manager
นอกจากนี้คุณอาจพบปัญหาหากคุณพยายามเปิดผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และเครื่องมือการจัดการคอมพิวเตอร์ เมื่อคุณพยายามเปิดเครื่องมือในการจัดการผู้ใช้ของไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่และคอมพิวเตอร์ที่เป็น คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
รายละเอียดที่มีการตั้งชื่อที่ไม่ได้อยู่เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ไม่ทำงาน

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นหากมีการกำหนดค่า DNS ไม่ถูกต้อง

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณต้องแก้ไขการตั้งค่า TCP/IP บนเครือข่ายภายในเซิร์ฟเวอร์ DNS คุณต้องกำหนดค่าการตั้งค่า TCP/IP ในเซิร์ฟเวอร์ DNS ดังนั้นเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ใช้ตัวเองสำหรับแบบสอบถามในการแก้ปัญหา DNS

โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

หมายเหตุ:: คุณต้องดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ในเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายในเครือข่ายของคุณ
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเครือข่ายและการเชื่อมต่อแบบเรียกผ่านสายโทรศัพท์.
 3. คลิกขวาการเชื่อมต่อเครือท้องถิ่นแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกสองครั้งอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP).
 5. ในการอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (TCP/IP)กล่องโต้ตอบ คลิกใช้อยู่ DNS เซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้.
 6. ในการเซิร์ฟเวอร์ DNS ที่ต้องการกล่อง พิมพ์อยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ DNS ภายใน และคลิกตกลง.

  หมายเหตุ:: ที่อยู่นี้ต้องเหมือนกับอยู่ IP ที่กำหนดค่าบนคอมพิวเตอร์นี้
 7. คลิกตกลง.
 8. เซิร์ฟเวอร์ DNS ที่เริ่มต้นใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325322 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB325322 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325322

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com