JAK: Jednokrotne uruchamianie skryptu logowania podczas logowania nowego użytkownika w systemie Windows Server 2003

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 325347 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

W tym artykule opisano sposób konfigurowania skryptu lub programu logowania do jednokrotnego uruchamiania podczas pierwszego logowania się użytkownika na komputerze. Opisane kroki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do nowych użytkowników, którzy jeszcze nigdy nie logowali się na danym komputerze. Jeśli użytkownik posiada już lokalny profil użytkownika lub profil mobilny, skrypt lub program nie jest uruchamiany.

Konfigurowanie skryptu do jednokrotnego uruchamiania podczas logowania się nowego użytkownika

OSTRZEŻENIE: Nieprawidłowe korzystanie z Edytora Rejestru może stać się przyczyną poważnych problemów, które spowodują, że konieczna będzie ponowna instalacja systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie problemów spowodowanych niepoprawnym użyciem Edytora Rejestru będzie możliwe. Możesz używać Edytora Rejestru na własną odpowiedzialność.

Podczas instalacji produktu opartego na systemie Windows Server 2003 tworzony jest profil Użytkownika domyślnego. Podczas pierwszego logowania użytkownika profil Użytkownika domyślnego jest kopiowany do profilu użytkownika.

Aby skonfigurować skrypt lub program do uruchamiania podczas logowania się nowego użytkownika, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj w Rejestrze następujący podklucz:

  HKEY_USERS
 4. W menu Plik kliknij polecenie Załaduj gałąź Rejestru.
 5. W oknie dialogowym Ładowanie gałęzi Rejestru, zlokalizuj plik Ścieżka_profilu\Default User\Ntuser.dat, gdzie Ścieżka_profilu jest lokalizacją profilu Użytkownika domyślnego w systemie plików. Kliknij polecenie Otwórz.
 6. W oknie dialogowym Ładowanie gałęzi Rejestru wpisz nazwę gałęzi Rejestru, a następnie kliknij przycisk OK.

  UWAGA: Plik Ntuser.dat jest plikiem ukrytym. Jeśli pliku Ntuser.dat nie można zlokalizować lub załadować, należy zmienić ustawienia widoku w Eksploratorze Windows. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksplorator Windows.
  2. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje folderów.
  3. Kliknij kartę Widok.
  4. Wyczyść pole wyboru Ukryj rozszerzenia plików znanych typów.
  5. Wybierz opcję Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Zlokalizuj w Rejestrze następujący podklucz:
  HKEY_USERS\Test\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Runonce

  UWAGA: Test jest nazwą nadaną gałęzi Rejestru Ntuser.dat w kroku 6.
 8. W menu Edycja wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Wartość ciągu.
 9. W prawym okienku kliknij dwukrotnie nową wartość.
 10. W oknie dialogowym Edytowanie ciągu wpisz pełną ścieżkę i nazwę pliku programu lub skryptu logowania, a następnie kliknij przycisk OK.
 11. W lewym okienku kliknij gałąź Rejestru Test.
 12. W menu Plik kliknij polecenie Zwolnij gałąź Rejestru.
 13. Kliknij przycisk Tak, gdy pojawi się monit o potwierdzenie zwolnienia gałęzi Rejestru.
 14. Zamknij program Edytor Rejestru.
Ten program lub skrypt logowania będzie uruchamiany dla użytkownika nie mającego jeszcze profilu użytkownika. Aby wyświetlić profile użytkowników na komputerze lokalnym, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Ustawienia, a następnie kliknij polecenie System.
 2. Kliknij kartę Zaawansowane.
 3. W obszarze Profile użytkownika kliknij przycisk Ustawienia.

  Profile użytkowników są wyświetlone w oknie dialogowym Profile użytkownika.

Właściwości

Numer ID artykułu: 325347 - Ostatnia weryfikacja: 1 października 2003 - Weryfikacja: 4.8
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
Słowa kluczowe: 
kbmgmtservices kbgpo kbhowto kbhowtomaster kbprofiles kbsetup KB325347

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com