วิธีการให้สิทธิผู้ใช้ในการจัดการบริการต่าง ๆ ใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325349 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการที่อนุญาตให้ผู้ใช้สิทธิ์ในการจัดการบริการของระบบใน Windows Server 2003

โดยค่าเริ่มต้น เฉพาะสมาชิกของกลุ่มผู้ดูแลสามารถเริ่มการทำงาน หยุด หยุดชั่วคราว ดำเนินต่อ หรือเริ่มบริการ บทความนี้อธิบายวิธีการที่คุณสามารถใช้เพื่อให้สิทธิ์ที่เหมาะสมกับผู้ใช้ในการจัดการบริการ

วิธีที่ 1: ใช้'นโยบายกลุ่ม'

คุณสามารถใช้'นโยบายกลุ่ม'เพื่อเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของบริการของระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานนี้ โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
324802HOW TO: กำหนดค่านโยบายกลุ่มเพื่อรักษาความปลอดภัยการตั้งค่าสำหรับบริการของระบบใน Windows Server 2003

วิธีที่ 2: ใช้แม่แบบการรักษาความปลอดภัย

เมื่อต้องการใช้แม่แบบการรักษาความปลอดภัยการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ของบริการระบบ สร้างต้นแบบการรักษาความปลอดภัย โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ประเภท:mmcในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง.
 2. ในการแฟ้ม:เมนู คลิกเพิ่ม/เอาออกสแนปอิน.
 3. คลิกaddคลิกการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยและการวิเคราะห์คลิกaddคลิกปิดแล้ว คลิกตกลง.
 4. คลิกขวาในคอนโซลทรีการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยและการวิเคราะห์แล้ว คลิกฐานข้อมูลเปิด.
 5. ระบุชื่อและตำแหน่งที่ตั้งสำหรับฐานข้อมูล และจากนั้น คลิกOPEN.
 6. ในการต้นแบบการนำเข้ากล่องโต้ตอบที่ปรากฏ คลิกต้นแบบการรักษาความปลอดภัยที่คุณต้อง การนำเข้า แล้ว คลิกOPEN.
 7. คลิกขวาในคอนโซลทรีการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยและการวิเคราะห์แล้ว คลิกวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ในขณะนี้.
 8. ในการทำการวิเคราะห์กล่องโต้ตอบที่ปรากฏ ยอมรับเส้นทางเริ่มต้นสำหรับแฟ้มบันทึกที่จะแสดงอยู่ในนั้นเส้นทางของแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาดกล่อง หรือระบุตำแหน่งที่ตั้ง ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
 9. หลังจากการวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ กำหนดค่าสิทธิ์การบริการเป็นดังนี้:
  1. ในคอนโซลทรี คลิกบริการของระบบ.
  2. ในบานหน้าต่างด้านขวา คลิกสองครั้งที่บริการมีสิทธิ์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
  3. คลิกเพื่อเลือกนั้นกำหนดนโยบายนี้ในฐานข้อมูลกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกแก้ไขการรักษาความปลอดภัย.
  4. เมื่อต้องการกำหนดค่าสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ใหม่หรือกลุ่ม คลิกadd. ในการเลือกผู้ใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือกลุ่มกล่องโต้ตอบกล่อง พิมพ์ชื่อของผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้อง การตั้งค่าสิทธิ์สำหรับ แล้ว คลิกตกลง.
  5. ในการสิทธิ์สำหรับผู้ใช้หรือกลุ่มรายการ การกำหนดค่าสิทธิ์ที่คุณต้องการสำหรับผู้ใช้หรือกลุ่ม หมายเหตุที่เมื่อคุณเพิ่มผู้ใช้ใหม่หรือกลุ่มอนุญาตให้กล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากนั้นเริ่มการทำงาน หยุด และการหยุดชั่วคราวมีเลือกสิทธิ์ โดยค่าเริ่มต้น การตั้งค่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้หรือกลุ่มเพื่อเริ่มการทำงาน หยุด และการบริการหยุดชั่วคราว
  6. คลิกตกลงสองครั้ง
 10. เมื่อต้องการใช้การตั้งค่าการรักษาความปลอดภัยใหม่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกขวาการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยและการวิเคราะห์แล้ว คลิกการกำหนดค่าคอมพิวเตอร์ในขณะนี้.
หมายเหตุ:: คุณสามารถใช้นอกจากนี้เครื่องมือบรรทัดคำสั่ง Secedit การกำหนดค่า และวิเคราะห์การรักษาความปลอดภัยของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Secedit คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้. ประเภท:cmdในการOPENกล่อง แล้วคลิกตกลง. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:secedit /แล้ว กด ENTER หมายเหตุที่ เมื่อคุณใช้วิธีนี้จะใช้การตั้งค่า ตั้งค่าทั้งหมดในต้นแบบจะ reapplied นี้อาจแทนอื่น ๆ แฟ้มกำหนดค่าไว้ก่อนหน้านี้ รีจิสทรี หรือบริการสิทธิ์


วิธีที่ 3: ใช้ Subinacl.exe

วิธีการขั้นสุดท้ายสำหรับการกำหนดสิทธิ์ในการจัดการการบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Subinacl.exe จากทรัพยากร Kit การ Windows 2000 ไวยากรณ์สำหรับซึ่งมีดังนี้:
\\MachineName\ServiceName /SERVICE SUBINACL /GRANT = UserName [DomainName\] [= Access]

หมายเหตุ

 • ผู้ใช้ที่เรียกใช้คำสั่งนี้ต้องมีสิทธิของผู้ดูแลระบบสำหรับการให้เสร็จสมบูรณ์
 • ถ้าMachineNameถูกเว้นไว้ เครื่องจะสันนิษฐาน
 • ถ้าDomainNameไม่เว้น เครื่องหมายถูกค้นสำหรับบัญชี
 • แม้ว่าตัวอย่างของไวยากรณ์บ่งชี้ว่า ชื่อผู้ใช้ ซึ่งจะใช้ได้สำหรับกลุ่มผู้ใช้มากเกินไป
 • ค่าที่Accessอาจใช้เวลาจะเป็นดังนี้:
    F : Full Control
    R : Generic Read
    W : Generic Write
    X : Generic eXecute
    L : Read controL
    Q : Query Service Configuration
    S : Query Service Status
    E : Enumerate Dependent Services
    C : Service Change Configuration
    T : Start Service
    O : Stop Service
    P : Pause/Continue Service
    I : Interrogate Service 
    U : Service User-Defined Control Commands
  						
 • ถ้าAccessถูกเว้นไว้ "F (ควบคุมทั้งหมด)" จะสันนิษฐาน
 • Subinacl สนับสนุนฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกันที่สัมพันธ์กับแฟ้ม โฟลเดอร์ และรีจิสตรีคีย์ ดูKit ทรัพยากร 2000 ของ windowsสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงหลายการอัตโนมัติ

ด้วย Subinacl ไม่มีตัวเลือกที่คุณสามารถระบุการที่จะตั้งค่าการเข้าถึงที่จำเป็นสำหรับการบริการทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เฉพาะ อย่างไรก็ตาม สคริปต์ตัวอย่างต่อไปนี้อธิบายวิธีการหนึ่งที่สามารถถูกขยายวิธีที่ 3 เพื่อทำให้งาน:
  strDomain  = Wscript.Arguments.Item(0)'domain where computer account is held
  strComputer = Wscript.Arguments.Item(1)'computer netbios name
  strSecPrinc = Wscript.Arguments.Item(2)'user's login name as in: DomainName\UserName
  strAccess  = Wscript.Arguments.Item(3)'access granted, as per the list in the KB
 
  'bind to the specified computer
  set objTarget = GetObject("WinNT://" & strDomain & "/" & strComputer & ",computer")

  'create a shell object. Needed to call subinacl later
  set objCMD = CreateObject("Wscript.Shell")

  'retrieve a list of services
  objTarget.filter = Array("Service")

  For each Service in objTarget
 
  'call subinacl to se the permissions
  command = "subinacl /service " & Service.name & " /grant=" & strSecPrinc & "=" & strAccess
  objCMD.Run command, 0

  'report the services that have been changed
  Wscript.Echo "User rights changed for " & Service.name & " service"
  next
					

หมายเหตุ

 • บันทึกสคริปต์ที่เป็นแฟ้ม.vbs เช่น "Services.vbs และโทรเป็นดังนี้:
    CSRIPT Services.vbs DomainName ComputerName UserName Access
  						
 • ข้อคิดเห็นออก หรือลบบรรทัด 'Wscript.Echo'...ถ้าไม่มีผลป้อนกลับที่จำเป็น
 • ตัวอย่างนี้ไม่ตรวจสอบข้อผิดพลาดไม่มี ดังนั้น ใช้อย่างรอบคอบ
 • เอกสารประกอบ Kit ทรัพยากร 2000 Windows mentions อื่นยูทิลิตี (svcacls.exe) ที่ทำการ manipulation สิทธิ์ในการจัดการบริการเป็น Subinacl เดียวกัน มีข้อผิดพลาดของเอกสารนี้ได้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325349 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbmgmtservices kbenv kbhowto kbhowtomaster kbmt KB325349 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325349

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com