Artikel-id: 325375 - Visa produkter som artikeln gäller.
Om du är en småföretagskund finns ytterligare felsöknings- och utbildningsresurser på webbplatsen Support för småföretag.
En version av den här artikeln för Microsoft Windows 2000 finns i 315396. (Detta kan vara på engelska)
En version av den här artikeln för Windows XP finns i 308041.
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

Den här artikeln innehåller instruktioner för hur du felsöker startproblem i Windows Server 2003.

En lyckad Windows-start innefattar följande faser:
 • Inledande fas
 • Startprogramsfasen
 • Kernelfasen
 • Inloggningsfasen
Om ett problem uppstår under någon av dessa faser kanske Windows inte startar ordentligt och du kanske stöter på följande problem:
 • Datorn slutar svara (låser sig).
 • Det visas ett felmeddelande.
Om ett startproblem uppstår efter att du har klickat på Microsoft Windows Server 2003 i antingen startprogrammenyn eller när meddelandet "Välj vilket operativsystem som ska startas" visas så kan det bero på att vissa filer som krävs av operativsystemet saknas eller är skadade. Det finns flera alternativ i Windows som du kan använda för att felsöka problemet, bland annat felsäkert läge, Återställningskonsolen och Automatisk systemåterställning.

Starta datorn med den senast fungerande konfigurationen

Om startproblemet uppstår omedelbart efter det att du har gjort ändringar i datorn (om du till exempel har installerat en ny drivrutin) försöker du att starta datorn med den senast fungerande konfigurationen.

Click here to show/hide solution

Starta datorn i felsäkert läge

När du startar datorn i felsäkert läge läser Windows bara in de drivrutiner och tjänster som du behöver. Du kan använda felsäkert läge när du behöver identifiera och lösa problem som orsakas av skadade drivrutiner, program eller tjänster som startas automatiskt.

Click here to show/hide solution

Identifiera orsaken till startproblemet med hjälp av Loggboken

Visa händelseloggarna i Loggboken och få information som kan hjälpa dig att identifiera och diagnostisera orsaken till startproblemet. Gör så här om du vill visa händelser som registrerats i händelseloggarna.Click here to show/hide solution

Identifiera orsaken till ett startproblem med hjälp av Systeminformation

Verktyget Systeminformation visar omfattande information om datorns maskinvara, systemkomponenter och programmiljö. Du kan använda det här verktyget för att identifiera möjliga problemenheter eller enhetskonflikter. Följ instruktionerna nedan.Click here to show/hide solution

Visa startloggfilen för felsäkert läge

Felsök startproblem genom att visa startloggfilen Ntbtlog.txt och anteckna de drivrutiner och tjänster som inte lästes in när du startade datorn i felsäkert läge.Click here to show/hide solution

Identifiera orsaken till startproblemet med hjälp av Enhetshanteraren

I Enhetshanteraren visas en grafisk vy över maskinvaran som är installerad på datorn. Använd det här verktyget för att lösa möjliga enhetskonflikter eller för att identifiera inkompatibla enheter som kan vara orsaken till startproblemet.

Så här startar du Enhetshanteraren. Click here to show/hide solution

Använda verktyget Systemkonfiguration

Med verktyget Systemkonfiguration (Msconfig.exe) automatiseras de rutinåtgärder för felsökning som supporttekniker på Microsoft Support använder för att hitta orsaken till systemkonfigurationsproblem. Du kan använda verktyget till att ändra systemkonfigurationen eller felsöka problem genom att använda en uteslutningsmetod. Click here to show/hide solution

Skapa en ren miljö för felsökning

Gör så här för att skapa en ren miljö för felsökningen.Click here to show/hide solution

Identifiera problem med hjälp av alternativ för systemstart

Gör så här för att identifiera problem med hjälp av alternativ för systemstart.Click here to show/hide solution

Identifiera problem med hjälp av alternativ för Selektiv start

Gör så här för att identifiera problem med hjälp av alternativ för Selektiv start.Click here to show/hide solution

Identifiera problem med hjälp av fliken Autostart

Fliken Autostart innehåller objekt som vid start läses in från Autostart-gruppen, Win.ini load= och run= och registret. Så här identifieras problem genom att använda fliken Autostart. Click here to show/hide solution

Felsöka Systemtjänster

Så här felsöker du Systemtjänster.Click here to show/hide solution

Felsöka filen System.ini

Så här felsöker du filen System.ini.Click here to show/hide solution

Felsöka filen Win.ini

Så här felsöker du filen Win.ini.Click here to show/hide solution

Felsöka filen Boot.ini

Endast systemadministratörer och avancerade användare bör försöka ändra filen Boot.ini. Instruktioner för felsökning av Boot.ini beskrivs inte i den här artikeln.

Sök i Microsoft Knowledge Base om du vill ha mer information. Gå till följande Microsoft Support-webbplats:

Återställ verktyget Systemkonfiguration till normal start

Gör så här om du vill återställa verktyget Systemkonfiguration till normal start. Click here to show/hide solution

Använda Återställningskonsolen för Windows

Återställningskonsolen är ett kommandoradsverktyg som du kan använda om du vill reparera Windows om datorn inte startar ordentligt. Du kan starta Återställningskonsolen från Windows Server 2003-CD:n eller vid starten om Återställningskonsolen är installerad på datorn sedan tidigare. Använd Återställningskonsolen när startalternativet Senast fungerande konfiguration inte fungerar och datorn inte startar i felsäkert läge. Vi rekommenderar att du använder Återställningskonsol-metoden endast om du är en avancerad användare som kan använda grundläggande kommandon för att identifiera och lokalisera drivrutiner och filer som vållar problem.
Så här använder du Återställningskonsolen. Click here to show/hide solution

Kontrollera att hårddisken eller filsystemet inte är skadade

Du kan bekräfta att hårddisken eller filsystem inte är skadade genom att starta datorn från Windows Server 2003-CD:n, starta Återställningskonsolen och använda kommandotolksverktyget Chkdsk. Det kan lösa problemet. Click here to show/hide solution

Använda Automatisk systemåterställning

Gör så här för att återställa datorn från systemfel med hjälp av Automatisk systemåterställning. Click here to show/hide solution

Skapa en diskett för Automatisk systemåterställning med hjälp av säkerhetskopiering

Du måste ha en diskuppsättning för Automatisk systemåterställning om du vill använda Automatisk systemåterställning. Gör så här om du vill skapa en diskuppsättning för Automatisk systemåterställning. Click here to show/hide solution

Reparera din Windows-installation

Du kanske kan reparera en skadad installation av Windows Server 2003 genom att köra Installationsprogrammet för Windows från Windows-CD:n.

Gör så här om du vill reparera Windows-installationen. Click here to show/hide solution

Hitta en lösning med hjälp Microsoft Support-webbplatsen

Om du inte kan lösa problemet med hjälp av instruktionerna i den här artikeln kan du använda Microsoft Support-webbplatsen för att hitta en lösning på problemet. I följande lista beskrivs några av de tjänster som erbjuds på Microsoft Support-webbplatsen:
 • Sökbar Knowledge Base - Sök efter teknisk supportinformation och självhjälpsverktyg för Microsoft-produkter.
 • Vanliga frågor och svar - Se vanliga frågor och svar om olika produkter och viktig supportinformation.
 • Microsoft Supports diskussionsgrupper - Diskutera med kollegor och Microsoft Most Valuable Professionals (MVP).
 • Program och uppdateringar - Sök efter program och uppdateringar på Download Center.
 • Andra supportalternativ - Ställ en supportfråga via webben eller ring Microsoft Support.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH?-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.

Egenskaper

Artikel-id: 325375 - Senaste granskning: den 1 november 2012 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Nyckelord: 
kbmgmtservices kbenv kbhowtomaster KB325375

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com