Article ID: 325487 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

מאמר זה מתאר דרכים לפתור בעיות של קישוריות לרשת.

מידע נוסף

ישנן סיבות רבות ושונות לבעיות של קישוריות לרשת, אבל הסיבות הנפוצות הן מתאמי רשת לא מתאימים, הגדרות לא נכונות של מתגים, חומרה פגומה או בעיות הקשורות למנהלי התקן. תופעות מסוימות של בעיות קישוריות מתרחשות לסירוגין ואינן מצביעות בבירור על אף אחת מהסיבות האמורות.

לעתים שדרוג של מערכת ההפעלה גורם לבעיות קישוריות לרשת. מתאם רשת שעבד כהלכה במערכת הפעלה קודמת או אחרת, כמו Microsoft Windows 98 או Microsoft Windows 95, עלול לגרום לבעיות אחרי שדרוג. לעתים שינוי המיקום של שרת גורם לבעיית קישוריות.

הסיבות השכיחות ביותר לבעיות קישוריות לרשת הן:

 • אי התאמה בין רמות התקשורת הדו-סטרית או הגדרות מהירות ההעברה של מתאמי רשת ויציאות מיתוג.
 • מתאמי רשת או מתגים בעלי קצב שידור של 10/100 מגה-ביט לשנייה (Mbps) לא עוברים כהלכה בין מהירויות. ייתכן שהגדרות חישה אוטומטית מסוימות אינן מזהות כהלכה את המהירות של מתאמי רשת מסוימים.
 • מתאם הרשת אינו תואם ללוח האם או לחומרה אחרת, או לרכיבי תוכנה ולמנהלי התקנים.
להלן כמה מהודעות השגיאה הטיפוסיות:
שגיאה 55: ?"משאב הרשת שצוין אינו זמין עוד" (ERROR_DEV_NOT_EXIST).
שגיאה 64: "שם הרשת שצוין אינו זמין עוד" (ERROR_NETNAME_DELETED).
שגיאה 121: "פגה תקופת פסק הזמן של הסמאפור" (ERROR_SEM_TIMEOUT).
שגיאה 1231: "??אין אפשרות לגשת לרשת המרוחקת באמצעות התעבורה" (ERROR_NETWORK_UNREACHABLE).
יומני האירועים של מחשב הלקוח עשויים להציג אחת מהרשומות הבאות:
Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 50
Description:
{Lost Delayed-Write-Data} The system was attempting to transfer file data from buffers to \Device\LanmanRedirector. The write operation failed, and only some of the data may have been written to the file.
Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 3013
Description:
The redirector has timed out to ServerName
Type: Warning
Source: MrxSmb
Event ID: 3036
Description:
The redirector detected a security signature mismatch. The connection has been disconnected.
ייתכנו מספר מופעים של רשומת TCPIP 4201 הבאה ביומני האירועים:
Type: Information
Source: TCPIP
Event ID: 4201
Description:
The system detected that network adapter Compaq NC6134 Gigabit NIC was connected to the network, and has initiated normal operation over the network adapter.
אירוע TCPIP 4201 מתרחש בדרך כלל אחרי שמפעילים מחדש את המחשב או אחרי שהופכים את מתאם הרשת לזמין או ללא זמין.

פתרון בעיות

כדי לפתור בעיות של קישוריות לרשת, בצע את הפעולות הבאות:
 1. השתמש בכלי שורת הפקודה Ping או PathPing כדי לבדוק את הקישוריות הבסיסית. השתמש ב-Ping כדי לבודד בעיות בחומרת הרשת ותצורות לא תואמות. השתמש ב-PathPing כדי לזהות אובדן של מנות ב-hot trip מרובים.

  להצגת נתונים סטטיסטיים של Ping, השתמש בפקודה ping -t. כדי לראות נתונים סטטיסטיים ולהמשיך, הקש על CTRL+BREAK. כדי לעצור, הקש על CTRL+C. אם זיהית מנות שאבדו בפלט הנתונים הסטטיסטיים, יש בכך כדי להצביע על בעיות בעבודה ברשת עד לשכבה 3 של Open Systems Interconnection (OSI) (קישוריות ברמת IP).

  אם המערכת המרוחקת שאתה מאותת (ping) אליה נמצאת מעבר לקישור עם עיכוב גדול, לדוגמה קישור לווייני, התגובות עשויות להימשך זמן רב יותר. השתמש במתג -w (המתן) כדי לקבוע פסק זמן ארוך יותר.

  מידע נוסף על השימוש בכלים אלה ניתן למצוא בערכה Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit, בסעיף Test Network Connection with Ping and PathPing (בדוק את החיבור לרשת עם Ping ו-PathPing), או בסעיף Testing the Network Connection with Ping and PathPing (בדיקת החיבור לרשת עם Ping ו-PathPing) בפרק 19 של התיעוד בערכה Microsoft Windows XP Professional Resource Kit.
 2. בדוק אם יומני האירועים מכילים רשומות הקשורות לכרטיסי רשת או רשומות הקשורות לקישוריות.

  לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר להלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
  308427 כיצד להציג יומני אירועים ולנהל אותם במציג האירועים של Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
 3. בדוק אם מתאם הרשת מופיע ברשימת תאימות החומרה (HCL) של Microsoft. להצגת ה-HCL, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
  Hardware Driver Quality
 4. בדוק מחשבים אחרים שמשתמשים באותו שער ברירת מחדל, אשר מחוברים לאותה רכזת או לאותו מתג. אם במחשבים האלה לא קיימות בעיות קישוריות, ייתכן שהבעיה נעוצה במתאם רשת פגום באחד המחשבים.

  במקרה כזה, עדכן את מנהל ההתקן של מתאם הרשת לגירסה העדכנית.
 5. פנה ליצרן של כל אחד מלוחות האם ועדכן את ה-BIOS של הלוחות. מתאמי רשת מסוימים לא תואמים ללוחות אם או לגירסאות BIOS מסוימים. השג את הגירסה העדכנית מאתר האינטרנט של היצרן או פנה ליצרן החומרה.
 6. בדוק אם למתאם הרשת ולחומרת ערוץ התמסורת (הרכזת או המתג) יש הגדרות משותפות. ודא שכל משאבי הרשת המשלימים (מתאם רשת, רכזת ומתג) מוגדרים למהירות ולרמת תקשורת דו-סטרית זהות. אם סוג המדיה מוגדר כ-autosense, autosensing (חישה אוטומטית) או autodetect (זיהוי אוטומטי), או Auto Select (בחירה אוטומטית), ודא שכל הרכיבים מבצעים חישה אוטומטית כהלכה.

  במתגים מסוימים, הגדרת תקשורת דו-סטרית של Auto עלולה לגרום למתג להשתמש בתקשורת דו-סטרית למחצה. ייתכן שיהיה עליך לכפות על המתג להשתמש בתקשורת דו-סטרית מלאה.

  אפס את המתג, הפעל מחדש את הלקוח ובדוק את הקישוריות.

  מקם את הלקוח ואת השרת ברכזת פאסיבית. אם התקשורת מתחדשת, ייתכן שהגורם לבעיה היה הגדרה לא נכונה של מתג הרשת.

  לקבלת מידע נוסף על אופן הגדרת ההתקנים, פנה ליצרן החומרה.
 7. הגדר ידנית את מתאם הרשת של המחשב שנתקל בבעיות קישוריות לתקשורת דו-סטרית למחצה ולמהירות נמוכה יותר.

  חבר את המערכת למתג שהוגדר לתקשורת דו-סטרית למחצה ו-?10-Mbps, או השתמש ברכזת 10-Mbps, על מנת לבדוק אם ניתן להקים חיבור במהירות שידור נמוכה יותר.

  כדי להגביר את הביצועים, שנה ידנית את הגדרות המהירות ל-100-Mbps ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשבים. בדוק אם הקישוריות לרשת אבדה, שנה את ההגדרה לדו-סטרית מלאה ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשבים. אם הקישוריות לרשת אבדה, שנה את הגדרת התקשורת הדו-סטרית ואת המהירות בחזרה להגדרות הקודמות.
 8. החלף את כבל הרשת בין המערכת הבעייתית לרכזת או למתג.
 9. החלף את מתאם הרשת במתאם רשת שנבדק ונמצא אמין. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הסר את תוכנית האבחון של מתאם הרשת.
  2. הסר את מתאם הרשת במאפייני הרשת.
  3. התקן את מתאם הרשת החדש.
 10. הפעל את Network Monitor (מפקח הרשת) בשני הקצוות של החיבור לרשת בו-זמנית. לאחר שתסנן את המעקבים אחר הכתובות של שתי המערכות, השווה בין שני המעקבים על מנת לבדוק אם ניתן לראות תעבורה זהה.

  השתמש ב-TCP Retransmit, הכלי Network Monitor Experts, כדי לזהות שידורי TCP חוזרים. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
  1. הפעל את Network Monitor.
  2. בתפריט Tools (כלים), לחץ על Experts (מומחים), ולאחר מכן לחץ על TCP Retransmit בחלונית השמאלית.
  3. לחץ על Add to Runlist (הוסף לרשימת הריצה).
  4. לחץ על Run Experts (הפעל את Experts).
  אם חסרות מסגרות באחד המעקבים, בדוק אם קיימות שגיאות חומרה או שגיאות תצורה בכל הכבלים, הרכזות, המתגים והנתבים המתווכים.

  ב-Network Monitor, הצג את מסגרת הסיכום של Capture Statistics. מסגרת זו היא המסגרת האחרונה של המעקב. אם היא מכילה ערך שונה מ-0 במונים הבאים של הנתונים הסטטיסטיים, ייתכן שהגורם לבעיית הקישוריות הוא בעיית חומרה או תצורה:
  STATS: MAC CRC Errors = 0
  STATS: MAC Frames Dropped due to HardWare Errors = 0
כדי שהתקשורת תפעל באופן תקין, הגדרות התקשורת הדו-סטרית של מתגי הרשת ומתאמי הרשת של השרתים צריכות להיות תואמות. יש להגדיר את שתיהן כדו-סטרית מלאה או דו-סטרית למחצה. אסור שתהיה אי התאמה ביניהן.

למחשבים ברשת התקשורת המקומית (LAN) יש בדרך כלל מדיום משותף של רשת דו-סטרית מלאה. תצורה זו מאפשרת לשני מחשבים לשדר נתונים בו-זמנית.

בעיות הקישוריות עשויות להתעורר בהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
 • המחשב הועבר ליציאת מתג Ethernet חדשה, שמזהה את מהירות הרשת באופן אוטומטי. אולם, מתאם הרשת של המחשב מוגדר לכפות תקשורת דו-סטרית מלאה עם הגדרה של מהירות סטאטית להעברה ברשת (?10 Mbps,?? 100 Mbps, או 1 Gbps).
 • הן יציאת מתג ה-Ethernet והן מתאם הרשת של המחשב מוגדרים לכפות תקשורת דו-סטרית מלאה של 100 Mbps או 1 Gbps. אולם, ייתכן שמתג ה-Ethernet או מתאם הרשת אינם יכולים לתקשר בקצב זה או שאינם יכולים להשתמש בשידורים בתקשורת דו-סטרית מלאה.
ניתן לשפר את ביצועי הרשת בסביבת Ethernet LAN על ידי שימוש בחומרת תקשורת דו-סטרית מלאה. תצורה זו מאפשרת תקשורת דו-סטרית בין התקנים ברשת. ללא חומרת תקשורת דו-סטרית מלאה, המידע נשלח בכיוון אחד ולאחר מכן נשלח בכיוון השני. לעתים קרובות המנות מתנגשות ברשת בתצורת חומרה של תקשורת דו-סטרית למחצה, ובכל פעם שמתרחשת התנגשות, יש לשלוח מחדש את המנות שהתנגשו. כך נוצרת כמות גדולה עוד יותר של תעבורה שעלולה לפגוע בביצועי הרשת.

בתקשורת דו-סטרית מלאה, נתיבי השידור והקליטה נפרדים. לכן, ניתן לשדר ולקלוט בו-זמנית וההתנגשויות נמנעות. בשל התפוקה המוגברת והיעדר ההתנגשויות, תקשורת דו-סטרית מלאה רגישה לחיבורים לקויים בקצות הכבלים או לניחות בכבלים העולה על הטווח המומלץ. כך עלולים להיווצר שידורים חוזרים של נתונים שדי בהם כדי לפגוע בביצועים.

מידע נוסף

לקבלת פרטים נוספים על פתרון בעיות קישוריות ברשת, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
102908 כיצד לפתור בעיות של קישוריות TCP/IP עם Windows 2000 או Windows NT (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
141299 הפיכת ניהול אפיקים ללא זמין בכרטיסי רשת מסוג 3Com 3C590 PCI (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
148426 פתרון בעיות של קוד אירוע 3013 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
154989 הגדרת התצורה של מתאם 3Com Fast EtherLink ומתאם EtherLink III (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
156326 אין גישה לרשת עם מתאם רשת DEC (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
170950 אובדן לסירוגין של קישוריות בעת השימוש ב-Compaq NetFlex-3 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
174812 ההשפעות של השימוש בהגדרה 'זיהוי אוטומטי' (Autodetect) על כרטיס ממשק לרשת אשכולות (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
191606 קובץ Dell 3c905b Oemsetup.inf מכיל שגיאות (ייתכן שקובץ זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
192250 3Com 3c905b מונע כתיבה של Memory.dmp (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
217305 תמיכה בתקשורת דו-סטרית מלאה עם Windows NT (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
224131 מתג רשת עם תקשורת דו-סטרית מלאה לא תואם לכרטיסי ממשק רשת עם תקשורת דו-סטרית למחצה (NICs) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
247609 ביצועים ירודים עם מתג Catalyst 2948G LAN (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
243294 בדיקת הסיכום של כותרת TCP מוצגת בצג הרשת כלא חוקית (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
259080 Window 2000 Professional Client מתחיל לפעול לאט יותר מאשר Windows NT 4.0 Workstation Client ברשת SBS 4.5 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
259336 בעיית שיתוף של החיבור לאינטרנט עם מתאמי רשת מרובים מסוג 3C905B (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
298733 בעיות בכניסה למערכת עם רכזות ומתגים מסוג 10/100 Ethernet (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
306983 שגיאת Inf התרחשה בעת ההתקנה של מתאם רשת במחשב מבוסס Windows 2000 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
315978 בעיות רשת עם נתב ב-Windows XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
320729 הערות ותיקונים עבור ערכת הדרכה להסמכה ב-Network+ (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
325122 מנות ICMP (פרוטוקול הודעת בקרה באינטרנט) של יעד בלתי מושג (קוד = 0x0D) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
324717 החיבור נותר במצב המתנה עבור מערכות AS/400 עם מתאם ג'יגה-ביט (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 325487 - Last Review: יום שני 08 אוקטובר 2007 - Revision: 5.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
מילות מפתח 
kbinfo kbtshoot kbnetwork KB325487

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com