การแก้ไข: พารามิเตอร์การป้อนข้อมูลเมื่อต้องการทำงาน OLE อัตโนมัติ (sp_OA) ที่เก็บไว้กระบวนงานที่ตัดที่อักขระ 4000

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325492 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
bug #: 356574 (shiloh_bugs)
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณพยายามที่จะส่งผ่านสตริงที่มากกว่าอักขระ 4000 แต่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 8000 อักขระความยาวไปsp_OASetPropertyหรือไปsp_OAMethodole Automation กระบวนงานที่เก็บไว้ที่มีขยาย สายอักขระที่มีการป้อนข้อมูลมีอยู่เบื้องหลังตัดทอน 4000 อักขระก่อนที่จะส่งผ่านไปวัตถุ และไม่มีข้อผิดพลาดถูกส่งกลับ

ถ้าคุณพยายามตั้งค่าคุณสมบัติเป็นสตริงที่มากกว่าอักขระ 8000 ผ่านทางการsp_OASetPropertyOLE Automation ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ หรือ ถ้าคุณพยายามที่จะส่งผ่านพารามิเตอร์ที่ป้อนเข้าไปsp_OAMethodole Automation ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ที่มีความยาวอักขระ 8000 ที่ไม่ใช่ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
 hr     Source            Description
 ---------- ---------------------------- --------------------------
 0x8004275C ODSOLE Extended Procedure  Error in srv_paraminfo.
					

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft SQL Server 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
290211INF: วิธีการรับล่าสุด SQL Server 2000 Service Pack
หมายเหตุ:: โปรแกรมแก้ไขด่วนการต่อไปนี้ถูกสร้างก่อนที่จะวางจำหน่ายของ Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3

โปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version   Size      File name
  -------------------------------------------------------------

  27-Jun-2002  23:31  8.00.0649  62,024 bytes  Odsole70.dll   
				
หมายเหตุ:: เนื่องจากการอ้างอิงแฟ้ม โปรแกรมแก้ไขด่วนหรือคุณลักษณะที่ประกอบด้วยแฟ้มล่าสุดอาจประกอบด้วยแฟ้มเพิ่มเติม


สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้
ปัญหานี้ถูกแก้ไขใน Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 3 ครั้งแรก

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:: แก้ไขนี้มุ่งหวังเพื่อเน้นเฉพาะฝึกพารามิเตอร์ระยะเวลาที่ป้อนเข้าไปsp_OASetPropertyและถึงsp_OAMethod. ด้วยการแก้ไข คุณสามารถใช้sp_OASetPropertyเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติของวัตถุที่มีสตริงที่มีความยาวมากกว่า 8000 อักขระ และคุณสามารถผ่านสตริงที่มีความยาวเกินกว่าอักขระ 8000 การsp_OAMethodเป็นพารามิเตอร์ป้อนเข้า

อย่างไรก็ตาม การแก้ไขไม่กล่าวสายอักขระที่กำลังเรียกยาวเกิน 4000 อักขระเป็นพารามิเตอร์ขาออกที่ผ่านการsp_OAGetPropertyOLE Automation ที่ขยายถูกเก็บไว้ หรือถึงนี้sp_OAMethodole Automation ขยายกระบวนงานที่เก็บไว้ สถานการณ์ที่จะไม่ทำงาน แม้แต่ มีการแก้ไขนี้ และข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ส่งกลับค่าในกรณีที่ อยู่ในตารางต่อไปนี้

คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามเรียกดูคุณสมบัติของสายอักขระที่มีความยาวอักขระ 8000 ผ่านที่ไม่ใช่sp_OAGetPropertyหรือพยายามเรียกข้อมูลพารามิเตอร์การแสดงผลที่มีความยาวอักขระ 8000 ผ่านที่ไม่ใช่sp_OAMethod:
 hr     Source            Description
 ---------- ---------------------------- --------------------------

 0x8004275C ODSOLE Extended Procedure  Error in srv_paraminfo.
					
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามเรียกดูคุณสมบัติของสายอักขระที่อยู่ระหว่างอักขระ 4001 และ 8000 อักขระ (รวม) ในความยาวถึงsp_OAGetPropertyหรือ เป็นค่าที่ส่งคืนจากsp_OAMethod:
 hr     Source            Description
 ---------- ---------------------------- --------------------------
 0x8004271A ODSOLE Extended Procedure  Error in srv_convert.
					
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามเรียกข้อมูลพารามิเตอร์การแสดงผล หรือส่งกลับค่าที่มีอักขระน้อยกว่า 4001 กับพารามิเตอร์ที่ใช้ Transact SQL ชนิดข้อความผ่านsp_OAGetPropertyหรือsp_OAMethod:
 hr     Source            Description
 ---------- ---------------------------- --------------------------
 0x8004271C ODSOLE Extended Procedure  Error in srv_paramset.
					
คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เมื่อคุณพยายามเรียกสตริงที่ยาวเกินอักขระ 8000 เป็นค่าที่ส่งคืนจาก sp_OAMethod:
 hr     Source            Description
 ---------- ---------------------------- --------------------------
 0x8004271F ODSOLE Extended Procedure  The source data specified for this string or binary column or parameter is too long.
					

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325492 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
Keywords: 
kbhotfixserver kbqfe kbsqlserv2000sp3fix kbbug kbfix kbsqlserv2000presp3fix kbmt KB325492 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325492

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com