תיאור של Office XP Service Pack 2 ?(SP2)?

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 325671 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

Microsoft Office Service Pack 2 ?(SP2) מספק את העדכונים האחרונים ל-Office XP.? Office XP SP2 מכיל שיפורי אבטחה משמעותיים ושיפורים ביציבות ובביצועים. חלק מהתיקונים הכלולים ב-Office XP SP2 פורסמו בעבר כעדכונים נפרדים. Service Pack זה מאחד את העדכונים בחבילה משולבת אחת וכולל מספר שינויים אחרים המיועדים לשפר את האמינות ואת הביצועים של תוכניות Office XP.

מאמר זה מתאר כיצד להוריד את Office XP SP2 ולהתקין אותו.

מידע נוסף

כיצד להוריד את Office XP SP2 וכיצד להתקין אותו

חשוב לפני התקנת עדכון הלקוח של Office XP SP2, יש להתקין את Office XP Service Pack 1 ?(SP1). לקבלת מידע נוסף על ההתקנה של Office XP SP-1, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי ממאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
307843 תיאור של Office XP Service Pack 1 ?(SP-1) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
שים לב אין צורך להתקין את Office XP SP1 לפני התקנת עדכון ניהולי של Office XP SP2.

עדכון לקוח

אם התקנת את Office XP מתקליטור, פעל לפי אחת מהשיטות הבאות:
 • השתמש באתר Office Product Updates כדי להתקין באופן אוטומטי את כל העדכונים האחרונים, לרבות Service Pack 2.
 • התקן רק את Service Pack 2 לפי השלבים המתוארים בהמשך מאמר זה.
בשתי האפשרויות, התקליטור של Office XP צריך להיות זמין במהלך תהליך ההתקנה.

עדכונים למוצרי Office

כדי שהאתר Office Product Update יזהה את העדכונים הדרושים שיש להתקין במחשב, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
http://office.microsoft.com/he-il/downloads/default.aspx
בסיום תהליך הזיהוי, תוצג רשימה של עדכונים מומלצים לאישורך. לחץ על התחל בהתקנה כדי להשלים את התהליך.

התקנת Service Pack 2 בלבד

כדי להוריד ולהתקין את עדכון הלקוח של SP2 בלבד, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
  http://download.microsoft.com/download/officexpstandard/sp/oxpsp2/w98nt42kmexp/en-us/oxpsp2.exe
 2. לחץ על שמור כדי לשמור את הקובץ Oxpsp2.exe בתיקייה שנבחרה.
 3. בסייר Windows, לחץ פעמיים על Oxpsp2.exe.
 4. אם מוצגת בקשה להתקין את העדכון, לחץ על כן.
 5. לחץ על כן כדי לקבל את תנאי הסכם הרישיון.
 6. עם הופעת ההנחיה המתאימה, הכנס את תקליטור Office XP ולחץ על אישור.
 7. עם הופעת הודעה על כך שההתקנה בוצעה בהצלחה, לחץ על אישור.
שים לב לאחר התקנת Office XP SP2, אין אפשרות להסיר אותה. כדי לחזור להתקנה שקדמה ל-SP2, עליך להסיר את Office XP כולו ולהתקין אותו מחדש מהתקליטור המקורי.

עדכון ניהולי

אם התקנת אחד מהמוצרים הרשומים בתחילת מאמר זה ממיקום בשרת, מנהל השרת חייב לעדכן את מיקום השרת באמצעות העדכון הניהולי הציבורי ולפרוס עדכון זה במחשב שלך.

אם אתה מנהל השרת, הורד את העדכון הניהולי. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
  http://download.microsoft.com/download/officexpstandard/sp/oxpsp2/w98nt42kmexp/en-us/oxpsp2a.exe
 2. הורד את הקובץ לשולחן העבודה:
 3. בסייר Windows, לחץ פעמיים על Oxpsp2a.exe.
 4. לחץ על כן כדי לקבל את תנאי הסכם הרישיון.
 5. בתיבה הקלד את הנתיב שבו ברצונך למקם את הקבצים שיחולצו, הקלד C:\Oxpsp2a ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. לחץ על כן כאשר תונחה ליצור את התיקייה.
 7. אם ההליך לעדכון ההתקנה הניהולית מוכר לך, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. הקלד את הפקודה הבאה בתיבה פתח את

  msiexec /a Admin Path\MSI File /p C:\Oxpsp2a\MSP File SHORTFILENAMES=1

  כאשר Admin Path הוא הנתיב לנקודת ההתקנה הניהולית עבור Office XP (לדוגמה, C:\OfficeXP),

  כאשר MSI File הוא חבילת מסד נתונים מסוג msi עבור המוצר של Office XP (לדוגמה, ProPlus.msi),

  וכאשר MSP File הוא שם עדכון ההתקנה הניהולי הציבורי.

  שים לב באפשרותך להוסיף ?/qb+? לשורת הפקודה כדי שתיבת הדו-שיח התקנה ניהולית של Office XP ותיבת הדו-שיח הסכם רישיון של משתמש קצה לא יופיעו.
 8. כדי לפרוס את העדכון בתחנות העבודה של הלקוח, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה. הקלד את הפקודה הבאה בתיבה פתח את

  msiexec /i Admin Path\MSI File REINSTALL=Feature List REINSTALLMODE=vomus

  כאשר Admin Path הוא הנתיב לנקודת ההתקנה הניהולית עבור Office XP (לדוגמה, C:\OfficeXP),

  כאשר MSI File הוא חבילת מסד נתונים מסוג MSI עבור המוצר של Office XP (לדוגמה, ProPlus.msi),

  וכאשר Feature List היא רשימת שמות תכונות (תלויי-רישיות) שיש להתקין מחדש עבור העדכון. כדי להתקין את כל התכונות, באפשרותך להקליד REINSTALL=ALL.
התקנה ניהולית לקבלת מידע נוסף על עדכון ההתקנה הניהולית ופריסה בתחנות עבודה של הלקוח, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציג את המאמר הרלוונטי ממאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
301348 כיצד להתקין עדכונים ציבוריים לעדכון התקנות ניהוליות של Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
מאמר זה מכיל הוראות רגילות להתקנה של עדכון ניהולי ציבורי.

באפשרותך גם לעיין במאמר הבא ב-Microsoft Office XP Resource Kit:
http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA011525331033.aspx

בעיות ידועות הקשורות בהתקנת Service Pack 2

גירסת Setup.ini אינה מתעדכנת בהתקנות ניהוליות

הקובץ Setup.ini הממוקם בתיקייה Files\Setup של ההתקנה הניהולית, מכיל חלק [Product] שכולל מידע על גירסת המוצר. מידע גירסה זה אינו מתעדכן לאחר ההחלה של SP2 על ההתקנה הניהולית. הדבר שונה מעדכונים לגירסאות קודמות של Office.

הפעלה מחדש של המחשב במהלך ההתקנה

בתנאים הבאים, ההתקנה של Office XP SP2 עשויה לחייב הפעלה מחדש של המחשב:
 • אתה משתמש ב-Microsoft Windows 2000 ואין ברשותך את הגירסה האחרונה של Windows Installer. כדי למנוע הפעלה מחדש של המחשב, יש לשדרג ל-Windows Installer 2.0. לקבלת מידע נוסף, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F
 • סרגל קיצורי הדרך של Office מופעל. כדי למנוע הפעלה מחדש של המחשב, סגור את סרגל קיצורי הדרך של Office לפני החלת העדכון.
 • במחשב מותקן SharePoint Team Services from Microsoft. כדי למנוע הפעלה מחדש של המחשב, סגור את שירות SharePoint Team Services לפני החלת העדכון.

Office SP2 עשוי לדרוש תקליטור של Office או מיקום התקנה ברשת

כדי להבטיח את השלמות של התקנת Office, אשף ההתקנה עשוי לבקש גישה לתקליטור של מוצר Office או למיקום ההתקנה ברשת במהלך תהליך ההתקנה.

האינדקסים של Access 2002 משתנים בעת הגדלה ל-SQL לאחר התקנת SP2

לאחר שדרוג ל-Office XP Service Pack 2, אם קבצי אשף Access אינם משודרגים כהלכה, אינדקסים יורדים ב-Access 2002 שהוגדלו ל-SQL Server עדיין מוגדלים כאינדקסים עולים.

Office XP Multilingual User Interface Pack

לפונקציונליות מלאה של Office XP SP2 בעת שימוש ב- Office XP Multilingual User Interface Pack, עליך להתקין את על העדכונים הבאים: שים לב Office XP Service Pack 2 ?(SP2) עבור Office XP Multilingual User Interface Pack פורסם ב-?4 בספטמבר 2002. לקבלת מידע נוסף על בירור הגירסה המותקנת של Office XP Multilingual User Interface Pack, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי לעיין במאמר במאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
329838 כיצד לברר מהי הגירסה המותקנת של Office XP Multilingual User Interface Pack (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

כיצד לקבוע אם Service Pack 2 מותקן

Office XP SP2 מכיל גירסאות מעודכנות של הקבצים הבאים:
Acwzlib.mde	Acwzmain.mde	Acwztool.mde
Bjablr32.dll	Blnmgr.dll	Blnmgrps.dll
Cfgwiz.exe	Contab32.dll	Emablt32.dll
Emsabp32.dll	Emsmdb32.dll	Emsui32.dll
Envelope.dll	Eurotool.xla	Excel.exe
Exsec32.dll	Fp5amsft.dll	Fp5areg.dll
Fp5autl.dll	Fp5avnb.dll	Fp5awec.dll
Fp5awel.dll	Fpcutl.dll	Fpeditax.dll
Fpmmc.dll	Frontpg.exe	Graph.exe
Intldate.dll	Lfbmp12n.dll	Lfcmp12n.dll
Lfeps12n.dll	Lffax12n.dll	Lfgif12n.dll
Lfmsp12n.dll	Lfpcd12n.dll	Lfpcx12n.dll
Lfpng12n.dll	Lfras12n.dll	Lftga12n.dll
Lftif12n.dll	Lfwmf12n.dll	Ltdis12n.dll
Ltfil12n.dll	Ltimg12n.dll	Ltkrn12n.dll
Lttwn12n.dll	Mcdlc.exe	Mcps.dll
Mofl.dll	Morph9.dll	Msaccess.exe
Msaexp30.dll	Mscal.ocx	Mscdm.dll
Mscomctl.ocx	Msdaipp.dll	Msdmeng.dll
Msdmine.dll	Msdmine.rll	Msmapi32.dll
Msmdcb80.dll	Msmdgd80.dll	Msmdun80.dll
Mso.dll		Msoeuro.dll	Msolap80.dll
Msolap80.rll	Msolui80.dll	Msowc.dll
Msppt.olb	Mspst32.dll	Mspub.exe
Mssp3en.lex	Mssp3ena.lex	Mssp3fr.dll
Msspell3.dll	Msth3fr.dll	Mstordb.exe
Mstore.exe	Mstores.dll	Olappt.fae
Olapuir.rll	Olkfstub.dll	Outex.dll
Outlcm.dll	Outlctl.dll	Outllib.dll
Outllibr.dll	Outlmime.dll	Outlook.exe
Outlph.dll	Owc10.dll	Owsclt.dll
Powerpnt.exe	Pstprx32.dll	Ptxt9.dll
Pub6intl.dll	Pubconv.dll	Recall.dll
Rm.dll		Rtfhtml.dll	Setlang.exe
Setup.exe	Snapview.ocx	Soa.dll	
Vtidb.exe	Winword.exe
כדי לקבוע אם SP2 מותקן, הפעל תוכנית כלשהי של Office XP ולחץ על אודות Microsoft program? בתפריט עזרה. גירסת המוצר היא (SP2) אם SP2 מותקן.

בטבלה הבאה מופיעים מספרי הגירסאות של מוצרי Office כפי שהם מופיעים בתיבת הדו-שיח אודות Microsoft program?.
תוכנית Office     שם קובץ   גירסת SP2?
----------------------------------------------------
Microsoft Access?    Msaccess.exe?  10.4302.4219?
Microsoft Excel?    Excel.exe?   10.4302.4219
Microsoft FrontPage?  Frontpg.exe?  10.4128.4219?
Microsoft Outlook?   Outlook.exe?  10.4219.4219?
Microsoft PowerPoint?  Powerpnt.exe?  10.4205.4219?
Microsoft Word?     Winword.exe?  10.4219.4219
מכיוון שתיבת הדו-שיח עזרה אודות מזוהה לעיתים באופן שגוי כ-Office XP SP2,? Microsoft ממליצה לאמת את מאפייני הקובץ של קובץ ההפעלה של התוכנית.
תוכנית Office     שם קובץ   גירסת SP2?
----------------------------------------------------
Microsoft Access?    Msaccess.exe?  10.0.4302.0? 
Microsoft Excel?    Excel.exe?   10.0.4302.0?? 
Microsoft FrontPage?  Frontpg.exe?  10.0.4128.0? 
Microsoft Outlook?   Outlook.exe?  10.0.4024.0?
Microsoft PowerPoint?  Powerpnt.exe ? 10.0.4205.0
Microsoft Word  ?   Winword.exe ?  10.0.4219.0
לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
291331 כיצד לברר את הגירסה של Office XP

בעיות שתוקנו ב-Office XP SP2

Office XP SP2 מטפל בבעיות המתוארות בעלוני האבטחה הבאים של Microsoft:
עלון אבטחה מס' MS02-031 של Microsoft: תיקונים מצטברים עבור Excel ועבור Word for Windows
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-031.mspx
עלון אבטחה מס' MS02-021 של Microsoft: פגם בעורך דואר אלקטרוני יכול להביא לביצוע של קובץ script אם תשיב להודעה או אם תעביר אותה
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-021.mspx
עלון אבטחה מס' MS02-044 של Microsoft: פונקציות לא בטוחות ברכיבי אינטרנט של Office
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-044.mspx
?service pack זה כולל את כל העדכונים הקודמים שפורסמו עבור Office XP:
324110 סקירת העדכון עבור Office XP Clip Organizer:? 19 ביוני 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
323548 תיאור העדכון עבור Excel 2002:? 19 ביוני 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
323547 תיאור העדכון עבור Word 2002:? 19 ביוני 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
320664 סקירת העדכון עבור Office XP Speller:? 25 באפריל 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
320441 תיאור העדכון עבור Word 2002:? 25 באפריל 2002 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
ניתן להתקין את Office XP SP2 בהצלחה גם אם אחד או יותר מהעדכונים הזמינים לציבור, שצוינו קודם במאמר זה, כבר מותקנים במחשב.

Office XP SP2 כולל גם שיפורי יציבות שפותחו בעקבות דוחות השגיאות של Microsoft שהוגשו על-ידי משתמשי Office XP. לקבלת פרטים נוספים, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:?
Microsoft error reports (דוחות שגיאות של Microsoft)
http://oca.microsoft.com/he/dcp20.asp?
Office XP SP2 מתקן את הבעיות המתוארות במאמרים הבאים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Access
325670 רשימת בעיות ב-Access 2002 המתוקנות באמצעות Office XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

Microsoft Excel
325668 רשימת בעיות ב-Excel 2002 המתוקנות באמצעות Office XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
SharePoint Team Services from Microsoft
323549 רשימת בעיות המתוקנות באמצעות Office XP Service Pack 2 עבור SharePoint Team Services (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft Outlook
325675 תיאור של Microsoft Office XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft Office
327635 כיצד לחסום תמונות HTTP מקושרות במסמכי Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
325735 רשימת בעיות בבודק האיות והדקדוק של Office XP המתוקנות באמצעות Office XP Service Pack 2 ?(SP2) (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
312838 תמונות במסמכים שנוצרו בגירסה קודמת של Office מוצגות הפוכות ב-Office XP וב-Office 2003 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
317405 כיצד ליישם את המאפיין Application.AutomationSecurity ב-Office XP (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
312086 מסנן Office של שירות יצירת האינדקסים אינו מטפל בסמל של סימן מסחרי רשום (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
316618 ייתכן שאובייקטים לא יוצגו כהלכה בעת השימוש בתוכנת הגדלה של ספק חיצוני (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft PowerPoint
325731 רשימת בעיות ב-PowerPoint 2002 המתוקנות באמצעות Office XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft Publisher
325733 רשימת בעיות ב-Publisher 2002 המתוקנות באמצעות Office XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
Microsoft Word
325667 רשימת בעיות ב-Word 2002 המתוקנות באמצעות Office XP Service Pack 2 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)
בנוסף, תוקנו הבעיות הבאות.

FrontPage

?

FP2002: התג (SPAN LANG=" "?) אינו בשימוש בלוח מקשים המוגדר למאראתי

אם אתה משתמש ב-FrontPage כאשר שפת לוח המקשים מוגדרת מאראתי ומקליד את הטקסט vcm ולאחר מכן מציג את ה-HTML, ייתכן שהתג (SPAN LANG=" "?) לא יוצג.

Office

?

OFFXP: מדיניות הפרטיות של Microsoft Office אינה מנוסחת כהלכה בגירסה הגרמנית של Office

כרגע, במדיניות הפרטיות כתוב "בכל עת, תוכל להתנגד לשימוש או לשידור של הנתונים שלך למטרות שיווק." במקום זאת, צריך להיות כתוב "בכל עת, תוכל להתנגד לשימוש או לשידור של נתוני הרישום שלך למטרות שיווק."

OFFXP: בקובץ העזרה של MDAC הכלול במהדורות CHT ו-CHS של Office XP נעשה שימוש במונח ROC

בקובץ העזרה של MDAC? (?.chm) הכלול בגירסת הסינית המסורתית ובגירסה הסינית הפשוטה של Office XP נעשה שימוש במונח ROC.

OFFXP: אין אפשרות לקבוע את השפה האוקראינית כשפת ברירת המחדל ב-Office XP

אם אתה משתמש בגירסה האמריקאית או בגירסה האוקראינית של Office XP, אין באפשרותך לקבוע את השפה האוקראינית כשפת ברירת המחדל.

מאפיינים

Article ID: 325671 - Last Review: יום שלישי 04 דצמבר 2007 - Revision: 10.3
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft SharePoint Team Services
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
מילות מפתח 
kbupdate atdownload kbinfo kbofficexpsp2fix KB325671

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com