Opis dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 325671 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL325671
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Streszczenie

Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office XP zapewnia najnowsze aktualizacje pakietu Office XP. Dodatek SP2 dla pakietu Office XP znacznie ulepsza zabezpieczenia oraz zwiększa stabilność i wydajność. Niektóre poprawki dołączone do dodatku SP2 dla pakietu Office XP były wcześniej wydane jako osobne aktualizacje. Ten dodatek Service Pack obejmuje wszystkie wcześniejsze aktualizacje oraz zawiera inne poprawki, które zostały tak zaprojektowane, aby zwiększyć niezawodność i wydajność programów pakietu Office XP.

W tym artykule opisano sposób pobierania i instalowania aktualizacji programu dodatku SP2 dla pakietu Office XP.

Więcej informacji

Pobieranie i instalowanie dodatku SP2 dla pakietu Office XP

Ważne: Przed zainstalowaniem aktualizacji klienta Office XP SP2 należy zainstalować dodatek Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Office XP. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu instalowania dodatku SP1 dla pakietu Office XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
307843 Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office XP (SP-1)
Uwaga: Przed zainstalowaniem aktualizacji administracyjnej dodatku SP2 dla pakietu Office XP nie trzeba instalować dodatku SP1 dla pakietu Office XP.

Aktualizacja klienta

Jeśli pakiet Office XP został zainstalowany z dysku CD-ROM, należy zastosować jedną z następujących metod:
 • Użycie witryny Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web do automatycznego zainstalowania wszystkich najnowszych aktualizacji, włącznie z dodatkiem Service Pack 2.
 • Instalacja tylko dodatku Service Pack 2 przez wykonanie kroków opisanych w tym artykule.
W obu przypadkach podczas procesu instalacji należy mieć dysk CD-ROM pakietu Office XP.

Aktualizacje produktów pakietu Office

Aby witryna Aktualizacje produktów pakietu Office w sieci Web wykryła żądane aktualizacje, które należy zainstalować na komputerze, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
http://office.microsoft.com/poland/ProductUpdates/default.aspx
Po ukończeniu wykrywania zostanie wyświetlona lista zalecanych aktualizacji do zatwierdzenia. Aby zakończyć proces, kliknij przycisk Rozpocznij instalację.

Instalowanie tylko dodatku Service Pack 2

Aby pobrać i zainstalować aktualizację klienta SP2, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://download.microsoft.com/download/officexpstandard/sp/oxpsp2/w98nt42kmexp/en-us/oxpsp2.exe
 2. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać plik Oxpsp2.exe w wybranym folderze.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Oxpsp2.exe.
 4. Po pojawieniu się monitu o zainstalowanie aktualizacji kliknij przycisk Tak.
 5. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 6. Po pojawieniu się monitu włóż dysk CD-ROM pakietu Office XP, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Po pojawieniu się komunikatu informującego, że instalacja się powiodła, kliknij przycisk OK.
Uwaga: Usunięcie zainstalowanego dodatku SP2 dla pakietu Office XP jest niemożliwe. Aby powrócić do stanu sprzed instalacji dodatku SP2, należy usunąć cały pakiet Office XP, a następnie ponownie go zainstalować z oryginalnego dysku CD-ROM.

Aktualizacja administracyjna

Jeżeli jeden z produktów wymienionych na liście na początku tego artykułu został zainstalowany z lokalizacji na serwerze, administrator serwera musi go zaktualizować w lokalizacji na serwerze przy użyciu publicznej aktualizacji administracyjnej i rozmieścić na komputerze użytkownika.

Administrator serwera powinien pobrać aktualizację administracyjną, postępując zgodnie z następującymi krokami: Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://download.microsoft.com/download/officexpstandard/sp/oxpsp2/w98nt42kmexp/en-us/oxpsp2a.exe
 2. Pobierz plik na pulpit.
 3. W Eksploratorze Windows kliknij dwukrotnie plik Oxpsp2a.exe.
 4. Kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 5. W polu Wpisz lokalizację, w której chcesz umieścić wyodrębnione pliki wpisz C:\Oxpsp2a, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij przycisk Tak po pojawieniu się monitu o utworzenie folderu.
 7. Jeżeli znasz procedurę aktualizowania instalacji administracyjnej, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:

  msiexec /a Ścieżka administracyjna\plik MSI /p C:\Oxpsp2a\plik MSP SHORTFILENAMES=1,

  gdzie Ścieżka administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP),

  Plik MSI jest pakietem baz danych .msi dla produktu Office XP (na przykład ProPlus.msi),

  a plik MSP jest nazwą publicznej aktualizacji instalacji administracyjnej.

  Uwaga: Do wiersza polecenia można dodać przełącznik /qb+, aby uniknąć wyświetlania okien dialogowych Instalacja administracyjna pakietu Office XP oraz Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania.
 8. Aby rozmieścić aktualizację na klienckich stacjach roboczych, kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom. Wpisz następujące polecenie w polu Otwórz:

  msiexec /i Ścieżka administracyjna\Plik MSI REINSTALL=Lista funkcji REINSTALLMODE=vomus

  gdzie Ścieżka administracyjna jest ścieżką do punktu instalacji administracyjnej pakietu Office XP (na przykład C:\OfficeXP),

  Plik MSI jest pakietem baz danych MSI dla produktu Office XP (na przykład ProPlus.msi),

  a Lista funkcji jest listą nazw funkcji (uwzględniana jest wielkość liter), które muszą być ponownie zainstalowane podczas aktualizacji. Aby zainstalować wszystkie funkcje, należy użyć przełącznika REINSTALL=ALL.
Instalacja administracyjna Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu aktualizacji instalacji administracyjnej i wdrażania jej na klienckich stacjach roboczych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
301348 JAK: Instalowanie publicznych aktualizacji instalacji administracyjnych pakietu Office XP
Ten artykuł zawiera standardowe instrukcje dotyczące instalowania publicznej aktualizacji administracyjnej.

Można również zapoznać się z następującym artykułem w zestawie Microsoft Office XP Resource Kit:
http://office.microsoft.com/en-us/orkXP/HA011525331033.aspx

Znane problemy podczas instalacji dodatku Service Pack 2

Wersja pliku Setup.ini nie jest aktualizowana w instalacjach administracyjnych

Plik Setup.ini w folderze Files\Setup instalacji administracyjnej zawiera sekcję [Product], w której znajdują się informacje o wersji produktu. Po zastosowaniu dodatku SP2 do instalacji administracyjnej informacje o wersji nie są aktualizowane. Taka sytuacja nie występuje w przypadku aktualizacji starszych wersji pakietu Office.

Ponowne uruchomienie komputera podczas instalacji

Instalacja dodatku SP2 dla pakietu Office XP może wymagać ponownego uruchomienia komputera, jeśli zostały spełnione następujące warunki:
 • Na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 nie ma najnowszej wersji Instalatora Windows. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu się komputera, należy uaktualnić Instalatora Windows do wersji 2.0. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4B6140F9-2D36-4977-8FA1-6F8A0F5DCA8F
 • Uruchomiono pasek skrótów pakietu Office. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu się komputera, przed zastosowaniem aktualizacji należy zamknąć pasek skrótów pakietu Office.
 • Zainstalowano program SharePoint Team Services firmy Microsoft. Aby zapobiec ponownemu uruchomieniu się komputera, przed zastosowaniem aktualizacji należy zamknąć program SharePoint Team Services.

Dodatek SP2 dla pakietu Office może wymagać dysku CD-ROM lub lokalizacji instalacji sieciowej.

Aby zapewnić integralność instalacji pakietu Office, kreator instalacji może w trakcie procesu instalacji wymagać dostępu do dysku CD z produktem Office lub do lokalizacji instalacji sieciowej.

Po zainstalowaniu dodatku SP2 następuje zmiana indeksów programu Access 2002 w czasie rozbudowy do programu SQL.

Jeśli po uaktualnieniu dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office XP pliki kreatora programu Access nie zostaną poprawnie uaktualnione, indeksy w programie Access 2002 posortowane malejąco po rozbudowaniu do programu SQL Server będą nadal posortowane rosnąco.

Dodatek Multilingual User Interface Pack dla pakietu Office XP

Aby uzyskać pełne funkcje pakietu Office XP z dodatkiem SP2 w czasie korzystania z dodatku Multilingual User Interface Pack dla pakietu Office XP, należy zainstalować następujące aktualizacje: Uwaga: Dodatek Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office XP dotyczący dodatku Office XP Multilingual User Interface Pack został wydany 4 września 2002. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania wersji zainstalowanego dodatku Office XP Multilingual User Interface Pack, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
329838 OFFXP: Jak stwierdzić, która wersja dodatku Office XP Multilingual User Interface Pack jest zainstalowana

Jak ustalić, czy dodatek Service Pack 2 jest zainstalowany

Dodatek SP2 dla pakietu Office XP zawiera zaktualizowane wersje następujących plików:
Acwzlib.mde        Acwzmain.mde      Acwztool.mde 
Bjablr32.dll       Blnmgr.dll       Blnmgrps.dll 
Cfgwiz.exe        Contab32.dll      Emablt32.dll 
Emsabp32.dll       Emsmdb32.dll      Emsui32.dll 
Envelope.dll       Eurotool.xla      Excel.exe 
Exsec32.dll        Fp5amsft.dll      Fp5areg.dll 
Fp5autl.dll        Fp5avnb.dll      Fp5awec.dll 
Fp5awel.dll        Fpcutl.dll       Fpeditax.dll 
Fpmmc.dll         Frontpg.exe      Graph.exe 
Intldate.dll       Lfbmp12n.dll      Lfcmp12n.dll 
Lfeps12n.dll       Lffax12n.dll      Lfgif12n.dll 
Lfmsp12n.dll       Lfpcd12n.dll      Lfpcx12n.dll 
Lfpng12n.dll       Lfras12n.dll      Lftga12n.dll 
Lftif12n.dll       Lfwmf12n.dll      Ltdis12n.dll 
Ltfil12n.dll       Ltimg12n.dll      Ltkrn12n.dll 
Lttwn12n.dll       Mcdlc.exe       Mcps.dll 
Mofl.dll         Morph9.dll       Msaccess.exe 
Msaexp30.dll       Mscal.ocx       Mscdm.dll 
Mscomctl.ocx       Msdaipp.dll      Msdmeng.dll 
Msdmine.dll        Msdmine.rll      Msmapi32.dll 
Msmdcb80.dll       Msmdgd80.dll      Msmdun80.dll 
Mso.dll          Msoeuro.dll      Msolap80.dll 
Msolap80.rll       Msolui80.dll      Msowc.dll 
Msppt.olb         Mspst32.dll      Mspub.exe 
Mssp3en.lex        Mssp3ena.lex      Mssp3fr.dll 
Msspell3.dll       Msth3fr.dll      Mstordb.exe 
Mstore.exe        Mstores.dll      Olappt.fae 
Olapuir.rll        Olkfstub.dll      Outex.dll 
Outlcm.dll        Outlctl.dll      Outllib.dll 
Outllibr.dll       Outlmime.dll      Outlook.exe 
Outlph.dll        Owc10.dll       Owsclt.dll 
Powerpnt.exe       Pstprx32.dll      Ptxt9.dll 
Pub6intl.dll       Pubconv.dll      Recall.dll 
Rm.dll          Rtfhtml.dll      Setlang.exe 
Setup.exe         Snapview.ocx      Soa.dll 
Vtidb.exe         Winword.exe
				
Aby stwierdzić, czy dodatek SP2 jest zainstalowany, uruchom dowolny program pakietu Office XP, a następnie kliknij polecenie Microsoft program — informacje w menu Pomoc. Jeśli dodatek SP2 jest zainstalowany, wersją produktu jest (SP2).

W następującej tabeli podano numery wersji produktów pakietu Office, które pojawiają się w oknie dialogowym Microsoft program — informacje.
 Program pakietu Office Nazwa pliku  Wersja dodatku SP2
 ---------------------------------------------------------
 Microsoft Access    Msaccess.exe  10.4302.4219
 Microsoft Excel     Excel.exe   10.4302.4219
 Microsoft FrontPage   Frontpg.exe  10.4128.4219
 Microsoft Outlook    Outlook.exe  10.4219.4219
 Microsoft PowerPoint  Powerpnt.exe  10.4205.4219
 Microsoft Word     Winword.exe  10.4219.4219
				
Niekiedy informacje w oknie dialogowym Informacje niepoprawnie wskazują wersję dodatku SP2 dla pakietu Office XP, dlatego firma Microsoft zaleca sprawdzenie właściwości pliku programu wykonywalnego.
 Program pakietu Office     Nazwa pliku  Wersja dodatku SP2
 ----------------------------------------------------------------
 Microsoft Access        Msaccess.exe  10.0.4302.0
 Microsoft Excel        Excel.exe   10.0.4302.0
 Microsoft FrontPage      Frontpg.exe  10.0.4128.0
 Microsoft Outlook       Outlook.exe  10.0.4024.0
 Microsoft PowerPoint      Powerpnt.exe  10.0.4205.0
 Microsoft Word         Winword.exe  10.0.4219.0
				
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office

Problemy rozwiązywane przez dodatek SP2

Dodatek SP2 dla pakietu Office XP eliminuje problemy opisane w następujących biuletynach zabezpieczeń firmy Microsoft:
Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS02-031: Zbiorcze poprawki dla programów Excel i Word dla systemu Windows
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-031.mspx
Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS02-021: Luka w edytorze poczty e-mail może prowadzić do wykonania skryptu, jeżeli użytkownik odpowie na wiadomość lub prześle ją dalej
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-021.mspx
Biuletyn zabezpieczeń firmy Microsoft MS02-044: Niebezpieczne funkcje w składnikach Office Web Components
http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS02-044.mspx
Ten dodatek Service Pack zawiera wszystkie wydane wcześniej aktualizacje pakietu Office XP:
324110 Overview of Office XP Clip Organizer Update: June 19th 2002
323548 XL2002: Omówienie aktualizacji programu Excel 2002: 19 czerwca 2002
323547 WD2002: Omówienie aktualizacji programu Word 2002: 19 czerwca 2002
320664 OFFXP: Omówienie aktualizacji modułu sprawdzania pisowni pakietu Office XP z 25 kwietnia 2002
320441 WD2002: Omówienie aktualizacji programu Word 2002: 25 kwietnia 2002
Dodatek Office XP SP2 można pomyślnie zainstalować nawet wtedy, gdy na komputerze jest już zainstalowana jedna lub więcej publicznie dostępnych aktualizacji wymienionych wcześniej w tym artykule.

Dodatek Office XP SP2 zawiera również ulepszenia stabilności zaprojektowane w wyniku analizy raportów o błędach zgłoszonych firmie Microsoft przez użytkowników pakietu Office XP. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Raporty o błędach firmy Microsoft
http://oca.microsoft.com/en/dcp20.asp
Poprawki zawarte w dodatku SP2 dla pakietu Office XP rozwiązują problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Program Microsoft Access
325670 List of issues fixed in Access 2002 by Office XP Service Pack 2

Microsoft Excel
325668 List of issues in Excel 2002 that are fixed by Office XP Service Pack 2
Program SharePoint Team Services firmy Microsoft
323549 List of issues fixed by Office XP Service Pack 2 for SharePoint Team Services
Microsoft Outlook
325675 OL2002: Problemy rozwiązane w programie Outlook 2002 dzięki dodatkowi Office XP Service Pack 2
Microsoft Office
327635 How to block linked HTTP images in Office XP documents
325735 List of issues in the Office XP spelling and grammar checker that are fixed by Office XP Service Pack 2 (SP2)
312838 Pictures in documents that were created in an earlier version of Office appear flipped in Office XP and Office 2003
317405 How to implement the Application.AutomationSecurity property in Office XP
312086 Indexing Service Office filter does not handle the registered trademark symbol
316618 Objects may not be displayed correctly when you use third-party magnification software
Microsoft PowerPoint
325731 Lists of issues fixed in PowerPoint 2002 by Office XP Service Pack 2
Microsoft Publisher
325733 List of issues fixed in Publisher 2002 by Office XP Service Pack 2
Microsoft Word
325667 List of issues fixed in Word 2002 by Office XP Service Pack 2
Zostały także rozwiązane następujące problemy.

FrontPage

FP2002: Tag (SPAN LANG=" ") nie jest używany po wybraniu klawiatury Marathi

W programie FrontPage po użyciu klawiatury Marathi, wpisaniu tekstu vcm oraz wyświetleniu strony HTML tag (SPAN LANG=" ") może być nieobecny.

Office

OFFXP: Zasady zachowania poufności informacji nie są poprawnie sformułowane w niemieckiej wersji pakietu Office.

Aktualnie zasady te brzmią: „W dowolnej chwili można odmówić przesyłania danych rejestracyjnych w celach marketingowych”. Powinny brzmieć: „W dowolnej chwili można odmówić przesyłania danych rejestracyjnych w celach marketingowych”.

OFFXP: W pliku pomocy MDAC dołączonym do wydania CHT i CHS pakietu Office XP używany jest termin ROC

W pliku pomocy MDAC (.chm) dołączonym do wersji w językach chińskim tradycyjnym i chińskim uproszczonym pakietu Office XP używany jest termin ROC.

OFFXP: W pakiecie Office XP nie można ustawić języka domyślnego na ukraiński

Nie można ustawić domyślnego języka na ukraiński w wersji amerykańskiej lub ukraińskiej pakietu Office XP.

Właściwości

Numer ID artykułu: 325671 - Ostatnia weryfikacja: 4 grudnia 2007 - Weryfikacja: 10.2
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft SharePoint Team Services
 • Microsoft Office XP Professional Edition
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Students and Teachers
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbupdate atdownload kbinfo kbofficexpsp2fix KB325671

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com