Nie można otworzyć w programie Word dokumentu, który został wysłany pocztą e-mail jako załącznik

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 325718 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Na tej stronie

Symptomy

Otwarcie dokumentu programu Word może być niemożliwe, gdy dokument ten został przesłany jako załącznik wiadomości e-mail. Może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Nieprawidłowa nazwa lub ścieżka pliku.
Dokument może być uszkodzony i jego odzyskanie może nie być możliwe.

Takie zachowanie może pojawić się podczas próby otwarcia dokumentu bezpośrednio z wiadomości e-mail lub po wcześniejszym zapisaniu go na dysku twardym. Może ono wystąpić niezależnie od używanego klienta e-mail.

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się, ponieważ serwery pocztowe odfiltrowują informacje ocenioną przez nie jako niepewną pod względem zaufania. Binarny format dokumentów programu Word nie zawsze jest traktowany jako zaufany format pliku. W rezultacie dokument może zostać uszkodzony wskutek zmiany niektórych zawartych w nim informacji w formie binarnej. Nawet niewielka zmiana danych binarnych może spowodować brak możliwości odczytania całego dokumentu.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zastosować jedną z następujących metod:

Metoda 1. Zapisanie dokumentu w formacie RTF (Rich Text Format)

Poproś nadawcę o zapisanie dokumentu w formacie RTF, a następnie o ponowne jego przesłanie. Należy mieć na uwadze możliwość utraty niektórych elementów formatowania. Format RTF nie obsługuje wielu spośród funkcji obsługiwanych przez binarny format plików programu Word (.doc). Aby zapisać dokument w formacie RTF, wykonaj następujące kroki:
  1. W menu Plik programu Word kliknij polecenie Zapisz jako.
  2. W polu listy rozwijanej Zapisz jako typ kliknij pozycję Tekst sformatowany (*.rtf), a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Metoda 2: Skompresowanie dokumentu

Poproś nadawcę, aby skompresował plik, a następnie przesłał go powtórnie. W celu skompresowania dokumentu można użyć systemu Microsoft Windows XP lub jednego z następujących narzędzi innych firm, aby przesłać dokument jako spakowany załącznik. Spakowane załączniki są przesyłane za pomocą poczty e-mail w bezpieczniejszy sposób.
WinZip (http://www.winzip.com)
WinRAR (http://www.rarlab.com)
UltimateZip (http://www.ultimatezip.com)
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie wydajności lub niezawodności tych produktów.
Firma Microsoft podaje informacje, jak kontaktować się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje te mogą się zmienić bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje dokładności informacji dotyczących innych firm.

Aby skompresować dokument w systemie Windows XP, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
  2. Zlokalizuj i otwórz folder zawierający dokument lub dokumenty, które mają zostać skompresowane, a następnie zaznacz tylko te dokumenty.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczone dokumenty, wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij polecenie Folder skompresowany (zip).

    System Windows utworzy folder skompresowany w tym samym folderze, który zawiera kompresowane dokumenty.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z dokumentami programu Word będącymi załącznikami wiadomości e-mail, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
316777 Microsoft Word 2002 cannot open a document in an attached e-mail message
195113 Problem opening attachments with Netscape Navigator
290936 JAK: Wysyłanie dokumentu programu Word jako wiadomości e-mail w programie Word 2002
Aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów z uszkodzonymi dokumentami, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
290946 How to recover text from any files by using the "Recover Text from Any File" converter of Word 2002 and Word 2003
212274 WD2000: Jak odzyskać tekst z dowolnego pliku
224051 ErrMsg: "The file appears to be corrupted"
156573 How to recover text from any file

Właściwości

Numer ID artykułu: 325718 - Ostatnia weryfikacja: 23 kwietnia 2007 - Weryfikacja: 4.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Word 2002 Standard Edition
  • Microsoft Word 2000 Standard Edition
  • Microsoft Word 97 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbopenfile kb3rdparty kberrmsg kbprb KB325718

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com