วิธีการติดตั้ง และใช้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325864
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 6.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2003 iis 6.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการรักษาความปลอดภัยเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS) นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง

เตรียมการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS

ด้วยตัว IIS Lockdown ช่วย คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะหลายอย่างที่ไม่จำเป็นของ IIS เซิร์ฟเวอร์ IIS จากการโจมตีการรักษาความปลอดภัย ก่อนที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง อ่านแฟ้มวิธีใช้ familiarize ด้วยตัวคุณเอง ด้วยตัวเลือกที่แสดงตัวช่วยสร้าง การเข้าถึงแฟ้มวิธีใช้:
 1. ดาวน์โหลดตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS เมื่อต้องการดาวน์โหลดตัวช่วยสร้าง แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=DDE9EFC0-BB30-47EB-9A61-FD755D23CDEC
 2. แยกแฟ้มตัวช่วยสร้างการ Lockdown จากแฟ้มที่ปฏิบัติ
 3. ค้นหาโฟลเดอร์ที่คุณระบุเมื่อคุณแยกแฟ้ม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่แฟ้ม Iislockd.chm
หมายเหตุการอนุญาตให้ ตัวช่วยสร้างการ Lockdown ให้คุณปิดการใช้คุณลักษณะบางอย่างเพิ่มเติมของ IIS ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานถูกต้องของโปรแกรมประยุกต์อื่น เช่น Exchange และ FrontPage ถ้าคุณไม่ได้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องเมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown คุณอาจหยุดการทำงานของโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้ เมื่อต้องการลดปัญหา อย่างรอบคอบทบทวนบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เหมาะสมกับการตั้งค่าคอนฟิกระบบของคุณก่อนเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown:
 • แลกเปลี่ยนและ Outlook Web Access (OWA):
  309508กำหนดค่า iis Lockdown และ URLscan ในสภาพแวดล้อม Exchange
 • เซิร์ฟเวอร์ข้อมูลแบบเคลื่อนที่ของ Microsoft:
  311595วิธีการติดตั้ง และการตั้งค่าคอนฟิก Kit เครื่องมือการรักษาความปลอดภัยของ Microsoft บนเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลแบบเคลื่อนที่ของ Microsoft
 • เซิร์ฟเวอร์ของธุรกิจขนาดเล็กของ Microsoft:
  311862วิธีการใช้เครื่องมือ The IIS Lockdown ด้วย Small Business Server
 • โครงการของ Microsoft, Server โครงการ และการเข้าถึงเว็บโครงการ:
  321357ข้อผิดพลาดเมื่อคุณดูเพ Microsoft การเข้าถึงเว็บโครงการที่ประกอบด้วยกริด
  316398วิธีการกำหนดค่า IIS Lockdown Tool และเครื่องมือการรักษาความปลอดภัย URLScan บนคอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft Server โครงการหรือจากส่วน Microsoft โครงการกลาง
 • Microsoft SharePoint Portal Server:
  309675iis Lockdown Tool มีผลกับ SharePoint Portal Server
  319633' สคริปต์ผิดพลาดของการดำเนินการ: ข้อผิดพลาดในการดำเนินการ INVOKE ' ข้อความแสดงข้อผิดพลาดหลังจากที่คุณติดตั้งตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS
 • Microsoft Visual Studio .NET:
  310588PRB: ความปลอดภัย Toolkit แบ่ง ASP.NET ตรวจแก้จุดบกพร่องใน Visual Studio .NET
  315904BUG: " ExternalException: ไม่สามารถเรียกใช้โปรแกรม" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อคุณเรียกใช้ WebServices จากเพจ.aspx
 • ของ FrontPage ของ Microsoft:
  317390ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "HTTP/1.1 404 วัตถุไม่พบ" เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ของหน้าเว็บของคุณทำการค้นหา
  307976เกิดข้อผิดพลาดเมื่อคุณใช้ FrontPage ด้วย URLScan
 • เซิร์ฟเวอร์ของพร็อกซีของ Microsoft:
  311675ไม่สามารถค้นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ 2.0 ทางออนไลน์ช่วยหลังจากที่มีการติดตั้งตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS
 • 888936คุณไม่สามารถติดตั้งไคลเอ็นต์การขั้นสูงของ SMS 2003

ดาวน์โหลด และติดตั้งตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS

 1. คลิกสองครั้งที่แฟ้มที่ปฏิบัติการที่คุณดาวน์โหลดมาในนั้นเตรียมการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown IISส่วนการเริ่มตัวช่วยสร้าง
 2. ในหน้ายินดีต้อนรับ อ่านข้อความอธิบาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 3. บนหน้าใบอนุญาตใช้งาน อ่านข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน คลิฉันยอมรับแล้ว คลิกถัดไป.
 4. บนหน้าเลือกแม่แบบของเซิร์ฟเวอร์ เลือกแม่แบบที่สุดกขนาดที่ตรงกับบทบาทของเซิร์ฟเวอร์นี้ และคลิก เลือกการตั้งค่ามุมมองต้นแบบ. หน้าที่ตามที่ซึ่งมีตัวเลือกที่เลือกแล้วโดยยึดตามบทบาทของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกไว้ก่อนหน้านี้ในเพจก่อนหน้า ดังนั้นคุณสามารถใช้ตัวเลือกการเริ่มต้นทั้งหมด

  ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่มีหลายบทบาท (ตัวอย่างเช่น แบบไดนามิกเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์), คลิกเพื่อเลือกOther (Server that does not match any of the listed roles), and make sure that you carefully consider all the options that are presented on the following pages, because the default selections may not be appropriate for your server. When you have selected the appropriate settings, clickถัดไป.
 5. On the Internet Services page, select the services that you want your server to provide. Most servers require the Web service. If you do not want your server to provide File Transfer Protocol (FTP) or Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) services (that is, file transfer or e-mail services), you can click to clear these options. Note that you must leave SMTP selected if you are running Exchange or Small Business Server.

  The services that you do not select on this page are set toที่ปิดใช้งานand cannot start. If you are running the Lockdown Wizard on IIS 5.0, you can also click to selectRemove unselected services, which completely removes the services that you did not select from your system. When you have selected the appropriate settings, clickถัดไป.
 6. On the Script Maps page, click to clear the check box next to any file type or file types that you want your server to provide. If you are not sure what to disable, you can search your content directories to find out if those file name extensions exist. Note that most servers require Active Server Pages (.asp), so you must click to clear that check box unless you are sure that your server does not serve ASP pages. คลิกถัดไป.
 7. On the Additional Security page, select the virtual directories that you want to remove from this server. By default, these virtual directories are installed by default with IIS, so they are well-known targets for attackers and you might want to remove these virtual directories or rename them on production computers. Removing these virtual directories from IIS does not remove the corresponding physical directories on the disk, so you do not lose any data by selecting this option.
 8. On the Additional Security page, click to selectRunning system utilitiesif you want to deny rights on executable files in the Windows directory to the Internet guest account (by default, IUSR_computername>). This option should be selected on most systems.
 9. On the Additional Security page, click to selectWriting to content directoriesif you want to deny Write rights to the Internet guest account on the directories that contain your Web content. Make sure that you leave this option unselected if you are using FrontPage Server Extensions on this server or if this server functions as a proxy server.
 10. On the Additional Security page, click to selectDisable Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)ถ้าคุณไม่ได้ใช้ WebDAV เพื่อสร้าง และการจัดวางเนื้อหาบนเว็บบนเซิร์ฟเวอร์นี้ ถ้าเซิร์ฟเวอร์นี้เรียกใช้ Outlook Web Access (OWA) สำหรับ Exchange 2000 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณออกจากตัวเลือกนี้ unselected
  หมายเหตุ:: ถ้าคุณเลือกอ็อพชันนี้ ชุดของตัวช่วยสร้างการ Lockdown สิทธิ์ใน DLL ที่ใช้ฟังก์ชัน WebDAV (Httpext.dll) เพื่อปฏิเสธดำเนินการอนุญาต ซึ่งอาจยังคงอนุญาต WebDAV บางคำร้องขอการดำเนินการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  307934ล็อกลง WebDAV ถึง ACL ยังอนุญาตให้ร้องขอ PUT และ DELETE
 11. คลิกถัดไป.
 12. บนหน้า URLScan เลือกตัวเลือกการติดตั้ง URLScan ถ้าคุณต้องการใช้ URLScan เพื่อกรองออกจากการร้องขอขาเข้าที่ขึ้นอยู่กับชุดของกฎ หากไคลเอนต์พยายามที่จะทำการร้องขอที่ไม่ถูกต้องขึ้นอยู่กับกฎ URLScan, IIS ตอบกลับ ด้วยข้อผิดพลาดไม่พบแฟ้ม 404 และล็อกร้องขอในล็อกไฟล์ URLScan โดยค่าเริ่มต้น แฟ้มนี้อยู่ใน% WINDIR%\System32\Inetsrv\Urlscan\Urlscan.log

  หมายเหตุ:ถ้าคุณปล่อย WebDAV ที่เปิดใช้งานบนหน้าการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม แต่คุณตัดสินใจที่จะติดตั้ง URLScan สังเกตซึ่งบล็อก URLScan WebDAV การร้องขอ โดยค่าเริ่มต้น คุณต้องปรับเปลี่ยนแฟ้ม Urlscan.ini ถ้าคุณต้องการใช้ WebDAV ด้วย URLScan
 13. ในพร้อมให้ใช้การตั้งค่าหน้า ทบทวนการเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึ้น แล้ว คลิกถัดไป.
 14. ตัวช่วยสร้างการ Lockdown สำรองค่า metabase ของคุณ และทำให้การเปลี่ยนแปลงที่เลือก เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสมบูรณ์ คลิกมุมมองรายงานเมื่อต้องการดูรายงานที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่มีทำตัวช่วยสร้าง คลิกถัดไปการดำเนินต่อ

  หมายเหตุ:คุณสามารถดูรายงานการติดตั้งได้ โดยการเปิด %WINDIR%\System32\Inetsrv\Oblt-rep.log ใน Notepad
 15. คลิกเสร็จสิ้นเมื่อต้องการปิดตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS
 16. ทดสอบฟังก์ชันการทำงานทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ของคุณทั้งหมด ขั้นตอนนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ถ้าคุณพบว่า คุณโดยไม่ตั้งใจได้ปิดใช้ฟังก์ชันการทำงานที่ต้องการของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ทันทีย้อนกลับการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown และวิซาร์ดให้เลือกตัวเลือกที่ถูกต้องรันใหม่อีกครั้งแล้วสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  317052วิธีการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง โดยตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS

การตั้งค่าคอนฟิก URLScan

เมื่อคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง IIS Lockdown คุณสามารถติดตั้ง URLScan URLScan มีตัวกรอง ISAPI ที่บล็อกการร้องขอ HTTP ที่ขึ้นอยู่กับชุดของกฎการจัดโครงแบบ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่า URLScan เพื่อบล็อคการร้องขอทั้งหมดสำหรับค่าที่แน่นอนขยายของแฟ้ม เพื่อบล็อกบางกิริยา HTTP (เช่น GET หรือ POST), หรือบล็อกการร้องขอที่ประกอบด้วยอักขระที่มีอยู่บ่อยครั้งในการโจมตีบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก URLScan ใช้ตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad เพื่อแก้ไขแฟ้ม %WINDIR%\System32\Inetsrv\Urlscan\Urlscan.ini แฟ้มนี้ประกอบด้วยข้อคิดเห็นที่หลากหลายที่อธิบายแต่ละตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิก เมื่อคุณแก้ไขแฟ้ม.ini เสร็จเรียบร้อยแล้ว บันทึกไว้ และเริ่มต้น IIS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดค่า URLScan คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
312376วิธีการกำหนดค่า URLScan เพื่ออนุญาตการร้องขอที่ มีนามสกุลเป็น Null ใน IIS
326444วิธีการกำหนดค่าเครื่องมือ URLScan

แก้ไขปัญหาหลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS

ปัญหาที่พบโดยทั่วไปมากที่สุดหลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง IIS Lockdown จะได้รับไม่คาดคิด 404 แฟ้มไม่พบข้อผิดพลาดเมื่อคุณเปิดไซต์ล็อกลง คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเหล่านี้แม้กระทั่งสำหรับแฟ้มที่มีอยู่ เกิดขึ้นเมื่อไคลเอนต์ร้องขอแฟ้มที่ถูกบล็อก โดย'ตัวช่วยสร้างการ Lockdown หรือ URLScan ในกรณีนี้ IIS แจ้งว่า แฟ้มที่ไม่มีอยู่สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการรักษาความปลอดภัย ถ้าผู้ใช้ที่เป็นอันตรายทราบว่า บริการที่ต่ออยู่บนเซิร์ฟเวอร์ แต่ถูกบล็อก ผู้ใช้อาจยังคงหาเป็นวิธีที่ต้องการบล็อก และทำลายช่องโหว่การ การอย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ใช้ thinks ว่า บริการไม่ได้ติดตั้ง ผู้ใช้จะไม่พยายามนำดังกล่าว

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด 404 หลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้าง IIS Lockdown ทำตามขั้นตอนการแก้ไขปัญหา:
 1. ตรวจสอบว่า แฟ้มที่คุณร้องขอที่มีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  248033วิธีผู้ดูแลระบบสามารถแก้ปัญหา "HTTP 404 - File ไม่พบ" ข้อความแสดงข้อผิดพลาดบนเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ IIS
 2. ตรวจสอบแฟ้มบันทึก URLScan เพื่อดูว่า URLScan กำลังบล็อกการร้องขอ แฟ้มนี้จะอยู่ที่ %WINDIR%\System32\Inetsrv\Urlscan\UrlscanMMDDYY.log (โดย MMDDYY เป็นวันที่สำหรับการบันทึก) หากคุณพบว่า URLScan กำลังบล็อกการร้องขอ โปรดดูการตั้งค่าคอนฟิก URLScanส่วนการตั้งค่า URLScan เพื่อที่จะอนุญาตให้ร้องขอเหล่านี้
 3. ถ้าคุณกำลังร้องขอแฟ้มไม่ใช่ HTML เช่นเพจที่มี ASP หรือเซิร์ฟเวอร์ด้านรวมเปิดใช้งานแฟ้ม ตรวจสอบแมปแอพลิเคชันสำหรับชนิดของแฟ้มในโปรแกรมจัดการการบริการอินเทอร์เน็ต:
  1. คลิกขวาที่เว็บไซต์ของคุณ และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ.
  2. ในการไดเรกทอรีภายในบ้านแท็บ คลิกconfiguration.
  3. คลิกการแมปแอปพลิเคชันแท็บ
  4. คลิกบรรทัดที่สอดคล้องกับส่วนขยายของแฟ้มคุณกำลังพยายามเข้าถึง
  5. ถ้าเส้นทางที่ปฏิบัติการได้ถูกกำหนดเป็น% WINDIR%\System32\Inetsrv\404.dll คลิกแก้ไขจากนั้น ตั้งค่าเส้นทางที่ปฏิบัติการได้เมื่อต้องการเริ่มต้นปฏิบัติเส้นทางสำหรับส่วนขยายของแฟ้มนั้น ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าการเริ่มต้น เปิดแฟ้ม %WINDIR%\System32\Inetsrv\oblt-log.log ซึ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณรันตัวช่วยสร้างการ Lockdown ค้นหาบรรทัดที่เริ่มต้นด้วยsmapตาม ด้วยนามสกุลของแฟ้ม บรรทัดนี้ยังประกอบด้วยเส้นทางการกระทำเริ่มต้นสำหรับชนิดแฟ้มนั้น
ถ้าคุณมีปัญหากับเซอร์วิสที่ขึ้นอยู่กับ IIS เช่น Exchange หรือ SharePoint ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในนั้นเตรียมการเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown IISส่วน

คุณอาจจะพบ FTP หรือ SMTP นั้นไม่ทำงานหลังจากที่คุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS ได้ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้าคุณปิดใช้งาน หรือเอาบริการเหล่านี้ ถ้าคุณปิดการใช้บริการ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเปิดใช้งานเหล่านี้:
 1. เปิด'แผงควบคุม'
 2. ใน Windows NT 4.0 เปิดบริการapplet ใน Windows 2000 หรือ Windows XP เปิดโฟลเดอร์'เครื่องมือการจัดการ และจากนั้น เปิดบริการapplet
 3. คลิกสองครั้งประกาศ ftpหรือSimple Mail Transfer Protocol (SMTP).
 4. สำหรับชนิดการเริ่มต้นคลิกเพื่อเลือกโดยอัตโนมัติ.
 5. คลิกเริ่มการทำงานถ้าคุณต้องการให้บริการที่จะเริ่มการทำงานทันทีหรือไม่
ถ้าคุณเอาออกอย่างสมบูรณ์ไปหนึ่งหรือทั้งสองของบริการเหล่านี้ โดยการเลือกลบบริการที่ไม่จำเป็นเมื่อคุณรันวิซาร์ดการ IIS Lockdown บน IIS 5.0 ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อติดตั้งใหม่เหล่านี้:
 1. เปิด'แผงควบคุม'
 2. เปิดแอปเพล็ตเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก และจากนั้น คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออกในบานหน้าต่างด้านซ้าย
 3. เลือกบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (IIS)แล้ว คลิกรายละเอียด.
 4. คลิกเพื่อเลือกFile Transfer Protocol (FTP) Serviceหรือบริการ SMTP.
 5. คลิกตกลงแล้ว คลิกถัดไป. บริการที่เลือกหรือบริการจะถูกติดตั้ง คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ใส่ Windows ของคุณซีดีรอมได้
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการนำไปใช้ให้คุณใหม่ service pack ล่าสุดของ Windows และโปรแกรมแก้ไขด่วนใด ๆ ที่คุณได้ติดตั้ง
ถ้าไม่มีวิธีเหล่านี้ทำงาน คุณสามารถดูแฟ้มการรายงานตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่ทำให้เครื่องมือ ซึ่งสามารถช่วยคุณกำหนดสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดปัญหาที่คุณประสบ มีบันทึกแฟ้มนี้รายงานที่% WINDIR\System32\Inetsrv\Oblt-rep.log

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ตัวช่วยสร้าง IIS Lockdown คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
317052วิธีการยกเลิกการเปลี่ยนแปลง โดยตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS และวิธีการรักษาความปลอดภัยเซิร์ฟเวอร์ IIS คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
310725วิธีการรันตัว IIS Lockdown ช่วยทำงานอัตโนมัติใน IIS
311350วิธีการสร้างชนิดของเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดเองสำหรับใช้กับตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS
282060ทรัพยากรสำหรับการรักษาความปลอดภัยบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325864 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 19 ตุลาคม 2553 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB325864 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325864

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com