วิธีการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน โดยใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Server เทอร์มินัลใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 325869 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์บริการเทอร์มินัลที่ให้สิทธิ์ โดยใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Server เทอร์มินัลใน Microsoft Windows Server 2003

ภาพรวม

คุณต้องเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานก่อนที่คุณสามารถออกใบอนุญาตไปยังไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัล เมื่อคุณเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน Microsoft ให้เซิร์ฟเวอร์กับใบรับรองดิจิทัลที่ validates ความเป็นเจ้าของเซิร์ฟเวอร์และรหัสประจำตัว โดยใช้ใบรับรองนี้ เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานสามารถทำธุรกรรมที่ มีเว็บไซต์ Microsoft และได้รับสิทธิ์การใช้งานไคลเอนต์สำหรับเทอร์มินอลเซิร์ฟเวอร์ เมื่อไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลพยายามเข้าสู่ระบบเซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลสำหรับในครั้งแรก เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลติดต่อเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน และการร้องขอใบอนุญาตสำหรับไคลเอ็นต์

ใช้อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Server เทอร์มินัลเพื่อเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน โดยใช้หนึ่งในวิธีการต่อไปนี้:
 • การเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ
 • เว็บเบราว์เซอร์
 • โทรศัพท์:
หมายเหตุ:: แบบขั้นตอนในบทความนี้อนุมานว่า อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ Server เทอร์มินัลมีการติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ นอกจากนี้คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators เพื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้

เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกอนุญาตให้ใช้ terminal Server สิทธิ์.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด.
 3. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่คุณต้อง การเปิดใช้งาน แล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน. ตัวช่วยเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานสร้างการเริ่มการทำงาน
 4. คลิกถัดไป.
 5. ในหน้า "วิธีการเชื่อมต่อ" คลิกการเชื่อมต่ออัตโนมัติ (แนะนำ)ในการวิธีการเปิดใช้งานกล่อง แล้วคลิกถัดไป.
 6. ในหน้า "รายละเอียดบริษัท" พิมพ์ชื่อ บริษัท และประเทศหรือภูมิภาคข้อมูลของคุณ และคลิกถัดไป.
 7. ระบุข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณต้องการเช่นที่อยู่อีเมลและบริษัท และคลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: ข้อมูลบนเพจนี้ถูกเลือกได้ มีการเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ
 8. บนหน้า "ตัวช่วยเสร็จสิ้นในเทอร์มินัลการเปิดใช้งานสร้างเซิร์ฟเวอร์" ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • เมื่อต้องการติดตั้งไคลเอนต์สิทธิ์การใช้งานคีย์ pack สำหรับเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ คลิกถัดไป. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วย Terminal Server ไคลเอ็นต์อนุญาตให้ใช้สิทธิ์สร้างการติดตั้งสิทธิ์การใช้งานไคลเอนต์
  • การติดตั้งชุดคีย์สิทธิ์การใช้งานไคลเอนต์ในภายหลัง คลิกเพื่อยกเลิกการเริ่มตัวช่วยอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ของไคลเอ็นต์เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลในขณะนี้กล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
 9. ปิดการอนุญาตให้ใช้ terminal Server สิทธิ์หน้าต่าง

การเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน โดยการใช้เว็บเบราว์เซอร์

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกอนุญาตให้ใช้ terminal Server สิทธิ์.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมด.
 3. คลิกขวาที่เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่คุณต้อง การเปิดใช้งาน แล้ว คลิกเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งาน. ตัวช่วยเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานสร้างการเริ่มการทำงาน
 4. คลิกถัดไป.
 5. ในหน้า "วิธีการเชื่อมต่อ" คลิกเว็บเบราว์เซอร์ในการวิธีการเปิดใช้งานกล่อง แล้วคลิกถัดไป.
 6. ในหน้า "เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน" คลิกการเชื่อมโยงหลายมิติในการเชื่อมต่อไปยังไซต์ของเว็บที่อนุญาตให้ใช้สิทธิ์และการเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ของเทอร์มินัล
 7. ภายใต้เลือกตัวเลือกคลิกเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานแล้ว คลิกถัดไป.
 8. พิมพ์รหัส ประจำผลิตภัณฑ์ (ซึ่งจะแสดงอยู่ในหน้า "เรียกใช้เซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งาน" ของตัวช่วยเทอร์มินัลเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานเซิร์ฟเวอร์การเปิดใช้งานสร้าง), ชื่อ บริษัท และประเทศหรือภูมิภาคข้อมูลของคุณในกล่องเหมาะสม และคลิกถัดไป. คุณได้รับข้อความแสดงรหัสของเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานของคุณ
 9. On the "License Server Activation" page, type the license server ID that you received in step 8, and then clickถัดไป. Your license server is activated.
 10. On the "Completing the Terminal Server Activation Wizard" page, do one of the following:
  • To install client license key packs for your license server, clickถัดไป. Follow the instructions in the Terminal Server Client Licensing Wizard to install client licenses.
  • To install client license key packs later, click to clear theStart Terminal Server Client Licensing Wizard nowกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
 11. ปิดการTerminal Server Licensingหน้าต่าง

Activating a License Server By Telephone

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกTerminal Server Licensing.
 2. ในคอนโซลทรี ขยายAll servers.
 3. Right-click the license server that you want to activate, and then clickActivate Server. The Terminal Server License Server Activation Wizard starts.
 4. คลิกถัดไป.
 5. On the "Connection method" page, clickโทรศัพท์:ในการActivation methodกล่อง แล้วคลิกถัดไป.
 6. On the "Country or Region Selection" page, click your country or region, and then clickถัดไปto display the appropriate telephone number to call.
 7. Call Microsoft by using the phone number that is displayed on the "License Server Activation" page, and then provide the Microsoft customer support representative with the Product ID that is displayed on your screen. You are also asked to provide your name, the name of your organization, and the type of licensing program that you want to use. The customer service representative processes your request to activate the license server, and creates a unique ID for your license server.
 8. Type the license server ID that is provided by the customer service representative, and then clickถัดไป. Your license server is activated.
 9. On the "Completing the Terminal Server Activation Wizard" page, do one of the following:
  • To install client license key packs for your license server, clickถัดไป. Follow the instructions in the Terminal Server Client Licensing Wizard to install client licenses.
  • To install client license key packs later, click to clear theStart Terminal Server Client Licensing Wizard nowกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกเสร็จสิ้น.
 10. ปิดการTerminal Server Licensingหน้าต่าง

การแก้ไขปัญหา

 • After a license server is activated, it becomes the registrar for Terminal Services client licenses. While you are waiting to complete the activation process, your license server can issue temporary licenses for clients that allow the use of Terminal Services servers for up to 120 days.
 • You can change Licensing Wizard properties, such as the connection method and company information that you set during the activation process by using Terminal Server Licensing. โดย::
  1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่เครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกTerminal Server Licensing.
  2. ในคอนโซลทรี ขยายAll servers.
  3. Right-click the license server you want to modify, and then clickคุณสมบัติ. The Terminal Server License Server Activation Wizard starts.
  4. Specify the information and settings that you want in theInstallation Method,Required InformationและOptional Informationtabs, and then clickตกลง.
  5. ปิดการTerminal Server Licensingหน้าต่าง

ข้อมูลอ้างอิง

To see a step-by-step guide for deploying Terminal Services Licensing, visit the following Microsoft web site:
http://www.microsoft.com/windowsserver2003/techinfo/overview/quickstart.mspx
For additional information about Terminal Services and Windows Server 2003, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
816594วิธีการรักษาความปลอดภัยการสื่อสารระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์กับบริการเทอร์มินัล
814585วิธีการเชื่อมต่อไคลเอ็นต์บริการเทอร์มินัลใน Windows Server 2003
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งาน หรือเปิดการใช้งานของเซิร์ฟเวอร์ที่ให้สิทธิ์ใหม่ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
814593วิธีการปิดใช้งาน หรือเซิร์ฟเวอร์สิทธิ์การใช้งานที่เปิดใช้งานใหม่ โดยใช้การอนุญาตให้ใช้สิทธิ์บริการเทอร์มินัล

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 325869 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbnetwork kbtermserv kbmt KB325869 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:325869

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com