HOW TO: ระบบคลาผู้ช่วยเหลือชุดข้อมูลที่เข้าร่วมใน Visual .NET c#

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326080 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ และวิธีใช้DataSetHelperคลาสที่มีโค้ดตัวอย่างเพื่อสร้างคำDataTableวัตถุจากสองหรือมากกว่าที่เกี่ยวข้องDataTableข้อกำหนดและ การบันทึกสำเนาที่เรียงลำดับ และกรองข้อมูลจากแหล่งที่มาDataTableวัตถุไปยังปลายทางDataTable.

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ คุณใช้วิธีการสาธารณะดังต่อไปนี้:
 • CreateJoinTable
 • InsertJoinInto
 • SelectJoinInto
กระบวนการSelectJoinIntoการเรียกวิธีการCreateJoinTableและInsertJoinIntoวิธีการ คุณยังสามารถใช้เป็นผู้ช่วยส่วนตัววิธีและข้อมูลสมาชิกจะเก็บรายการ parsed เขตข้อมูล

กระบวนการDataSetHelperรวมคลาสเป็นชุดข้อมูลตัวแปรของสมาชิก อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถกำหนดจากที่มีอยู่ชุดข้อมูลไปชุดข้อมูลตัวแปรของสมาชิก ถ้าตัวแปรสมาชิกชี้ไปถูกต้องชุดข้อมูลใด ๆDataTableวัตถุที่จะCreateJoinTableหรือSelectJoinIntoวิธีสร้างเพิ่มเข้าไปชุดข้อมูล. ไม่ว่ากรณี ใดวิธีการเรียกกลับการอ้างอิงไปยังDataTableวัตถุ กระบวนการInsertJoinIntoเมธอดจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่มีอยู่DataTableและไม่เกิดสิ่งใด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดข้อมูลวัตถุ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
313485ข้อมูล: ผังสำหรับชุด ข้อมูล ADO.NET, DataView และ DataViewManager

ความต้องการ

รายการต่อไปนี้แสดงฮาร์ดแวร์ที่แนะนำ ซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐานของเครือข่าย และ service pack ที่จำเป็นต้องใช้:
 • Microsoft Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0 Service Pack 6a
 • Microsoft Visual Studio .NET
บทความนี้อนุมานว่า คุณไม่คุ้นเคยกับหัวข้อต่อไปนี้:
 • แสดงไวยากรณ์ของ c# .NET
 • ข้อมูลพื้นฐานของเดสก์ท็อป ADO.NET และไวยากรณ์

คลาสของ DataSetHelper เชลล์

รหัสในส่วนนี้ declares คลาเชลล์ที่ทั้งหมดDataSetHelperบทความเพิ่มวิธีการและตัวแปรของสมาชิก
 1. เริ่ม Visual Studio .NET
 2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
 3. ในการโครงการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกแสดงโครงการ c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกไลบรารีคลาสภายใต้แม่แบบ.
 4. ในการชื่อ:กล่อง ชนิดDataSetHelper.
 5. แทนรหัสระดับชั้น ด้วยรหัสต่อไปนี้:
  public class DataSetHelper
  {
    public DataSet ds;
  
    public DataSetHelper(ref DataSet DataSet)
    {
  	ds = DataSet;
    }
    public DataSetHelper()
    {
  	ds = null;
    }
  }
  					
  คุณสามารถใช้ overloads สองสำหรับการสร้างการสร้างอินสแตนซ์ของระดับชั้นด้วยเครื่องหมาย หรือไม่ มีการอ้างอิงไปถูกต้องชุดข้อมูล. สำหรับคลาสที่ประกอบด้วยการอ้างอิงไปถูกต้องชุดข้อมูลกระบวนการDataTableวัตถุที่วิธีการกลับยังเพิ่มโดยอัตโนมัติไปชุดข้อมูล.

ตัวแยกวิเคราะห์รายการของเขตข้อมูล

ส่วนนี้ประกอบด้วยรหัสสำหรับตัวแยกวิเคราะห์ของรายการฟิลด์ ใช้โครงสร้าง parsed เพื่อให้การCreateJoinTableและInsertJoinIntoไม่มีวิธีการ reparse รายการเขตข้อมูล วิธีการเหล่านี้ต้อง reparse รายการเขตข้อมูลถ้าถูกเรียกจากนั้นSelectJoinIntoเมธอดหรือ จากรหัสของคุณเอง รายการฟิลด์ parsed และรายการ unparsed เขตข้อมูลถูกเก็บไว้ในส่วนตัวตัวแปรสมาชิกของDataSetHelperคลาสที่
 1. เพิ่มต่อไปนี้ส่วนตัวคลาส definition ในการDataSetHelperคลาสที่สร้างขึ้นในการ ""ส่วน:
  private class FieldInfo
  {
    public string RelationName;
    public string FieldName;	//source table field name
    public string FieldAlias;	//destination table field name
    public string Aggregate;
  }
  					
  หมายเหตุ:: คลาสนี้คือทั่วไปอื่น ๆDataSetHelperarticles และประกอบด้วยฟิลด์บางฟิลด์ที่ไม่ได้ใช้บทความนี้

 2. เพิ่มต่อไปนี้ส่วนตัวตัวแปรสมาชิกนิยามคลาทันทีหลังจากชุดข้อมูลประกาศ:
  private System.Collections.ArrayList m_FieldInfo; private string m_FieldList; 
  					
 3. เพิ่มต่อไปนี้ส่วนตัววิธีการนิยามคลาส วิธีนี้จะเหมือนกับวิธีการที่จะใช้ในที่อื่น ๆDataSetHelperบทความต่าง ๆ
  private void ParseFieldList(string FieldList, bool AllowRelation)
  {
    /*
     * This code parses FieldList into FieldInfo objects and then 
     * adds them to the m_FieldInfo private member
     * 
     * FieldList systax: [relationname.]fieldname[ alias], ...
    */ 
    if (m_FieldList == FieldList) return;
    m_FieldInfo = new System.Collections.ArrayList();
    m_FieldList = FieldList;
    FieldInfo Field; string[] FieldParts;
    string[] Fields=FieldList.Split(',');
    int i;
    for (i=0; i<=Fields.Length-1; i++)
    {
      Field=new FieldInfo();
      //parse FieldAlias
      FieldParts = Fields[i].Trim().Split(' ');
      switch (FieldParts.Length)
      {
        case 1:
          //to be set at the end of the loop
          break;
        case 2:
          Field.FieldAlias=FieldParts[1];
          break;
        default:
          throw new Exception("Too many spaces in field definition: '" + Fields[i] + "'.");	            
      }
      //parse FieldName and RelationName
      FieldParts = FieldParts[0].Split('.');
      switch (FieldParts.Length)
      {
        case 1: 
          Field.FieldName=FieldParts[0];
          break;
        case 2:
          if (AllowRelation==false)
            throw new Exception("Relation specifiers not permitted in field list: '" + Fields[i] + "'.");
          Field.RelationName = FieldParts[0].Trim();
          Field.FieldName=FieldParts[1].Trim();
          break;
        default:
          throw new Exception("Invalid field definition: " + Fields[i] + "'.");
      }
      if (Field.FieldAlias==null) 
        Field.FieldAlias = Field.FieldName;
      m_FieldInfo.Add (Field);
    }
  }
  					

วิธีการ CreateJoinTable

ส่วนนี้ประกอบด้วยรหัสสำหรับCreateJoinTableวิธีการ

ต่อไปนี้เป็นแบบแผนการคิดที่เรียกสำหรับการCreateJoinTableวิธีการ:
dt = dsHelper.CreateJoinTable("TestTable", ds.Tables["Employees"],
  "FirstName FName,LastName LName,DepartmentEmployee.DepartmentName Department");
				
ตัวอย่างนี้เรียกสร้างใหม่DataTableด้วยการTableNameTestTable และฟิลด์ที่สาม (FName, LName และแผนก) เขตข้อมูลที่สามเหล่านี้มีข้อมูลเดียวกันที่พิมพ์เป็น FirstName หมายและฟิลด์ LastName ในตารางพนักงานและฟิลด์ในตารางหลักที่มีการเข้าถึงผ่านทางแบบ DepartmentEmployee DepartmentNameDataRelationวัตถุ

ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้เพื่อระบุเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล:
[relationname.]fieldname[ alias], ...
				
หมายเหตุสำหรับรูปแบบนี้ต่อไปนี้:
 • กระบวนการColumnNameและdatatypeคุณสมบัติคือ คุณสมบัติเท่านั้นที่จะถูกคัดลอกไปยังปลายทางDataTable.
 • ผล evaluated จะถูกคัดลอกสำหรับฟิลด์ที่ประกอบด้วยนิพจน์
 • คุณสามารถเปลี่ยนชื่อเขตข้อมูลในปลายทางDataTableโดยการระบุชื่อเป็นนามแฝง
 • รายการเขตข้อมูลสามารถประกอบด้วยชุดย่อยของชื่อฟิลด์ที่อยู่ในใบสั่งอื่นนอกเหนือจากใบสั่งในแหล่งที่มาDataTable. ถ้ารายการเขตข้อมูลว่างเปล่า คือ thrown ข้อยกเว้น
 • กระบวนการDataRelationต้องสัมพันธ์กับตารางหลัก ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการสร้างตารางที่รวมเขตข้อมูลของลูกค้าที่ พนักงานที่ และตารางใบสั่ง คุณต้องใช้ตารางใบสั่งเป็นตารางแหล่งที่มา และอ้างอิงเขตข้อมูลในที่ลูกค้าและตารางพนักงานโดยใช้ความของความสัมพันธ์แล้ว
เมื่อต้องการเรียกCreateJoinTableวิธีการ เพิ่มวิธีการต่อไปนี้ไปDataSetHelperคลาสที่สร้างขึ้นในการ ""ส่วน:
public DataTable CreateJoinTable(string TableName, DataTable SourceTable, string FieldList)
{
  /*
   * Creates a table based on fields of another table and related parent tables
   * 
   * FieldList syntax: [relationname.]fieldname[ alias][,[relationname.]fieldname[ alias]]...
  */ 
  if (FieldList==null)
  {
    throw new ArgumentException("You must specify at least one field in the field list.");
    //return CreateTable(TableName, SourceTable);
  }
  else
  {
    DataTable dt = new DataTable(TableName);
    ParseFieldList(FieldList, true);
    foreach(FieldInfo Field in m_FieldInfo)
    {
      if(Field.RelationName==null)
      {
        DataColumn dc = SourceTable.Columns[Field.FieldName];
        dt.Columns.Add(dc.ColumnName, dc.DataType, dc.Expression);
      }
      else
      {
        DataColumn dc = SourceTable.ParentRelations[Field.RelationName].ParentTable.Columns[Field.FieldName];
        dt.Columns.Add(dc.ColumnName, dc.DataType, dc.Expression);
      }
    }
    if (ds!=null)
      ds.Tables.Add(dt);
    return dt;
  }
}
				

วิธีการ InsertJoinInto

ส่วนนี้ประกอบด้วยรหัสสำหรับInsertJoinIntoวิธีการ กระบวนการInsertJoinIntoวิธีการคัดลอกระเบียนที่ถูกเรียงลำดับ และกรองข้อมูลจากตารางแหล่งที่มา และตารางที่เกี่ยวข้องกับตารางปลายทาง เมื่อคุณเรียกใช้การParseFieldListคุณสมบัติ คุณสามารถแยกรายการที่แยกได้ก่อนหน้านี้วิเคราะห์ ถ้ารายการเหล่านี้จะพร้อมใช้งาน ถ้ารายการเขตข้อมูลว่างเปล่า คือ thrown ข้อยกเว้น

ต่อไปนี้เป็นแบบแผนการคิดที่เรียกสำหรับการInsertJoinIntoวิธีการ:
dsHelper.InsertJoinInto(ds.Tables["TestTable"], ds.Tables["Employees"], 
  "FirstName FName,LastName LName,DepartmentEmployee.DepartmentName Department", 
  "EmployeeID<5", "BirthDate");
				
ตัวอย่างการโทรคัดลอกระเบียนจากพนักงานที่DataTable(และฟิลด์ DepartmentName ของข้อความที่เกี่ยวข้องDataTable) เพื่อ TestTableDataTableซึ่งมีกรองบน EmployeeID"<5" and="" is="" sorted="" by=""></5">

หมายเหตุ:: ตัวกรองและนิพจน์การเรียงลำดับที่ใช้ กับตารางแหล่งที่มาเท่านั้น และไม่มีตารางที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการเรียกInsertJoinIntoวิธีการ เพิ่มวิธีการต่อไปนี้ไปDataSetHelperคลาสที่สร้างขึ้นในการ ""ส่วน:
public void InsertJoinInto(DataTable DestTable, DataTable SourceTable, 
  string FieldList, string RowFilter, string Sort)
{
  /*
  * Copies the selected rows and columns from SourceTable and inserts them into DestTable
  * FieldList has same format as CreatejoinTable
  */ 
  if (FieldList==null)
  {
    throw new ArgumentException("You must specify at least one field in the field list.");
    //InsertInto(DestTable, SourceTable, RowFilter, Sort);
  }
  else
  {
  ParseFieldList(FieldList, true);
  DataRow[] Rows = SourceTable.Select(RowFilter, Sort);
  foreach(DataRow SourceRow in Rows)
  {
      DataRow DestRow = DestTable.NewRow();
      foreach(FieldInfo Field in m_FieldInfo)
      {
        if(Field.RelationName==null)
        {
          DestRow[Field.FieldName] = SourceRow[Field.FieldName];
        }
        else
        {
          DataRow ParentRow = SourceRow.GetParentRow(Field.RelationName);
          DestRow[Field.FieldName] = ParentRow[Field.FieldName];
        }
      }
      DestTable.Rows.Add(DestRow);
    }
  }
}
				

วิธีการ SelectJoinInto

ส่วนนี้ประกอบด้วยรหัสสำหรับSelectJoinIntoวิธีการ วิธีนี้ถูกรวมในCreateJoinTableและInsertJoinIntoวิธีการ กระบวนการSelectJoinIntoวิธีสร้างใหม่DataTableขึ้นอยู่กับที่มีอยู่DataTableวัตถุและคัดลอกระเบียนที่เรียงลำดับ และกรองข้อมูลเป็นข้อความใหม่DataTable.

ต่อไปนี้เป็นแบบแผนการคิดที่เรียกสำหรับการSelectJoinIntoวิธีการ:
dt = dsHelper.SelectInto("TestTable", ds.Tables["Employees"], 
  "FirstName FName,LastName LName,DepartmentEmployee.DepartmentName Department", "EmployeeID<5", "BirthDate");
				
เรียกตัวอย่างนี้สร้างคำDataTableชื่อ TestTable กับเขตข้อมูลที่สาม เขตข้อมูลที่สามเหล่านี้จะขึ้น FirstName หมายและฟิลด์ LastName ของพนักงานที่DataTableและฟิลด์ DepartmentName ของต้นแบบDataTableที่มีการอ้างอิงถึง DepartmentEmployeeDataRelation. จากนั้น ตัวอย่างนี้คัดลอกเร็กคอร์ดที่ได้จากพนักงานที่DataTableเมื่อต้องการ TestTableDataTableซึ่งมีกรองบน EmployeeID"<5" and="" is="" sorted="" by=""></5">

หมายเหตุ:: ตัวกรองและนิพจน์การเรียงลำดับที่ใช้ กับตารางแหล่งที่มาเท่านั้น และไม่ ให้ตารางที่เกี่ยวข้อง

เมื่อต้องการเรียกSelectJoinIntoวิธีการ เพิ่มวิธีการต่อไปนี้ไปDataSetHelperคลาสที่สร้างขึ้นในการ ""ส่วน:
public DataTable SelectJoinInto(string TableName, DataTable SourceTable, string FieldList, string RowFilter, string Sort)
{
  /*
   * Selects sorted, filtered values from one DataTable to another.
   * Allows you to specify relationname.fieldname in the FieldList to include fields from
   * a parent table. The Sort and Filter only apply to the base table and not to related tables.
  */ 
  DataTable dt = CreateJoinTable(TableName, SourceTable, FieldList);
  InsertJoinInto(dt, SourceTable, FieldList, RowFilter, Sort);
  return dt;
}
				

ทดสอบโปรแกรมประยุกต์นี้

 1. บันทึก และการคอมไพล์แล้ว นี้DataSetHelperระดับชั้นที่คุณสร้างไว้ในส่วนก่อนหน้า
 2. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างแบบใหม่ Visual c# Windows แอพพลิเคชัน:
  1. เริ่ม Visual Studio .NET
  2. ในการแฟ้ม:เมนู ให้ชี้ไปที่ใหม่แล้ว คลิกProject.
  3. ในการโครงการใหม่กล่องโต้ตอบ คลิกแสดงโครงการ c#ภายใต้ชนิดโครงการแล้ว คลิกแอพลิเคชันของ windowsภายใต้แม่แบบ.
 3. ในโซลูชัน Explorer คลิกขวาที่การแก้ไขปัญหา และคลิกเพิ่มโครงการที่มีอยู่. เพิ่มโครงการ DataSetHelper
 4. ในการProjectเมนู คลิกเพิ่มการอ้างอิง.
 5. ในการเพิ่มการอ้างอิงกล่องโต้ตอบ คลิกการโครงการแท็บ และเพิ่มการอ้างอิงถึงโครงการ DataSetHelper แอพลิเคชัน Windows ฟอร์มแล้ว
 6. ในตัวออกแบบฟอร์ม ลาก 3ปุ่มตัวควบคุม และ aDataGridควบคุมจากกล่องเครื่องมือให้กับฟอร์ม ชื่อของปุ่มbtnCreateJoin,btnInsertJoinIntoและbtnSelectJoinInto. ชื่อเริ่มต้นสำหรับการเก็บไว้DataGridตัวควบคุม (dataGrid1)
 7. ในแบบฟอร์มรหัส เพิ่มต่อไปนี้การใช้คำสั่งไปยังด้านบนของหน้าต่างรหัส:
  using System.Data;
  					
 8. เพิ่ม declarations ที่ตัวแปรต่อไปนี้ไปยังคำนิยามของฟอร์ม:
  DataSet ds; DataSetHelper.DataSetHelper dsHelper;
  					
 9. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปForm_Loadเหตุการณ์:
  ds = new DataSet();
  dsHelper = new DataSetHelper.DataSetHelper(ref ds);
  //Create source tables
  DataTable dt = new DataTable("Employees");
  dt.Columns.Add("EmployeeID",Type.GetType("System.Int32") );
  dt.Columns.Add("FirstName", Type.GetType("System.String"));
  dt.Columns.Add("LastName", Type.GetType("System.String"));
  dt.Columns.Add("BirthDate", Type.GetType("System.DateTime"));
  dt.Columns.Add("JobTitle", Type.GetType("System.String"));
  dt.Columns.Add("DepartmentID", Type.GetType("System.Int32"));
  dt.Rows.Add(new object[] {1, "Tommy", "Hill", new DateTime(1970, 12, 31), "Manager", 42});
  dt.Rows.Add(new object[] {2, "Brooke", "Sheals", new DateTime(1977, 12, 31), "Manager", 23});
  dt.Rows.Add(new object[] {3, "Bill", "Blast", new DateTime(1982, 5, 6), "Sales Clerk", 42});
  dt.Rows.Add(new object[] {1, "Kevin", "Kline", new DateTime(1978, 5, 13), "Sales Clerk", 42});
  dt.Rows.Add(new object[] {1, "Martha", "Seward", new DateTime(1976, 7, 4), "Sales Clerk", 23});
  dt.Rows.Add(new object[] {1, "Dora", "Smith", new DateTime(1985, 10, 22), "Trainee", 42});
  dt.Rows.Add(new object[] {1, "Elvis", "Pressman", new DateTime(1972, 11, 5), "Manager", 15});
  dt.Rows.Add(new object[] {1, "Johnny", "Cache", new DateTime(1984, 1, 23), "Sales Clerk", 15});
  dt.Rows.Add(new object[] {1, "Jean", "Hill", new DateTime(1979, 4, 14), "Sales Clerk", 42});
  dt.Rows.Add(new object[] {1, "Anna", "Smith", new DateTime(1985, 6, 26), "Trainee", 15});
  ds.Tables.Add(dt);
  
  dt = new DataTable("Departments");
  dt.Columns.Add("DepartmentID", Type.GetType("System.Int32"));
  dt.Columns.Add("DepartmentName", Type.GetType("System.String"));
  dt.Rows.Add(new object[] {15, "Men's Clothing"});
  dt.Rows.Add(new object[] {23, "Women's Clothing"});
  dt.Rows.Add(new object[] {42, "Children's Clothing"});
  ds.Tables.Add(dt);
  
  ds.Relations.Add("DepartmentEmployee",   ds.Tables["Departments"].Columns["DepartmentID"], 
    ds.Tables["Employees"].Columns["DepartmentID"]);
  					
 10. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปbtnCreateJoin_Clickเหตุการณ์:
  dsHelper.CreateJoinTable("EmpDept",ds.Tables["Employees"], 
    "FirstName FName,LastName LName,BirthDate,DepartmentEmployee.DepartmentName Department");
  dataGrid1.SetDataBinding(ds, "EmpDept");
  					
 11. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปbtnInsertJoinInto_Clickเหตุการณ์:
  dsHelper.InsertJoinInto(ds.Tables["EmpDept"], ds.Tables["Employees"], 
    "FirstName FName,LastName LName,BirthDate,DepartmentEmployee.DepartmentName Department",
    "JobTitle='Sales Clerk'", "DepartmentID");
  dataGrid1.SetDataBinding(ds, "EmpDept");
  					
 12. เพิ่มรหัสต่อไปนี้ไปbtnSelectJoinInto_Clickเหตุการณ์:
  dsHelper.SelectJoinInto("EmpDept2", ds.Tables["Employees"],
    "FirstName,LastName,BirthDate BDate,DepartmentEmployee.DepartmentName Department", 
    "JobTitle='Manager'", "DepartmentID");
  dataGrid1.SetDataBinding(ds, "EmpDept2");
  					
 13. เรียกใช้โปรแกรมประยุกต์ และจากนั้น คลิกแต่ละปุ่ม สังเกตว่า การDataGridกำลังเติมข้อมูลให้กับตารางและข้อมูลจากรหัส

  หมายเหตุ:: คุณสามารถคลิเท่านั้นbtnCreateJoinและbtnSelectJoinIntoปุ่มครั้งเดียว ถ้าคุณคลิกอย่างใดอย่างหนึ่งปุ่มเหล่านี้มากกว่าหนึ่งครั้ง คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณกำลังพยายามเพิ่มตารางเดียวกันสองครั้ง นอกจากนี้ คุณต้องคลิกbtnCreateJoinก่อนที่คุณคลิกbtnInsertJoinIntoมิฉะนั้น ปลายทางDataTableไม่สร้าง ถ้าคุณคลิกการbtnInsertJoinIntoปุ่มหลายครั้ง คุณเติมข้อมูลนั้นDataGridมีระเบียนที่ซ้ำกัน

แนวคิดเพิ่มประสิทธิภาพ

 • กระบวนการColumnNameและdatatypeคุณสมบัติคือ คุณสมบัติเท่านั้นที่จะถูกคัดลอกไปยังปลายทางDataTable. คุณสามารถขยายได้CreateTableวิธีการคัดลอกคุณสมบัติเพิ่มเติม เช่นนั้นMaxLengthคุณสมบัติ หรือคุณสามารถสร้างคอลัมน์คีย์ใหม่
 • กระบวนการนิพจน์คุณสมบัติไม่ถูกคัดลอก แทน ผล evaluated จะถูกคัดลอก ดังนั้น คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มเขตข้อมูลที่ถูกอ้างอิง โดยนิพจน์ไปยังตารางปลายทาง นอกจากนี้ คอลัมน์ปลายทางสามารถปรากฏขึ้นก่อนหน้านี้ในรายการผลลัพธ์ไม่ใช่คอลัมน์ที่คอลัมน์นี้ขึ้นมิฉะนั้นใด ๆ คุณสามารถปรับเปลี่ยนCreateTableวิธีการคัดลอกนิพจน์(คอลัมน์ InsertInto ละเว้นคอลัมน์ด้วยการนิพจน์), ถึงแม้ว่านี้กับข้อจำกัดที่ระบุไว้ในตอนต้นของย่อหน้านี้
 • คุณสามารถผสานฟังก์ชันการทำงานของการCreateJoinTableกระบวนการInsertJoinIntoและSelectJoinIntoวิธีในการCreateTableกระบวนการInsertIntoและSelectIntoวิธีการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการCreateTableกระบวนการInsertIntoและSelectIntoวิธีการคำนวณ คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  326009HOWTO: ระบบชุดข้อมูล SELECT เป็นผู้ช่วยเหลือคลาสที่ใน Visual .NET c#
  ถ้าคุณไม่ต้องการผสานวิธีเหล่านี้ แต่ถ้าคุณมีทั้งการตั้งค่าวิธีการในคลาสที่เดียว คุณสามารถเปิดใช้งานนั้นCreateJoinTableและInsertJoinIntoวิธีการใดวิธีการจัดการรายการฟิลด์ว่างเปล่า โดยการเอาการอยู่นอกกระบวนการใบแจ้งยอดและ โดย uncommenting โทรศัพท์ไปCreateTableและInsertIntoวิธีการในบรรทัดของรหัสต่อไปนี้:
    if (FieldList==null)
    {
      throw new ArgumentException("You must specify at least one field in the field list.");
      //return CreateTable(TableName, SourceTable);
    }
  					
  -และ-
    if (FieldList==null)
    {
      throw new ArgumentException("You must specify at least one field in the field list.");
      //InsertInto(DestTable, SourceTable, RowFilter, Sort);
    }
  					

การแก้ไขปัญหา

 • fieldname การและส่วนประกอบนามแฝงของรายการฟิลด์ต้องสอดคล้องกับDataColumnแบบแผนการตั้งชื่อคิดไว้ ตัวแยกวิเคราะห์ที่จำกัดชื่อ ให้เช่นกันว่าชื่อต้องไม่ประกอบด้วยรอบระยะเวลา (.), เครื่องหมายจุลภาค (), หรือ()เป็นช่องว่าง
 • ถ้าคุณคลิกที่ปุ่มมากกว่าหนึ่งครั้ง ตารางเดียวกันถูกเพิ่มเข้าสองครั้งไปยังชุดข้อมูลซึ่งผลข้อยกเว้น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถเพิ่มรหัสไปยังโปรแกรมประยุกต์ทดสอบเพื่อตรวจสอบว่ามีDataTableมีชื่อเดียวกันอยู่แล้ว อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถสร้างการDataSetHelperคลาสที่ไม่ มีการอ้างอิงไปยังชุดข้อมูลและจากนั้น มีผูกDataGrid.DataSourceคุณสมบัติโดยตรงไปdtตัวแปรแทน โดยใช้การSetDataBindingการเรียกวิธี
 • ถ้าตารางแหล่งที่มาใช้ชนิดข้อมูลแบบกำหนดเอง (นั่นคือ คลาสที่), คุณต้องเพิ่มรหัสไปInsertJoinIntoวิธีการทำสำเนาความลึกของข้อมูล มิฉะนั้น อ้างอิงเท่านั้นจะถูกคัดลอก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326080 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft ADO.NET 1.1
 • Microsoft Visual C# .NET 2003 Standard Edition
 • Microsoft Visual C# .NET 2002 Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbsystemdata kbmt KB326080 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326080

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com