ไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวควบคุมโดเมน และไม่สามารถใช้นโยบายกลุ่มกับอุปกรณ์อีเทอร์เน็ตแบบกิกะบิต

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326152 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

การดำเนินการดาวน์โหลด windows ระบบที่ใช้ XP ที่ใช้อีเทอร์เน็ตแบบกิกะบิตอุปกรณ์อาจไม่สามารถล็อกออนเข้าสู่เมน Active Directory ซึ่งกระทำนโยบายกลุ่ม เมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ชุดของเหตุการณ์จะถูกเขียนลงในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ ตัวอย่าง:
รหัสเหตุการณ์: 1054
แหล่งที่มา: Userenv
ชนิด: ข้อผิดพลาด

คำอธิบาย: Windows ไม่สามารถรับชื่อตัวควบคุมโดเมนสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคุณ (โดเมนที่ระบุไม่มีอยู่ หรือมีอยู่ หรือไม่สามารถติดต่อ) การประมวลผลนโยบายกลุ่มถูกยกเลิก

ข้อมูล: (ไม่พร้อมใช้งาน)
- และ -
รหัสเหตุการณ์: 1000
แหล่งที่มา: UserInit
ชนิด: ข้อผิดพลาด

คำอธิบาย: ไม่สามารถดำเนินการ AdminPassword.bat สคริปต์ต่อไปนี้ ระบบไม่พบแฟ้มที่ระบุ

ข้อมูล: (ไม่พร้อมใช้งาน)

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นเนื่องจากสถานะการเชื่อมโยงที่ผันผวนเป็นอะแดปเตอร์เครือข่าย (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ NIC) เริ่มต้นโปรแกรมควบคุม และเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย negotiates เป็นเครือข่าย ฮาร์ดแวร์ของอะแดปเตอร์ สแตกโปรแกรมประยุกต์นโยบายกลุ่มดำเนินการก่อนที่กระบวนการเจรจาเสร็จสิ้น และสามารถล้มเหลวเนื่องจากการขาดงานของการเชื่อมโยงที่ถูกต้อง

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คุณอาจสามารถหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ โดยการปิดใช้งานคุณลักษณะ "สื่อวัดค่า" ใน Windows สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการปิดใช้งานการตรวจจับสื่อ ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
239924 วิธีการปิดใช้งานการตรวจจับสื่อสำหรับ TCP/IP ใน Windows
ถ้าคุณปิดใช้งานการตรวจจับสื่อ และ ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อโดเมน Active Directory การดาวน์โหลดนโยบายกลุ่ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณกำลังเรียกใช้โปรแกรมควบคุมล่าสุดสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ หากคุณกำลังเรียกใช้ไดรเวอร์ล่าสุดสำหรับการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ วิธีแก้ปัญหาเท่านั้นที่พร้อมใช้งานในขณะนี้มีการ สลับไปยังการ์ดเชื่อมต่อเครือข่ายที่แตกต่างกัน

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่า ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ที่ระบุไว้ในส่วน "นำไปใช้งาน"
ผู้ผลิตอะแดปเตอร์เครือข่ายอาจใช้การแก้ไขปัญหาสำหรับปัญหานี้ในโปรแกรมควบคุมนั้น Microsoft ยืนยันว่า วิธีการเหล่านี้บางอย่างอาจทำให้เกิดอะแดปเตอร์เครือข่ายเพื่อรายงานความเร็วของการเชื่อมโยงไม่ถูกต้อง ผลที่ได้ โปรแกรมต่าง ๆ ที่ทำการดาวน์โหลดจากเครือข่าย การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครือข่าย หรือการปรับสมดุลการโหลด และแพคเก็ตที่วางแผน (QoS) อาจไม่ทำงานตามที่คาดไว้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326152 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 16 กันยายน 2556 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbnetwork kbprb kbmt KB326152 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326152

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com