Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους όταν επιχειρείτε πρόσβαση σε μια τοποθεσία Web στον Internet Explorer: "Δεν είναι δυνατή η προβολή της σελίδας" (Page Cannot Be Displayed)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 326155 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Όταν ξεκινάτε τον Internet Explorer ή όταν επιχειρείτε την πρόσβαση σε μια τοποθεσία Web, ενδέχεται να λάβετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους:
"Δεν είναι δυνατή η προβολή της σελίδας"

(The Page Cannot Be Displayed)

Αιτία

Το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί για πολλούς λόγους. Μεταξύ αυτών είναι, ενδεικτικά, οι εξής:
 • Ζητήματα σύνδεσης ή ζητήματα που σχετίζονται με το δίκτυο, όπως τα ακόλουθα:
  • Διένεξη με το τείχος προστασίας ή ζήτημα διαμόρφωσης παραμέτρων τείχους προστασίας
  • Ζητήματα με τα προγράμματα οδήγησης δικτύου
  • Ζητήματα με το winsock ή το TCP/IP
  • Λανθασμένες καταχωρήσεις στο αρχείο Hosts
 • Ζητήματα με λογισμικό άλλων κατασκευαστών ή με τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο Internet, όπως είναι τα εξής:
  • Ζητήματα με τα αρχεία εκκίνησης ή άλλες πιθανές διενέξεις υπηρεσιών
  • Καταστροφή λογαριασμού χρήστη
  • Εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού
 • Ρυθμίσεις διαμόρφωσης παραμέτρων του Internet Explorer, όπως οι εξής:
  • Ο Internet Explorer δεν είναι βελτιστοποιημένος
  • Ακατάλληλες ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις που προκαλούν διενέξεις στον Internet Explorer
  • Διενέξεις με επεκτάσεις προγραμμάτων περιήγησης άλλων κατασκευαστών
  • Ζητήματα με αρχεία DLL ή χρήση αρχείων DLL που δεν έχουν καταχωρηθεί
 • Βασικά αρχεία των Windows είναι κατεστραμμένα ή λείπουν, όπως τα ακόλουθα:
  • Έλεγχος Αρχείων Συστήματος (System File Checker)
  • Επαναφορά συστήματος (System Restore)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Πώς να ξεκινήσετε

Τα ακόλουθα βήματα θα σας βοηθήσουν να εξακριβώσετε από ποια ενότητα αυτού του άρθρου πρέπει να ξεκινήσετε. Πρώτα πρέπει να επιβεβαιώσετε τη σύνδεση στο δίκτυο και μετά να εκτελέσετε το εργαλείο διαγνωστικών δικτύου.

Σημείωση Ίσως χρειαστεί να εκτελέσετε όλα τα βήματα σε αυτό το άρθρο. Ωστόσο, ανάλογα με τα αποτελέσματα του διαγνωστικού ελέγχου δικτύου, ενδέχεται να μπορέσετε να ξεκινήσετε τα βήματα αντιμετώπισης από την ενότητα 2 για να επιλύσετε το ζήτημα του μηνύματος "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (Page cannot be displayed).
Δοκιμάστε άλλες γνωστές τοποθεσίες

Ξεκινήστε τον Internet Explorer. Πληκτρολογήστε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις στη γραμμή διεύθυνσης:
 • http://www.microsoft.com
 • http://www.msn.com
 • http://www.hotmail.com
Εάν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται όταν πληκτρολογείτε μία από αυτές τις διευθύνσεις στη γραμμή διεύθυνσης, συνιστάται να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή της τοποθεσίας στην οποία παρουσιάζεται το ζήτημα. Η τοποθεσία μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά ή ενδέχεται να πραγματοποιείται ενημέρωση της τοποθεσίας που περιορίζει την πρόσβαση. Εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται όταν πληκτρολογείτε μία από αυτές τις διευθύνσεις στη γραμμή διεύθυνσης, ενδέχεται να υπάρχει διένεξη με άλλη εφαρμογή. Συνεχίστε με τα ακόλουθα βήματα.
Επιβεβαιώστε τη δυνατότητα σύνδεσης

Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια που συνδέουν τον υπολογιστή στο μόντεμ (είτε πρόκειται για καλωδιακό μόντεμ, για μόντεμ DSL και για μόντεμ μέσω τηλεφώνου) είναι συνδεδεμένα σωστά και ότι η δραστηριότητα από το μόντεμ είναι σωστή.

Σημείωση Ίσως πρέπει να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία παροχής Internet (ISP) για να επιβεβαιώσετε τη δυνατότητα σύνδεσης.
Εκτελέστε το εργαλείο "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics)

Το εργαλείο "Διαγνωστικά δικτύου" (Network Diagnostics) εκτελεί διάφορους ελέγχους στον υπολογιστή σας, για να προσδιορίσει και να αναφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο. Για να εκτελέσετε το εργαλείο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και κατόπιν κάντε κλικ στην επιλογή Βοήθεια και υποστήριξη (Help and Support).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Χρησιμοποιήστε τα Εργαλεία για να δείτε πληροφορίες για τον υπολογιστή σας και να διαγνώσετε προβλήματα (Use Tools to view your computer information and diagnose problems).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαγνωστικά δικτύου (Network Diagnostics).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός επιλογών ανίχνευσης (Set Scanning Options). Κάντε κλικ για να επιλέξετε κάθε πλαίσιο ελέγχου εκτός από το πλαίσιο ελέγχου Λεπτομερές (Verbose).
 5. Κάντε κλικ στο στοιχείο Αποθήκευση επιλογών (Save Options) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ανίχνευση του συστήματός σας (Scan your system).
  Σημείωση Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για την εκτέλεση.
 6. Αναπτύξτε το στοιχείο Διεύθυνση IP (IP address). Σημειώστε τη διεύθυνση IP που αναγράφεται.
  • Εάν η διεύθυνση IP αρχίζει με 169.x.x.x, τα Windows σάς αντιστοίχισαν μια αυτόματη διεύθυνση IP, επειδή δεν έλαβαν διεύθυνση από την υπηρεσία παροχής Ιnternet που χρησιμοποιείτε. Έτσι εμποδίζεται η πρόσβασή σας στο Internet.
  • Εάν υπάρχουν αποτυχίες ή εάν λαμβάνετε διεύθυνση APIPA (Automatic Private IP address) 169.x.x.x , ξεκινήστε από την Ενότητα 1, επειδή ενδέχεται να υπάρχει ζήτημα διαμόρφωσης παραμέτρων υλικού ή ζήτημα υλικού.
  • Εάν δεν εμφανίζεται σφάλμα και εάν λαμβάνετε μια διεύθυνση IP που αρχίζει με οποιονδήποτε άλλο αριθμό, ενδέχεται να αντιμετωπίζετε διένεξη λογισμικού ή ζήτημα διαμόρφωσης παραμέτρων. Ξεκινήστε από την Ενότητα 2.

Ενότητα 1: Ζητήματα σύνδεσης ή ζητήματα που σχετίζονται με το δίκτυο

Μέρος 1: Αποσύνδεση και επανασύνδεση του μόντεμ ή του δρομολογητή με την παροχή ρεύματος

Μερικές φορές είναι δυνατό οι ρυθμίσεις IP ή η διαμόρφωση παραμέτρων που λαμβάνετε από την υπηρεσία παροχής Internet να είναι λανθασμένη ή να χρειάζεται ενημέρωση. Η αποσύνδεση και η επανασύνδεση του μόντεμ ή του δρομολογητή με την παροχή ρεύματος ενημερώνει αυτές τις ρυθμίσεις.
 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο που συνδέει τον υπολογιστή με το μόντεμ.
 2. Απενεργοποιήστε το μόντεμ. Εάν το μόντεμ δεν διαθέτει διακόπτη ισχύος, αποσυνδέστε το μόντεμ από την παροχή ρεύματος.
 3. Περιμένετε μερικά λεπτά. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το μόντεμ, συνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή στο μόντεμ και ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
 4. Ελέγξτε ξανά τη σύνδεση και προσπαθήστε να περιηγηθείτε στο Internet.

Μέρος 2: Επιβεβαιώστε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας ή του δρομολογητή

Εάν συνδέεστε στο Internet μέσω δρομολογητή, είναι πιθανό οι ρυθμίσεις διαμόρφωσης παραμέτρων στη συσκευή να έχουν αλλάξει ή να πρέπει να ενημερωθούν. Για να διαπιστώσετε εάν ο δρομολογητής εμπλέκεται σε κάποια διένεξη, μπορείτε να συνδέσετε τον υπολογιστή σας απευθείας στο μόντεμ ή σε σύνδεση Internet παρακάμπτοντας το δρομολογητή.

Σημείωση Με αυτήν την ενέργεια ο υπολογιστής σας θα είναι ευάλωτος σε επιθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένο το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall). Για να ενεργοποιήσετε το Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall) στα Windows XP με Service Pack 2, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Κάντε κλικ στο στοιχείο Κέντρο ασφαλείας (Security Center).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Τείχος προστασίας των Windows (Windows Firewall):
 4. Στην καρτέλα Γενικά (General), επιλέξτε την ενεργοποίηση του τείχους προστασίας.
Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall) στα Windows XP χωρίς SP2, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel).
 2. Εάν είστε σε προβολή κατηγοριών, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις δικτύου και Internet (Network and Internet Connections).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις Internet (Internet Connections), κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Σύνδεση Internet (Internet Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 4. Στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced), κάντε κλικ για να επιλέξετε την πρώτη επιλογή για τη δυνατότητα "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Τώρα πρέπει να εμφανίζεται ένα εικονίδιο με λουκέτο για τη σύνδεση που επιλέξατε. Αυτό σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί το τείχος προστασίας για αυτήν τη σύνδεση. Εάν έχετε πολλές συνδέσεις και δεν ξέρετε ποια πρέπει να επιλέξετε, ενεργοποιήστε το τείχος προστασίας για όλες τις συνδέσεις ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία παροχής Internet που χρησιμοποιείτε για βοήθεια στην αναζήτηση της κατάλληλης σύνδεσης.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
875356 Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων της δυνατότητας "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) στο Windows XP Service Pack 2


Αφού συνδέσετε απευθείας τον υπολογιστή σας, δοκιμάστε τον Internet Explorer. Εάν μπορείτε να επισκεφθείτε τοποθεσίες Web, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή για βοήθεια στη διαμόρφωση των παραμέτρων της συσκευής. Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επισκεφθείτε τοποθεσίες Web, μεταβείτε στο Μέρος 3.

Μέρος 3: Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας δικτύου είναι ενεργοποιημένος και λειτουργεί σωστά

Βεβαιωθείτε ότι ο προσαρμογέας δικτύου είναι συμβατός με τα Windows XP. Χρησιμοποιήστε τη διαχείριση συσκευών (device manager), για να επιβεβαιώσετε ότι ο προσαρμογέας δικτύου έχει εγκατασταθεί σωστά και λειτουργεί σωστά. Εάν χρειάζεται, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξακρίβωσης αν ο προσαρμογέας δικτύου είναι συμβατός με τα Windows XP, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
314062 Η πιο πρόσφατη λίστα συμβατότητας υλικού (HCL) των Windows XP
319908 Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα οδήγησης συσκευής υλικού για τα Windows XP
315275 Ο προσαρμογέας δικτύου δεν λειτουργεί και τα Windows XP δεν περιλαμβάνουν ένα συμβατό πρόγραμμα οδήγησης για τον προσαρμογέα δικτύου


Εάν διαπιστώσετε ότι ο προσαρμογέας δικτύου δεν λειτουργεί ή δεν είναι συμβατός με τα Windows XP, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με έναν ανεξάρτητο προμηθευτή υλικού για να αγοράσετε μια συμβατή κάρτα. Εάν το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας σας δεν είναι εγκατεστημένο σωστά, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον κατασκευαστή του υλικού για να λάβετε την πιο πρόσφατη ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης.

Για να διαπιστώσετε εάν ο προσαρμογέας δικτύου δεν είναι εγκατεστημένος ή δεν εντοπίζεται σωστά, αναζητήστε τη συσκευή στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager). Εάν δίπλα στη συσκευή εμφανίζεται ένα εικονίδιο θαυμαστικού ή ερωτηματικού, κάντε διπλό κλικ στη συσκευή και επιβεβαιώστε το σφάλμα που εμφανίζεται. Για να μεταβείτε στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager), ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε devmgmt.msc και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε κλικ στην εντολή Διαχείριση (Manage) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 3. Κάντε δεξιό κλικ στο εικονίδιο Ο Υπολογιστής μου (My Computer), κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties), κάντε κλικ στην καρτέλα Υλικό (Hardware) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 4. Πληκτρολογήστε την ακόλουθη εντολή σε μια γραμμή εντολών: start devmgmt.msc
Για να μεταβείτε στη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) σε έναν τοπικό ή έναν απομακρυσμένο υπολογιστή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε mmc και τέλος κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Αρχείο (File), κάντε κλικ στην εντολή Προσθαφαίρεση συμπληρωματικών προγραμμάτων (Add/Remove Snap In), έπειτα στην εντολή Προσθήκη (Add) και, τέλος, στην εντολή Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
Δημιουργείται μια συντόμευση για τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).

Στην ακόλουθη λίστα παρουσιάζονται τρεις συνηθισμένοι κωδικοί σφάλματος και παρέχονται πιθανές λύσεις:
 • Κωδικός 10
  Δεν είναι δυνατή η εκκίνηση της συσκευής. (Κωδικός 10)

  (This device cannot start. (Code 10))
  Εάν η συσκευή έχει τιμή FailReasonString στο κλειδί του υλικού της, αυτή η συμβολοσειρά εμφανίζεται ως μήνυμα λάθους. Το πρόγραμμα οδήγησης ή ο απαριθμητής τοποθετεί αυτήν την τιμή συμβολοσειράς του μητρώου σε αυτό το σημείο. Εάν δεν υπάρχει τιμή FailReasonString στο κλειδί του υλικού, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα λάθους: Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver) για να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικές ιδιότητες (General Properties) της συσκευής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αντιμετώπιση προβλημάτων (Troubleshoot) για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό αντιμετώπισης προβλημάτων" (Troubleshooting Wizard).
 • Κωδικός 28
  Δεν έχουν εγκατασταθεί τα προγράμματα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή. (Κωδικός 28)

  (The drivers for this device are not installed. (Code 28))
  Για να διορθώσετε αυτό το ζήτημα, εγκαταστήστε τα προγράμματα οδήγησης για αυτήν τη συσκευή και κάντε κλικ στην επιλογή Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver). Έτσι ξεκινά ο "Οδηγός ενημέρωσης υλικού" (Hardware Update Wizard).
 • Κωδικός 1
  Η ρύθμιση των παραμέτρων αυτής της συσκευής δεν είναι σωστή. (Κωδικός 1)

  (This device is not configured correctly. (Code 1))
  Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης κάνοντας κλικ στην επιλογή Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης (Update Driver), με την οποία ξεκινά ο "Οδηγός ενημέρωσης υλικού" (Hardware Update Wizard). Εάν η ενημέρωση του προγράμματος οδήγησης δεν επιλύσει το ζήτημα, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του υλικού σας για περισσότερες πληροφορίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς σφάλματος της Διαχείρισης Συσκευών (Device Manager) ή για την περίπτωση που λαμβάνετε έναν κωδικό σφάλματος που δεν αναφέρεται παραπάνω, κάντε κλικ στον ακόλουθο αριθμό άρθρου, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή βάση της Microsoft (Knowledge Base):
310123 Επεξήγηση των κωδικών σφάλματος που παράγονται από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager) στα Microsoft Windows XP Professional
Εάν δεν εμφανίζονται εικονίδια θαυμαστικού και εάν είναι εγκατεστημένα τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης, μεταβείτε στο Μέρος 4.

Μέρος 4: Επιδιορθώστε τη σύνδεση

Οι ρυθμίσεις της σύνδεσης ενδέχεται να χρειάζονται ανανέωση ή να έχουν λανθασμένη διαμόρφωση παραμέτρων. Η επιδιόρθωση της σύνδεσης θα επαναφέρει ορισμένες ρυθμίσεις διαμόρφωσης παραμέτρων.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε ncpa.cpl και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε δεξιό κλικ στην κατάλληλη σύνδεση δικτύου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Επιδιόρθωση (Repair).
 3. Ελέγξτε τη σύνδεσή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιδιόρθωση μιας σύνδεσης, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
289256 Περιγραφή της επιλογής "Επιδιόρθωση" (Repair) σε τοπικό δίκτυο ή σε σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet
Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επισκεφθείτε τοποθεσίες Web, μεταβείτε στο Μέρος 5.

Μέρος 5: Επιδιορθώστε το Winsock

Τα ζητήματα αυτά ενδέχεται να προκύψουν όταν τα κλειδιά μητρώου Winsock είναι κατεστραμμένα.

Προειδοποίηση Τα προγράμματα για πρόσβαση ή παρακολούθηση του Internet, όπως είναι τα προγράμματα εντοπισμού ιών, τα προγράμματα τείχους προστασίας και οι υπολογιστές-πελάτες μεσολάβησης, ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά κατά την εκτέλεση της εντολής netsh winsock reset. Εάν ένα πρόγραμμα δεν λειτουργεί σωστά μετά την εκτέλεση αυτών των βημάτων, εγκαταστήστε το ξανά. Σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows XP με Service Pack 2, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε netsh winsock reset και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Όταν η γραμμή εντολών αρχίσει να αναβοσβήνει, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή.
Σε υπολογιστές που εκτελούν τα Windows XP χωρίς Service Pack 2, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

Σημείωση Η επεξεργασία του μητρώου μπορεί να προκαλέσει σοβαρά ζητήματα στο λειτουργικό σύστημα και μπορεί να οδηγήσει σε ασταθές περιβάλλον. Δημιουργήστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του κλειδιού μητρώου που επεξεργάζεστε πριν να κάνετε αλλαγές.

Σημείωση Συνιστάται να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των κλειδιών πριν να συνεχίσετε. Για να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας ενός κλειδιού, κάντε δεξιό κλικ σε αυτό και επιλέξτε την εξαγωγή του. Θα σας ζητηθεί ένα όνομα για αποθήκευση. Από προεπιλογή, η αποθήκευση γίνεται στο φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents). Μπορείτε να διαγράψετε αυτό το αρχείο, αφού επιβεβαιώσετε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά.

Βήμα 1: Διαγράψτε τα κλειδιά μητρώου

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor), εντοπίστε τα ακόλουθα κλειδιά:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
 3. Κάντε δεξιό κλικ σε κάθε κλειδί και κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 4. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 5. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Winsock, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
811259 Τρόπος προσδιορισμού και αποκατάστασης της καταστροφής του Winsock2

Βήμα 2: Εγκατάσταση του πρωτοκόλλου TCP/IP

 1. Κάντε δεξιό κλικ στη σύνδεση δικτύου και στη συνέχεια κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 2. Κάντε κλικ στην εντολή Εγκατάσταση (Install).
 3. Κάντε κλικ στο στοιχείο Πρωτόκολλο (Protocol) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη (Add).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Από δισκέτα (Have Disk).
 5. Πληκτρολογήστε C:\Windows\inf και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Στη λίστα των διαθέσιμων πρωτοκόλλων, κάντε κλικ στην επιλογή Πρωτόκολλο Internet (TCP/IP) (Internet Protocol (TCP/IP)) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 7. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή.


Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επισκεφθείτε τοποθεσίες Web, μεταβείτε στο Μέρος 6.

Μέρος 6: Εκτελέστε επαναφορά του TCP/IP

Ενδέχεται να έχει καταστραφεί το πρωτόκολλο TCP/IP ή ενδέχεται να έχουν αλλάξει ορισμένες ρυθμίσεις παραμέτρων του. Η επαναφορά του TCP/IP πρέπει να ρυθμίσει ξανά τις παραμέτρους αυτών των ρυθμίσεων σωστά. Για να επαναφέρετε το πρωτόκολλο TCP/IP, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Στη γραμμή εντολών, πληκτρολογήστε τα ακόλουθα στοιχεία και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Enter:
  netsh int ip reset filename.txt
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επαναφορά του Winsock και του TCP/IP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
299357 Τρόπος επαναφοράς του πρωτοκόλλου Ιnternet Protocol (TCP/IP) στα Windows XP


Μέρος 7: Επιβεβαιώστε τα αρχεία Hosts

Τα αρχεία Hosts χρησιμοποιούνται για την ανακατεύθυνση των ονομάτων τοποθεσιών Web σε διευθύνσεις IP. Το επιβλαβές λογισμικό, όπως το κακόβουλο λογισμικό και το spyware, μπορεί να προσθέσει σε αυτό το αρχείο καταχωρήσεις που μπορεί να εμποδίζουν την περιήγησή σας.

Σημείωση Σε ορισμένες περιπτώσεις, προστίθενται νόμιμες καταχωρήσεις από τους διαχειριστές συστήματος. Ενδέχεται επίσης να έχετε προσθέσει καταχωρήσεις εσείς οι ίδιοι. Εάν μετονομάσετε ένα αρχείο Hosts, η ανακατεύθυνση που ορίζεται σε αυτό θα πάψει να λειτουργεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος ή του δικτύου σας.

Για να διαπιστώσετε εάν το ζήτημα προκαλείται από καταχωρήσεις στα αρχεία Hosts, αναζητήστε τα αρχεία Hosts στον τοπικό υπολογιστή και έπειτα μετονομάστε όλα τα αρχεία Hosts που θα βρείτε. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Αναζήτηση (Search) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Για αρχεία και φακέλους (For Files and Folders).
 2. Στο πλαίσιο Ολόκληρο ή μέρος του ονόματος αρχείου (All or part of the file name), πληκτρολογήστε hosts.
 3. Στη λίστα Διερεύνηση σε (Look in) , κάντε κλικ στον σκληρό δίσκο και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Αναζήτηση (Search).
 4. Κάντε κλικ σε όλα τα αρχεία Hosts που βρέθηκαν. Εάν βρεθούν περισσότερα από ένα αρχεία Hosts, επιλέξτε τα όλα.
 5. Πιέστε το πλήκτρο F2.
 6. Πληκτρολογήστε ένα νέο όνομα. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε oldhosts και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Σημειώστε το νέο όνομα του αρχείου. Ίσως χρειαστεί να αλλάξετε ξανά το όνομα όπως ήταν πριν, εάν το ζήτημα δεν επιλυθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετονομασία πολλών αρχείων στα Windows XP, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
320167 Τρόπος μετονομασίας πολλών αρχείων στα Windows XP με την Εξερεύνηση των Windows (Windows Explorer)


Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet, μεταβείτε στην Ενότητα 2.

Ενότητα 2: Ζητήματα με λογισμικό άλλων κατασκευαστών ή με τις ρυθμίσεις σύνδεσης στο Internet

Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε και να επιλύσετε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το λογισμικό και μπορεί να προκαλούν το σφάλμα.

Μέρος 1: Δοκιμάστε σε ασφαλή λειτουργία με δίκτυο

Προσέξτε όμως ότι οι συνδέσεις PPPOE που απαιτούν όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης δεν λειτουργούν από την ασφαλή λειτουργία. Οι περισσότερες συνδέσεις DSL και οι συνδέσεις μέσω τηλεφώνου είναι PPPOE. Επομένως, δεν θα λειτουργούν, εκτός εάν είναι συνεχείς συνδέσεις στο Internet, όπως η καλωδιακή σύνδεση. Για να ξεκινήσετε τον υπολογιστή σε ασφαλή λειτουργία, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο F8, όταν εμφανιστεί κενή οθόνη.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Safe Mode with Networking και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 3. Εάν σας ζητηθεί να επιλέξετε μια έκδοση των Windows, επιλέξτε την κατάλληλη έκδοση και πιέστε το πλήκτρο ENTER.
 4. Αφού ξεκινήσει ο υπολογιστής σε ασφαλή λειτουργία, δοκιμάστε τη σύνδεση.

Εάν μπορείτε να συνδεθείτε όταν ο υπολογιστής λειτουργεί σε ασφαλή λειτουργία, πρόκειται συνήθως για διένεξη με κάποιο εργαλείο ή πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή. Μια καθαρή εκκίνηση μπορεί να σας βοηθήσει να επιλύσετε τη διένεξη. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή σε κανονική λειτουργία και μεταβείτε στο Μέρος 2.

Εάν δεν μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet όταν ο υπολογιστής είναι σε ασφαλή λειτουργία, ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τον προσαρμογέα δικτύου. Μεταβείτε στην Ενότητα 1. Εάν έχετε δοκιμάσει ήδη τις διαδικασίες της Ενότητας 1 και ο προσαρμογέας δικτύου λειτουργεί σωστά, συνεχίστε στις ακόλουθες ενότητες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές της ασφαλούς λειτουργίας, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
315222 Περιγραφή των επιλογών εκκίνησης σε ασφαλή λειτουργία στα Windows XP

Μέρος 2: Εκτελέστε καθαρή εκκίνηση των Windows XP

Εάν εκτελείτε ένα πρόγραμμα τείχους προστασίας άλλου κατασκευαστή, κάποια ρύθμιση διαμόρφωσης παραμέτρων ενδέχεται να έχει αλλάξει ή να χρειάζεται ενημέρωση. Ή κάποιο άλλο πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή ενδέχεται να έχει λανθασμένη διαμόρφωση παραμέτρων και να παρουσιάζει διένεξη με τον Internet Explorer. Για να εντοπίσετε το πρόγραμμα που έρχεται σε διένεξη, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General), κάντε κλικ στην επιλογή Εκκίνηση με επιλογές (Selective Startup), κάντε κλικ για να καταργήσετε όλα τα πλαίσια ελέγχου εκτός από το πλαίσιο ελέγχου Φόρτωση υπηρεσιών συστήματος (Load System Services).
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services) και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Απόκρυψη όλων των υπηρεσιών της Microsoft (Hide All Microsoft Services).
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση όλων (Disable All).

  Σημείωση Απενεργοποιώντας τις υπηρεσίες άλλων κατασκευαστών, μπορεί να απενεργοποιηθεί το λογισμικό αντιμετώπισης ιών και τείχους προστασίας. Για να μείνει ο υπολογιστής σας όσο το δυνατόν πιο ασφαλής σε αυτήν την κατάσταση, συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall) ή "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall), πριν προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που μπορεί να γίνει αυτό, ανατρέξτε στο Μέρος 2 της Ενότητας 1.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί OK και ενεργοποιήστε την επιλογή για επανεκκίνηση.
 6. Μετά την επανεκκίνηση του υπολογιστή, δοκιμάστε τη σύνδεση στο Internet.

Εάν η σύνδεση λειτουργεί, υπάρχει διένεξη με ένα πρόγραμμα ή εργαλείο που φορτώνεται όταν ξεκινά ο υπολογιστής. Για να αναγνωρίσετε το πρόγραμμα ή το εργαλείο που προκαλεί τη διένεξη, χρησιμοποιήστε το εργαλείο Msconfig.

Σημείωση Προσέξτε ότι εάν απενεργοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες της Microsoft και ξεκινήσετε ξανά τον υπολογιστή, το εργαλείο Επαναφορά Συστήματος (System Restore) θα είναι απενεργοποιημένο. Θα χάσετε όλα τα σημεία επαναφοράς. Επομένως, δεν συνιστάται να απενεργοποιήσετε όλες τις υπηρεσίες της Microsoft κατά την αντιμετώπιση προβλημάτων μέσω του εργαλείου Msconfig.
Ελέγξτε μήπως η διένεξη προκαλείται από μια υπηρεσία άλλου κατασκευαστή
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services), ενεργοποιήστε όλες τις υπηρεσίες και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά τη σύνδεση.
Εάν η σύνδεση λειτουργεί, μεταβείτε στην ενότητα "Ελέγξτε μήπως η διένεξη προκαλείται από ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή".

Εάν η σύνδεση εξακολουθεί να μην λειτουργεί, μια υπηρεσία άλλου κατασκευαστή έρχεται σε διένεξη με τον Internet Explorer. Για να βρείτε ποια είναι, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Υπηρεσίες (Services).
 3. Ενεργοποιήστε τις μισές υπηρεσίες της λίστας και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή και δοκιμάστε τη σύνδεση.
 5. Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να εντοπίσετε την υπηρεσία που έρχεται σε διένεξη με τον Internet Explorer. Συνιστάται να καταργήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία.
  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή που δημιούργησε το πρόγραμμα για να μάθετε πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Ελέγξτε μήπως η διένεξη προκαλείται από ένα πρόγραμμα άλλου κατασκευαστή
 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε msconfig και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εκκίνηση (Startup).
  Επειδή ενδέχεται να παρατίθενται πολλές καταχωρήσεις, συνιστάται να βρείτε το πρόγραμμα που προκαλεί τη διένεξη με τη μέθοδο του αποκλεισμού.
 3. Επιλέξτε τα μισά από τα στοιχεία που παρατίθενται και κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Ξεκινήστε πάλι τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, δοκιμάστε τη σύνδεση.
 5. Συνεχίστε αυτήν τη διαδικασία μέχρι να εντοπίσετε το πρόγραμμα που προκαλεί τη διένεξη.
 6. Συνιστάται να καταργήσετε το πρόγραμμα, εάν δεν το χρησιμοποιείτε, ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του ώστε να μην ξεκινά όταν ξεκινά ο υπολογιστής.
  Σημείωση Ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με τον προγραμματιστή που δημιούργησε το πρόγραμμα για να μάθετε πώς μπορεί να γίνει αυτό.
Εάν η διαδικασία καθαρής εκκίνησης δεν συνέβαλε στην αναγνώριση ή την επίλυση του ζητήματος, αλλάξτε τις ρυθμίσεις του εργαλείου ώστε ο υπολογιστής να ξεκινά σε κανονική λειτουργία.

Σημείωση Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα "Τείχος προστασίας των Windows" (Windows Firewall) ή "Τείχος προστασίας σύνδεσης στο Internet" (Internet Connection Firewall) πριν να απενεργοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία άλλου κατασκευαστή, επειδή κάτι τέτοιο θα απενεργοποιήσει το λογισμικό αντιμετώπισης ιών και τείχους προστασίας και ο υπολογιστής θα είναι ευάλωτος.

Μέρος 3: Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέο λογαριασμό χρήστη

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να περιηγηθείτε στο Internet, ενδέχεται να έχει καταστραφεί ο λογαριασμός χρήστη που χρησιμοποιείτε. Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς χρήστη στον υπολογιστή σας, δοκιμάστε να συνδεθείτε ως άλλος χρήστης. Εάν έτσι επιλυθεί το ζήτημα, συνιστάται να δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό χρήστη και να μεταφέρετε τις ρυθμίσεις και τα αρχεία σας σε αυτόν το νέο λογαριασμό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
279783 Τρόπος δημιουργίας και ρύθμισης παραμέτρων λογαριασμών χρήστη στα Windows XP
Εάν με αυτόν τον τρόπο δεν επιλύεται το ζήτημα, μεταβείτε στο επόμενο βήμα. Εάν δημιουργήσατε ένα νέο λογαριασμό χρήστη και θέλετε να τον καταργήσετε, ανατρέξτε στο άρθρο 279783 της Γνωσιακής βάσης της Microsoft (Knowledge Base).

Εάν έτσι επιλυθεί το ζήτημα, μεταφέρετε τις ρυθμίσεις σας από τον παλιό λογαριασμό στο νέο, αντιγράφοντας τα αρχεία από το φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents) του παλιού χρήστη ή χρησιμοποιώντας τον "Οδηγό μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (File and Settings Transfer Wizard).

Προειδοποίηση Εάν αντιγράψετε τα αρχεία σας από το φάκελο "Τα έγγραφά μου" (My Documents), δεν είναι βέβαιο ότι θα μεταφέρετε όλα τα αρχεία που έχετε δημιουργήσει ή που χρησιμοποιείτε. Μπορεί να έχετε αποθηκεύσει αρχεία σε άλλη θέση. Επίσης, προσέξτε ότι οι ρυθμίσεις σας, όπως τα αγαπημένα σας, δεν θα μεταφερθούν με αυτήν τη μέθοδο. Συνιστάται να βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία και όλες οι ρυθμίσεις σας έχουν μεταφερθεί, πριν να διαγράψετε τον παλιό λογαριασμό.

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306187 Τρόπος χρήσης του "Οδηγού μεταφοράς αρχείων και ρυθμίσεων" (Files and Settings Transfer Wizard) με δισκέτα του οδηγού στα Windows XP

Μέρος 4: Εκτελέστε λογισμικό αντιμετώπισης ιών και λογισμικό antispyware

Εάν έχετε εγκατεστημένο λογισμικό αντιμετώπισης ιών ή antispyware, ενημερώστε το και εκτελέστε το. Για να κάνετε λήψη δοκιμαστικού λογισμικού αντιμετώπισης ιών άλλων κατασκευαστών, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web:
http://www.microsoft.com/hellas/athome/security/downloads/default.mspx
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ιούς και άλλο επιβλαβές λογισμικό, επισκεφθείτε την ακόλουθη τοποθεσία στο Web:
http://www.microsoft.com/hellas/athome/security/default.mspx
Αφού βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας δεν έχει εγκατεστημένο επιβλαβές λογισμικό, ελέγξτε μήπως επιλύθηκε το ζήτημα. Εάν δεν επιλύθηκε, μεταβείτε στην Ενότητα 3.

Ενότητα 3: Ρυθμίσεις διαμόρφωσης παραμέτρων του Internet Explorer

Μέρος 1: Βελτιστοποιήστε τον Internet Explorer

Βελτιστοποιώντας τον Internet Explorer, μπορείτε να διαγράψετε παλιά αρχεία και ρυθμίσεις που μπορεί να προκαλούν διενέξεις και μπορεί να σας εμποδίζουν να συνδεθείτε στο Internet. Για να βελτιστοποιήσετε τον Internet Explorer, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Γενικά (General).
 3. Στην περιοχή Προσωρινά αρχεία Internet (Temporary Internet Files), κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή αρχείων (Delete Files).
 4. Κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Διαγραφή όλου του διαθέσιμου χωρίς σύνδεση περιεχομένου (Delete all offline content) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή Cookies (Delete Cookies). Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αυτήν την επιλογή, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρυθμίσεις (Settings).
 7. Κάντε κλικ στο κουμπί Προβολή αντικειμένων (View Objects).
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή (View) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Λεπτομέρειες (Details).
 9. Εάν εμφανίζεται η τιμή Κατεστραμμένο (Damaged) στη στήλη Κατάσταση (Status) οποιουδήποτε αρχείου προγράμματος, καταργήστε το.
 10. Κλείστε το παράθυρο διαλόγου Ληφθέντα αρχεία προγράμματος (Downloaded Program Files).
 11. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 12. Στην περιοχή Ιστορικό (History), κάντε κλικ στο κουμπί Καθαρισμός ιστορικού (Clear History) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 13. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options), κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 14. Προσπαθήστε να περιηγηθείτε στο Internet.

Μέρος 2: Επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις στον Internet Explorer

Εάν οριστούν πολύ υψηλές ρυθμίσεις ασφαλείας, μπορεί να εμποδιστεί η εμφάνιση μιας τοποθεσίας Web στον Internet Explorer. Επομένως, συνιστάται να ορίσετε αυτές τις ρυθμίσεις σε ένα προεπιλεγμένο επίπεδο και να δοκιμάσετε εάν είναι αυτές που προκαλούν τη διένεξη. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στο μενού Εργαλεία (Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Ασφάλεια (Security).
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Internet και στη συνέχεια στο κουμπί Προεπιλεγμένο επίπεδο (Default Level).
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Internet και στη συνέχεια στο κουμπί Προεπιλεγμένο επίπεδο (Default Level).
 5. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επαναφορά προεπιλογών (Restore Defaults).
 6. Κλείστε τον Internet Explorer, ανοίξτε τον ξανά και έπειτα προσπαθήστε να περιηγηθείτε στο Internet.
Εάν δεν επιλυθεί το ζήτημα, μπορείτε να επαναφέρετε τον Internet Explorer στο προηγούμενο επίπεδο ασφαλείας του.

Μέρος 3: Απενεργοποιήστε τις επεκτάσεις του προγράμματος περιήγησης άλλου κατασκευαστή

Οι επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιούνται από ορισμένες τοποθεσίες Web για να παρέχουν πρόσθετο περιεχόμενο, όπως οι ταινίες Flash. Ενδέχεται κάποια από αυτές τις επεκτάσεις να έχει καταστραφεί ή να έρχεται σε διένεξη με τον Internet Explorer. Για να απενεργοποιήσετε τις επεκτάσεις προγράμματος περιήγησης άλλων κατασκευαστών, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Internet Explorer και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες Internet (Internet Properties).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced).
 3. Κάντε κλικ για να καταργήσετε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Ενεργοποίηση επεκτάσεων προγράμματος περιήγησης άλλων κατασκευαστών (απαιτεί επανεκκίνηση) (Enable third-party browser extensions (requires restart)).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 5. Ξεκινήστε τον Internet Explorer και προσπαθήστε να περιηγηθείτε στο Internet.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των προσθέτων στον Internet Explorer 6 Service Pack 2, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
883256 Τρόπος διαχείρισης των προσθέτων του Internet Explorer στο Windows XP Service Pack 2

Μέρος 4: Καταχωρήστε τα DLL του Internet Explorer

Ορισμένα βασικά αρχεία του Internet Explorer ενδέχεται να μην έχουν καταχωρηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η θέση ενός απαιτούμενου αρχείου μπορεί να μην αναγνωρίζεται πλέον στο μητρώο. Η εκ νέου καταχώρηση των DLL του Internet Explorer αντικαθιστά τις συνδέσεις για αυτά τα αρχεία που λείπουν από το μητρώο.

Σημείωση Για να καταχωρηθεί σωστά το αρχείο, βεβαιωθείτε ότι πιέζετε το πλήκτρο ENTER ή κάνετε κλικ στο κουμπί OK έπειτα από κάθε καταχώρηση.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση κάθε εντολής.
  regsvr32 urlmon.dll
  regsvr32 shdocvw.dll
  regsvr32 msjava.dll
  regsvr32 browseui.dll
  regsvr32 mshtml.dll
  regsvr32 jscript.dll
  regsvr32 vbscript.dll
 2. Ελέγξτε αν έχει επιλυθεί το ζήτημα. Εάν δεν έχει επιλυθεί, συνεχίστε στο βήμα 3.
 3. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run) και στη συνέχεια πληκτρολογήστε τις ακόλουθες εντολές. Πιέστε το πλήκτρο ENTER μετά την πληκτρολόγηση κάθε εντολής.
  regsvr32 urlmon.dll
  regsvr32 wininet.dll
  regsvr32 wintrust.dll
  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll
  regsvr32 rsaenh.dll
  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll
  regsvr32 cryptdlg.dll
  regsvr32 softpub.dll
Η καταχώρηση αυτών των αρχείων DLL πρέπει να επιλύσει το ζήτημα, εάν προκαλείται από αρχεία DLL που δεν έχουν καταχωρηθεί. Ωστόσο, το ζήτημα ενδέχεται να προκαλείται και από τα ακόλουθα αρχεία DLL, εάν δεν έχουν καταχωρηθεί.
Σύμπτυξη αυτού του πίνακαΑνάπτυξη αυτού του πίνακα
actxprxy.dll mobsync.dll
asctrls.ocxmsapsspc.dll
cdfview.dllmshta.exe
comcat.dllmshtmled.dll
comctl32.dllmsident.dll
corpol.dllmsieftp.dll
cryptdlg.dl msnsspc.dll
digest.dllmsr2c.dll
dispex.dllmsrating.dll
dxtmsft.dllmsxml.dll
dxtrans.dlloccache.dll
hlink.dlloleaut32.dll
iepeers.dllplugin.ocx
iesetup.dllpngfilt.dll
imgutil.dllproctexe.ocx
inetcpl.cplscrobj.dll
initpki.dllsendmail.dll
inseng.dllsetupwbv.dll
licmgr10.dlltdc.ocx
mlang.dllwebcheck.dll
Αφού καταχωρήσετε όλα αυτά τα αρχεία DLL, προσπαθήστε ξανά να περιηγηθείτε στο Internet. Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί και δεν έχετε δοκιμάσει τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Ενότητα 2 ή στην Ενότητα 3, δοκιμάστε να τις εκτελέσετε. Εάν έχετε ήδη εκτελέσει τις διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτές τις ενότητες, μεταβείτε στην Ενότητα 4.

Ενότητα 4: Βασικά αρχεία των Windows που έχουν καταστραφεί ή λείπουν

Μέρος 1: Εκτελέστε τον Έλεγχο Αρχείων Συστήματος (System File Checker)

Αυτό το ζήτημα μπορεί να παρουσιαστεί εάν κάποια βασικά αρχεία συστήματος έχουν καταργηθεί ή αντικατασταθεί. Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, εκτελέστε τη σάρωση του Ελέγχου Αρχείων Συστήματος (System File Checker - SFC) για να εντοπίσετε τα αρχεία συστήματος που λείπουν. Έπειτα, αντικαταστήστε αυτά τα αρχεία. Για να εκτελέσετε το SFC, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κατόπιν στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε cmd και, τέλος, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Πληκτρολογήστε sfc /scannow και κατόπιν πιέστε το πλήκτρο ENTER.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Έλεγχο Αρχείων Συστήματος (System File Checker) και τη δυνατότητα "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection), κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
222193 Περιγραφή της δυνατότητας "Προστασία αρχείων των Windows" (Windows File Protection)

Μέρος 2: Επαναφορά Συστήματος (System Restore)

Εάν κανένα άλλο βήμα από αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως δεν έχει επιλύσει το ζήτημα και το ζήτημα εμφανίστηκε πρόσφατα, μπορεί να εκτελεστεί μια Επαναφορά Συστήματος (System Restore) για να επαναφερθεί το λειτουργικό σύστημα σε μια προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας.

Σημείωση Αυτό το βήμα δεν είναι απαραίτητο ότι θα βοηθήσει στην αναγνώριση του ζητήματος, αλλά θα επαναφέρει τον υπολογιστή σε μια προηγούμενη κατάσταση σωστής λειτουργίας.

Σημείωση Όταν κάνετε επαναφορά του συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση, τα προγράμματα ή οι ενημερωμένες εκδόσεις που έχουν εγκατασταθεί από εκείνη την ημερομηνία θα καταργηθούν.

Για επαναφορά του συστήματος σε μια προηγούμενη κατάσταση λειτουργίας, ανατρέξτε στο ακόλουθο άρθρο: Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
306084 Τρόπος επαναφοράς του λειτουργικού συστήματος σε προηγούμενη κατάσταση στα Windows XP


Αυτό το άρθρο παρέχει επίσης τα βήματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να αναιρέσετε την επαναφορά, εάν το σημείο επαναφοράς που επιλέγετε δεν επιλύσει το ζήτημα. Εάν η Επαναφορά Συστήματος (System Restore) δεν επιλύσει το ζήτημα, μπορείτε να επιλέξετε μια προηγούμενη ημερομηνία ως σημείο επαναφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες

Επιπλέον, μπορείτε να δοκιμάσετε τα ακόλουθα σχετικά άρθρα. Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλετε τα άρθρα της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
813444 Τρόπος αντιμετώπισης καταστάσεων όπου δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εγγραφής στο MSN ή η σύνδεση σε τοποθεσίες Web με ασφάλεια SSL (128 Bit) με χρήση του Internet Explorer στα Windows XP

907479 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (page cannot be displayed) κατά την προσπάθειά σας να συνδεθείτε σε μια τοποθεσία Web χρησιμοποιώντας τον Internet Explorer 6

813444 Τρόπος αντιμετώπισης καταστάσεων όπου δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εγγραφής στο MSN ή η σύνδεση σε τοποθεσίες Web με ασφάλεια SSL (128 Bit) με χρήση του Internet Explorer στα Windows XP

303807 Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (The page cannot be displayed), όταν προσπαθείτε να προβάλετε μια ιστοσελίδα σε μια ασφαλή τοποθεσία Web

812336 Μήνυμα λάθους: "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (Page cannot be displayed) κατά την περιήγηση στο Internet

884534 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΑ: Εμφανίζεται το μήνυμα λάθους "Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της σελίδας" (Page cannot be displayed) στον Internet Explorer, όταν κάνετε κλικ σε μια υπερ-σύνδεση για να προβάλετε ένα έγγραφο του Microsoft Office
Εάν το ζήτημα εξακολουθεί να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης της Microsoft.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 326155 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 24 Μαΐου 2006 - Αναθεώρηση: 9.4
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 στις ακόλουθες πλατφόρμες
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
Λέξεις-κλειδιά: 
kbhowto kbacwsurvey kbprb KB326155

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com