วิธีใช้คุณลักษณะการสำรองข้อมูลเพื่อสำรองและคืนค่าข้อมูลใน Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326216 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้การสำรองข้อมูลคุณลักษณะการสำรอง และคืนค่าข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows Server 2003 บทความนี้สำหรับผู้ใช้ที่กลับขึ้น และการคืนค่าข้อมูล และรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่าระบบการตั้งค่าคอนฟิกและรีจิสทรีในเครื่อง

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในบทความนี้ คุณต้องเข้าสู่ระบบในฐานะสมาชิกของกลุ่ม Administrators หรือกลุ่ม Backup Operators

การสำรองค่าเซิร์ฟเวอร์

คุณสามารถสำรองข้อมูลด้วยตนเอง หรือใช้ Backup Wizard ซึ่งรวมอยู่ในลักษณะการทำงานในการสำรองข้อมูล คุณสามารถสำรองทั้งเนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์ ส่วนที่เลือกของเซิร์ฟเวอร์ หรือข้อมูลสถานะระบบ (การกำหนดค่าข้อมูลระบบ)

เมื่อต้องการสำรองข้อมูลแฟ้มที่เลือกไว้หรือโฟลเดอร์

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล. Backup หรือ Restore Wizard จะเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง.
 3. คลิกการการสำรองข้อมูลแท็บ
 4. ในการงานเมนู คลิกใหม่.
 5. ขยายไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยสินค้าที่คุณต้องการสำรองข้อมูล คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากแฟ้ม โฟลเดอร์ หรือไดรฟ์ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
 6. ในการปลายทางการสำรองข้อมูลกล่อง ระบุปลายทางสำหรับงานใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังแฟ้ม คลิกแฟ้ม:.
  • ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลลงในเทป คลิกอุปกรณ์เทป

   หมายเหตุ:: หากอุปกรณ์เทปไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณแฟ้ม:มีชนิดของสื่อที่สำรองข้อมูลเท่านั้นที่มีอยู่ในนั้นปลายทางการสำรองข้อมูลกล่อง
 7. ในการชื่อสื่อหรือแฟ้มที่สำรองข้อมูลกล่อง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณได้สำรองข้อมูลไปยังแฟ้ม ระบุเส้นทางและชื่อแฟ้มสำรองข้อมูล (.bkf) หรือ คลิกเรียกดูระบุชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่คุณต้อง การบันทึกแฟ้ม แล้ว คลิกบันทึก.
  • ถ้าคุณได้สำรองข้อมูลลงในเทป คลิกเทปที่คุณต้องการใช้
 8. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก. ระบุตัวเลือกสำรองข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมที่คุณต้องการบนแท็บเหมาะสมของการตัวเลือกหน้า คลิกตกลง.
 9. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล.
 10. ถ้าคุณต้องการตั้งค่าตัวสำรองเลือกขั้นสูง เช่นข้อมูลการตรวจสอบหรือฮาร์ดแวร์ compressions คลิกขั้นสูง. ระบุตัวเลือก ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
 11. การตรวจทานการตั้งค่าบนข้อมูลงานสำรองข้อมูลหน้า ระบุว่า คุณต้องการสำรองข้อมูลนี้เพื่อแทนข้อมูลที่มีอยู่บนสื่อปลายทาง หรือเพิ่มการสำรองข้อมูลนี้ไปยังข้อมูลที่มีอยู่
 12. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล.

เมื่อต้องการย้อนกลับขึ้นสถานะของระบบ (รวมการตั้งค่ารีจิสทรี)

เมื่อต้องการสำรองข้อมูลสถานะระบบ (รวมถึงระบบกลุ่มรีจิสทรี ซอฟต์แวร์ ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้'ตัวจัดการ' (SAM), และผู้ใช้เริ่มต้น (แต่ไม่ HKEY_CURRENT_USER)), ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล. Backup หรือ Restore Wizard จะเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง.
 3. คลิกการการสำรองข้อมูลแท็บ
 4. ในการงานเมนู คลิกใหม่.
 5. คลิกเพื่อเลือกนั้นสถานะของระบบกล่องกาเครื่องหมาย
 6. คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากใด ๆ อื่น ๆ แฟ้ม โฟลเดอร์ หรือไดรฟ์ที่คุณต้องการสำรองข้อมูล
 7. ในการปลายทางการสำรองข้อมูลกล่อง ระบุปลายทางสำหรับงานใหม่ เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังแฟ้ม คลิกแฟ้ม:.
  • ถ้าคุณต้องการสำรองข้อมูลลงในเทป คลิกอุปกรณ์เทป

   หมายเหตุ:: หากอุปกรณ์เทปไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณแฟ้ม:มีชนิดของสื่อที่สำรองข้อมูลเท่านั้นที่มีอยู่ในนั้นปลายทางการสำรองข้อมูลกล่อง
 8. ในการชื่อสื่อหรือแฟ้มที่สำรองข้อมูลกล่อง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณได้สำรองข้อมูลไปยังแฟ้ม ระบุเส้นทางและชื่อแฟ้มสำรองข้อมูล (.bkf) หรือ คลิกเรียกดูระบุชื่อแฟ้มและตำแหน่งที่คุณต้อง การบันทึกแฟ้ม แล้ว คลิกบันทึก.
  • ถ้าคุณได้สำรองข้อมูลลงในเทป คลิกเทปที่คุณต้องการใช้
 9. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก. Specify any additional backup options that you want on the appropriate tabs of theตัวเลือกหน้า คลิกตกลง.
 10. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล.
 11. If you want to set advanced backup options, such as data verification or hardware compressions, clickขั้นสูง. Specify the options that you want, and then clickตกลง.
 12. Review the settings on theBackup Job Informationหน้า Specify whether you want this backup to replace the information that is already present on the destination media, or add this backup to the existing information.
 13. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล.

To Schedule a Backup for a Later Time or Date

You may want to run a backup operation when there is low system usage. However, such times may be late at night or on weekends. You can schedule backup jobs to run on a particular day and time.

หมายเหตุ:: To schedule a backup operation, the Task Scheduler service must be running.
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล. Backup หรือ Restore Wizard จะเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง.
 3. คลิกการการสำรองข้อมูลแท็บ
 4. ในการงานเมนู คลิกใหม่.
 5. Expand the drive or folder that contains the items that you want to back up. Click to select the check boxes next to the files, folders, or drives that you want to back up.
 6. ในการปลายทางการสำรองข้อมูลbox, specify the destination for the new job. เมื่อต้องการทำเช่นนั้น ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • If you want to back up files and folders to a file, clickแฟ้ม:.
  • If you want to back up to tape, click a tape device.

   หมายเหตุ:: If a tape device is not connected to your computer,แฟ้ม:มีชนิดของสื่อที่สำรองข้อมูลเท่านั้นที่มีอยู่ในนั้นปลายทางการสำรองข้อมูลกล่อง
 7. ในการชื่อสื่อหรือแฟ้มที่สำรองข้อมูลbox, do one of the following:
  • If you are backing up to a file, specify a path and file name for the backup (.bkf) file. Or, click Browse, specify a file name and location where you want to save the file, and then clickบันทึก.
  • If you are backing up to tape, click the tape that you want to use.
 8. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก. Specify any additional backup options that you want on the appropriate tabs of theตัวเลือกหน้า คลิกตกลง.
 9. คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล.
 10. คลิกตารางเวลา.

  ถ้าข้อความเตือนให้คุณสามารถบันทึกการเลือกการสำรองข้อมูลปัจจุบันของคุณ คลิกตกลง. ในการบันทึกเป็นระบุหน้าที่ปรากฏ ชื่อและตำแหน่งที่คุณต้อง การบันทึกสำเนาสำรอง แล้ว คลิกบันทึก.
 11. ในการชื่องานกล่อง พิมพ์ชื่อสำหรับงานการสำรองข้อมูลตามกำหนดการ และคลิกคุณสมบัติ.
 12. คลิกการตารางเวลาแท็บ ในการกำหนดเวลางานกล่อง คลิกถี่ที่คุณต้องการสำรองข้อมูลงานเพื่อรัน และจากนั้นในการเวลาเริ่มต้นกล่อง ระบุเวลาที่คุณต้องการให้การสำรองข้อมูล การเรียกใช้ แล้ว คลิกตกลง.
 13. ในการข้อมูลบัญชีผู้ใช้กำหนดเพจที่ปรากฏ พิมพ์ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ที่คุณต้อง การรันการสำรองข้อมูลตามตารางเวลาสำหรับ แล้ว คลิกตกลง.
 14. คลิกตกลง.

  งานสำรองข้อมูลที่คุณกำหนดเวลาไว้ปรากฏในปฏิทินบนตารางเวลางานแท็บ งานสำรองข้อมูลที่จัดกำหนดการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ณเวลาและข้อมูลที่คุณระบุ
 15. ปิดการโปรแกรมอรรถประโยชน์การสำรองข้อมูลหน้า

เมื่อต้องการสำรองข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูล

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล. Backup หรือ Restore Wizard จะเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง.
 3. ในการยินดีต้อนรับแท็บ คลิกตัวช่วยสร้างสำเนาสำรอง (ขั้นสูง). ตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลเริ่มต้น คลิกถัดไป.
 4. ระบุสิ่งที่คุณต้อง การสำรอง แล้ว คลิกถัดไป.
 5. ถ้าคุณเลือกสำรองข้อมูลแฟ้มที่เลือก ไดรฟ์ หรือข้อมูลเครือข่ายในขั้นตอนที่ 4 ขยายไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยสินค้าที่คุณต้อง การสำรอง คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือแฟ้มที่คุณต้องการสำรอง แล้ว คลิกถัดไป.
 6. ระบุชนิดการสำรองข้อมูล ปลายทาง และชื่อในกล่องเหมาะสม และจากนั้น คลิกถัดไป.

  หมายเหตุ:: ถ้าเทปไดรฟ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณแฟ้ม:มีชนิดของสื่อที่สำรองข้อมูลเท่านั้นที่มีอยู่ในนั้นเลือกชนิดการสำรองข้อมูลกล่อง
 7. การตรวจทานการตั้งค่าที่ปรากฏบนการดำเนินการตัวช่วยสร้างการสำรองข้อมูลหน้า ถ้าคุณต้องการระบุตัวเลือกการสำรองข้อมูลขั้นสูง คลิกขั้นสูงระบุตัวเลือก ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
 8. คลิกเสร็จสิ้น.

การกู้คืนข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์นี้

ถ้ามีการให้ข้อมูลสูญหายที่เกิดขึ้น คุณสามารถกู้คืนข้อมูลสำรองของคุณด้วยตนเอง หรือ โดยใช้ Restore Wizard ซึ่งถูกรวมในการสำรองข้อมูลในลักษณะการทำงานได้

เมื่อต้องการคืนค่าที่เลือกแฟ้มจากแฟ้มหรือเทป

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล. Backup หรือ Restore Wizard จะเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง.
 3. คลิกการคืนค่า และจัดการสื่อแท็บ
 4. คลิกสื่อที่คุณต้อง การคืนค่า แล้ว คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือแฟ้มที่คุณต้องการคืนค่า
 5. ในการการคืนค่าแฟ้มกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการคืนค่าแฟ้ม โดยให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งเดิมที่พวกเขาได้เมื่อคุณได้สำรองข้อมูล คลิกตำแหน่งที่ตั้งเดิมจากนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 7
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ คลิกตำแหน่งที่ตั้งอื่น.

   ตัวเลือกนี้รักษาเพื่อใช้โครงสร้างโฟลเดอร์ของข้อมูลที่สำรอง
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียว คลิกโฟลเดอร์เดี่ยว.
 6. ถ้าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นหรือโฟลเดอร์เดี่ยวพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการให้ข้อมูลการกู้คืน หรือคลิกเรียกดูเลือกตำแหน่งที่ตั้ง และจากนั้น คลิกตกลง.
 7. ในการเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือก. คลิกการคืนค่าแท็บ ระบุตัวเลือกการคืนค่า ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
 8. คลิกเริ่มการคืนค่า.
 9. ในการยืนยันการคืนค่าเพจที่ปรากฏ คลิกขั้นสูงถ้าคุณต้อง การตั้งค่าตัวเลือกการคืนค่าขั้นสูง แล้ว คลิกตกลง.
 10. คลิกตกลงเมื่อต้องการเริ่มต้นการดำเนินการคืนค่า

เมื่อต้องการคืนค่าข้อมูลสถานะระบบ (การรวมข้อมูลรีจิสทรี)

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล. Backup หรือ Restore Wizard จะเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง.
 3. คลิกการคืนค่า และจัดการสื่อแท็บ
 4. ในการรายการที่จะคืนค่ากล่อง ขยายสื่อที่คุณต้อง การคืนค่า แล้ว คลิกการเลือก นั้นสถานะของระบบกล่องกาเครื่องหมาย
 5. คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากอื่น ๆ ไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือแฟ้มที่คุณต้องการคืนค่า
 6. ในการการคืนค่าแฟ้มกล่อง ระบุตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการคืนค่าแฟ้ม โดยให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งเดิมที่พวกเขาได้เมื่อคุณได้สำรองข้อมูล คลิกตำแหน่งที่ตั้งเดิมจากนั้น ไปที่ขั้นตอนที่ 8
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มหรือโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ คลิกตำแหน่งที่ตั้งอื่น.

   ตัวเลือกนี้รักษาเพื่อใช้โครงสร้างโฟลเดอร์ของข้อมูลที่สำรอง
  • ถ้าคุณต้องการคืนค่าแฟ้มและโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งที่ตั้งเดียว คลิกโฟลเดอร์เดี่ยว.

   หมายเหตุ:: ถ้าคุณไม่กำหนดสถานที่อื่นสำหรับการคืนค่าข้อมูล การดำเนินการคืนค่าลบข้อมูลสถานะของระบบปัจจุบัน และแทน ด้วยข้อมูลที่คุณกำลังกู้คืนข้อมูล
 7. ถ้าคุณเลือกตำแหน่งที่ตั้งอื่นหรือโฟลเดอร์เดี่ยวพิมพ์ตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการให้ข้อมูลการกู้คืน หรือคลิกเรียกดูและเลือกตำแหน่งที่ตั้ง
 8. คลิกเริ่มการคืนค่า.
 9. ในการยืนยันการคืนค่าเพจที่ปรากฏ คลิกขั้นสูงถ้าคุณต้อง การตั้งค่าตัวเลือกการคืนค่าขั้นสูง แล้ว คลิกตกลง.
 10. คลิกตกลงเมื่อต้องการเริ่มต้นการดำเนินการคืนค่า

เมื่อต้องการคืนค่าสำรองข้อมูล โดยใช้ตัวช่วยสร้างการคืนค่า

 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่โปรแกรมทั้งหมดชี้ไปที่เสริมชี้ไปที่เครื่องมือระบบแล้ว คลิกการสำรองข้อมูล. Backup หรือ Restore Wizard จะเริ่มทำงาน
 2. คลิกโหมดขั้นสูง.
 3. ในการยินดีต้อนรับแท็บ คลิกการคืนค่าตัวช่วยสร้าง (ขั้นสูง). ตัวช่วยสร้างการคืนค่าเริ่มต้น คลิกถัดไป.
 4. ในการรายการที่จะคืนค่ากล่อง ขยายสื่อที่คุณต้อง การคืนค่า คลิกเพื่อเลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือแฟ้มที่คุณต้องการคืนค่า แล้ว คลิกถัดไป.
 5. การตรวจทานการตั้งค่าที่ปรากฏบนการดำเนินการตัวช่วยสร้างการคืนค่าหน้า ถ้าคุณต้องการระบุตัวเลือกการสำรองข้อมูลขั้นสูง คลิกขั้นสูงระบุตัวเลือก ที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง.
 6. คลิกเสร็จสิ้น.

การแก้ไขปัญหา

คุณไม่สามารถสำรอง หรือคืนค่าข้อมูล

คุณต้องเป็นสมาชิกของกลุ่ม Administrators หรือกลุ่ม Backup Operators ของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสำรอง หรือคืนค่าข้อมูล

คุณไม่สามารถกำหนดตารางเวลาการดำเนินการสำรองข้อมูล

บริการ Task Scheduler ต้องทำงานก่อนที่คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการสำรองข้อมูล ถ้าบริการ Task Scheduler ไม่ เรียกใช้อยู่แล้วทำตามขั้นตอนการเริ่มการทำงานได้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
 2. ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
 3. ที่พรอมต์คำสั่ง พิมพ์:ตารางเวลาการเริ่มการทำงานสุทธิแล้ว กด ENTER

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326216 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
Keywords: 
kbstoragemgmt kbhowtomaster kbmt KB326216 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326216

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com