วิธีทดแทนซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือฮาร์ดแวร์ ขอรับ service pack และทดแทนคู่มือผลิตภัณฑ์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326246 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้อธิบายวิธีการได้อย่างง่ายดายเซอร์วิสแพ็คในใบสั่งบนแผ่นซีดี แทนซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือฮาร์ดแวร์ แทนคู่มือผลิตภัณฑ์ และใบสั่งซีดีที่มีโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ผลิตภัณฑ์ของ Microsoft กระบวนการนี้จะแยกสื่อที่ล้าสมัยและไม่ต่อเนื่องออกมาซึ่งจะแสดงรายการไว้ด้านล่างเพื่อความสะดวกของคุณ หากต้องการให้ค้นหารายการได้อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl + F แล้วพิมพ์สื่อที่ร้องขอลงไปเพื่อกำหนดว่าสื่อนั้นใช้ในการแทนที่ได้หรือไม่

หากคุณอยู่ในอเมริกาเหนือ ทีมชิ้นส่วนเสริมของ Microsoft จะสามารถช่วยคุณได้ในการได้รับสิ่งต่อไปนี้:
 • เซอร์วิสแพ็คบนซีดี

  หมายเหตุ Service packs ที่พร้อมสำหรับการดาวน์โหลดบนอินเทอร์เน็ตอาจยังไม่มีอยู่ในแผ่นซีดีพร้อมกัน หากต้องการค้นหาเซอร์วิสแพ็ค ให้เยี่ยมชมที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;en-us;sp
  เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีอยู่ของเซอร์วิสแพ็คสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น
 • การทดแทนสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือฮาร์ดแวร์
 • การแลกเปลี่ยนสื่อของผลิตภัณฑ์ (ซีดีสำหรับดีวีดี หรือดีวีดีสำหรับซีดี)
 • สื่อแทนที่สำหรับคู่มือผลิตภัณฑ์
 • ซีดีพร้อมโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ของ Microsoft
หมายเหตุ โปรดดูส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม" สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำให้การร้องขอการแทนที่ระหว่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความ KB ต่อไปนี้: 2673227 การขอรับโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ของ Microsoft เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2012

ข้อมูลการติดต่อ

ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คุณสามารถติดต่อทีมชิ้นส่วนเสริมของ Microsoft ได้ที่หมายเลขผู้ติดต่อซึ่งแสดงรายการไว้ในที่นี้:
 • สหรัฐอเมริกา: (800) 360-7561 วันจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น. ถึง 19:00 น. เวลาแปซิฟิก
 • แคนาดา: (800) 933-4750 วันจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น. ถึง 19:00 น. เวลาแปซิฟิก
 • ลูกค้า TTY: ติดต่อ Microsoft ที่ (800) 718-1599 วันจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 น. ถึง 19:00 น. เวลาแปซิฟิก

เซอร์วิสแพ็คบนซีดี

เมื่อต้องการเซอร์วิสแพ็คแบบแผ่นซีดี ติดต่อ Microsoft Supplemental Parts ตามหมายเลขติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน "ข้อมูลที่ติดต่อ"

การทดแทนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่เสียหาย ชำรุด หรือสูญหาย

เมื่อต้องการร้องขอการเปลี่ยนฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ ให้ติดต่อทีมงาน Microsoft Supplemental Parts ที่หมายเลขผู้ติดต่อที่เหมาะสมที่ให้ไว้ในส่วน "ข้อมูลการติดต่อ" คุณต้องเป็นผู้ครอบครองผลิตภัณฑ์นั้น (หากเสียหายหรือชำรุด) และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ซื้อ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าจะแนะนำคุณเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแทนหรือค่าธรรมเนียมการจัดส่งและขนย้ายซึ่งอาจมีการเรียกเก็บ ถ้าผลิตภัณฑ์ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันแล้ว อาจจะไม่สามารถขอรับชิ้นส่วนทดแทนได้

การทดแทนมีเดีย OEM หรือซอฟต์แวร์ของผู้พัฒนาระบบ

ในกรณีส่วนใหญ่ คุณควรติดต่อ OEM (ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม) หรือผู้พัฒนาระบบโดยตรงเพื่อทดแทนซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ติดมากับคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม มีข้อยกเว้นสำหรับชุดสื่อบริการของระบบปฏิบัติการ* ซึ่งคุณสามารถติดต่อเราโดยตรง
 • สำหรับข้อมูลติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=oemphone
 • หากผลิตภัณฑ์ถูกแจกจ่ายโดย OEM หรือผู้พัฒนาระบบ หมายเลขผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยตัวอักษร "OEM" เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft เลือกตระกูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม และจากนั้น ทำตามขั้นตอนในการค้นหาหมายเลขผลิตภัณฑ์:
  http://support.microsoft.com/default.aspx?pr=notsureoem
 • สำหรับซอฟต์แวร์ OEM ใบรับรองของแท้ (COA) จะแสดงรายชื่อของผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ใต้ชื่อรุ่นของซอฟต์แวร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ COA ให้เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
  http://www.microsoft.com/resources/howtotell/ww/faq.mspx#1
  ถ้าคุณมีซอฟต์แวร์ของผู้สร้างระบบ COA จะแสดงรายการ "ซอฟต์แวร์ OEM" หรือ "ผลิตภัณฑ์ OEM" ข้างใต้ชื่อรุ่นของซอฟต์แวร์
* หมายเหตุ สื่อ Service Pack จะรวมถึงเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับตัว Service Pack นั้นเองเท่านั้น

การแทนที่สื่อสำหรับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ของผู้สร้างระบบ

หากคุณได้ซื้อซอฟต์แวร์ของคุณจากผู้สร้างระบบที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจแล้ว ให้คลิกการเชื่อมโยงสำหรับภูมิภาคของคุณในรายการต่อไปนี้: ถ้าคุณต้องการสื่อที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Windows Vista Downgrade Activation ให้คลิกการเชื่อมโยงสำหรับภูมิภาคของคุณในรายการต่อไปนี้:

การแลกเปลี่ยนสื่อผลิตภัณฑ์

การขอเปลี่ยนสื่อจากซีดีเป็นดีวีดี หรือดีวีดีเป็นซีดีของ Microsoft โปรดติดต่อทีมงาน Microsoft Supplemental Parts ตามหมายเลขติดต่อที่ให้ไว้ในส่วน "ข้อมูลที่ติดต่อ" อาจเสียค่าขนส่งและจัดส่ง

การทดแทนคู่มือผลิตภัณฑ์

ไม่มีการทดแทนคู่มือผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระดาษแล้ว คู่มือแบบดิจิทัลสำหรับคู่มือผลิตภัณฑ์อาจมีอยู่เฉพาะผลิตภัณฑ์บางผลิตภัณฑ์เท่านั้น คู่มือผู้ใช้ หรือความช่วยเหลือ และวิธีใช้ ข้อมูล ส่วนใหญ่มีให้ทางออนไลน์ โดยการค้นหา support.microsoft.com สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอง

ซีดีพร้อมโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ของ Microsoft


เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2012 สื่อซอฟต์แวร์ (ซีดี) สำหรับฮาร์ดแวร์ (เมาส์และแป้นพิมพ์เป็นหลัก) จะไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้อีกแล้ว แต่ห่อบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าโปรแกรมควบคุมหรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นสำหรับหน้าที่การทำงานทั้งหมดจะต้องดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ Microsoft เนื่องด้วยเหตุผลนี้ ลูกค้าอาจร้องขอซีดีพร้อมไดรเวอร์เนื่องจากลูกค้านั้นขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ขาดแบนด์วิดท์ที่จำเป็นต้องใช้ หรือไม่มีความสามารถโดยทั่วไปในการดาวน์โหลดไดรเวอร์ เมื่อตัวแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าการดาวน์โหลดโปรแกรมควบคุมไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาซึ่งเป็นที่ยอมรับสำหรับลูกค้า จะจัดส่งซีดีให้ลูกค้านั้นโดยไม่คิดค่าบริการ

ดูบทความ 2673227 ที่มีชื่อว่า "การขอรับโปรแกรมควบคุมสำหรับฮาร์ดแวร์ของ Microsoft ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2012" สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลอื่น ๆ

คำขอการแทนที่ระหว่างประเทศ

คำขอการแทนที่ระหว่างประเทศควรจะส่งไปยังบริษัทในเครือระดับท้องถิ่นที่เหมาะสม สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx

หมายเลขผลิตภัณฑ์ทดแทน

เมื่อต้องการแทนหมายเลขผลิตภัณฑ์ ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่เหมาะสม โดยการเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:

การปรับรุ่นการรับประกันเทคโนโลยีใบอนุญาต

ส่งข้อความอีเมลเพื่อขอความช่วยเหลือ ots@ltg.info.

การซื้อผลิตภัณฑ์

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการซื้อผลิตภัณฑ์ ให้เยี่ยมชมไซต์เว็บร้านค้าของ Microsoft (MS):
http://store.microsoft.com

การตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของคุณ

หากต้องการตรวจสอบสถานะของคำสั่งซื้อที่คุณดำเนินการทางออนไลน์หรือทางโทรศัพท์ ให้ไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:


https://admin.innotrac.com/Microsoft/ics/

ผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยบนไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft

เมื่อต้องการดูรายการของผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัย โปรดดูรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ล้าสมัยที่พร้อมใช้งานบนไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft:

http://support.microsoft.com/gp/lifeobsoleteproducts

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต่อเนื่องและหมายเลขส่วนหนึ่งของพวกเขาเมื่อพร้อมใช้งาน

รายการต่อไปนี้ระบุผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต่อเนื่องและหมายเลขส่วนหนึ่งของพวกเขาเมื่อพร้อมใช้งาน:

หมายเหตุเมื่อต้องการค้นหารายการได้อย่างรวดเร็ว ให้ใช้ลำดับการกดแป้น Ctrl + F เมื่อหน้าต่าง Internet Explorer ของคุณเป็นหน้าต่างที่เปิดอยู่บนเดสก์ท็อปของคุณ

ซอฟต์แวร์

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขชิ้นส่วนคำอธิบาย
437-00044 3D Movie Maker 1.0 W32 English Doc
437-00032 3D MOVIE MAKER 1.0 W9X FRENCH DISK KIT CD
317-00007 500 Nations 1.0 B English CustSvc CD
077-01278Access 2000 Win32 English DocKit
077-03335Access 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
077-03352Access 2002 a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
077-03351Access 2002 b Win32 English NA CustSvc CD
077-03385Access 2002 b Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
077-03386Access 2002 c Win32 English NA CustSvc CD
077-02042Access 2002 Win32 English DocKit
077-03337Access 2002 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
077-02056ACCESS 2002 WIN32 FRENCH DOCKIT
077-02872Access 2003 Win32 English NA CustSvc CD
077-03336Access 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
077-03383Access 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
559-00058อายุของ Empires 1.0 Win32 เป็นภาษาอังกฤษซี CustSvc NA
559-00050อายุของ DocKit NA ภาษาอังกฤษของ Win32 Empires 1.0
559-00235อายุของ Empires II: DocKit ทองภาษาอังกฤษ NA 2.0 Win32 สีทอง
559-00109อายุของ Empires II: DocKit ภาษาอังกฤษของ Win32 คิง 2.0
9UB-00017 Age of Empires III The Asian Dynasties CD
DF7-00001 Age of Empires III Warchief Win32 English NA CD
Z09-00019Age of Mythology 1.0 Win32 English DocKit
Z09-00020AGE OF MYTHOLOGY 1.0 WIN32 FRENCH DOCKIT
P81-00018AGE OF MYTHOLOGY: TITANS 1.0 W32 FRENCH DOC
P81-00015Age of Mythology: Titans 1.0 Win32 English DocKit
I07-00005 AI Puzzler 1.0 W32 EN NA CUSTSVC CD
D93 00347ศูนย์แอพลิเคชัน Ent 2000 รุ่นภาษาอังกฤษ NA CustSvc ซีดีตัวประมวลผล 1 Lic
D93 00345Proc Lic ขององค์กร 2000 ภาษาอังกฤษ NA CustSvc ซี 1 ศูนย์แอพลิเคชัน NA
256-00006Arcade 1.0 a English NA CustSvc 3.5 HD
895-00026 ASHERONS CALL 1.0 WIN32 FRENCH DOC
W01-00004Asherons Call 2 Win32 English DocKit
W01-00008ASHERONS CALL II WIN32 FRENCH DOCKIT
V09-00006Asherons Call: Dark Majesty 1.0 Win32 English DocKit
A50-00009Basic Mouse 1.0 English NA DocKit
441-00084Basketball 2000 Win9x English NA CustSvc CD Pkg Rev
M48-00002BB Network Utility 1.0B Win32 English CustSvc CD Xbox Wireless Networking
M48-00001BB Network Utility 2.0 Win32 English CustSvc CD
L64-00001BB Network Utility Win32 English CustSvc CD
M51-00002Bband Nt Ethrnt Bse Stat Win32 English DocKit Not to Latam
M50-00002Bband Nt Ethrnt PCI Adptr Win32 English DocKit Not to Latam
M52-00002Bband Ntwk Ethrnt 5Prt Sw Win32 English DocKit Not to Latam
M53-00002Bband Ntwk Ethrnt USB Adp Win32 English DocKit Not to Latam USB/Ntbk Adapt
L64-00002BBN Wrls-B Bse Sta MN500 Win32 English US/Canada DocKit
L21-00006BBN Wrls-B Dskp Kit MN610 Win32 English DocKit Not to Latam Dsktp/Lptp
L65-00001BBN Wrls-B USB Adp MN510 Win32 English DocKit Not to Latam USB/PC
R84-00002BBN Wrls-G BaseSta MN-700 Win32 English US/Canada DocKit
R85-00002BBN Wrls-G Ntbk Ado MN720 Win32 English US/Canada DocKit
R88-00002BBN Wrls-G Ntbk Kit MN820 Win32 English US/Canada DocKit
S69-00002BBN Wrls-G PCI Adt MN730 Win32 English US/Canada DocKit
R86-00002BBN Wrls-G Xbox Adp MN740 Win32 English US/Canada DocKit
E74-00014จักรยานเกมกระดาน 1.5 Win32 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ซีดี
I06-00004จักรยานบัตรเกม 1.0 NA ภาษาอังกฤษ Win32 CustSvc ซีดี
D62 00029คาสิโนจักรยาน 1.5 Win32 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ซีดี
F52-00015BIZ TALK SERVER ENTERPRISE 2000 WINNT FR DISK
F52-00153BIZ TALK SERVER ENTERPRISE 2000 WINNT FR DISK
F97-00169Class Server 3.0 Win32 English NA CustSvc CD
708-00040Combat Flight Simulator 1.0 Win32 English NA DocKit
708-00040Combat Flight Simulator 1.0 Win32 English NA DocKit
708-00070Combat Flight Simulator 2 2.0 Win32 English DocKit
708-00070Combat Flight Simulator 2.0 Win32 English DocKit
708-00168Combat Flight Simulator 3 Win32 English DocKit
708-00168Combat Flight Simulator 3 Win32 English DocKit
J01-00031COMBAT FLIGHT SIMULATOR 3 WIN32 FRENCH DOCKIT
J01-00031COMBAT FLIGHT SIMULATOR 3 WIN32 FRENCH DOCKIT
532-00404COMMERCE SERVER STANDARD 2000 FRENCH DOCKIT
532-00403Commerce Server Standard 2000 English DocKit
V04-00038Content Management Server Enterprise Edition 2001 English NA CustSvc CD
T07-01992CRM 1.2 English NA CustSvc CD CustSvc Module
T07 01993CRM 1.2 English NA CustSvc CD Sales Module
T07-01567CRM 1.2 English NA CustSvc CD Suite Module
HO2-00058Data Analyzer 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
S83-00637Digital Image Suite 2006 English NA DocKit
S83-00003รูปภาพดิจิทัล 9.0 ชุดโปรแกรม Win32 DocKit ภาษาอังกฤษ
S83-00002Digital Image Suite 9.0 Win32 English NA CustSvc CD
S83-00017DIGITAL IMAGE SUITE 9.0 WIN32 FRENCH CANADA CUSTSVC CD
F80-00011คุณอยากจับ Siege 1.0 W32 DocKit ภาษาอังกฤษ
F80-00011Dungeon Siege 1.0 Win32 English DocKit
F80-00014DUNGEON SIEGE 1.0 WIN32 FRENCH DOC
F80-00014DUNGEON SIEGE 1.0 WIN32 FRENCH DOCKIT
Q54-00030คุณอยากจับ Siege: คำอธิบายแผนภูมิ Aranna Win32 DocKit ภาษาอังกฤษ
B02-00068Encarta Africana 2000 English NA CustSvc CD
450-00440Encarta Deluxe 2004 English NA CustSvc CD
450-00483Encarta Deluxe 2005 English NA CustSvc CD
FB7-00028 Encarta Premium 2006 English NA CD/Dvd CustSvc CD
844-00567Encarta Reference Library 2004 English NA CustSvc CD
844-00617ENCARTA REFERENCE LIBRARY 2004 FRENCH CANADA CUSTSVC CD
844-00618ENCARTA REFERENCE LIBRARY 2004 FRENCH CANADA CUSTSVC DVD
844-00581Encarta Reference Library 2004 Win32 English NA CustSvc DVD
844-00746Encarta Reference Library 2005 English NA CustSvc DVD
844-00733ENCARTA REFERENCE LIBRARY 2005 FRENCH CANADA CUSTSVC CD
844-00752ENCARTA REFERENCE LIBRARY 2005 FRENCH CANADA CUSTSVC DVD
844-00727Encarta Reference Library2005 English NA CustSvc CD
196-00780Encarta Standard 2004 Win32 English NA CustSvc CD
196-00806ENCARTA STANDARD 2004 WIN32 FRENCH CANADA CUSTSVC CD
196-00820ENCARTA STANDARD 2005 WIN32 FRENCH CANADA CUSTSVC CD
196-00815Encarta Std 2005 Win32 English NA CustSvc CD
B88-00024Encarta World Dictionary 2001 Win32 English NA CustSvc CD
065-01735Excel 2000 Win32 English DocKit
065-04406Excel 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
065-04447Excel 2002 Win32 เป็นภาษาอังกฤษ NA ไดเร็กท์ CustSvc ซีดีภายในบ้านสิทธิ์การใช้
065-04449Excel 2002 b Win32 English NA CustSvc CD
065 02837Excel 2002 Win32 English DocKit
065-04397Excel 2002 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
065-02850EXCEL 2002 WIN32 FRENCH DOCKIT
065-04396Excel 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
EXCEL 2007 W32 FRENCH CD
D46-00215Excel Mac 10.0 English NA CustSvc CD
D46 00174Excel Mac 2001 English NA CustSvc CD PowerMac
065-02174Excel Mac 98 c English NA CustSvc CD PowerMac
312-01314Exchange Server 2000 English DocKit
PHJ-00001นิพจน์ส่วนผสมภาษาอังกฤษซีดี/ดีวีดี
PHJ-00005นิพจน์ส่วนผสมฝรั่งเศสซีดี/ดีวีดี
PHJ-00542ดีวีดีภาษาฝรั่งเศสของส่วนผสม 2 นิพจน์
FKA-00092นิพจน์ตัวเข้ารหัส 2 ดีวีดีภาษาฝรั่งเศส
C4R-00008 Expression Graphic Design 1.0 W32 English
PHL-00001 นิพจน์สื่อดีวีดีภาษาอังกฤษของ MAC/ชนะ
PHL-00005 EXPRESSION MEDIA MAC/WIN FRENCH CD/DVD
PHL-00570EXPRESSION MEDIA 2 MAC/WIN FRENCH DVD
PJS-00004 Expression Studio English NA CustSvc CD/DVD
PJS-00005EXPRESSION STUDIO MAC/WIN FRENCH CD/DVD
PJS-00665EXPRESSION STUDIO 2 MAC/WIN FRENCH DVD
UCQ-00001 Expression Web 1.0 Win32 English CD/DVD
UCQ-00476นิพจน์เว็บภาษาอังกฤษซีดี/ดีวีดี
UCQ-00010 Expression Web English Upgrade CD/DVD
UCQ 00479EXPRESSION WEB FRENCH CD/DVD
UCQ-00553EXPRESSION WEB 2 FRENCH DVD
PJS-00003Expression Studio Mac/Win English Disk Kit CD/DVD
030-00308Flight Simulator 2000 a Win32 English NA CustSvc CD
030-00309Flight Simulator 2000 a Win32 English NA CustSvc CD Pro
030-00214Flight Simulator 2000 Pro 2000 Win32 English NA DocKit Pro
G13-00030FLIGHT SIMULATOR 2004 CENTURY FLIGHT W32 FRENCH DOC
G13-00026Flight Simulator 2004 CENTURY OF FLIGHT W32 EN DOC
G13-00079 Flight Simulator 2004 CENTURY OF FLIGHT W32 EN NA CD
G13-00026Flight Simulator 2004 Century of Flight Win32 English DocKit
G13-00030FLIGHT SIMULATOR 2004 Century of Flight WIN32 FRENCH DOCKIT
030-00130Flight Simulator 98 Win32 English DocKit
405-00004Flight Simulator Scenery 1.0 MS-DOS Spanish CD Crb/Haw/Ja
JH7-00047Flight Simulator X Standard W32 English DocKit
00016-9 น. Flight Simulator X Deluxe Win32 English NA CustSvc DVD
030-00213Flight Simulator2000 Standard 2000 Win32 English NA DocKit
A70-00026Freelancer 1.0 Win32 English NA CustSvc CD
392-02398FRONTPAGE 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD
392-02880FrontPage 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
392-03049FrontPage 2002 Win32 เป็นภาษาอังกฤษ NA ไดเร็กท์ CustSvc ซีดีภายในบ้านสิทธิ์การใช้
392-03051FrontPage 2002 b Win32 English NA CustSvc CD
392-01179FrontPage 2002 Win32 English DocKit
392-02902FrontPage 2002 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
392-01197FRONTPAGE 2002 Win32 FRENCH DOCKIT
392-02319FrontPage 2003 Win32 English NA CustSvc CD
392-02901FrontPage 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
U31-00017 เกียร์ของ War W32 พีซี NA ภาษาอังกฤษ CustSvc
186-00116Golf 2001 Win32 English NA CustSvc CD
M61-00027เอกสารภาษาอังกฤษของ 1.0 W32 halo พีซี
M61-00027Halo PC 1.0 Win32 English DocKit
M61-00034HALO PC 1.0 WIN32 FRENCH DOCKIT
V08-00022ไม่ว่าคุณอยากจะ 1.0 DocKit ภาษาอังกฤษของ Win32
S27-00942InfoPath 2003 a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
S27-00079INFOPATH 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD
S27-00003InfoPath 2003 Win32 English NA CustSvc CD
B61-00024IntelliType Pro Win9x English NA DocKit
D59-00003Interix 2.2 WinNT English NA CustSvc CD
509-01383Internt Explorer 6 Win32 English NA CustSvc Direct CD
F89-00035ISA Server Enterprise Edition 2000 English DocKit
F89-00032ISA SERVER ENTERPRISE EDITION 2000 FRENCH DOCKIT
E84-00636ISA Server Standard Edition 2004 English NA CustSvc CD
U89-00003Links 2003 Champ Edition Win32 English DocKit
U89-00004Links 2003 Champ Edition Win32 English NA CustSvc CD
U06 00012Links 2003 Win32 English DocKit
U06 00010Links 2003 Win32 English NA CustSvc CD
U06 00006LINKS 2003 WIN32 FRENCH DOCKIT
U05-00009เชื่อมโยงไปแข่งขันชิงแชมป์ระดับรุ่น 1.0 NA ภาษาอังกฤษ Win32 CustSvc ซีดี
C33-00155Links Classic 2001 Win32 English NA CustSvc CD Pkg Rev
C33-00149
C33-00009Links LS 1.0 Mac English NA DocKit
C33-00016Links LS 2000 Win32 English NA DocKit
B21-00367MapPoint 2002 Win32 English CustSvc CD European Maps
B21-00250MapPoint 2002 Win32 English CustSvc CD North American Maps
B21-00400MapPoint 2004 Win32 English NA CustSvc CD North American Maps
B21-00810MapPoint 2006 W32 English NA CustSvc CD NA
B21-01117MapPoint 2009 W32 English NA Disk Kit DVD NA
B21-01252Map Point 2010
V43-00050MBN Pro 1.0 English NA CustSvc CD
V42 00045MBN Standard 1.0 English NA CustSvc CD
C01-00023MECHCOMMANDER 2 2.0 WIN32 FRENCH DOCKIT
C02-00026MechWarrior 4 4.0 Win32 English DocKit Vengeance
C02-00032MechWarrior 4 4.0 Win32 English NA CustSvc CD Vengeance
L28-00036MechWarrior 4 Mech Paks 1.0 Win32 English NA CustSvc CD Clan
L28-00038MechWarrior 4 Mech Paks 1.0 Win32 English NA CustSvc CD Inner Sphere
M08-00005MechWarrior 4: Black Knight 1.0 Win32 English NA CustSvc CD
L18-00026MechWarrior 4:Mercenaries 1.0 Win32 English DocKit
L18-00032MechWarrior 4:Mercenaries 1.0 Win32 English NA CustSvc CD
801-00092Midtown Madness 2.0 a Win32 English NA CustSvc CD
E49-00016โทรศัพท์เคลื่อนข้อมูล Server องค์กร 2001 DocKit ภาษาอังกฤษ
E49-00023โทรศัพท์เคลื่อนข้อมูล SERVER องค์กร 2001 DOCKIT ฝรั่งเศส
L09 00289MOM การดำเนินงานตัวจัดการฐานองค์กร Ed 2000 SP1a NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ซี
L09-00003MOM Operations Manager Base Enterprise Edition 2000 English DocKit
A4D-00005MOM Operations Manager Server Enterprise Edition 2005 English NA CustSvc CD
105-00463Money 2004 Win32 English NA CustSvc CD
105 00489Money 2005 Win32 English NA CustSvc CD
860-00148Money Deluxe 2002 Win32 English NA DocKit สหรัฐอเมริกาเท่านั้น
860-00232ซีดี Money Deluxe 2004 Win32 English NA CustSvc สหรัฐอเมริกาเท่านั้น
860-00338ซีดี Money Deluxe 2005 Win32 English NA CustSvc สหรัฐอเมริกาเท่านั้น
860-00397Money Deluxe 2006 Win32 English NA CustSvc CD
860-00434ซีดี Money Deluxe 2007 Win32 English CustSvc สหรัฐอเมริกาเท่านั้น
S67-00023ซีดีเท่านั้นที่โอนเงินภายในบ้านและธุรกิจ 2007 Win32 ภาษาอังกฤษ CustSvc สหรัฐอเมริกา
S66-00007เงิน 2004 Premium Win32 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นซี
S66-00010เงินค่าจ้างพิเศษ 2005 Win32 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc สหรัฐอเมริกาแผ่นซีดีเท่านั้น
S66-00017เงินค่าจ้างพิเศษ 2006 Win32 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc สหรัฐอเมริกาแผ่นซีดีเท่านั้น
S66-00027Money Premium 2007 Win32 English CustSvc CD
S66-00027ซีดี Money Premium 2007 Win32 English CustSvc สหรัฐอเมริกาเท่านั้น
S67-00008เงิน 2004 ธุรกิจขนาดเล็กแบบ Win32 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นซี
S67-00012เงินขนาดเล็กธุรกิจ 2005 Win32 อังกฤษ NA CustSvc สหรัฐแผ่นซีดีเท่านั้น
B56-00005MSB Animals 1.0 Win32 English NA CustSvc CD
D35-00004MSB Bugs 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD
E09-00003MSB Concert 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD
419-00053MSB Dinosaurs 1.0 Win9x English CustSvc CD
452-00033MSB Earth 1.0 a Win English NA CustSvc CD
F53-00007MSB Flight 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD
E10-00003MSB Mars 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD
451-00055MSB Oceans 1.0 Mac English CustSvc CD
451-00059MSB Oceans 1.0 Win English NA CustSvc CD
420 00053MSB Rainforest 1.0 Win English CustSvc CD
G06-00004MSB Volcanoes 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD
F54-00009MSB Whales/Dolphins 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD
021-02663Office 2000 Win32 ภาษาอังกฤษ DocKit
021-06511Office 2003 Win32 ภาษาอังกฤษ DocKit
021-06155Office 2003 Win32 English NA CustSvc CD
021-06805ซีดีปรับรุ่น Office 2003 Win32 NA
021-06835OFFICE 2003 WIN32 FRENCH DOCKIT
9SK-00010ซีดี Office Accounting Pro 2007 Win32 ภาษาอังกฤษ
79T-00968 ซีดีภาษาฝรั่งเศสของ OFFICE GROOVE 2007 W32
U65-00204สำนักงานติดต่อสื่อสารแบบสด Server 2003 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ซีดี
731-00748Office Mac 10.0 SR1A NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ซีดีมาตรฐาน
731-00776Office Mac 10.0 SR2 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ซีดีมาตรฐาน
731-00329Office Mac 2001 English NA CustSvc CD PwrMac
731-00330OFFICE MAC 2001 ฝรั่งเศส CUSTSVC แคนาดา POWERMAC ซีดีเท่านั้น
731-00439Office Mac 2001 SR1 English NA CustSvc CD PwrMac
731-01157Office Mac 2004 English DocKit
731-01158OFFICE MAC 2004 FRENCH DOCKIT
021-03332OFFICE MAC 98 C ภาษาฝรั่งเศสแคนาดา CUSTSVC แผ่นซีดีเท่านั้น
021-03354Office Mac 98 d English NA CustSvc CD PowerMac
021-02207ภาษาอังกฤษ DocKit ของ office Mac 98
503-00251นักเรียน 2003 ของ OFFICE และครูอาจารย์ซีฝรั่งเศส
Y15-00029Office Mac Pro 2004 English DocKit
731-00770Office Mac ครูอาจารย์นักเรียน 10.0 NA ภาษาอังกฤษ Mac CustSvc ซีดี
BD6-00002Office Mac ครูอาจารย์นักเรียน 2004 NA ภาษาอังกฤษ Mac CustSvc ซีดี
731-00997Office Mac 2004 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ซีดีมาตรฐาน
731-01004 OFFICE MAC 2004 ดิสก์ฝรั่งเศสชุดซีดีมาตรฐาน
???Office Pro Accounting 2009
269-02198Office Pro 2000 Win32 English DocKit
269-08051Office Pro 2002 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
269-08053OFFICE PRO 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD Home Use
269-08510Office Pro 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
269-06976Office Pro 2003 Win32 English DocKit
269-06975OFFICE PRO 2003 WIN32 FRENCH DOCKIT
F95-00072เวอร์ชั่น Pro พิเศษของ office XP Win32 เป็นภาษาอังกฤษ NA CustSvc ซี
269-07036 OFFICE PRO 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD
ไม่ต่อเนื่องเวอร์ชั่น Pro พิเศษของ office XP b Win32 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ซีดี
ไม่ต่อเนื่องOffice Pro XP a Win32 English NA CustSvc CD
ไม่ต่อเนื่องOffice Pro XP a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
ไม่ต่อเนื่องOffice Pro XP b Win32 English NA CustSvc CD
ไม่ต่อเนื่องOffice Pro XP Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
076-02713PROJECT 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD
588-02641Office SB 2003 Win32 English NA CustSvc CD
ZQ2-00003 Office SB Accounting 2006 W32 English CD
ZQ2-00068Office SB Accounting 2007 W32 English NA
ZQ1-00066Office SB Management 2007 W32 English NA
588-02749Office Small Business 2003 Win32 English DocKit
588-03524 OFFICE SMALL BUSINESS 2003 Win32 FRENCH DOC CD
021-07066Office Standard 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
588-02748 OFFICE SMALL BUSINESS 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD
W87 01079OFFICE SMALL BUSINESS 2007 W32 FRENCH CD
503-00321นักเรียน office & ครู 2003 A W32 อังกฤษ NA CustSvc ซี
269-10345Office proffessional 2007
ไม่ต่อเนื่องOffice XP b Win32 English NA CustSvc CD
ไม่ต่อเนื่องOffice XP Dev b Win32 English CustSvc CD
ไม่ต่อเนื่องOffice XP Dev Win32 English DocKit
ไม่ต่อเนื่องOFFICE XP DEVELOPER WIN32 FRENCH DOCKIT
ไม่ต่อเนื่องOffice XP Pro Win32 English DocKit
ไม่ต่อเนื่องOFFICE XP PRO WIN32 FRENCH DOCKIT
ไม่ต่อเนื่องOffice XP นักเรียนลิขสิทธิ์ c Win32 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc AE Office ซี
ไม่ต่อเนื่องอนุญาตให้ใช้ office XP นักเรียนงาน d Win32 ภาษาอังกฤษซีดี Office ของ NA CustSvc AE
ไม่ต่อเนื่องOffice XP Win32 English DocKit
ไม่ต่อเนื่องOFFICE XP WIN32 FRENCH DOCKIT
S26-01027OneNote 2003 a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
S26-00913OneNote 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
543-00652Outlook 2000 Win32 English DocKit
543-02469Outlook 2002 b Win32 English NA CustSvc CD
543-01143Outlook 2002 Win32 English DocKit
543-01151OUTLOOK 2002 WIN32 FRENCH DOCKIT
543-02009 OUTLOOK 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD
079-01964 POWERPOINT 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD
400-00270Picture It 2002 Win32 English DocKit
400-00269Picture It 2002 Win32 English NA CustSvc CD
400-00317Picture It 7.0 Win32 English NA CustSvc CD
L68-00010PICTURE IT DIGITAL IMAGE PRO 7.0 WIN32 FRENCH CANADA CUSTSVC CD
L68-00029Picture It Digital Image Pro 9.0 Win32 English NA CustSvc CD
E12 00044Picture It Premium 2002 Win32 English NA CustSvc CD
E12-00080Picture It Premium 7.0 Win32 English NA CustSvc CD
E12-00087PICTURE IT PREMIUM 7.0 WIN32 FRENCH CANADA CUSTSVC CD
E12-00090PICTURE IT PREMIUM 7.0 WIN32 FRENCH DOCKIT
E12-00098Picture It Premium 9.0 Win32 English NA CustSvc CD
E12-00119PICTURE IT PREMIUM 9.0 WIN32 FRENCH CANADA CUSTSVC CD
E26-00014Picture It Publishing Platinum 2002 Win32 English NA CustSvc CD
E26-00010Picture It Publishing Platinum 2002 Win32 English NA DocKit
E26-00021Picture It Publishing Platinum 2002 Win32 English NA DocKit Annvrsry Ed
711-00024บวก กับความบันเทิง Pack 1.0 Win32 NA ภาษาอังกฤษ CustSvc ซีดีบัตร/ปริศนา Ed
079-03900 POWERPNT 2007 W32 EN NA CUSTSVC CD
079-02367PowerPoint 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
079-02408PowerPoint 2002 a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
079-02410PowerPoint 2002 b Win32 English NA CustSvc CD
079-01405PowerPoint 2002 Win32 English DocKit
079-02364PowerPoint 2002 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
079-01415POWERPOINT 2002 WIN32 FRENCH DOCKIT
079-01880PowerPoint 2003 Win32 English NA CustSvc CD
079-02363PowerPoint 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
79E-00025PowerPoint Home And Student 2007 Win32 CD
D47-00160PowerPoint Mac 10.0 English NA CustSvc CD
D47-00270PowerPoint Mac 10.0 English NA CustSvc CD Upgrade
D47-00133PowerPoint Mac 2001 English NA CustSvc CD PwrMac
079-01113PowerPoint Mac 98 c English NA CustSvc CD PwrMac
076-00895Project 2000 Win32 English DocKit
076-02786Project 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
076-03276Project 2002 a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
076-03278Project 2002 b Win32 English NA CustSvc CD
076-02188Project 2002 Win32 English DocKit
076-03076Project 2002 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
076-02190PROJECT 2002 WIN32 FRENCH DOCKIT
076-02672Project 2003 Win32 English NA CustSvc CD
076-02785Project 2003 Win32 English DocKit
H30-00473Project Pro 2003 Win32 English NA CustSvc CD
076-02761PROJECT 2003 WIN32 FRENCH DOCKIT
076-051-S26Project 4.0 Win English CustSvc 3.5 HD *
H30-00571Project Pro 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
H30-01222Project Pro 2002 b Win32 English NA CustSvc CD
H30-00552PROJECT PRO 2003 WIN32 FRENCH DOCKIT
H22-01186Project Server 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
H22-01187Project Server 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
053-00814 PROOF TOOLS 2003 WIN32 FRENCH DISK KIT CD
H22-00724Project Server 2003 Win32 English NA CustSvc CD
053-00213Proofing Tools 2000 Win32 English NA CustSvc CD
053-00728Proofing Tools 2002 Win32 English DocKit
053-00731PROOFING TOOLS 2002 WIN32 FRENCH DOCKIT
053-00930Proofing Tools 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
053-00794Proofing Tools 2003 Win32 English NA CustSvc CD
164-03019 PUBLISHER 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD
164-03569Publisher 2002 a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
164-03571Publisher 2002 c Win32 English NA CustSvc CD
164-01777Publisher 2002 Win32 English DocKit
164-03466Publisher 2002 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
164-01776PUBLISHER 2002 WIN32 FRENCH DOCKIT
164-02809Publisher 2003 Win32 English NA CustSvc CD
164-03465Publisher 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
A01-00018Publisher with Digital Imaging 2003 Win32 English NA CustSvc CD
M42-00008Rallisport Challenge PC 1.0 Win32 English NA CustSvc CD
M42-00011RALLISPORT CHALLENGE PC 1.0 WIN32 FRENCH DOCKIT
371 00023Return of Arcade 1.0 Win9x English NA CustSvc 3.5 HD
371 00049Return of Arcade 2.0 Win32 English NA CustSvc CD 20th Anniversary Edition
S50-00013การเพิ่มขึ้นของ NATIONS: THRONES & PATRIOTS XP WIN32 ฝรั่งเศส DOCKIT
H04-00007SharePoint Portal Server 2001 English DocKit
H04-00004SharePoint Portal Server 2001 English NA CustSvc CD
H04-00475SharePoint Portal Server 2003 English NA CustSvc CD
H04-00013SHAREPOINT SERVER 2001 FRENCH DOCKIT
326-00023SideWinder 3D Pro 1.0 for Mac English CustSvc Disk Kit CD CCP
E15-00013SideWinder Force Feedback 2 1.0 Win32 USB English NA CustSvc CD Pkg Rev
656-00111SideWinder Force Feedback 2 1.0 Win32 USB Port DocKit
656-00112SideWinder Force Feedback 2 1.0 Win32 USB Port English NA CustSvc CD
A16-00044SideWinder Force Feedback Wheel 1.0 Win9x USB DocKit Pkg Rev
A16-00042SideWinder Force Feedback Wheel 1.0 Win9x USB English NA CustSvc CD
E13-00010SideWinder Joystick 1.0 Win32 YG/XC/ZH/EL/KO DocKit Pkg Rev
C84-00046SideWinder Plug/Play Gamepd 1.0 Win9x USB DocKit Pkg Rev
C22 00014SideWinder Precision Racing Wheel 1.0 W9x USB Doc Kt Pkg
E06-00006SideWinder Strategic Commander 1.0 Win32 DocKit
E06-00008SideWinder Strategic Commander 1.0 Win32 USB Port English NA CustSvc CD
D90-00010SideWnder Game Voice 1.0 Win32 USB Port English NA CustSvc CD
C22-00012SideWnder Precision Racing Wheel 1.0 Win9x USB English NA CustSvc CD Pkg Rev
E75-00927Small Business Server 2000 d English NA CustSvc CD UPG
E75-00006Small Business Server 2000 English DocKit
E75-00022Small Business Server 2000 French DocKit
BR9-00002ซีดี Speech Server Ent Ed 2004 a WinNT English NA CustSvc เฉพาะสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น
BS2-00002ซีดี Speech Server Std Ed 2004 a WinNT English NA CustSvc เฉพาะสหรัฐอเมริกา/แคนาดาเท่านั้น
228-00689DocKit ภาษาอังกฤษของ Standard Edition Server 2000 SQL สำหรับมาตรฐาน & ปัจจุบัน
E32-00575 SQL Server Developer Edtn 2005 W32 X64/IA64 CD/DVD
228-04019 SQL Server Standard Edtn 2005 X64 EN CD/DVD
228-00340SQL Server Standard Enterprise 7.0 English DocKit
A5K-01013SQL SERVER WORKGROUP EDITION 2005 WIN32 FRENCH CD/DVD
E32-00570SQL Server Developer Edition 2005 X64/IA64 English NA CD/DVD
810-02316SQL Server Enterprise Edition 2000 English NA CustSvc CD
810-05199SQL Server Enterprise Edition 2005 X64 English NA CustSvc CD/DVD
228-02221SQL Server Standard Edition 2000 English NA CustSvc CD
228-03982 SQL Server Standard Edition 2005 English NA CustSvc CD/DVD
228-03983SQL Server Standard Edition 2005 x64 English NA CustSvc CD/DVD
228-03983 228-03983
B17-00097ถนน & เดินทาง 2004 Win32 NA อังกฤษ CustSvc ซีดี
B17-00130ถนน & เดินทาง 2005 Win32 NA อังกฤษ CustSvc ซีดี
B17-00286ถนน & เดินทาง 2006 W32 NA สั้น CustSvc ซีดี
ZV3-00007ถนน & เดินทาง 2007 W32 NA สั้น CustSvc วีดี
B17-00336 ถนน & เดินทาง 2007 W32 NA อังกฤษ CustSvc วีดี
B17-00391ถนน & เดินทาง 2008 W32 NA อังกฤษ CustSvc วีดี
B17-00438ถนน & เดินทาง 2009 W32 อังกฤษดีวีดี
B17-00440ถนน & เดินทาง 2009 W32 อังกฤษ DVD (เฉพาะแคนาดา)
B17-00490ถนน & เดินทาง 2010 W32 NA อังกฤษ CustSvc วีดี
FB1-00011Student 2006 Win32 English CustSvc DVD
FB1-00012STUDENT 2006 WIN32 FRENCH CUSTSVC CD
503-00253Student License Disk 2003 W32 EN NA CustSvc
E14-00008SWP 2 1.0 Win32 USB DocKit Pkg Rev
E14-00006SWP 2 1.0 Win32 USB English NA CustSvc CD Pkg Rev
271 00617Systems Management Server Enterprise Edition 2.0 English DocKit
271 01371Systems Managment Server Enterprise Edition 2003 English NA CustSvc CD
531-00049Team Manager 97 a Win32 English NA CustSvc 3.5 HD
046-00790VB .NET Std 2002 Win32 English NA CustSvc CD
046-00862 VB .NET STD 2003 W32 FR DSK KIT CD
361-00671VB Ent 6.0 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
203-00771VB Pro 6.0 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
G78-00009VC#.NET Std 2002 Win32 English NA CustSvc CD
254-00190VC++ .NET Std 2002 Win32 English NA CustSvc CD
562-00252VC++ Ent 6.0 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
048-00320VC++ Pro 6.0 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
254-00064VC++ Std 6.0 Win32 English DocKit
340 00741VFoxPro Pro 6.0 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
340 01208VFoxPro Pro 7.0 a Win32 English NA CustSvc CD
547-00286VInterDev 6.0 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
T31-00032Virtual PC 2004 Win32 English NA CustSvc CD
T31 00247Virtual PC 2004 Win32 English NA CustSvc CD Connectix Backrev
S65-00061Virtual PC for Mac 6.1 English NA CustSvc CD
S65 00044Virtual PC for Mac 6.1 English NA CustSvc CD Upgrade
S65-00003Virtual PC for Mac 6.1 English NA CustSvc CD With Windows 2000
S65-00004Virtual PC for Mac 6.1 English NA CustSvc CD with Windows XP Home
S65-00005Virtual PC for Mac 6.1 English NA CustSvc CD with Windows XP Pro
S65 00388Virtual PC for Mac 7.0 English NA CustSvc CD
S65-00394Virtual PC for Mac 7.0 English NA CustSvc CD with Windows 2000
S65 00397Virtual PC for Mac 7.0 English NA CustSvc CD with Windows XP Home
S65 00384Virtual PC for Mac 7.0 English NA CustSvc CD with Windows XP Pro
S02-00035Visio Ent Ntwk Tool w/Pro 2002 SR1B Win32 English NA CustSvc CD
M05-00191Visio Ent Ntwrk Tools 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
D87-02209Visio Pro 2002 a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
D87-01741Visio Pro 2002 SR1A Win32 English NA CustSvc CD
D87-02211Visio Pro 2002 SR1B Win32 English NA CustSvc CD
D87-00766Visio Pro 2002 Win32 English DocKit
D87 02044Visio Pro 2002 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
D87 00763VISIO PRO 2002 WIN32 FRENCH DOCKIT
D87 01696VISIO PRO 2003 W32 FR DSK KIT CD
D87 02043 Visio Pro 2003 W32 English NA Custsvc CD
D87 01650 Visio Pro 2003 Win32 English NA CustSvc CD
D87 02043 Visio Pro 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD (ใช้ภายในบ้าน)
D87 02708 Visio Pro 2007 W32 English NA CustSvc CD
D86 D86-02320-01721Visio Standard 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
D86 02108Visio Standard 2003 W32 English NA CustSvc CD
D87 01700 VISIO PRO 2003 WIN32 FRENCH CD
D86 02321Visio Standard 2002 a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
D86-01825Visio Standard 2002 SR1A Win32 English NA CustSvc CD
D86 02323Visio Standard 2002 SR1B Win32 English NA CustSvc CD
D86-00879Visio Standard 2002 Win32 English DocKit
D86-00876VISIO STANDARD 2002 WIN32FRENCH DOCKIT
D86-01763VISIO STD 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD
D86 02322Visio Standard 2003 a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
D86 01803VISIO STANDARD 2003 W32 FRENCH DOC STANDARD/PRO
D86-01832Visio Standard 2003 Win32 English DocKit Std/Pro
D86 02109Visio Std 2002 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
628-00410Visual Studio Enterprise Edition 6.0 Win32 English DocKit Refresh
628-01038VStudio .NET Enterprise Developer 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
628-01261VStudio .NET Enterprise Developer 2003 English NA CustSvc CD Refresh
628-01079VStudio .NET Enterprise Developer 2003 English NA CustSvc Direct CD Upgrade
628-01050VSTUDIO .NET ENTERPRISE DEVELOPER 2003 WIN32 FRENCH DS
659-01125VStudio .NET Pro 2002 a Win32 English NA CustSvc AE CD
659-01124VStudio .NET Pro 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
659-00883VStudio .NET Pro 2002 Win32 English DocKit
659-01008VStudio .NET Pro 2002 Win32 English DocKit Academic
659-01360VStudio .NET Pro 2003 Win32 English DocKit
659-01369VStudio .NET Pro 2003 Win32 English DocKit Academic
659-01207VStudio .NET Pro 2003 Win32 English NA CustSvc AE CD
659-01493VStudio .NET Pro 2003 Win32 English NA CustSvc CD
659-01493VStudio .NET Pro 2003 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
659-01587VStudio .NET Pro 2003 Win32 English NA CustSvc CD Refresh2
659-01197VStudio .NET Pro 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD UPG
U74-00138VStudio Tools for Office 2003 b Win32 English NA CustSvc CD
G77-00200VStudio.NET Enterprise Architect 2002 a English NA CustSvc CD
G77 00423VStudio.NET Enterprise Architect 2003 English NA CustSvc CD Refresh
G77-00240VStudio.NET Enterprise Architect 2003 English NA CustSvc Direct CD Ugrade
050-031 S84Windows 3.11 English CustSvc 3.5 HD *
050-031 S85Windows 3.11 English CustSvc 3.5 HD Upgrade
730-00853Windows 98 English DocKit Second Edition
730-00850Windows 98 English NA CustSvc CD Upgrade Second Edition
730-00863Windows 98 English NA CustSvc CDSecond Edition
C10-00373Windows Adv Svr 2000 EN NA CustSvc CD /WNT Svr Ent 4.0 Upg Bt Dsks
C10-00028Windows Advanced Server 2000 English DocKit Getting Started
C10-00019Windows Advanced Server 2000 English NA CustSvc CD พร้อมดิสก์สำหรับเริ่มระบบ
C7S-00009 Windows Live Onecare 1.0 Englisg
C83-01269Windows Millennium Edition a English NA CustSvc CD
C83-00015Windows Millennium Edition English DocKit
C83-00005Windows Millennium Edition English NA CustSvc CD Upgrade
B23 04007Windows Pro 2000 a English NA CustSvc CD Upg Boot Dsk w/SP4
B23 04008Windows Pro 2000 a English NA CustSvc CD w/Boot Disks w/SP4
ล้าสมัยWindows Pro 2000 English DocKit
ล้าสมัยWindows Pro 2000 English NA CustSvc CD Upg Boot Dsk
ล้าสมัยWindows Pro 2000 English NA CustSvc CD พร้อมด้วยดิสก์เริ่มระบบ
T72 00486Windows SBS 2003 A English NA CustSvc CD/DVD
T74-00004Windows SBS Cal 2003 English 20 Client AddPack User Cal
T74-00002Windows SBS Cal 2003 English 5 Client AddPack User Cal
P73-00021 WINDOWS SERVER STANDARD 2003 FRENCH DISK KIT CD
T75-00545Windows SBS Premium 2003 A English NA CustSvc CD/DVD
T72-01414Windows SBS 2003 R2 English NA CustSvc CD/DVD
T75-01261Windows SBS Premium 2003 R2 English NA CustSvc CD/DVD
C11-00033Windows Server 2000 English DocKit Getting Started
C11-00585Windows Server 2000 English NA CustSvc CD Upg Boot Dsk
C11-00034Windows Server 2000 English NA CustSvc CD w/Boot Disks
P72-00005Windows Server Ent 2003 English DocKit Getting Started
P72-01101Windows Server Enterprise 2003 64B X64 English NA CD
P72-00006Windows Server Enterprise 2003 English NA CustSvc CD
Windows Server Standard 2003 R2 64B X64 English NA CD
P72-00016การเริ่มต้นใช้งาน Windows Server Enterprise 2003 French DocKit
P72-02906Windows Server Enterprise 2008 32 บิต x 64 บิต
T73-00011Windows Server for Small Bus 2003 English NA CustSvc CD
P73-00022การเริ่มต้นใช้งาน WINDOWS SERVER STANDARD 2003 FRENCH DOCKIT
P73-00008Windows Server Standard 2003 English NA CustSvc CD
P72-00015WINDOWS SERVER ENTERPRISE 2003 FRENCH DISK KIT CD
B82-00006Windows Update 98 English NA CustSvc Direct CD
66J-00009Windows Vista Business 32BIT English NA CD
66R 02355WINDOWS VISTA ULTIMATE SP1 32BIT FRENCH CD
66R-02356WINDOWS VISTA ULTIMATE SP1 32BIT/64 FRENCH DVD
66J-00011Windows Vista Business 64BIT English NA CD
66G-00009Windows Vista Home Basic 64BIT English NA CD
66G-00003Windows Vista Home Basic English NA Upgrade DVD
66I-00009Windows Vista Home Premium 64BIT English NA CD
N09-00114Windows XP Home Edition English Intl DocKit
N09-00501Windows XP Home Edition English NA DocKit
N09-01064 WINDOWS XP HOME EDITION FRENCH CD WITH SP2
N09-01029 WINDOWS XP HOME EDITION FRENCH DISK KIT CD WITH SP 2 UPGRADE
E85-00203Windows XP Professional English Intl DocKit
E85-01471Windows XP Professional English NA DocKit
E85-00205WINDOWS XP PROFESSIONAL FRENCH DOCKIT
059-01820Word 2000 Win32 English DocKit
059-04882Word 2002 a Win32 English NA CustSvc CD
059-04998Word 2002 a Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
059-05000Word 2002 b Win32 English NA CustSvc CD
059-03128Word 2002 Win32 English DocKit
059-04916Word 2002 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
059-03141WORD 2002 WIN32 FRENCH DOCKIT
N09-01028 WORD 2003 W32 FRENCH DISK KIT CD
059-04277Word 2003 Win32 English NA CustSvc CD
059-04915Word 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD Home Use Rights
D48-00201Word Mac 2001 English NA CustSvc CD PwrMac
034-096-S39Word Mac 5.1 a English CustSvc 3.5
059-02310Word Mac 98 c English NA CustSvc CD PwrMac
059-00603Word Mac 98 English DocKit
059-02406Word Mac 98 English NA CustSvc Imac Only CD PwrMac Promo
070-01711Works 4.0 Mac English NA CustSvc CD
070-01699Works 6.0 Win32 English NA CustSvc CD
070-02168Works 7.0 Win32 English DocKit
070-02150Works 7.0 Win32 English NA CustSvc CD
070-02372WORKS 7.0 WIN32 FRENCH CANADA CUSTSVC CD
070-02169WORKS 7.0 WIN32 FRENCH DOCKIT
070-02168Works 8.0 SE Win32 English NA CustSvc CD
070-02442Works 8.0 Win32 English NA CustSvc CD
070-02451WORKS 8.0 WIN32 FRENCH CANADA CUSTSVC CD
070-03546Works 9.0 W32 English NA CustSvc CD
B11-00556Works SUITE 2002 WIN32 FRENCH DOCKIT
B11-00860Works Suite 2004 Win32 English NA CustSvc CD
B11-00861Works Suite 2004 Win32 English NA DocKit
B11-01029Works Suite 2005 Win32 English NA DocKit
I08-00007Zoo Tycoon 1.0 Win32 English DocKit
00016-9 น.Flight Simulator Version X Deluxe DVD
077-04545 Access 2007 Win32 English NA CustSvc CD (ใช้ภายในบ้าน)
C37-00008Access/Links Legacy Mac English NA CustSvc CD Pro
C37-00009 Access/Links Legacy Mac/Win English NA CustSvc CD Congressional
C37-00012 Access/Links Legacy MS-Dos English NA CustSvc CD Pro
C37-00045 Access/Links Legacy Win9x English NA CustSvc CD Tex Murphy Overseer
RJX-00019 Age of Empires III Gold Win32 English NA CD
9UB-00017 Age of Empires III The Asian Dynasties CD
DF7-00001 Age of Empires III Warchief Win32 English NA CD
V55-00004 Age of Mythology Gold Win32 English DocKit
689-00900 AutoRoute Euro 2007 Win32 English NA CustSvc CD
532-00915 Commerce Server Std 2002 English NA CustSvc CD
HO2-00096 Data Analyzer 2002 b Win32 English NA CustSvc CD
S83-00221 Digital Image Suite 10.0 Win32 English NA CustSvc CD
S83-00423 Digital Image Suite 2006 Win32 English NA CustSvc CD
FB7-00019 Encarta Premium 2006 Win32 English CustSvc
FB7-00434 Encarta Premium 2007 Win32 English CustSvc CD/DVD
Q56-00005Entourage Mac 10.0 Mac English NA CustSvc CD
065-04446 Excel 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
065-03868 Excel 2003 Win32 English NA CustSvc CD
065-04869 Excel 2007 Win32 English NA CustSvc CD
312-02042 Exchange Server 2000 a English NA CustSvc CD
395-02364 Exchange Server Enterprise 2000 a English NA CustSvc CD
395-01627 Exchange Server Enterprise 2000 English NA CustSvc CD
PHJ-00545 Expression Blend 2 English DVD
FKA-00095 Expression Encoder 2 English DVD
PHL-00576 Expression Media 2 Mac/Win English DVD
PHL-00615 Expression Media 2 Mac/Win English Version Upgrade DVD
PJS-00696 Expression Studio 2 Mac/Win English DVD
PJS 00735 Expression Studio 2 Mac/Win English Version Upgrade DVD
UCQ-00551 Expression Web 2 English DVD
UCQ-00817 Expression Web 3.0 EN DVD
A8B-00051 Fable: The Lost Chapters Win32 English NA CustSvc CD
W03-00009 Flight Simulator 2002 Pro Win32 English NA CustSvc CD
W02-00012 Flight Simulator 2002 Standard Win32 English NA CustSvc CD
G13-00024 Flight Simulator 2004 Cent/Flt Win32 English NA CustSvc CD
030-00191Flight Simulator 6.0 Win9x English NA CustSvc CD Pkg Rev
030-00310 Flight Simulator 98 b Win32 English NA CustSvc CD
00016-9 น. Flight Simulator X Deluxe Win32 English NA CustSvc DVD
JH7-00044 Flight Simulator X Standard W32 English NA DVD
EGC-00001 Flight Simulator X-Gold W32 English NA DVD
392-03048FrontPage 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
C60-00033 Greetings 2002 Win32 English NA CustSvc CD
S27-00869InfoPath 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD (ใช้ภายในบ้าน)
A30-00121 Intellipoint 4.11 Win32 English NA CustSvc CD
C26-00024 CustSvc ภาษาอังกฤษ NA Win32 IntelliType Pro 2.1
C26-00032 IntelliType Pro 2.2 Win32 English NA CustSvc CD
C26-00035 IntelliType Pro 2.2 Win32 English NA CustSvc CD
C26-00032 IntelliType Pro 2.2/IntelliPoint 4.11 Win32 English NA CustSvc CD
C26-00047 IntelliType Pro 2.22 B Win32 English CustSvc
C26-00046 IntelliType Pro 2.22 Win32 English CustSvc
C26-00045IntelliType Pro 2.22 Win32 English NA CustSvc
C26-00048 IntelliType Pro 5.01/IntelliPoint 5.01 Win English NA CustSvc CD
C26-00050 IntelliType Pro 5.2 Win English NA CustSvc
C26-00052 IntelliType Pro 5.2/IntelliPoint 5.2 Win English NA CustSvc CD
C26-00054IntelliType Pro 5.3 Win English NA CustSvc
C26-00056 IntelliType Pro 5.3 Win English NA CustSvc
C26-00055 IntelliType Pro 5.4 Win English NA CustSvc
C26-00057 IntelliType Pro 5.4 Win English NA CustSvc
F89-00792 ISA Server Enterprise Edition 2000 a English NA CustSvc CD 1 Processor License
E84-00664 ISA Server Standard Edition 2000 a English NA CustSvc CD 1 Processor License
C36-00065 Links 2003 Championship Courses 2000 En NA CustSvc CD 10 Course Pack Vol 1
C36-00082 Links 2003 Championship Courses 2001 En NA CustSvc CD Expansion Pack Vol 1
C36-00095Links 2003 Championship Courses English NA CustSvc CD
C33-00133 Links Classic 2001 English NA CustSvc CD Three Canyons
C33 00169Links Classic English NA CustSvc CD LS Classic Pkg Rev
C36-00089 Links Course Pack 2 2001 English NA CustSvc CD Expansion Pack Vol 2
C36-00005 Links Courses 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD Library Vol 1
C36-00006 Links Courses 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD Library Vol 2
C36-00007 Links Courses 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD Library Vol 3
C36-00008 Links Courses 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD Library Vol 4
C36-00016 Links Courses 1.0 Mac/Win English NA CustSvc CD Pinehurst
C34-00002 Links Extreme 1.0 Win32 English NA CustSvc CD
C33-00007 Links LS 1.0 Mac English NA CustSvc CD
C33-00014 Links LS 2000 English NA CustSvc CD
C01-00020 MechCommander 2 2.0 Win32 English DocKit
C01-00044MechCommander 2 2.0 Win32 English NA CustSvc CD
801-00089 Midtown Madness 1.0 a Win9x English NA CustSvc CD
801-00003 Midtown Madness 1.0 Win9x English NA CustSvc CD
L09-00004 MOM Operations Manager Base Enterprise Edition 2000 English NA CustSvc CD
773-00106 Motocross Madness 1.0 a Win9x English NA CustSvc CD
773-00035 Motocross Madness 2.0 Win9x English NA CustSvc CD
T17-00003 MS Plus! Dig Med Edition b WinNT English NA CustSvc CD
V03-00035 MS Plus! for Win XP a English NA CustSvc CD with SP1
V3K-00001 MS Plus! SuperPack WinXP English NA CustSvc CD
9SK-00108 Office Accounting Pro 2008 W32 English CD
76J-00082 Office Enterprise 2007 W32 English NA CustSvc DVD
731-01729 Office Mac 2008 English Disk Kit DVD
FWA-00020 Office Mac Media Edition 2008 English DVD
Y15-00003 Office Mac Pro 2004 English CustSvc CD
BD6-00003Office Mac ครูอาจารย์นักเรียน 2004 NA ภาษาอังกฤษ Mac CustSvc ซีดี
79Q-00367 Office Sharepoint Designer 2007 W32 NA CustSvc CD(ใช้ภายในบ้าน)
ZQ2-00004 Office Small Business Accounting 2006 Win32 English CustSvc CD
ZQ2-00072Office Small Business Accounting 2006 Win32 English DocKit เฉพาะ US/PR เท่านั้น
S26-01026 OneNote 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
543-01914Outlook 2003 Win32 English NA CustSvc CD
NFA-00023 Outlook with Business Contact Manager 2007 CD
L68-00038 Picture It Digital Image Pro 10.0 Win32 English NA CustSvc CD
L68-00009 Picture It Digital Image Pro 7.0 Win32 English NA CustSvc CD
E12-00146 Picture It Premium 10.0 Win32 English NA CustSvc CD
A35-00007 Pinball 1.0 Win32 English NA CustSvc CD
079-02407PowerPoint 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
079-02409 PowerPoint 2003 a Win32 English NA CustSvc Direct CD (ใช้ภายในบ้าน)
076-03075 Project 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
076-04073 Project 2007 Win32 English NA CustSvc CD (ใช้ภายในบ้าน)
H30-00570Project Pro 2003 Win32 English DocKit
H22-00391 Project Server 2002 Win32 English NA CustSvc CD
053-00729 Proofing Tools 2002 Win32 English NA CustSvc CD
164-03568 Publisher 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
164-03570 Publisher 2003 a Win32 English NA CustSvc Direct CD (ใช้ภายในบ้าน)
A01-00021 Publisher Deluxe 2003 a Win32 English NA CustSvc CD Digital Imaging
A01-00023 Publisher Deluxe 2007 Win32 English NA CustSvc CD
Z08-00082Rise of Nations 1.0 b Win32 English NA CustSvc CD
S50-00005 Rise of Nations Thorns And Patriots XP Win32 English DocKit
519-00089 Services for NetWare 4.0 a English NA CustSvc CD
519-00155 Services for Netware 5.0 English Disk Kit CD
C32-00003 SideWinder Dual Strike 1.0 Win9x USB Port English NA CustSvc CD
656-00081 SideWinder Force Feedback Pro 3.0 Win9x GamePort English NA CustSvc CD
A17 00009 SideWinder Freestyle Pro 1.0 Win9x GMP/USB English NA CustSvc CD
C18-00008SideWinder Gamepad Pro Win9x USB Port English NA CustSvc CD
326-00085SideWinder Precision Pro 2.0 b Win9x GMP/USB English NA CustSvc CD
326-00045 SideWinder Precision Pro 2.0 Win9x GamePort English NA CustSvc CD
ZQ2-00004 Small Business Accounting 2006 English NA CustSvc CD
E75-00926 Small Business Server 2000 d English NA CustSvc CD
E76-00003 Small Business Server Clt Ad 2000 English NA CustSvc 3.5 DMF 5 Client
E32-00439 SQL Server Developer Edition 2000 English NA CustSvc CD
E32-00570SQL Server Developer Edition 2005 X64/IA64 English NA CD/DVD
810-02316 SQL Server Enterprise Edition 2000 English NA CustSvc CD
810-05199 SQL Server Enterprise Edition 2005 X64 English NA CustSvc CD/DVD
228-02221 SQL Server Standard Edition 2000 English NA CustSvc CD
228-03982 SQL Server Standard Edition 2005 English NA CustSvc CD/DVD
228-03983 SQL Server มาตรฐาน Edition 2005 X 64 ภาษาอังกฤษ NA CustSvc CD/DVD
A5K-01019SQL Server Workgroup Edition 2005 Win32 English CD/DVD
748-00003 The Puzzle Collection 1.0 Win32 English NA CustSvc CD
B87-00086 Train Simulator 1.0 b Win32 English NA CustSvc CD
Q09-00003TV Photo Viewer English NA CustSvc CD
046-00944 VB .NET Standard 2003 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
G78 00141VC#.NET Standard 2003 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
254-00326 VC++ .NET Standard 2003 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
M05-00010 Visio Enterprise Network Tools 2002 Win32 English NA CustSvc CD
D87 02043 Visio Pro 2003 W32 English NA Custsvc CD
D87 01650 Visio Pro 2003 Win32 English NA CustSvc CD
D87 02043 Visio Pro 2003 Win32 English NA CustSvc Direct CD (ใช้ภายในบ้าน)
D87 02708 Visio Pro 2007 W32 English NA CustSvc CD
D86-02320 Visio Standard 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
D86 02108 Visio Standard 2003 W32 English NA CustSvc CD
340 01180 Visual Fox Pro 8.0 Win32 English NA CustSvc CD
340 01233 Visual Fox Pro 9.0 Win32 English NA CustSvc CD
L52-00047 Visual J# .NET Std 2003 Win32 English NA CustSvc CD Refresh
659-00398 Visual Studio Pro 6.0 Win32 English DocKit Refresh
127-00078 Visual Studio Standard 2005 Win32 English CustSvc CD Academic
C10-01561 Windows Advanced Server 2000 a English NA CustSvc CD w/Boot Disks w/SP4
C7S-00135 Windows Live Onecare 2.0 XP/Vista CD
C11-03283 Windows Server 2000 a English NA CustSvc CD with Boot Disks with SP4
T73-00448 Windows Server for Small Business 2003 a English NA CustSvc CD
T73 00496 Windows Server for Small Business 2003 With SP1 English NA CustSvc CD
P73-00007 Windows Server Standard 2003 English DocKit Getting Started
66I-00687Original WINDOWS VISTA HOME PREMIUM 64BIT FRENCH DVD
N09-00109 Windows XP Home Edition English NA CustSvc CD
N09-00110Windows XP Home Edition English NA CustSvc CD Upgrade
N09-00766 Windows XP Home Edition English NA CustSvc CD with SP1
N09 00767 Windows XP Home Edition English NA CustSvc CD with SP1 Upgrade
E85-02227 Windows XP Professional b English NA CustSvc CD with SP1
E85-02229 Windows XP Professional b English NA CustSvc CD with SP1 Upgrade
E85-00289Windows XP Professional English NA CustSvc CD
E85-00201 Windows XP Professional English NA CustSvc CD Upgrade
059-04997 Word 2003 a Win32 English NA CustSvc CD
059-04999 Word 2003 a Win32 English NA CustSvc Direct CD (ใช้ภายในบ้าน)
D48-00252Word Mac 10.0 English NA CustSvc CD
D48 00491 Word Mac 10.0 English NA CustSvc CD Upgrade
070-03305 Works 8.5 W32 English NA CustSvc CD
B11-01028 Works Suite 2005 Win32 English NA CustSvc CD
B11-01380 Works Suite 2006 W32 English NA CustSvc CD
B11-01520 Works Suite 2007 W32 English NA CustSvc CD
Q28-00029Zoo Tycoon Complete Collection Win32 English DocKit
00005 9MIZOO TYCOON 2 EXTINCT XP W32 FRENCH CD
Q29-00086ZOO TYCOON 2 WIN32 FRENCH CD
9LA-00067ZOO TYCOON 2 ZOOKEEPER COLLECTION FRENCH CD
เซอร์วิสแพ็ค


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
หมายเลขชิ้นส่วนคำอธิบายผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย
S94-00130 Bus Contact MGR 2003 SP2 W32 EN PatchCD595/IC58
312-02011 Exchange Server 5.5 English Patch CD SP4
312-01050Exchange Svr 5.5 YK NA Patch CD SP3 128 บิต595/IC58
509-01462Internet Explorer 6.0 - Sp1 (ภาษาอังกฤษ)595/IC58
509-01463Internet Explorer 6.0 - Sp1 (ฝรั่งเศส)IC58 เท่านั้น
509-01627Internet Explorer 8 32-bit/x64 English CD10112/10113
509-01626Internet Explorer 8 32-bit/x64 French CD10113
E84 00828ISA Server Std Ed 2004 SP1 English/MultiLang Patch CD595/IC58
E84 00928ISA Server Std/Ent 2004 SP2 English/MultiLang Patch CD595/IC58
E84 01258 ISA Server Std 2004 SP3 MULTILANG PAT595/IC58
A96-01963 Office 2000 SR1 CD SP3 ภาษาอังกฤษ595/IC58
A96-01966 Office 2000 SR1 CD SP3 ภาษาฝรั่งเศสIC58 เท่านั้น
A96-01813Office Prem 2000 SR1 W32 English Patch CD -SP2595/IC58
269-08550Office Pro 2003 SP1 Win32 English Patch CD595/IC58
269-08553Office Pro 2003 SP1 Win32 French Patch CDIC58 เท่านั้น
269-10064Office Pro 2003 SP2 Win32 English Patch CD595/IC58
269-10067Office Pro 2003 SP2 Win32 French Patch CDIC58 เท่านั้น
ZQ2-00125Office SB Accounting 2006 SP2 W32 English595/IC58
269-06399Office XP Pro Win32 English Patch CD SP2595/IC58
269-08261Office XP Pro Win32 English Patch CD SP3595/IC58
269-06392Office XP Pro Win32 French Patch CD SP2IC58 เท่านั้น
269-08258Office XP Pro Win32 French Patch CD SP3IC58 เท่านั้น
076-00741 Project 98 SR1 W32 English NA Custsvc 3D การติดตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ repl
076-00792 Project 98 SR1A W32 English NA Custsvc C การติดตั้งอย่างสมบูรณ์แบบ repl
H04-00386SharePoint Portal Svr 2001 SP1 English Patch CDการเติมระยะไกลเท่านั้น
H04-00387SharePoint Portal Svr 2001 SP1 French Patch CDIC58 เท่านั้น
E75-00633Small Business Server 2000 English Patch CD SP1595/IC58
E75-00659Small Business Server 2000 French Patch CD SP1IC58 เท่านั้น
271-00906SMS SVR 2.0 EN PAT CD SP3595/IC58
271-00731SMS SVR 2.0 EN SUP CD SP2595/IC58
228-00680SQL Svr 7.0 XN Patch CD INTL/ALPH SP2
228-01727SQL Svr Std Edtn 2000 SP1 - Fr. CDNIC58 เท่านั้น
228-01726SQL Svr Std Edtn 2000 SP1 EN Patch CD595/IC58
228-02996SQL Svr Std Edtn 2000 SP4 EN Patch CD595/IC58
228-01402SQL Svr Std Edtn 7.0 AJ Patch CD INTE
228-01396SQL Svr Std Edtn 7.0 XN Patch CD INTE
271-01216Sys Mgmt Svr 2.0 SP4 English Patch CD595/IC58
271-01217Sys Mgmt Svr 2.0 SP4 French Patch CD - พร้อมใช้งานใน C58IC58 เท่านั้น
271-01332Sys Mgmt Svr 2.0SP5 English Patch CD595/IC58
271-01333Sys Mgmt Svr 2.0SP5 French Patch CDIC58 เท่านั้น
271-01781Sys Mgmt Svr Ent Ed 2003 English Patch CD SP1595/IC58
271-01787Sys Mgmt Svr Ent Ed 2003 French Patch CD SP1IC58 เท่านั้น
D87 01393 Visio 2002SR1 Win32 English NA CustSvc CD595/IC58
628-00801VSTUDIO ENT 6.0 W32 YZ PAT CD SP5
T75-02188ชนะของ SBS Prem 2003 PSS ภายในฝรั่งเศส SP1 ปรับรุ่น IC58 เท่านั้น
T75-00756ชนะของ SBS Prem 2003 SP1 การโปรแกรมปรับปรุงภาษาอังกฤษi595/iC58
T75-00769ชนะของ SBS Prem 2003 SP1 FR โปรแกรมปรับปรุงIC58 เท่านั้น
T72-00636ชนะแพทช์ภาษาอังกฤษของ SBS มาตรฐาน 2003 SP1i595/iC58
T72-00643ชนะแพทช์ภาษาฝรั่งเศสของ SBS มาตรฐาน 2003 SP1IC58 เท่านั้น
C11-01191Win SVR 2000 EN PAT CD SP1 PRO/SVR/595/IC58
C11-01717Win SVR 2000 EN PAT CD SP2 PRO/SVR/ 595/IC58
T73 00497Win Svr for Small Bus 2003 SP1 ENG Patch595/IC58
T73-00502Win Svr for Small Bus 2003 SP1 FR PatchIC58 เท่านั้น
C11 02836Win Svr 2000SP3 English Patch CD Pro/Svr/AdvSvr
C11-02835Win Svr 2000SP3 French Patch CD Pro/Svr/AdvSvr ย่อย C11-01719
C11-03229Win Svr 2000 SP4 Fr Patch CDPro/Svr/AdvSvrIC58 เท่านั้น
P73-00958 Win Svr Std 2003 En Direct CD Security Readiness เมษายน 2004595/IC58
P73 01075 Win Svr Std 2003 SP1 Win32 En Patch CD Std/Ent/Web/DCi595/iC58
P73-01133 Win Svr Std 2003 SP1 Win32 Fr Patch CD Std/Ent/Web/DC IC58 เท่านั้น
ฮาร์ดแวร์


ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
ตัวชี้เมาส์ &
เมาส์ทั่วไป
สมุดบันทึกของอุปกรณ์บลูทูเมาส์ 5000
สมุดบันทึกของอุปกรณ์บลูทูเมาส์สำหรับ MAC ขาว
เมาส์ปติคัล comfort 1000
เมาส์ปติคัล comfort 3000
Explorer เมาส์แบบย่อส่วน XP/Vista USB
Explorer เมาส์ 5AA-00001
เมาส์เล่นเกม Habu
เมาส์เล่นเกม Habu ** แทนส่วน Sidewinder X 5 >>>
Intellimouse Pro SUB
โน้ตบุ๊กเมาส์ออปติคัล (สีดำ)
โน้ตบุ๊กเมาส์ออปติคัล (สีเงิน)
เมาส์ sidewinder
Intellimouse 3.0
Intellimouse Explorer 3.0
Intellimouse Explorer 4.0 พร้อม Tilt Wheel Platinum
Intellimouse Explorer Sub
Intellimouse ออปติคัล
Intellimouse 1.1 ออปติคัล
Intellimouse Pro
จากการก
เมาส์แบบล้อเลื่อนของแล็ปท็อป
Laser Mouse 6000 1.0
หน่วยความจำแบบเคลื่อนเมาส์ 8000
เมาส์ 2.0
เมาส์เลเซอร์ไร้สายแบบทั่วไป 6000
สีฟ้าเมาส์ปติคัล
Optical Mouse โดย Starck
Presenter 3000
เมาส์ sidewinder X 8 XP/Vista
เมาส์ sidewinder X 5 XP/Vista
Explorer โมเด็ม
โมเด็มปติคัล
ด้วยแสงเมาส์ในวงล้อสีดำ 1.1)
เมาส์ออปติคัลแบบล้อเลื่อน 1.1 (สีขาว)
เมาส์แบบล้อเลื่อน
เชื่อมต่อสายเมาส์ออปติคัล 5000 Def ที่สูง ด้วยล้อเลื่อนของ Tilt
Intellimouse Explorer แบบไร้สาย
Intellimouse Explorer แบบไร้สาย 2.0*
Intellimouse Explorerแบบไร้สายสำหรับบลูทูธ
Platinum Explorer Intellimouse ไร้สาย
Explorer Intellimouse ไร้สายพร้อมตัวอ่านลายนิ้วมือ
เมาส์เลเซอร์ไร้สาย 5000
เมาส์เลเซอร์ไร้สาย 6000
เมาส์เลเซอร์ไร้สาย 7000
เมาส์เลเซอร์ไร้สาย 8000
เมาส์เลเซอร์ไร้สาย 6000 V2.0
แบบไร้สายเมาส์แบบเคลื่อน 3000 (สีเขียว Emerald)
แบบไร้สายเมาส์แบบเคลื่อน 3000 (Garnet สีแดง)
แบบไร้สายเมาส์แบบเคลื่อน 3000 (สีขาว)
แบบไร้สายเมาส์แบบเคลื่อน 3000 (ดำ)
แบบไร้สายเมาส์แบบเคลื่อน 3000 (สีน้ำเงิน Sapphire)
เมาส์เลเซอร์ไร้สายโน้ต 6000 (เงิน)
เมาส์เลเซอร์ไร้สายโน้ต 7000
สมุดบันทึกแบบไร้สายเมาส์ 5000 บลูทูธ Mac/ชนะ (ดำ)
โน้ตบุ๊กแบบไร้สายเมาส์ปติคัล 4000
2000 ของเมาส์ออปติคัลแบบไร้สาย
แบบไร้สายเมาส์ออปติคัล 3000 ด้วยล้อเลื่อนของ Tilt (สีน้ำเงินจันทร์)
แบบไร้สายเมาส์ออปติคัล 3000 ด้วยล้อเลื่อนของ Tilt (Periwinkle)
แบบไร้สายเมาส์ออปติคัล 3000 ด้วยล้อเลื่อนของ Tilt (น้ำเงินเหล็ก)
เมาส์ออปติคัลแบบไร้สายมาตรฐาน
เมาส์ออปติคัลแบบไร้สายพร้อมด้วยล้อเลื่อนแบบเอียง
เมาส์แบบล้อเลื่อนไร้สาย
เมาส์ออปติคัล 3000 สมุดบันทึก
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สายเมาส์ 3000 (Garnet สีแดง)พร้อมใช้งานเฉพาะในขณะที่ส่งหลังสุด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ไร้สายเมาส์ 3000 (Sapphire สีน้ำเงิน)พร้อมใช้งานเฉพาะในขณะที่ส่งหลังสุด
แบบไร้สายเมาส์ออปติคัลโน้ตบุ๊ก 3000 (สีเขียว Aloe)
เมาส์ออปติคัลโน้ตบุ๊กแบบไร้สาย 3000 (สีดำ)
สมุดบันทึกแบบไร้สายเมาส์ออปติคัล 3000 (Cr?me Br?le?)
แบบไร้สายเมาส์ออปติคัลโน้ตบุ๊ก 3000 (มังกรผลไม้)
แบบไร้สายเมาส์ออปติคัลโน้ตบุ๊ก 3000 (นม Chocolate)
แบบไร้สายเมาส์ออปติคัลโน้ตบุ๊ก 3000 (สีแดง Pomegranate)
สมุดบันทึกแบบไร้สายเมาส์ออปติคัล 3000 (ฤดูหนาวน้ำเงิน)
เมาส์ของผู้นำเสนอสมุดบันทึกแบบไร้สาย 8000
แป้นพิมพ์
Business Hardware Pack
Digital Media Pro Keyboard
แป้นพิมพ์อินเทอร์เน็ต
Internet Keyboard Pro
คีย์บอร์ดมัลติมีเดีย
Natural Keyboard Pro
Natural Multimedia Keyboard
แป้นพิมพ์ของสำนักงาน
แป้นพิมพ์ระยะไกล
แป้นพิมพ์ sidewinder X 4
แป้นพิมพ์แบบมีสาย 500
แป้นพิมพ์สำหรับเกม Reclusa แบบมีสาย
แป้นพิมพ์แบบมีสาย 600 ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น (เลิกผลิตแล้ว)
แป้นพิมพ์แบบไร้สาย 6000
แป้นพิมพ์แบบไร้สาย 3000
Comfort Curve Keyboard 2000 1.0
ชุดเดสก์ท็อป
เดสก์ท็อปออปติคัลไร้สายพื้นฐาน
Optical Desktop Elite สำหรับบลูทูธพร้อมด้วยเครื่องอ่านลายนิ้วมือ
เดสก์ท็อปออปติคัลพร้อมตัวอ่านลายนิ้วมือ
เดสก์ท็อปแบบไร้สาย
Wireless Entertainment Desktop 7000
Wireless Entertainment Desktop 8000
Wireless Laser Desktop 3000
Wireless Laser Desktop 4000
Wireless Laser Desktop 5000
แบบไร้สายเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 6000 เดสก์ท็อปรุ่น 1, 2 & 3 เวอร์ชันทั้งหมดได้เสมอภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศส &
Wireless Laser Desktop 7000
Wireless Laser Desktop สำหรับ Mac
Wireless Optical Desktop
Wireless Optical Desktop 1000
Wireless Optical Desktop 2000 USB EN NA
Wireless Optical Desktop 3000
Wireless Optical Desktop 4000 SUB
Wireless Optical Desktop 5000
Wireless Optical Desktop 700
Wireless Optical Desktop 700 V2
Wireless Optical Desktop Elite
Wireless Optical Desktop Pro 2.0
Wireless Optical Desktop Elite สำหรับ Bluetooth 2.0 SUB
Wireless Optical Desktop Pro 3.0 - Comfort Edition
Wired Desktop 600 ภาษาฝรั่งเศสเท่านั้น (เลิกผลิตแล้ว)
Wireless Media Desktop 1000
ตัวอ่านลายนิ้วมือ
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ 1.0
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ 2.0
อุปกรณ์เกม
Sidewinder 3D Pro
Sidewinder Dual Strike
Sidewinder Force Feedback Pro
Sidewinder Force Feedback Wheel
Sidewinder Freestyle Pro
Sidewinder Freestyle Pro
Sidewinder Game Pad Pro
Sidewinder Game Voice
Sidewinder Game Voice
ปลั๊ก sidewinder & เล่นแผ่นเกม
Sidewinder Precision Pro
Sidewinder Precision Racing Wheel
Sidewinder Strategic Commander
ก้านควบคุม sidewinder
TV Photo Viewer
ตัวรับสัญญาณของการเล่นเกมแบบไร้สาย 360 XBOX สำหรับ Windows
บรอดแบนด์ผ่านเครือข่าย &
BB สุทธิสั้น Adpt W32 Ethrnt Ntbk ของสหรัฐอเมริกา / สามารถปรับเปลี่ยน Ntbk ซี ดี/3.5 Hdwr MN-110 หรือ K26-00008 - Win32 บรอดแบนด์ภาษาอังกฤษ Hdwr NA เฉพาะ EthntNBAd MN120
Ethrnt สุทธิของ BB 5-พอร์ต Swt W32 สั้นสหรัฐอเมริกา / swt 5-พอร์ตสามารถ Hdwr ซี ดี/3.5 MN-150 หรือ K26-00010 - บรอดแบนด์ Win32 ภาษาอังกฤษ Hdwr NA เท่า Ethnt5PrtSwMN150
BB สุทธิสั้น Adpt W32 Wirelss Ntbk เรา / สามารถ Hdwr ซี ดี/3.5 Ntbk อะแดปเตอร์ MN-520 หรือ K26-00005 - Win32 บรอดแบนด์ภาษาอังกฤษ Hdwr NA เฉพาะ Wrls NBAdpMN520
ไร้เครือข่าย BB สาย Ntbk W32 สั้นเรา / สามารถบันทึกซี ดี/3.5 Hdwr Kit MN-620 หรือ K26-00007 - Win32 บรอดแบนด์ภาษาอังกฤษ Hdwr NA เฉพาะโน้ตบุ๊ก Kit MN-620
BB Ntwrk Ethrnt PCI Adptr W32 ที่สั้นสหรัฐอเมริกา/ แคนาดา Hdwr ซี ดี/3.5 PCI ปรับ MN-130 หรือ K26-00012 - Win32 บรอดแบนด์ภาษาอังกฤษการ์ด PCI Ethnt เฉพาะของ NA Hdwr
BB Ntwrk Ethrnt USB Adpt W32 ที่สั้นสหรัฐอเมริกา/ สามารถปรับใช้ USB ซีดี ที่/3.5 ที่ Hdwr MN-100 หรือ K26-00011 - Win32 บรอดแบนด์ผ่านภาษาอังกฤษเท่านั้น EthntUSBAdpMN110 ของ Hdwr NA
สั้น Rt W32 Ethrnt4-พอร์ Ntwrk ของสหรัฐอเมริกาที่ BB / สามารถ Hdwr ซี ดี/3.5-4 พอร์ต Rout MN-100 หรือ K26-00009 - Win32 บรอดแบนด์ภาษาอังกฤษ Hdwr NA เฉพาะ Ethnt4Prt MN100
BB Ntwrk Wirelss Dsktp Kt W32 ที่สั้นสหรัฐอเมริกา / สามารถเดสก์ท็อปของซี ดี/3.5 Hdwr Kit MN-610 หรือ K26-00006 - Win32 บรอดแบนด์ภาษาอังกฤษ Hdwr NA เฉพาะ Wrls DTKt MN610
BBN USB ไร้สายอะแดปเตอร์ MN 510 Win32 NA ภาษาอังกฤษฮาร์ดแวร์
BBN MN การสถานีที่พื้นฐานแบบไร้สาย 500 Win32 ฮาร์ดแวร์ NA ภาษาอังกฤษซี ดี/3.5 เราเตอร์
BBN Win32 BseStn MN-700 ไร้สายสั้น NA Hdwr ซี ดี/3.5
BBN Ntbk แบบไร้สาย Adtr MN-720 Win32 สั้น NA Hdwr ซี ดี/3.5
BBN Win32 Ntbk Kt MN-820 แบบไร้สายสั้น NA Hdwr ซี ดี/3.5
BBN PCI แบบไร้สาย Adt MN-730 Win32 สั้น NA Hdwr ซี ดี/3.5
BBN เครือข่ายไร้สาย Xbox Win32 Adtr MN-740 สั้น NA Hdwr ซี ดี/3.5
Microsoft เครือข่ายไร้สาย USB 2.0 อะแดปเตอร์
Life Cam
LifeCam NX - 6000
LifeCam NX - 3000
lifecam vx-1000
LifeCam VX - 3000
VX LifeCam - 5000 (น้ำเงิน)
VX LifeCam - 5000 (แดง)
VX LifeCam - 5000 (เขียว)
LifeCam VX - 6000
LifeCam VX - 7000
Lifecam VX-5500
LifeCam Show
800-LifeCam VX
Life Chat
6000-LifeChat ZX
เบ็ดเตล็ดสมุดบันทึกย่อ
สมุดบันทึกการทำความเย็นฐาน (สีขาว)
ตัวควบคุม
ตัวควบคุมแบบไร้สาย XBOX 360 (สำหรับ Windows)คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326246 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 22 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 12.0
ใช้กับ
 • Customer Service and Support Information
Keywords: 
dftsdahomeportal kmcustomerservice kbmsccsearch kbmsccsales kbinfo kbmt KB326246 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326246

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com