HOW TO: การจัดวางแอพลิเคชันเว็บ ASP.NET ที่ใช้คุณลักษณะโครงการการคัดลอกใน Visual Studio .NET

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326356 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

แสดง Studio .Net ที่มองเห็นการคัดลอกโครงการดัง นั้นคุณสามารถคัดลอกแฟ้มโครงการจากตำแหน่งที่ตั้งหนึ่งไปยังอีกในระหว่างการพัฒนา และเพื่อ ให้คุณสามารถปรับใช้กับโครงการ ASP.NET ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่ผลิต บทความนี้อธิบายวิธีใช้นี้การคัดลอกโครงการวิธีการใน Microsoft Visual Studio .NET การปรับใช้โปรแกรมประยุกต์เว็บ ASP.NET ของ Microsoft การอธิบายในบทความต่อไปนี้:
 • วิธีเชื่อมต่อสำหรับ FrontPage เซิร์ฟเวอร์ส่วนขยาย (FPSE) และ สำหรับการใช้งานร่วมกัน
 • ตัวเลือกในเครื่องมือในการกรองแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอก
 • การตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
 • ปัญหาอื่น ๆ ที่เป็นไปได้เมื่อคุณใช้การคัดลอกโครงการ.

ตั้งค่าโครงการในโหมดการนำออกใช้ก่อนที่คุณดำเนินการโครงการการคัดลอก

ถ้าคุณตั้งค่าโครงการการปลดปล่อยโหมดก่อนที่คุณดำเนินการการคัดลอกโครงการซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ของคุณ

การตั้งค่าโครงการการปลดปล่อยโหมด ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกขวาการแก้ไข:ในโซลูชัน Explorer และจากนั้นให้ชี้ไปที่คุณสมบัติ.
 2. คลิกการคุณสมบัติการตั้งค่าคอนฟิกโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
 3. คลิกที่ชื่อของโครงการในบานหน้าต่างด้านขวา และจากนั้น คลิกรุ่นในการconfigurationเมนูแบบหล่นลง
 4. คลิกตกลง.

ขั้นตอนในการดำเนินการโครงการการคัดลอกใน Visual Studio .NET

หมายเหตุ:: การตรวจสอบให้แน่ใจว่า แอสเซมบลีที่มีข้อมูลล่าสุด คุณต้องดำเนินการการสร้างก่อนที่คุณใช้การคัดลอกโครงการ. ถ้าคุณไม่ โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET อาจปรับใช้กับแฟ้มบางแฟ้มรุ่นที่เก่ากว่า
 1. จากนั้นProjectเมนู คลิกการคัดลอกโครงการ.
 2. จากนั้นการคัดลอกโครงการกล่องโต้ตอบ ให้ชี้ไปโฟลเดอร์โครงการปลายทางที่คุณต้องการใช้
 3. เลือกคำวิธีการเข้าถึงเว็บการเชื่อมต่อไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง ตัวเลือกวิธีการเข้าถึงเว็บได้แก่:
  • FrontPage-วิธีนี้ใช้ส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage (FPSE) ผ่าน HTTP เพื่อส่งแฟ้มไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง ใช้วิธีนี้เมื่อคุณถ่ายโอนแฟ้มไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอกเครือข่ายภายใน คุณต้องติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ FPSE
   หรือ
  • แฟ้มที่ใช้ร่วมกันแบบแผน Naming สากล (UNC) - ในการใช้วิธีนี้ คุณต้องมีการเข้าถึงโดยตรงไปยังโฟลเดอร์ปลายทางจากโฟลเดอร์ต้นทาง หากโฟลเดอร์ปลายทางบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น คุณต้องสามารถค้นหาคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายภายใน
 4. เลือกคำCopyอ็อพชันเพื่อระบุแฟ้มที่คุณต้องการคัดลอกไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  • เลือกการเฉพาะแฟ้มที่จำเป็นสำหรับการเรียกใช้โปรแกรมประยุกต์นี้อ็อพชันถ้าคุณต้องปรับใช้โปรแกรมประยุกต์ ASP.NET ที่เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถปรับใช้ DLLs และแฟ้มใด ๆ ที่ทำเครื่องหมายด้วยBuildActionของเนื้อหา. คุณไม่ใช้แฟ้มต้นฉบับที่ unmarked
  • เลือกการแฟ้มโครงการทั้งหมดอ็อพชันถ้าคุณต้องมีแฟ้มทั้งหมดที่สร้าง แฟ้มโครงการ และแฟ้มต้นฉบับ
  • เลือกการแฟ้มทั้งหมดในโฟลเดอร์โครงการของแหล่งที่มาอ็อพชันถ้าคุณต้องคัดลอกแฟ้มทั้งหมดจากโฟลเดอร์ต้นทาง
  หมายเหตุ:: ถ้าคุณใช้การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง จำที่การคัดลอกโครงการคุณสามารถคัดลอกทั้งหมดเกี่ยวข้องแฟ้ม ว่าแฟ้มเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การปรับใช้ล่าสุดหรือไม่

ความต้องการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เว็บ

ซอฟต์แวร์ที่จำเป็น
 • Microsoft Windows 2000 หรือ Windows XP
 • เซิร์ฟเวอร์รายละเอียดของ Microsoft อินเทอร์เน็ต (IIS)
 • กรอบการทำงานของ microsoft .NET
เมื่อต้องการใช้การคัดลอกโครงการคุณต้องตั้งค่าไดเรกทอรีโครงการเป็นโปรแกรมประยุกต์ใน Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) เมื่อต้องการสร้างโปรแกรมประยุกต์ของ IIS ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. เปิดโปรแกรมจัดการบริการอินเทอร์เน็ต หรือ หากคุณเรียกใช้ Microsoft Windows XP บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เปิดบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
 2. ในบานหน้าต่างด้านซ้าย คลิกขวาชื่อของไดเรกทอรีเสมือน และคลิกคุณสมบัติ.
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ชื่อเว็บไซต์หรือชื่อไดเรกทอรีเสมือนแสดงอยู่ในนั้นชื่อโปรแกรมประยุกต์กล่องใต้การตั้งค่าโปรแกรมประยุกต์. ถ้าคุณไม่มีอยู่ คลิกสร้าง.หมายเหตุ:: ถ้าคุณเลือกวิธีการเข้าถึงเว็บของ FrontPage ในนั้นการคัดลอกโครงการกล่องโต้ตอบ คุณต้องติดตั้งส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage (FPSE) บนเว็บเซิร์ฟเวอร์

  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งส่วนขยายเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage แวะไป Microsoft TechNet เว็บไซต์ต่อไปนี้:

  การติดตั้งส่วนขยายของเซิร์ฟเวอร์ของ FrontPage 2002
  http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc767983.aspx

การคัดลอกโครงการที่ไปยังเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล

ทำตามขั้นตอนการดำเนินการการคัดลอกโครงการไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบระยะไกล:
 1. บนเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล การสร้างโฟลเดอร์สำหรับของ Visual Studio .NET โครงการทั้งหมด ตัวอย่างเช่น:C:\Projects.
 2. เปิดแฟ้มที่ใช้ร่วมกันสำหรับไดเรกทอรี C:\Projects
 3. สร้างโฟลเดอร์ย่อยในไดเรกทอรี C:\Projects ด้วยชื่อของโครงการที่คุณต้องการคัดลอก ตัวอย่างเช่น:c:\Projects\Test1.
 4. ในคอนโซลการจัดการ IIS สร้างไดเรกทอรีเสมือน ชื่อไดเรกทอรีเสมือนTest1แล้ว คลิกโฟลเดอร์ที่มีชื่อC:\Projects\Test1.
 5. เปิดโปรแกรมประยุกต์ ASP.NET เว็บที่มีอยู่ใน Visual Studio .NET จากนั้นการสร้างเมนู คลิกสร้างโซลูชัน.
 6. จากรายการแบบหล่นลงในแถบเครื่องมือ เปลี่ยนโหมดการคอมไพล์จากตรวจแก้จุดบกพร่องเมื่อต้องการรุ่น.
 7. เลือกการProjectแล้ว คลิกการคัดลอกโครงการ.
  1. สำหรับการโฟลเดอร์โครงการปลายทางประเภท::http://Servername/test1, servername คือ ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ของคุณ Test1 เป็นไดเรกทอรีเสมือน และมีชื่อของโฟลเดอร์ที่คุณสร้างในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ของส่วนของบทความนี้
  2. สำหรับการวิธีการเข้าถึงเว็บเลือกแฟ้มที่ใช้ร่วมกัน. สำหรับการเส้นทางประเภท:\\Servername\Projects\Test1.
  3. เลือกการCopyตัวเลือกสำหรับโครงการของคุณ
หมายเหตุ:: ตัวอย่างนี้อธิบายวิธีคุณคัดลอกโครงการไปยังโฟลเดอร์ที่คุณสร้างขึ้นจากรากของไดรฟ์ c นอกจากนี้คุณสามารถทำตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อคัดลอกโครงการหลักของเว็บ (\\InetPub\Wwwroot)

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Visual Studio .NETการคัดลอกโครงการกล่องโต้ตอบกล่อง การเยี่ยมชมไซต์เว็บเครือข่ายของนักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้:
กล่องโต้ตอบโครงการการคัดลอก
.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/library/f3efa15a (VS.71)
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FrontPage เซิร์ฟเวอร์ส่วนขยาย (FPSE), แวะไปที่ไซต์ของเว็บเครือข่ายของนักพัฒนา Microsoft ต่อไปนี้:
ส่วนขยายของ Microsoft FrontPage Server 2002 สำหรับ Windows
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa140175 (office.10)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326356 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft ASP.NET 1.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Enterprise Developer
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002 Academic Edition
 • Microsoft Internet Information Server 4.0
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer
Keywords: 
kbdeployment kbhowtomaster kbmt KB326356 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326356

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com