วิธีการกำหนดค่าเครื่องมือการ URLScan

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326444 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
เราขอแนะนำให้ ผู้ใช้ทั้งหมดปรับรุ่นไปยัง Microsoft ข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) รุ่น 7.0 ทำงานบน Microsoft Windows Server 2008 iis 7.0 เพิ่มความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานเว็บมาก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย IIS แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/technet/security/prodtech/IIS.mspx
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IIS 7.0 แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.iis.net/default.aspx?tabid=1
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าเครื่องมือ URLScan เพื่อป้องกันเว็บเซิร์ฟเวอร์ของคุณจากการโจมตีและ exploits

การติดตั้ง URLScan

การติดตั้ง URLScan แวะไปที่นักพัฒนาต่อไปนี้ของ Microsoft Network (MSDN) เว็บไซต์:
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa302368.aspx
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
307608การใช้ URLScan บน IIS

ปรับเปลี่ยนแฟ้ม URLScan.ini

ดำเนินการตั้งค่าคอนฟิกทั้งหมดของ URLScan ผ่าน URLScan.ini แฟ้ม ที่อยู่ในโฟลเดอร์ %WINDIR%\System32\Inetsrv\URLscan เมื่อต้องการตั้งค่าคอนฟิก URLScan เปิดแฟ้มนี้ในตัวแก้ไขข้อความเช่น Notepad ทำการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสม และจากนั้น ให้บันทึกแฟ้ม

หมายเหตุ:คุณต้องเริ่มต้นข้อมูลบริการทางอินเทอร์เน็ต (IIS) สำหรับการเปลี่ยนแปลงของคุณผล วิธีหนึ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างรวดเร็วคือการ ทำงานนี้iisresetคำสั่งที่พร้อมท์คำสั่ง

แฟ้ม URLScan.ini ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:
 • [ตัวเลือก]: ส่วนนี้อธิบายตัวเลือก URLScan ทั่วไป
 • [AllowVerbs] และ [DenyVerbs]: หัวข้อนี้กำหนดกิริยา (เรียกอีกอย่างว่าวิธี HTTP) ซึ่งอนุญาตให้ URLScan
 • [DenyHeaders]: หัวข้อนี้แสดงส่วนหัว HTTP ที่ไม่ได้รับอนุญาตในการร้องขอ HTTP ถ้าการร้องขอ HTTP ประกอบด้วยส่วนหัว HTTP ที่ระบุไว้ในส่วนนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง URLScan ปฏิเสธการร้องขอ
 • [AllowExtensions] และ [DenyExtensions]: หัวข้อนี้กำหนดนามสกุลของชื่อแฟ้มซึ่งอนุญาตให้ URLScan
 • [DenyURLSequences]: หัวข้อนี้แสดงรายการสายอักขระที่ไม่ได้รับอนุญาตใน HTTP ร้องขอ URLScan ไม่ยอมรับการร้องขอ HTTP ที่ประกอบด้วยสตริงที่ปรากฏในส่วนนี้
แต่ละส่วนจะเป็นการอธิบายไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารนี้

ส่วน [ตัวเลือก]

ในการ[ตัวเลือก]ส่วน คุณสามารถกำหนดหมายเลขของตัวเลือก URLScan แต่ละบรรทัดในส่วนนี้มีรูปแบบต่อไปนี้:
OptionName=OptionValue
ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานและเป็นค่าเริ่มต้นจะเป็นดังนี้:
 • UseAllowVerbs =% 1

  โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 1 อนุญาตหากมีการตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น 1, URLScan เท่านั้นให้ร้องขอ HTTP ที่ใช้กิริยาที่ระบุไว้ในนั้น[AllowVerbs]ส่วน URLScan บล็อคการร้องขอที่ไม่ได้ใช้กิริยาเหล่านี้ ถ้าตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 0, URLScan ละเว้นการ[AllowVerbs]ส่วน และบล็อกเฉพาะคำขอที่กิริยาที่ระบุไว้ในการใช้แทน[DenyVerbs]ส่วน
 • UseAllowExtensions = 0

  โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 0 ถ้าตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 0, URLScan บล็อคนามสกุลของชื่อแฟ้มที่ระบุไว้ในคำขอนี้[DenyExtensions]ส่วน แต่คำขอ permits แฟ้มอื่น ๆ ชื่อนามสกุล อนุญาตหากมีการตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น 1, URLScan เท่านั้นให้ร้องขอแฟ้มที่มีที่อยู่ในนั้น[AllowExtensions]ส่วน และบล็อคการร้องขอแฟ้มอื่น ๆ
 • NormalizeUrlBeforeScan =% 1

  iis ได้รับการร้องขอที่มี URL ที่ถูกเข้ารหัส ซึ่งหมายความ ว่า อักขระบางอย่างอาจถูกแทนที่มีเครื่องเปอร์เซ็นต์(%)ตาม ด้วยหมายเลขเฉพาะ ตัวอย่างเช่น, % 20 ตรงกับช่องว่าง ดังนั้นการร้องขอสำหรับ http://myserver/My%20Dir/My%20File.htm ไม่เหมือนกับคำร้องขอ http://myserver/My File.htm Dir/My normalization คือ กระบวนการถอดรหัสการร้องขอการเข้ารหัส URL โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 1 ถ้าการNormalizeUrlBeforeScanตัวเลือกถูกกำหนดเป็น 1, URLScan วิเคราะห์การร้องขอ decoded ถ้าคุณมีการตั้งค่าเป็น 0, URLScan วิเคราะห์การร้องขอ undecoded แทน การตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็น 0 hinders ความสามารถในการ URLScan บล็อกบางชนิดของการโจมตี
 • VerifyNormalization =% 1

  เนื่องจากสัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์(%)เองสามารถเป็น URL ที่ถูกเข้ารหัส ผู้โจมตีสามารถส่งการร้องขออย่างรอบคอบ crafted ไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ารหัสเป็น basically สองแบบไว้ ในกรณีนี้ IIS อาจยอมรับการร้องขอที่ได้มิฉะนั้นจะปฏิเสธที่เป็นข้อความไม่ถูกต้อง โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 1 ถ้าการVerifyNormalizationตัวเลือกถูกกำหนดเป็น 1, URLScan normalizes URL สองครั้ง ถ้า URL หลังจากที่ normalization แรกแตกต่างจาก URL หลัง normalization ที่สอง URLScan ปฏิเสธการร้องขอ ซึ่งป้องกันการโจมตีที่อาศัยการร้องขอการเข้ารหัสสองครั้ง
 • AllowHighBitCharacters = 0

  โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 0 ถ้าตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 0, URLScan ปฏิเสธการร้องขอที่ประกอบด้วยอักขระที่ไม่ใช่ ASCII ซึ่งสามารถป้องกันบางชนิดของการโจมตี แต่มันยังอาจบล็อกออกจากการร้องขอแฟ้มบางอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่นแฟ้มที่มีชื่อที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 • AllowDotInPath = 0

  โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 0 ถ้าตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 0, URLScan ปฏิเสธการร้องขอที่ประกอบด้วยรอบระยะเวลาหลาย ซึ่งทำให้ข้อความแสดงความพยายามในการ disguise ร้องขอสำหรับส่วนขยายของแฟ้มที่เป็นอันตราย โดยย้ายขยายของแฟ้มที่ปลอดภัยในเส้นทางข้อมูลหรือแบบสอบถามสตริงที่ส่วนของ URL For example, if this option is set to 1, URLScan might permit a request for http://servername/BadFile.exe/SafeFile.htm because it thinks that it is a request for an HTML page, when it is actually a request for an executable (.exe) file with the name of an HTML page in the PATH_INFO area. When this option is set 0, URLScan may also deny requests for directories that contain periods.
 • RemoveServerHeader=0

  By default, a Web server returns a header that identifies what Web server software it is running in all responses. This can increase the server vulnerability because an attacker can determine that a server is running IIS and then attack known IIS problems, instead of trying to attack an IIS server by using exploits that are designed for other Web servers. By default, this option is set to 0. ถ้าคุณตั้งค่านี้RemoveServerHeaderoption to 1, you prevent your server from sending the header that identifies it as an IIS server. If you setRemoveServerHeaderto 0, this header is still sent.
 • AlternateServerName=(not specified by default)

  ถ้าRemoveServerHeaderis set to 0, you can specify a string in theAlternateServerNameoption to specify what will be passed back in the Server header. ถ้าRemoveServerHeaderis set to 1, this option is ignored.
 • EnableLogging=1

  By default, URLScan keeps a complete log of all blocked requests in %WINDIR%\System32\Inetsrv\URLScan. You can setEnableLoggingto 0 if you do not want to keep this log.
 • PerProcessLogging=0

  By default, this option is set to 0. If this option is set to 1, URLScan creates a separate log for each process that hosts URLScan.dll. If it is set to 0, all processes log to the same file.
 • PerDayLogging=1

  By default, this option is set to 1. If this value is set to 1, URLScan creates a new log file each day. Each log file is named Urlscan.MMDDYY.log, whereMMDDYYis the date of the log file. If this value is set to 0, all logging is saved in the same file, regardless of the date.
 • AllowLateScanning=0

  By default, this option is set to 0. If this option is set to 0, URLScan runs as a high-priority filter, which means that it executes before any other Internet Server Application Programming Interface (ISAPI) filters that are installed on the server. If this option is set to 1, URLScan runs as a low-priority filter, so that other filters can modify the URL before URLScan performs any analysis. FrontPage Server Extensions (FPSE) requires this option to be set to 1.
 • RejectResponseUrl=(not specified by default)

  ตัวเลือกนี้ระบุเส้นทางเสมือนให้กับแฟ้มที่รันเมื่อ URLScan บล็อกการร้องขอ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถกำหนดคำตอบที่ถูกส่งไปยังไคลเอนต์สำหรับการร้องขอที่ถูกบล็อค คุณต้องระบุRejectResponseUrlเป็นเส้นทางเสมือนกับแฟ้มที่เหมาะสม เช่น /Path/To/RejectResponseHandler.asp คุณสามารถระบุแฟ้มที่ URLScan มักจะบล็อก เช่นเพจที่มี Active Server หน้า (ASP) คุณยังสามารถใช้ตัวแปรเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้จากหน้า:
  • http_urlscan_status_header: นี้ระบุว่า เหตุใดการร้องขอที่ถูกบล็อค
  • http_urlscan_original_verb: ซึ่งระบุกริยาเดิมจากคำขอถูกบล็อค (ตัวอย่างเช่น GET, POST ศีรษะ หรือตรวจแก้จุดบกพร่อง)
  • http_urlscan_original_url: ซึ่งระบุ URL เริ่มต้นจากคำขอที่ถูกบล็อก
  ถ้าคุณตั้งค่าRejectResponseUrlเมื่อต้องการค่าพิเศษ/~*, URLScan ใช้โหมดที่เข้าสู่ระบบเท่านั้น ซึ่งช่วยให้ IIS เพื่อสนับสนุนการร้องขอทั้งหมด แต่มีเพิ่มรายการลงในบันทึก URLScan สำหรับการร้องขอที่ถูกบล็อคโดยทั่วไป ซึ่งเป็นประโยชน์ถ้าคุณต้องการทดสอบ URLScan.ini ของแฟ้ม

  ถ้าคุณไม่ได้ระบุค่าสำหรับRejectResponseUrlค่าเริ่มต้นของใช้ URLScan/<rejected-by-urlscan></rejected-by-urlscan>.

 • UseFastPathReject = 0

  โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 0 ถ้าตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 1, URLScan ละเว้นการRejectResponseUrlการตั้งค่า และการส่งกลับค่าข้อความข้อผิดพลาด 404 กับเบราว์เซอร์ทันที นี่คือเร็วกว่าการประมวลผลRejectResponseUrlแต่ไม่อนุญาตให้ตัวเลือกการบันทึกมากขึ้น ถ้าตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 0, URLScan ใช้นั้นRejectResponseUrlการตั้งค่าการประมวลผลการร้องขอ

[AllowVerbs] และส่วน [DenyVerbs]

กระบวนการ[AllowVerbs]และ[DenyVerbs]ส่วนกำหนด HTTP กิริยา (เรียกอีกอย่างว่าวิธี) ซึ่งอนุญาตให้ URLScan กิริยา HTTP ที่พบโดยทั่วไปรวม GET, POST ศีรษะ และ PUT โปรแกรมประยุกต์อื่น เช่น FPSE และเว็บแจกจ่ายสร้าง และกำหนดรุ่น (WebDAV), ใช้กิริยาเพิ่มเติม

ทั้งสองแบบ[AllowVerbs]และ[DenyVerbs]ส่วนมีไวยากรณ์ที่เหมือนกัน จะมีการจัดทำขึ้นของรายการของ HTTP กิริยา และแต่ละกริยาปรากฏบนบรรทัดของตนเอง

ตัดสินใจ URLScan ส่วนที่ใช้ขึ้นอยู่กับค่าของการUseAllowVerbsตัวเลือกในการ[ตัวเลือก]ส่วน โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 1 ถ้าUseAllowVerbsตั้งค่าเป็น 1, URLScan เดียว permits ร้องที่ใช้กิริยาที่ระบุไว้ในนั้น[AllowVerbs]ส่วน มีปฏิเสธการร้องขอที่ไม่ได้ใช้กิริยาเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีนี้[DenyVerbs]ส่วนที่ถูกละเว้น

ถ้าUseAllowVerbsมีการตั้งค่าเป็น 0, URLScan ปฏิเสธการร้องขอที่ใช้กิริยาที่เปิดอยู่ในนั้น[DenyVerbs]ส่วน อนุญาตการร้องขอที่ใช้กิริยาไม่ปรากฏในส่วนนี้ ในกรณีนี้ URLScan ละเว้นการ[AllowVerbs]ส่วน

ส่วน [DenyHeaders]

เมื่อไคลเอนต์ร้องขอเพจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ มักจะส่งผ่านบางส่วนหัว HTTP ที่ประกอบด้วยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการร้องขอ ส่วนหัว HTTP ที่พบโดยทั่วไปรวมต่อไปนี้:
 • โฮสต์:

  หัวข้อนี้ประกอบด้วยชื่อของเว็บเซิร์ฟเวอร์
 • ยอมรับ:

  หัวข้อนี้กำหนดชนิดของแฟ้มที่ไคลเอ็นต์สามารถจัดการได้
 • ตัวแทนผู้ใช้:

  หัวข้อนี้ประกอบด้วยชื่อของเบราว์เซอร์ที่ร้องขอเพจ
 • การอนุญาต:

  หัวข้อนี้กำหนดวิธีการรับรองความถูกต้องที่สนับสนุนไคลเอ็นต์
ไคลเอ็นต์อาจส่งข้อมูลส่วนหัวอื่นไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อระบุรายละเอียดเพิ่มเติม

ในการ[DenyHeaders]ส่วน คุณกำหนดส่วนหัว HTTP ที่ URLScan จะปฏิเสธ ถ้า URLScan ได้รับการร้องขอที่ประกอบด้วยหัวข้อที่แสดงไว้ในส่วนนี้ มันปฏิเสธการร้องขอ ส่วนนี้ทำขึ้นของรายการของ HTTP หัว กับแต่ละหัวข้อที่ปรากฏบนบรรทัดของตนเอง ชื่อของส่วนหัวต้องถูกตาม ด้วยเครื่องหมายจุดคู่ (:) (ตัวอย่างเช่นหัวข้อชื่อ:).

[AllowExtensions] และส่วน [DenyExtensions]

แฟ้มส่วนใหญ่มีนามสกุลชื่อแฟ้มที่ระบุชนิดของแฟ้มเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ชื่อแฟ้มสำหรับ Word เอกสารโดยปกติจะสิ้นสุดใน.doc ชื่อแฟ้ม HTML โดยทั่วไปจบใน.htm หรือ.html และชื่อแฟ้มข้อความล้วนโดยปกติจะสิ้นสุดใน.txt กระบวนการ[AllowExtensions]และ[DenyExtensions]ส่วนอนุญาตให้คุณสามารถกำหนดส่วนขยายที่จะบล็อกการ URLScan ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดค่า URLScan เพื่อปฏิเสธการร้องขอแฟ้ม.exe เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้เว็บกำลังใช้โปรแกรมประยุกต์บนระบบของคุณ

ทั้งสองแบบ[AllowExtensions]และ[DenyExtensions]ส่วนมีไวยากรณ์ที่เหมือนกัน จะถูกสร้างรายการของส่วนขยายของแฟ้ม และแต่ละส่วนขยายที่ปรากฏบนบรรทัดของตนเอง ส่วนขยายเริ่มการทำงานกับรอบระยะเวลา (ตัวอย่างเช่น .ext)

ตัดสินใจ URLScan ส่วนที่ใช้ขึ้นอยู่กับค่าของUseAllowExtensionsในการ[ตัวเลือก]ส่วน โดยค่าเริ่มต้น ตัวเลือกนี้ถูกกำหนดเป็น 0 ถ้าUseAllowExtensionsมีการตั้งค่าเป็น 0, URLScan เฉพาะปฏิเสธการร้องขอสำหรับแฟ้มนามสกุลของชื่อที่ระบุไว้ในนั้น[DenyExtensions]ส่วน มีนามสกุลแฟ้มที่ไม่ได้แสดงไว้ในส่วนนี้จะได้รับอนุญาต กระบวนการ[AllowExtensions]ส่วนที่ถูกละเว้น

ถ้าUseAllowExtensionsมีการตั้งค่าเป็น 1, URLScan ปฏิเสธการร้องขอสำหรับแฟ้มใด ๆ นามสกุลที่ไม่ได้อยู่ในนั้น[AllowExtensions]ส่วน อนุญาตการร้องขอเท่านั้นสำหรับส่วนขยายชื่อแฟ้มที่แสดงไว้ในส่วนนั้น กระบวนการ[DenyExtensions]ส่วนที่ถูกละเว้น

For additional information about how to configure URLScan to permit requests for files that do not have an extension, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
312376How to configure URLScan to allow requests with a null extension in IIS

The [DenyUrlSequences] section

You can configure URLScan to block requests that contain certain sequences of characters in the URL. For example, you can block requests that contain two consecutive periods (..), which are frequently used with exploits that take advantage of directory traversal vulnerabilities. To specify a character sequence to block, put the sequence on a line by itself in the[DenyUrlSequences]ส่วน

Note that adding character sequences may adversely affect Outlook Web Access (OWA) for Microsoft Exchange. When you open a message from OWA, the subject line of the message is contained in the URL that is requested from the server. Because the URLScan.ini file blocks any requests that contain the percent sign (%) and the ampersand sign (&), users receive a 404 error message when they try to open a message with a subject line such as "Sales increase by 100%" or "Bob & Sue are coming to town". To resolve this, you can remove these sequences from the[DenyUrlSequences]ส่วน Note that this reduces security because it potentially permits damaging requests to reach the server.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
325965เครื่องมือ URLScan อาจทำให้เกิดปัญหาใน Outlook Web Access

Configure URLScan for use with IIS-dependent applications

Applications such as Exchange, FPSE, and Microsoft Visual Studio .NET depend on IIS for correct functionality. If you do not configure URLScan correctly, these applications may stop working correctly.

For additional information about how to configure URLScan to work with these applications, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
309508IIS Lockdown and URLscan configurations in an Exchange environment
309394How to use URLScan with FrontPage 2000
318290How to use URLScan with FrontPage 2002
310588ชุดเครื่องมือการรักษาความปลอดภัยแบ่ง ASP.NET ตรวจแก้จุดบกพร่องใน Visual Studio .NET

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้า Urlscan.ini ไม่มีอยู่ในโฟลเดอร์ %WINDIR%\System32\Inetsrv\URLscan ไคลเอนต์จะได้รับการตอบสนองข้อผิดพลาด 404 เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ การคืนค่าแฟ้ม Urlscan.ini จากสำเนาสำรอง หรือคัดลอกแฟ้ม Urlscan.ini จากเซิร์ฟเวอร์ที่เหมือนกัน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
325864วิธีการติดตั้ง และใช้ตัวช่วยสร้างการ Lockdown IIS

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326444 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB326444 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326444

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com