ข้อความแสดงข้อผิดพลาด "บริการเฉพาะรหัสข้อผิดพลาด-2147944102" ถ้าคุณพยายามจะเริ่มบริการ Service (BITS) การโอนย้ายที่พอร์พื้นหลัง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326460
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

ถ้าคุณพยายามเริ่มการทำงานของบริการพื้นหลังของพอร์ Transfer Service (BITS) บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 ที่มีการติดตั้งบริการเทอร์มินัล คุณอาจพบอาการต่อไปนี้:
 • คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
  windows ไม่สามารถเริ่มพื้นหลังของพอร์โอนบริการบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของระบบ ในกรณีนี้คือบริการใช่ของ Microsoft ติดต่อผู้จำหน่ายบริการ และอ้างอิงถึงรหัสข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของการบริการ-2147023194
  หรือ
  มีข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของการบริการที่เกิดขึ้น: -2147944102
  -และ-

 • บันทึกเหตุการณ์ต่อไปนี้ในบันทึกของระบบของ Windows NT Event Viewer:
  ชนิดเหตุการณ์: ข้อผิดพลาด
  แหล่งที่มาของเหตุการณ์: ตัวจัดการควบคุมบริการ
  ประเภทเหตุการณ์: ไม่มี
  รหัสเหตุการณ์: 7024
  ผู้ใช้: n/a
  คำอธิบาย: บริการพื้นหลังของพอร์โอนบริการการยกเลิกข้อผิดพลาดเฉพาะตัวของการบริการ 2147944102

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นในบริการเทอร์มินัลไม่สามารถเรียกใช้งาน

โดยค่าเริ่มต้น เมื่อมีการติดตั้งคอมโพเนนต์บริการเทอร์มินัล ชนิดการเริ่มต้นสำหรับการบริการเทอร์มินัลบริการถูกกำหนดเป็นโดยอัตโนมัติ. ถ้าผู้ดูแลเปลี่ยนชนิดการเริ่มต้นของการบริการที่ปิดใช้งานบริการ BITS ไม่เริ่มทำงาน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

การหลีกเลี่ยงปัญหา

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้ (ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ)

วิธีที่ 1: ตั้งค่าคอนฟิกการบริการบริการเทอร์มินัลเพื่อเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

การกำหนดค่าบริการบริการเทอร์มินัลเพื่อเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเครื่องมือการดูแลระบบแล้ว คลิกสองครั้งบริการ.
 3. คลิกขวาในบานหน้าต่างด้านขวาบริการเทอร์มินัลแล้ว คลิกคุณสมบัติ.
 4. คลิกการทั่วไปแท็บ
 5. ในการชนิดการเริ่มต้นกล่อง คลิกโดยอัตโนมัติแล้ว คลิกตกลง.

วิธีที่ 2: เอาบริการเทอร์มินัล

ถ้าคุณไม่ต้องการให้บริการเทอร์มินัล หรือ ถ้ายังไม่ใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ เอาบริการเทอร์มินัล โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
 1. คลิกเริ่มการทำงานชี้ไปที่การตั้งค่าแล้ว คลิกแผงควบคุม.
 2. คลิกสองครั้งเพิ่ม/เอาโปรแกรมออก.
 3. คลิกเพิ่ม/เอาคอมโพเนนต์ของ Windows ออก.
 4. ในวิซาร์คอมโพเนนต์ของ Windows คลิกเพื่อยกเลิกการบริการเทอร์มินัลกล่องกาเครื่องหมาย และจากนั้น คลิกถัดไป.
 5. ในการการดำเนินการตัวช่วยสร้างคอมโพเนนต์ของ Windowsหน้า คลิกเสร็จสิ้น.
 6. ในหน้าต่างการเพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก คลิกปิด.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

ปัญหาอธิบายไว้ในส่วน "อาการ" ของบทความนี้อาจเกิดขึ้นหลังจากที่คุณติดตั้ง Microsoft ซอฟต์แวร์ Update Services (SUS) 1.0 หรือไคลเอ็นต์ 2.2 โปรแกรมปรับปรุงโดยอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server กับบริการเทอร์มินัลที่ติดตั้ง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SUS คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322365ข้อกำหนดของเซิร์ฟเวอร์และคำแนะนำสำหรับการติดตั้งบริการการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326460 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kbtermserv kbwin2ksp4fix kbbug kberrmsg kbpending kbmt KB326460 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326460

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com