วิธีการใช้เครื่องมือการโยกย้ายไดเรกทอรีที่ใช้งานรุ่น 2 เพื่อโยกย้ายจาก Windows 2000 กับ Windows Server 2003

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326480 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเซ็ตอัพใช้งานไดเรกทอรีการโยกย้ายเครื่องมือ (ADMT) เพื่อโยกย้ายจากโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows 2000 ในโดเมนที่ใช้ Microsoft Windows Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสามารถใช้ ADMT เพื่อโยกย้ายผู้ใช้ กลุ่ม และคอมพิวเตอร์จากโดเมนหนึ่งไปยังอีก และวิเคราะห์ affect โยกย้ายก่อน และหลัง จากกระบวนการโยกย้ายที่แท้จริง

หมายเหตุ:บทความนี้อนุมานว่า โดเมนต้นทางอยู่ในโดเมนที่ใช้ Windows 2000 และโดเมนปลายทางคือ โดเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 เมน ใน Windows 2000 Native โหมด หรือในภายหลัง

วิธีการตั้งค่า ADMT สำหรับ Windows 2000 เพื่อโยกย้าย Windows Server 2003

คุณสามารถติดตั้งเครื่องมือการโยกย้ายไดเรกทอรีที่ใช้งานรุ่น 2 บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 หรือในภายหลัง รวมถึง:
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003
คอมพิวเตอร์ที่คุณติดตั้ง ADMT ต้องเป็นสมาชิกของแหล่งที่มาหรือโดเมนปลายทาง

การโยกย้าย Intraforest

การโยกย้าย Intraforest ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าคอนฟิกโดเมนพิเศษใด ๆ บัญชีคุณใช้เพื่อรัน ADMT ต้องมีสิทธิ์เพียงพอเพื่อทำการกระทำที่ร้องขอ โดย ADMT ตัวอย่างเช่น บัญชีผู้ใช้ต้องมีด้านขวา เพื่อลบบัญชีในโดเมนต้นทาง และสร้างบัญชีในโดเมนปลายทาง

Intraforest โยกย้ายถูกดำเนินการย้ายแทนที่การดำเนินการคัดลอก migrations เหล่านี้มี said เป็น destructive เนื่องจากมีหลังจากการย้าย ออปเจ็กต์ migrated ไม่อยู่ในโดเมนต้นทาง เนื่องจากวัตถุมีย้ายแทนที่จะคัดลอก การดำเนินการบางอย่างที่ไม่จำเป็นใน interforest migrations เกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง sIDHistory และรหัสผ่านได้โดยอัตโนมัติโยกย้ายระหว่าง migrations intraforest ทั้งหมด

การโยกย้าย interforest

ADMT จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ต่อไปนี้ให้ทำงานอย่างถูกต้อง:
 • สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในโดเมนต้นทาง
 • สิทธิ์ของผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณย้าย
 • สิทธิ์ของผู้ดูแลบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่คุณแปลความปลอดภัย
ก่อนที่คุณสามารถโยกย้ายโดเมนที่ใช้ Windows 2000 โดเมนที่ใช้ Windows Server 2003 คุณต้องทำการกำหนดค่าบางส่วนของโดเมนและการรักษาความปลอดภัย ย้ายคอมพิวเตอร์และการแปลความปลอดภัยไม่ต้องการตั้งค่าคอนฟิกโดเมนพิเศษใด ๆ อย่างไรก็ตาม แต่ละเครื่องที่คุณต้องการโยกย้ายต้องมี administrative shares, C $ และ ADMIN $

บัญชีคุณใช้เพื่อรัน ADMT ต้องมีสิทธิ์เพียงพอในการทำงานจำเป็น บัญชีผู้ใช้ต้องมีสิทธิ์ในการสร้างบัญชีคอมพิวเตอร์ในโดเมนปลายทางและหน่วยองค์กร และต้องเป็นสมาชิกของภายในกลุ่มผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเพื่อที่ถูกย้าย

ผู้ใช้และกลุ่มการโยกย้าย

คุณต้องกำหนดค่าโดเมนต้นทางจะเชื่อถือโดเมนปลายทาง อีกวิธีหนึ่งคือ ปลายทางอาจมีการกำหนดค่าโดเมนของแหล่งที่เชื่อถือ ในขณะนี้อาจในการตั้งค่าคอนฟิก มันจะไม่ต้องเสร็จสิ้นการโยกย้าย ADMT

ข้อกำหนดสำหรับงานการย้ายที่เลือกกำหนดได้

คุณสามารถทำการดำเนินการต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ตัวช่วยสร้างการโยกย้ายผู้ใช้ในโหมดการทดสอบ และเลือกอ็อพชัน sIDHistory migrate บัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้เพื่อรัน ADMT ต้องเป็นผู้ดูแลระบบในแหล่งที่มาและโดเมนปลายทางสำหรับการกำหนดค่าอัตโนมัติเพื่อที่สำเร็จ

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows
 1. สร้างกลุ่มโลคัลใหม่ในโดเมนต้นทางที่มีชื่อ% sourcedomain %$$$ ต้องมีมีสมาชิกในกลุ่มนี้
 2. เปิดการตรวจสอบความสำเร็จและความล้มเหลวของการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้บนโดเมนทั้งในตัวควบคุมโดเมนเริ่มต้นการจัดการนโยบาย
 3. การตั้งค่าคอนฟิกโดเมนต้นทางการการอนุญาตให้เข้าถึง RPC SAM นี้ โดยการกำหนดค่ารายการรีจิสทรีต่อไปนี้ใน Emulator PDC ในโดเมนต้นทางมีค่า DWORD ของ1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\TcpipClientSupport
  คุณต้องเริ่มต้น Emulator PDC หลังจากที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง
หมายเหตุ:สำหรับโดเมน Windows 2000 บัญชีคุณใช้เพื่อรัน ADMT ต้องมีสิทธิ์ผู้ดูแลโดเมนในโดเมนทั้งแหล่งที่มาและปลายทาง สำหรับโดเมนปลายทางของ Windows Server 2003, 'sIDHistory Migrate' อาจถูกมอบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ Windows Server 2003 ช่วย &สนับสนุน

คุณสามารถเปิดในรหัสผ่าน interforest โยกย้าย DLL ที่รันในบริบทของ LSA ที่ติดตั้ง โดยการทำงานในบริบทนี้ได้รับการป้องกัน รหัสผ่านจะ shielded จากการถูกแสดงใน cleartext แม้แต่โดยระบบปฏิบัติการ การติดตั้ง DLL ได้รับการป้องกัน โดยคีย์ลับที่ถูกสร้างขึ้น โดย ADMT และต้องถูกติดตั้ง โดยผู้ดูแล

เมื่อต้องการติดตั้งการโยกย้ายรหัสผ่าน DLL:
 1. เข้าสู่ระบบเป็นผู้ดูแลหรือเทียบเท่ากับคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้ง ADMT มี
 2. หน้าจอพร้อมรับคำสั่ง ทำการADMT KEYsourcedomainเส้นทาง[* | password]command to create the password export key file (.pes). In this example,sourcedomainis the NetBIOS name of the source domain andเส้นทางis the file path where the key will be created. The path must be local, but can point to removable media such as a floppy disk drive, ZIP drive, or writable CD media. If you type the optional password at the end of the command, ADMT protects the .pes file with the password. If you type the asterisk (*), ADMT prompts for a password, and the system will not echo it as it is typed.
 3. Move the .pes file you created in step 2 to the designated Password Export Server in the source domain. This can be any domain controller, but make sure it has a fast, reliable link to the computer that is running ADMT.
 4. Install the Password Migration DLL on the Password Export Server by running the Pwmig.exe tool. Pwmig.exe is located in the I386\ADMT folder on the Windows Server 2003 installation media, or the folder to which you downloaded ADMT from the Internet.
 5. When you are prompted to do so, specify the path to the .pes file that you created in step 2. This must be a local file path.
 6. After the installation completes, you must restart the server.
 7. If you are ready to migrate passwords, modify the following registry key to have a DWORD value of1. For maximum security, do not complete this step until you are ready to migrate.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\AllowPasswordExport
To download ADMT, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=788975B1-5849-4707-9817-8C9773C25C6C&displaylang=en
For more information about how to use ADMT to perform a migration, see ADMT Help. Start the Active Directory Migration Tool, clickHelp Topicsในการวิธีใช้เมนู คลิกการContentsแท็บ แล้วคลิกActive Directory Migration Tool.

For more information about ADMT, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=788975B1-5849-4707-9817-8C9773C25C6C&displaylang=en
The Active Directory Migration Tool version 2 is included in the I386\Admt folder on the Windows Server 2003 CD.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326480 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
Keywords: 
kbactivedirectory kbhowto kbmigrate w2000migrate kbmt KB326480 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326480

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com