Dodatek Service Pack 1 dla systemu Windows XP – wymagania dotyczące wolnego miejsca na dysku twardym

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 326583 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

W tym artykule opisano miejsce na dysku twardym wymagane do instalacji dodatku Service Pack 1 (SP1) na komputerach z zainstalowanym systemem Windows XP Home Edition, Windows XP Professional lub Windows XP 64-Bit Edition.

Należy zauważyć, że miejsce robocze opisane w następującej tabeli jest wymagane dla plików używanych tylko w czasie instalacji. To wymaganie jest tymczasowe i nie wlicza się w łączne wymagania przestrzeni na dysku.

Miejsce wymagane na pliki, które usuwają dodatek SP1, jest przeznaczone do przechowywania plików i ustawień zmienianych w czasie instalacji dodatku Service Pack. Te pliki systemowe, których kopię zapasową można wykonać automatyczne w czasie instalacji, są wymagane, jeśli dodatek Service Pack ma być później usuwany.

Więcej informacji

W poniższej tabeli podano listę wymagań dotyczących ilości miejsca na dysku twardym wynikających z instalacji dodatku SP1 dla systemu Windows XP .
     Miejsce wymagane na instalację      Miejsce wymagane na instalację dodatku SP1 z
     dodatku SP1 z dystrybucji         dysku CD-ROM lub witryny
     udostępnionej w folderze sieciowym    Windows XP SP1 w sieci Web
------------------------------------------------------------------------------
Tylko    145 megabajtów (MB)        145 MB (sam dodatek SP) 
dodatek   (sam dodatek SP1)         + 283 MB (pliki dodatku 
Service                    zawarte w folderze
Pack                      %Windir%\Servicepackfiles)

Suma pośrednia   145 MB           428 MB

Miejsce robocze   56 MB            56 MB

Pliki       233 MB           233 MB
usuwające 
dodatek SP1

Suma        378 MB           661 MB
       maksymalnie 434 MB       maksymalnie 717 MB 
       w czasie instalacji       w czasie instalacji

					
Oprócz ilości miejsca wymaganego na partycji, na której jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP1, do instalacji wymaga się 30 MB wolnego miejsca na partycji systemowej. Partycja systemowa oznacza wolumin dyskowy zawierający pliki sprzętowe potrzebne do uruchomienia systemu Windows (np. Ntldr, Boot.ini i Ntdetect.com).

Aby uzyskać dodatkowe informacje o uzyskiwaniu dodatku SP1 dla systemu Windows XP, kliknij poniższy numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Właściwości

Numer ID artykułu: 326583 - Ostatnia weryfikacja: 29 października 2007 - Weryfikacja: 1.4
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition z dodatkiem SP1
Słowa kluczowe: 
kbsetup kbprb kbproductlink KB326583

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com