Komunikat o błędzie „Explorer.exe wygenerował błędy i zostanie zamknięty przez system Windows” podczas próby zainstalowania dodatku Service Pack 3

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 326612 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Jeśli Kreator instalacji dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000 jest uruchamiany za pomocą Eksploratora Windows (uruchom Eksploratora Windows, a następnie kliknij dwukrotnie plik w2ksp3.exe), po zakończeniu pracy Kreatora instalacji systemu Windows 2000 może pojawić się następujący komunikat o błędzie:
explorer.exe wygenerował błędy i zostanie zamknięty przez system Windows.
Musisz ponownie uruchomić program.

Tworzony jest dziennik błędów.

Przyczyna

Takie zachowanie może pojawić się, ponieważ dodatek SP3 dla systemu Windows 2000 nie aktualizuje prawidłowo następującego pliku programu Microsoft Internet Explorer 5.5 lub Internet Explorer 5.5 z dodatkiem SP1:
MSHTML.dll

Rozwiązanie

Aby obejść ten problem, przed zainstalowaniem dodatku SP3 dla systemu Windows 2000 należy zamknąć wszystkie uruchomione programy i wszystkie otwarte okna. Jeśli Kreator instalacji dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows 2000 jest uruchamiany przez dwukrotne kliknięcie pliku w2ksp3.exe w Eksploratorze Windows, przed kontynuowaniem instalacji dodatku SP3 należy zamknąć Eksploratora Windows.

Aby uruchomić dodatek SP3 dla systemu Windows 2000 przy użyciu wiersza polecenia, należy wykonać następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. W polu Otwórz wpisz polecenie dysk:w2ksp3.exe (gdzie dysk oznacza stację dysków zawierającą dysk CD-ROM z dodatkiem SP3), a następnie kliknij przycisk OK.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji "Informacje zawarte w tym artykule dotyczą".

Właściwości

Numer ID artykułu: 326612 - Ostatnia weryfikacja: 19 listopada 2003 - Weryfikacja: 1.0
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
  • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
Słowa kluczowe: 
kberrmsg kbprb KB326612

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com