ข้อความแสดง "Explorer.exe ถูกสร้างโดยข้อความแสดงข้อผิดพลาด และจะสามารถปิด โดย Windows" ข้อผิดพลาดข้อเมื่อคุณลองการติดตั้ง Service Pack 3

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326612
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

ถ้าคุณเริ่มทำงานใน Windows 2000 Service Pack 3 Setup Wizard จาก Windows Explorer (การเริ่มต้น Windows Explorer และคลิกสองครั้งที่แล้วw2ksp3.exe), คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หลังจากที่ตัวช่วยสร้างการติดตั้ง 2000 Windows เสร็จสมบูรณ์:
explorer.exe มีข้อผิดพลาดที่สร้างขึ้น และจะถูกปิด โดย Windows
คุณต้องการเริ่มโปรแกรมใหม่

กำลังสร้างแฟ้มบันทึกข้อผิดพลาด

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการปรับ SP3 สำหรับ Windows 2000 ไม่ถูกต้องปรุงแฟ้ม 5.5 Explorer อินเทอร์เน็ตของ Microsoft หรือ SP1 5.5 Explorer อินเทอร์เน็ตที่ต่อไปนี้:
Mshtml.dll

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทำงาน และปิดหน้าต่างที่เปิดอยู่ทั้งหมดก่อนที่คุณติดตั้ง SP3 สำหรับ Windows 2000 ถ้าคุณเริ่มทำงานใน Windows 2000 Service Pack 3 Setup Wizard โดยการคลิกสองครั้งw2ksp3.exeใน Windows Explorer ออกจาก Windows Explorer ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง SP3

เมื่อต้องการรัน SP3 สำหรับ Windows 2000 จากบรรทัดใบสั่ง ดำเนินการดังต่อไปนี้:
  1. คลิกเริ่มการทำงานแล้ว คลิกเรียกใช้.
  2. ในการOPENกล่อง ชนิดไดรฟ์: w2ksp3.exe(ตำแหน่งไดรฟ์คือไดรฟ์ที่ประกอบด้วยซีดีรอม SP3), แล้ว คลิกตกลง.

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326612 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
Keywords: 
kberrmsg kbprb kbmt KB326612 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326612

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com