Εμφανίζονται ένα ή περισσότερα μηνύματα λάθους όταν ο διαχειριστής του συστήματος απενεργοποιήσει το Windows Update ή το Microsoft Update

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 326686 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR326686
Σημαντικό Αυτό το άρθρο περιέχει πληροφορίες σχετικά με την τροποποίηση του μητρώου. Βεβαιωθείτε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας του μητρώου πριν να το τροποποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τους τρόπους επαναφοράς του μητρώου εάν παρουσιαστεί κάποιο ζήτημα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, επαναφοράς και τροποποίησης του μητρώου, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
256986 Περιγραφή του μητρώου των Microsoft Windows
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Συμπτώματα

Για υπολογιστές που χρησιμοποιούν Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP ή Microsoft Windows Server 2003

Υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω συμπτώματα:
 • Κατά την πρόσβαση στην τοποθεσία Windows Update στο Web ή την τοποθεσία Microsoft Update στο Web, εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το εξής:
  Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση
  Οι ρυθμίσεις πολιτικής δικτύου δεν επιτρέπουν τη χρήση του Windows Update για λήψη και εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων στον υπολογιστή σας. Εάν πιστεύετε ότι λάβατε αυτό το μήνυμα από λάθος, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του συστήματος.

  (Access Denied
  Network policy settings prevent you from using Windows Update to download and install updates on your computer. If you believe you have received this message in error, please check with your system administrator.)
 • Όταν κάνετε κλικ στις επιλογές Windows Update ή Microsoft Update του μενού Έναρξη (Start), εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Το Windows Update απενεργοποιήθηκε από το διαχειριστή του συστήματός σας.

  (Error Windows Update was disabled by your system administrator.)

Για υπολογιστές που χρησιμοποιούν Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003

Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συμπτώματα:
 • Η συντόμευση Windows Update ή Microsoft Update δεν εμφανίζεται στο μενού Έναρξη (Start).
 • Η συντόμευση Windows Update ή Microsoft Update δεν εμφανίζεται στο μενού Έργαλεία (Tools) του Microsoft Internet Explorer.
 • Ενδέχεται να λείπει η καρτέλα Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates) από το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συστήματος (System Properties).
 • Αφού ρυθμίσετε τις παραμέτρους των "Αυτόματων ενημερώσεων" (Automatic Updates), δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις που αφορούν τις κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις. Ακόμη, δεν λαμβάνετε κρίσιμες ενημερωμένες εκδόσεις από το Windows Update ή από το Microsoft Update.
 • Δεν γίνεται αυτόματη εγκατάσταση ενημερωμένων εκδόσεων προγραμμάτων οδήγησης από την τοποθεσία Windows Update ή από την τοποθεσία Microsoft Update από τη Διαχείριση Συσκευών (Device Manager).
 • Όταν κάνετε κλικ στο εργαλείο του "Πίνακας ελέγχου" (Control Panel) Αυτόματες ενημερώσεις (Automatic Updates), οι ρυθμίσεις των αυτόματων ενημερώσεων δεν είναι διαθέσιμες. Λαμβάνετε ένα μήνυμα παρόμοιο με το ακόλουθο:
  Η υπηρεσία Windows Update δεν είναι διαθέσιμη.

  (The Windows Update Service is unavailable.)

Αιτία

Αυτό το ζήτημα προκύπτει όταν το Windows Update είναι απενεργοποιημένο από μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
 • Πολιτική ομάδας (Group Policy)
 • Πολιτική συστήματος (System policy)
 • Μητρώο (Registry)

Προτεινόμενη αντιμετώπιση

Για εταιρικούς χρήστες που είναι συνδεδεμένοι σε ένα εταιρικό δίκτυο

Για να επιλύσετε αυτό το ζήτημα, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του τοπικού συστήματος για να προσδιορίσετε αν η δυνατότητα πρόσβασης του Windows Update έχει απενεργοποιηθεί από τις ρυθμίσεις πολιτικής ομάδας (Group Policy).

Για οικιακούς χρήστες που δεν είναι συνδεδεμένοι σε ένα εταιρικό δίκτυο

Για χρήστες που εκτελούν Windows 2000, Windows XP ή Windows Server 2003

Για να επαναφέρετε τη συντόμευση του Windows Update ή του Microsoft Update που λείπει σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows 2000, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως τοπικός διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, αναπτύξτε τη δομή Ρυθμίσεις του χρήστη (User Configuration), στη συνέχεια τη δομή Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Γραμμή εργασιών και μενού "Έναρξη" (Start Menu and Taskbar).
 4. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση και κατάργηση συνδέσεων με το Widows Update (Disable and remove links to Windows Update) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση (Disabled), στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και, τέλος, στο κουμπί OK.
Για να επαναφέρετε τη συντόμευση του Windows Update ή του Microsoft Update που λείπει σε έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί Windows XP ή Windows Server 2003, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως τοπικός διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, αναπτύξτε τη δομή Ρυθμίσεις του χρήστη (User Configuration), στη συνέχεια τη δομή Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Γραμμή εργασιών και μενού "Έναρξη" (Start Menu and Taskbar).
 4. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Κατάργηση συνδέσεων και πρόσβασης στο Windows Update (Remove links and access to Windows Update) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Ιδιότητες (Properties).
 5. Κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση (Disabled), στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και, τέλος, στο κουμπί OK.
Για να ενεργοποιήσετε την πρόσβαση στην τοποθεσία του Windows Update στο Web, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Συνδεθείτε στον υπολογιστή ως τοπικός διαχειριστής.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), στη συνέχεια στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε gpedit.msc και κατόπιν κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 3. Στο αριστερό τμήμα παραθύρου, αναπτύξτε το στοιχείο Ρυθμίσεις του χρήστη (User Configuration) και, στη συνέχεια, το στοιχείο Πρότυπα διαχείρισης (Administrative Templates).
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Στοιχεία των Windows (Windows Components) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Windows Update.
 5. Στο δεξιό τμήμα του παραθύρου, κάντε δεξιό κλικ στην επιλογή Κατάργηση πρόσβασης σε όλες τις δυνατότητες του Windows Update (Remove Access to use all Windows Update features) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες (Properties).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί Απενεργοποίηση (Disabled), στο κουμπί Εφαρμογή (Apply) και, τέλος, στο κουμπί OK.

Για χρήστες που εκτελούν Windows 98 ή Windows Millennium Edition

Προειδοποίηση Ενδέχεται να προκύψουν σοβαρά ζητήματα σε περίπτωση λανθασμένης τροποποίησης του μητρώου με χρήση του Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) ή άλλης μεθόδου. Λόγω αυτών των ζητημάτων, ενδέχεται να χρειαστεί εκ νέου εγκατάσταση του λειτουργικού σας συστήματος. Η Microsoft δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα ζητήματα αυτά είναι δυνατό να επιλυθούν. Τροποποιήστε το μητρώο με δική σας ευθύνη.
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), κάντε κλικ στην επιλογή Εκτέλεση (Run), πληκτρολογήστε regedit στο πλαίσιο Άνοιγμα (Open) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο
  HKEY_CURRENT_USER
  , έπειτα το στοιχείο
  Software
  , στη συνέχεια το στοιχείο
  Microsoft
  , κατόπιν το στοιχείο
  Windows
  , έπειτα το στοιχείο
  CurrentVersion
  και, τέλος, αναπτύξτε στο στοιχείο
  Policies
  .
 3. Εάν υπάρχει το κλειδί
  Windows Update
  , κάντε κλικ στο στοιχείο
  Windows Update
  .
 4. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, εάν υπάρχει η τιμή DWORD
  DisableWindowsUpdateAccess
  , κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο
  DisableWindowsUpdateAccess
  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 5. Αναπτύξτε το στοιχείο
  HKEY_CURRENT_USER
  , έπειτα το στοιχείο
  Software
  , στη συνέχεια το στοιχείο
  Microsoft
  , κατόπιν το στοιχείο
  Windows
  , έπειτα το στοιχείο
  CurrentVersion
  και, τέλος, αναπτύξτε στο στοιχείο
  Policies
  .
 6. Εάν υπάρχει το κλειδί
  Explorer
  , κάντε κλικ στο στοιχείο
  Explorer
  .
 7. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, εάν υπάρχει η τιμή DWORD
  DisableWindowsUpdateAccess
  , κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο
  DisableWindowsUpdateAccess
  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 8. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, εάν υπάρχει η τιμή DWORD
  NoWindowsUpdate
  , κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο
  NoWindowsUpdate
  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 9. Αναπτύξτε το στοιχείο
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  , έπειτα το στοιχείο
  Software
  , στη συνέχεια το στοιχείο
  Microsoft
  , κατόπιν το στοιχείο
  Windows
  , έπειτα το στοιχείο
  CurrentVersion
  και, τέλος, αναπτύξτε στο στοιχείο
  Policies
  .
 10. Εάν υπάρχει το κλειδί
  Explorer
  , κάντε κλικ στο στοιχείο
  Explorer
  .
 11. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, εάν υπάρχει η τιμή DWORD
  DisableWindowsUpdateAccess
  , κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο
  DisableWindowsUpdateAccess
  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 12. Στο δεξιό τμήμα παραθύρου, εάν υπάρχει η τιμή DWORD
  NoWindowsUpdate
  , κάντε δεξιό κλικ στο στοιχείο
  NoWindowsUpdate
  και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Διαγραφή (Delete).
 13. Κλείστε τον Επεξεργαστή Μητρώου (Registry Editor) και στη συνέχεια κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Τα Windows 2000 υποστηρίζουν τη ρύθμιση πολιτικής ομάδας Απενεργοποίηση και κατάργηση συνδέσεων με το Widows Update (Disable and remove links to Windows Update). Τα Windows XP Professional και τα Windows Server 2003 υποστηρίζουν τη ρύθμιση πολιτικής ομάδας Κατάργηση συνδέσεων και πρόσβασης στο Windows Update (Remove links and access to Windows Update). Σε άλλα λειτουργικά συστήματα των Windows, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις πολιτικές συστήματος ή να τροποποιήσετε το μητρώο.

Ένας διαχειριστής μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πολιτικές για να καταργήσει τη δυνατότητα πρόσβασης στο Windows Update και το Microsoft Update για μεμονωμένους χρήστες, για χρήστες τομέα ή για αντικείμενα της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ζητημάτων του Windows Update ή του Microsoft Update, κάντε κλικ στον αριθμό του άρθρου παρακάτω, για να προβάλετε το άρθρο της Γνωσιακής Βάσης της Microsoft (Knowledge Base):
316524 Εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους "Μόνο διαχειριστές" (Administrators only) κατά την προσπάθειά σας να επισκεφθείτε την τοποθεσία του Windows Update ή του Microsoft Update στο Web

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 326686 - Τελευταία αναθεώρηση: Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2006 - Αναθεώρηση: 9.3
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
Λέξεις-κλειδιά: 
kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kberrmsg kbenv kbprb KB326686

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com