מתקבלת הודעת שגיאה אחת או יותר כאשר מנהל המערכת הופך את Windows Update או את Microsoft Update ללא זמינים

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 326686 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן שינוי הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני כל שינוי. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מאפייני הבעיה

עבור מחשבים אשר מפעילים Microsoft Windows 98?, Microsoft Windows Millennium Edition?, Microsoft Windows 2000?, Microsoft Windows XP, או Microsoft Windows Server 2003

ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהתופעות הבאות:
 • בעת גישה לאתר האינטרנט Windows Update או לאתר האינטרנט Microsoft Update מתקבלת הודעת שגיאה בדומה לזאת:
  Access Denied
  Network policy settings prevent you from using Windows Update to download and install updates on your computer. If you believe you have received this message in error, please check with your system administrator. (הגישה נדחתה. הגדרות מדיניות רשת מונעות ממך להשתמש ב-Windows Update לשם הורדת עדכונים והתקנתם במחשב שלך. אם אתה סבור כי קיבלת הודעה זו בטעות, אנא פנה אל מנהל המערכת שלך.)
 • בעת לחיצה על Windows Update או Microsoft Update בתפריט התחל, מופיעה הודעת שגיאה בדומה לזאת:
  Windows Update was disabled by your system administrator. (מנהל המערכת שלך הפך את Windows Update ללא זמין).

עבור מחשבים אשר מפעילים Windows 2000?, Windows XP, או Windows Server 2003

ייתכן שתיתקל באחת או יותר מהתופעות הבאות:
 • קיצור הדרך Windows Update או Microsoft Update חסר בתפריט התחל.
 • קיצור הדרך Windows Update או Microsoft Update חסר בתפריט כלים של Microsoft Internet Explorer.
 • הכרטיסייה עדכונים אוטומטיים חסרה בתיבת הדו-שיח מאפייני מערכת.
 • לאחר הגדרת תצורת 'עדכונים אוטומטיים' אינך מקבל הודעות אודות עדכונים קריטיים. כמו כן אינך מקבל עדכונים קריטיים באמצעות Windows Update או באמצעות Microsoft Update.
 • מנהל ההתקנים אינו מתקין באופן אוטומטי עדכונים למנהלי התקנים באמצעות Windows Update או באמצעות Microsoft Update.
 • בעת לחיצה על הכלי עדכונים אוטומטיים בלוח הבקרה, הגדרות 'עדכונים אוטומטיים' אינן זמינות. מופיעה הודעה דומה להודעה הבאה:
  The Windows Update Service is unavailable. (שרות Windows Update אינו זמין.)

סיבה

הבעיה מתרחשת אם Windows Update מבוטל באמצעות אחת ההגדרות הבאות:
 • מדיניות קבוצתית
 • מדיניות מערכת
 • רישום

פתרון הבעיה

עבור משתמשים ארגוניים המחוברים לרשת ארגונית

כדי לפתור בעיה זו, פנה למנהל המערכת המקומי על מנת לקבוע אם הגישה ל-Windows Update אינה זמינה עקב הגדרות מדיניות קבוצתית.

עבור משתמשים ביתיים שאינם מחוברים לרשת ארגונית

עבור משתמשים המפעילים Windows 2000?, Windows XP, או Windows Server 2003

לשחזור קיצור הדרך החסר של Windows Update או Microsoft Update במחשב שבו פועל Windows 2000, בצע את השלבים הבאים:
 1. היכנס למחשב כמנהל מערכת מקומי.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד gpedit.msc ולחץ על אישור.
 3. בחלונית השמאלית, הרחב את User Configuration, הרחב את Administrative Templates ולאחר מכן לחץ על Start Menu and Taskbar.
 4. בחלונית הימנית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על בטל והסר קישורים אל Windows Update ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 5. לחץ על לא זמין, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
לשחזור קיצור הדרך החסר של Windows Update או Microsoft Update במחשב שבו פועל Windows XP או Windows Server 2003, בצע את השלבים הבאים:
 1. היכנס למחשב כמנהל מערכת מקומי.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד gpedit.msc ולחץ על אישור.
 3. בחלונית השמאלית, הרחב את User Configuration, הרחב את Administrative Templates ולאחר מכן לחץ על Start Menu and Taskbar.
 4. בחלונית הימנית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על Remove links and access to Windows Update ולאחר מכן לחץ על Properties.
 5. לחץ על לא זמין, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.
כדי לאפשר גישה לאתר האינטרנט Windows Update, בצע את השלבים הבאים:
 1. היכנס למחשב כמנהל מערכת מקומי.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד gpedit.msc ולחץ על אישור.
 3. בחלונית השמאלית, הרחב את User Configuration ולאחר מכן הרחב את Administrative Templates.
 4. הרחב את Windows Components ולאחר מכן לחץ על Windows Update.
 5. בחלונית הימנית, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הסר גישת שימוש בכל מאפייני Windows Update ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.
 6. לחץ על לא זמין, לחץ על החל ולאחר מכן לחץ על אישור.

עבור משתמשים אשר מפעילים Windows 98 או Windows Millennium Edition

אזהרה שינוי שגוי של הרישום על-ידי שימוש ב'עורך הרישום' או בשיטה אחרת, עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה יכולה להבטיח שניתן יהיה לפתור בעיות אלה. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit בתיבה פתח את ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הרחב את
  HKEY_CURRENT_USER
  , הרחב את
  Software
  , הרחב את
  Microsoft
  , הרחב את
  Windows
  , הרחב את
  CurrentVersion
  ולאחר מכן הרחב את
  Policies
  .
 3. אם המפתח
  Windows Update
  קיים, לחץ על
  Windows Update
  .
 4. בחלונית הימנית, אם קיים ערך DWORD ?
  DisableWindowsUpdateAccess
  , לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על
  DisableWindowsUpdateAccess
  ולאחר מכן לחץ על מחק.
 5. הרחב את
  HKEY_CURRENT_USER
  , הרחב את
  Software
  , הרחב את
  Microsoft
  , הרחב את
  Windows
  , הרחב את
  CurrentVersion
  ולאחר מכן הרחב את
  Policies
  .
 6. אם המפתח
  Explorer
  קיים, לחץ על
  Explorer
  .
 7. בחלונית הימנית, אם קיים ערך DWORD ?
  DisableWindowsUpdateAccess
  , לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על
  DisableWindowsUpdateAccess
  ולאחר מכן לחץ על מחק.
 8. בחלונית הימנית, אם קיים ערך DWORD?
  NoWindowsUpdate
  , לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על
  NoWindowsUpdate
  ולאחר מכן לחץ על מחק.
 9. הרחב את
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  , הרחב את
  Software
  , הרחב את
  Microsoft
  , הרחב את
  Windows
  , הרחב את
  CurrentVersion
  ולאחר מכן הרחב את
  Policies
  .
 10. אם המפתח
  Explorer
  קיים, לחץ על
  Explorer
  .
 11. בחלונית הימנית, אם קיים ערך DWORD?
  DisableWindowsUpdateAccess
  , לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על
  DisableWindowsUpdateAccess
  ולאחר מכן לחץ על מחק.
 12. בחלונית הימנית, אם קיים ערך DWORD?
  NoWindowsUpdate
  , לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על
  NoWindowsUpdate
  ולאחר מכן לחץ על מחק.
 13. סגור את עורך הרישום והפעל מחדש את המחשב.

מידע נוסף

Windows 2000 תומך בהגדרת המדיניות הקבוצתית Disable and remove links to Windows Update.? Windows XP Professional וכן Windows Server 2003 תומכים בהגדרת המדיניות הקבוצתית Remove links and access to Windows Update. במערכות הפעלה Windows אחרות, באפשרותך להשתמש במדיניות מערכת או לשנות את הרישום.

מנהל מערכת יכול להשתמש במדיניות זו על מנת לבטל גישה ל-Windows Update ול-Microsoft Update עבור משתמשים פרטניים, עבור משתמשי התחום או עבור אובייקטים של Active Directory.

לקבלת פרטים נוספים אודות אופן פתרון בעיות Windows Update ובעיות Microsoft Update , לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:
316524 מתקבלת הודעת שגיאה "מנהלי מערכת בלבד" בעת ניסיון לבקר באתר האינטרנט Windows Update או באתר האינטרנט Microsoft Update (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

מאפיינים

Article ID: 326686 - Last Review: יום רביעי 15 ספטמבר 2010 - Revision: 10.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Update
 • Microsoft Update
מילות מפתח 
kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kberrmsg kbenv kbprb KB326686

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com