windows 2000 Desktop Blinks เมื่อ Explorer.exe ได้หยุดตอบสนองซ้ำ ๆ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326836 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

หลังจากที่คุณเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เดสก์ท็อปอาจเริ่มการกะพริบ เนื่องจากความตัว ซึ่งคุณอาจไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ของคุณ

สาเหตุ

ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นถ้า Explorer.exe ซ้ำ ๆ กันหยุดการตอบสนอง (แฮง)

การแก้ไข

ข้อมูล Service Pack

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ขอรับ service pack ล่าสุดสำหรับ Microsoft Windows 2000 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
260910วิธีการขอรับ Service Pack ล่าสุดของ Windows 2000

ข้อมูลโปรแกรมแก้ไขด่วน

โปรแกรมแก้ไขด่วนที่ได้รับการสนับสนุนจาก Microsoft พร้อมใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตาม โปรแกรมแก้ไขด่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในบทความนี้เท่านั้น นำโปรแกรมแก้ไขด่วนนี้ไปใช้กับระบบที่พบปัญหานี้เท่านั้น

หากมีโปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมสำหรับการดาวน์โหลด คุณจะเห็นส่วน "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" อยู่ที่ด้านบนของบทความฐานความรู้นี้ หากส่วนนี้ไม่ปรากฏขึ้น ให้ส่งการร้องขอไปที่ฝ่ายบริการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft เพื่อขอรับโปรแกรมแก้ไขด่วน

หมายเหตุ:หากเกิดปัญหาอื่น ๆ หรือ ถ้ามีการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น คุณอาจต้องสร้างการร้องขอบริการแยกต่างหาก ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปกติจะเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามและประเด็นการสนับสนุนอื่นๆ ซึ่งไม่จัดอยู่ในโปรแกรมแก้ไขด่วนเฉพาะที่กล่าวถึงนี้ สำหรับรายการของหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริการและการสนับสนุนลูกค้าของ Microsoft ทั้งหมด หรือถ้าต้องการสร้างคำขอรับการสนับสนุนแยกต่างหาก โปรดเข้าสู่เว็บไซต์ของ Microsoft ต่อไปนี้::
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
หมายเหตุ:แบบฟอร์ม "โปรแกรมแก้ไขด่วนพร้อมดาวน์โหลด" แสดงภาษาในโปรแกรมแก้ไขด่วนมีอยู่ หากคุณไม่เห็นภาษาของคุณ เป็นเพราะไม่มีโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับภาษานั้นโปรแกรมแก้ไขด่วนรุ่นภาษาอังกฤษนี้มีแอตทริบิวต์ของแฟ้ม (หรือแอตทริบิวต์ของแฟ้มที่ใหม่กว่า) ซึ่งแสดงอยู่ในตารางต่อไปนี้ วันที่และเวลาของแฟ้มเหล่านี้จะปรากฏในรูปแบบเวลามาตรฐานสากล (UTC) เมื่อคุณดูข้อมูลแฟ้ม ข้อมูลจะถูกแปลงเป็นเวลาท้องถิ่น เมื่อต้องการค้นหาความแตกต่างระหว่างเวลา UTC กับเวลาท้องถิ่น ใช้โซนเวลาแท็บในเครื่องมือ'วันและเวลา'ใน'แผงควบคุม'
  Date     Time  Version     Size    File name
  ------------------------------------------------------------
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5781   123,664 Adsldp.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5781   131,344 Adsldpc.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5781   62,736 Adsmsext.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5992   358,160 Advapi32.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5265   42,256 Basesrv.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5855   49,424 Browser.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5943   135,952 Dnsapi.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5595   96,016 Dnsrslvr.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5722   45,328 Eventlog.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5907   222,992 Gdi32.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5859   145,680 Kdcsvc.dll
  04-Jun-2002 14:31 5.0.2195.5859   199,952 Kerberos.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.4928   708,880 Kernel32.dll
  15-Jul-2002 08:52 5.0.2195.5940   71,024 Ksecdd.sys
  22-Jul-2002 16:54 5.0.2195.5960   507,152 Lsasrv.dll
  22-Jul-2002 16:54 5.0.2195.5960   33,552 Lsass.exe
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.4733   332,560 Msgina.dll
  23-Jul-2002 14:27 5.0.2195.5966   108,304 Msv1_0.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5979   307,472 Netapi32.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5966   360,720 Netlogon.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5979   916,752 Ntdsa.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5966   387,344 Samsrv.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5951   129,296 Scecli.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5951   302,864 Scesrv.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5931   379,664 User32.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5968   369,936 Userenv.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5859   48,912 W32time.dll
  04-Jun-2002 14:32 5.0.2195.5859   57,104 W32tm.exe
  17-Jul-2002 11:45 5.0.2195.5948  1,642,416 Win32k.sys
  03-May-2002 11:31 5.0.2195.5731   178,960 Winlogon.exe
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5935   243,472 Winsrv.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5944   125,712 Wldap32.dll
  22-Jul-2002 16:54 5.0.2195.5960   507,664 Lsasrv.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.4928   708,880 Kernel32.dll
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5948  1,642,416 Win32k.sys
  01-Aug-2002 06:21 5.0.2195.5935   243,472 Winsrv.dll
				

สถานะ

Microsoft ยืนยันว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งมีการระบุไว้ในส่วนเริ่มต้นของเอกสารนี้ปัญหานี้ได้รับการแก้ไขครั้งแรกใน Microsoft Windows 2000 Service Pack 4

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับโปรแกรมแก้ไขด่วนสำหรับ Windows 2000 Datacenter Server โปรดคลิกหมายเลขบทความด้านล่างเพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
265173Datacenter Program และผลิตภัณฑ์ Windows 2000 Datacenter Server
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก โดยเริ่มระบบใหม่เพียงหนึ่ง คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
296861ใช้ QChain.exe เพื่อที่ติดตั้งโปรแกรมแก้ไขด่วนจำนวนมาก โดยเริ่มระบบใหม่หนึ่ง

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326836 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Keywords: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kboswin2000fix kbwin2ksp4fix kbbug kbenv kbfix kbui kbwin2000presp4fix kbmt KB326836 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326836

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com