ข้อมูลการเปิดใช้งานและการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Microsoft

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 326851 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

คำแนะนำ

บทความนี้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการเปิดใช้งาน และการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Microsoft

ข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดใช้งาน

คุณต้องเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft เพื่อยืนยันซึ่งแต่ละ ไม่มีการติดตั้งสำเนาของผลิตภัณฑ์บนมากกว่าจำนวนจำกัด คอมพิวเตอร์ที่ระบุไว้ในซอฟต์แวร์ผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานข้อตกลง (EULA) กระบวนการเปิดใช้งานสามารถกระทำได้ โดยการใช้โทรศัพท์ โมเด็ม หรืออินเทอร์เน็ต ไม่มีข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมระหว่างการเปิดใช้งานจะถูกใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานของคุณ ผลิตภัณฑ์ผ่านทางโทรศัพท์ ใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหมายเลขต่อไปนี้: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base:
302806คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ Microsoft การเปิดใช้งาน
เมื่อต้องการตรวจสอบฐานความรู้ของ Microsoft เพิ่มเติม บทความเกี่ยวกับหัวข้อนี้ โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Microsoft และค้นหาต่อไปนี้ ฐานข้อมูลองค์ความรู้สำหรับ "เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์":สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Microsoft แวะไป ต่อไปนี้เว็บไซต์ของ Microsoft:

การลงทะเบียน

คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Microsoft ของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อ คุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณสามารถได้รับการสนับสนุน ข้อมูลการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และเพิ่มเติม ผลประโยชน์ เมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณต้องนำส่งส่วนบุคคลบางอย่าง ข้อมูลหรือไม่

เมื่อต้องการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ของคุณและ สำหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ปัญหาการลงทะเบียน แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
เปิดใช้งาน หรือลงทะเบียนโปรแกรมในระบบ Microsoft Office
หมายเหตุ การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Microsoft ไม่ให้เราพิสูจน์ของการซื้อสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น คุณควรเก็บรักษาใบตอบรับใด ๆ หรือระเบียนของคุณซื้อผลิตภัณฑ์ Microsoft ในกรณีที่คุณต้องการแทนที่ได้รับสื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแทนที่ได้รับสื่อหรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
326246วิธีการแทนซอฟต์แวร์ของ Microsoft หรือฮาร์ดแวร์ สั่ง service pack และปรับรุ่นผลิตภัณฑ์ หรือคู่มือผลิตภัณฑ์ทดแทน
Microsoft แบบเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อต้องการตรวจทานข้อมูลส่วนบุคคลของ Microsoft นโยบาย แวะไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft: ถ้าคุณต้องการที่ถูกเอาออกจาก Microsoft และอื่น ๆ รายการของการส่งเมล์ ส่งจดหมายพร้อมกับร้องขอของคุณไปยังที่อยู่ดังต่อไปนี้:
การตลาดความสัมพันธ์ Inc. โดยตรง
ถนน(42nd 11 ตะวันตก)
ตู้ป.ณ. 3861
New York, NY 10163-3861

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 326851 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 เมษายน 2556 - Revision: 6.0
ใช้กับ
  • Customer Service and Support Information
Keywords: 
kmcustomerservice kbmsccsearch kbpubtypekc kbcip kbmt KB326851 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:326851

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com